21. 9. 2014

Volby v našem městě Hranice.

V minulém volebním období jsme se snažili změnit principy komunální politiky v našem městě, bohužel ne vždy se nám to podařilo. Vzniklé koaliční uskupení bylo ovládáno všem známými osobnostmi, které určovaly chod radnice. Kandidáti  KSČM na zastupitele, kterým dáte při volbách svůj hlas, budou usilovat o realizaci našich programových cílů. Nemohu vám slíbit ani zákusek, pivo či atrakce, jen to, že budeme poctivě pracovat ve prospěch našich občanů.

Naším cílem mimo jiné je :

-  neinvestovat do projektů, které městu přinesou pouze ztráty a zatíží městský rozpočet
-  podporujeme otevřené a transparentní vyhlašování veřejných soutěží a kontrolu jejich realizací
-  v případě Ekoltes a.s požadujeme, aby v dozorčí radě pracovali nezávislí odborníci a ne zastupitelé města
-  navrhujeme snížit počet členů představenstva Ekoltesu z 5 na 3
-  nezaměstnaným spoluobčanům umožnit zapojení formou veřejně prospěšných prací iniciovaných městem
-  zachování stávajícího bytového fondu ve vlastnictví města a doprodej bytů jen  v domech, kde již došlo k privatizaci
-  nesouhlasíme s prodejem bytů s podnájemníkem, jenž si byt nezakoupil, pokud město nemá k dispozici jeho výslovný souhlas
-  ve spolupráci se státem a Olomouckým krajem se budeme snažit o výstavbu tzv.startovacích bytů pro mladé
-  dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany
-  vytvářet podmínky pro zřizování nových míst v zařízeních poskytujících sociální služby- v Domě s pečovatelskou službou, v Domově seniorů
 také zvážit přestavbu domu Bělotínská 1297 na malometrážní sociální bydlení.
-  vrátit jako samostatné organizace pod samostatné řízení Měst. knihovnu, Měst. muzeum a Kulturní zařízení.
-  pokračovat v opravách záklaních a mateřských škol včetně ZUŠ Hranice
-  usilovat o vybudování vlastního kulturního zařízení
-  cílevědomě se zapojit do boje proti znečistování životního prostředí
-  velký důraz položit na opravy a údržbu stávajících komunikací a chodníků
-  polupracovat s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic o dokončení Palačovské spojky
-  realizovat protipovodňová opatření na řece Bečvě, na Veličce a Ludině a na dalších tocích hrozících povodněni
-  odborně udržovat zeleň, aby město Hranice bylo městem zeleně , stromů a květů.
-  zjednodušit umísťování smluv na webu města
-  zaměřit se činnost Měst. policie a položit důraz na problémové lokality před Ubytovnou, na Cementářském sídlišti a před obchodními centry
-  intervenovat České dráhy k lepší údržbě nádražních budov a jejich okolí
      
Realizace našich cílů bude plně záviset na výsledku voleb. Chceme, aby se radnice konečně stala skutečným sloužícím a poradním centrem občanů.

Jmenuji se Jarmila Žurmanová a kandiduji do zastupitelstva za KSČM.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Volby v našem městě Hranice.
KSČM má nejlepší volební program.
Zde není co řešit,volba je jasná.
KSČM jediná volba pro všechny
rozumné voliče.

Anonymní řekl(a)...

Volby v našem městě Hranice.
KSČM má moji plnou podporu
Kdo nechodí volit jako by
nežil.