31. 12. 2014

Změny ve společnosti Ekoltes

Na stránkách Hranických listů se v poslední době objevují pochybnosti o vůli rady města provést změny ve společnosti Ekoltes. Mohu čtenáře Hranických listů ubezpečit, že tomu tak není. Rada města ve svém programovém prohlášení jasně deklarovala, že „prosadí organizační a personální změny ve vedení společnosti Ekoltes, s cílem zlepšit fungování této organizace“. Návrh uvedených změn bude na programu schůze rady města, která se bude konat 19. ledna. Než rada schválí tyto změny, musí tomu předcházet příprava podkladů a důkladná diskuse na toto téma.

Je třeba rozhodnout, jakým způsobem bude řešena otázka její vnitřní organizace. Jednou z možnosti je systém dualistický s orgánem řídícím a kontrolním, tedy představenstvem a dozorčí radou, jenž byl až doposud u běžných akciových společností jedinou variantou. Nově je v zákoně o obchodních korporacích upraven také monistický systém řízení, představovaný jediným orgánem s řídícími i kontrolními pravomocemi, a to správní radou a statutárním ředitelem, kterého si správní rada zvolí.

Poté, co bude schválen model řízení společnosti, budou jmenováni členové orgánů společnosti. Obsazení orgánů společnosti bude provedeno na základě odbornosti.

PhDr. Vladimír Juračka, starosta města

29. 12. 2014

Skvělý kulturní zážitek

Kliknutím možno zvětšit
V předvánočním čase uspořádala CAFFE ART GALERY akci s názvem TANČÍME O VÁNOCÍCH ANEB TANČÍME MEZI OBRAZY. Sváteční večer se opravdu vyvedl. Milé prostředí, pozorná obsluha, dobrá nálada, zajímavá tombola a hlavně super hudební vystoupení skupiny MELODY TANDEM. Doufejme, že se tyto akce budou opakovat v galerii pravidelně.

Žurmanová Jarmila

27. 12. 2014

Z dopisů čtenářů

Připravuje se opakované výběrové řízení na nově vytvořené místo "nejvrchnějšího" ředitele kulturních zařízení v našem městě. Když pominu, že ne všichni zastupitelé byli pro jeho vyhlášení, provází výběrové řízení řada nejasností. I když na studii místní kultury se podíleli lidé, kteří kultuře rozumí, jak je vidno, pan Juračka si dělá kulturu po svém. I za občany města, kteří se na mě obrátili a mají blízko ke kultuře, vznáším proto tyto dotazy :

Proč je vyhlášeno opakované výběrové řízení, když již v tom prvním se hlásili lidé, kteří místní kultuře rozumí a jsou navíc místní? Rád bych proto znal složení výběrové komise a přeji si, aby bylo zveřejněno její složení na webu města a v Hranickém deníku, kde si město platí své stránky.

Proč byla upravena kritéria pro výběr? Ani v průběhu sportovních utkání se pravidla nemění! Vysoká škola ne vždy zajišťuje kvalitu.

Za odpověď předem děkuji,
J. N. (Celé jméno autora je redakci známo.)

25. 12. 2014

Z obdržené pošty

Chtěl bych vyslovit uznání za úklid ve městě dne 25.12. Snad se stane pravidlem ve sváteční dny a o nedělích udržovat město v čistotě a pořádku. A současně dovolte, abych občanům města i Vám popřál zdraví a pohodu v roce 2015.

Miroslav Raindl, zastupitel

22. 12. 2014

Z jednání zastupitelstva v prosinci 2014

Zřejmě nebylo tak zajímavé, jak se očekávalo. Ledacos už napovědělo listopadové jednání, když celkem v poklidu byl zvolen starosta a spol.  Z mála přítomných občanů tehdy značná část navíc po odhlasování veřejné volby znechuceně odešla. Jen Hranická TV stále oslavuje vládnoucí kliku. Za více jak 900 000 tisíc, proč ne. Stejně jako Hranický deník, který vlastně nedává prostor opozici. Tím ale nahrává našemu webu, jehož návštěvnost utěšeně narůstá.

Za zmínku stojí, že Otevřená radnice se na listopadovém zasedání zastupitelstva zachovala v duchu zvyklostí před rokem 1989 a veřejně si nechala posvětit své posty. Jak se vyjádřil zastupitel Raindl (přichází často s podnětnými připomínkami) - jako na XIV. sjezdu KSČ.
Ale ještě k prosincovému jednání. Nic zvláštního se nedělo. Tak jako v minulosti, koalice je pevně semknutá. Je vidět, že ji ovládají předlistopadoví matadoři. Rukou pevnou a tvrdě spravedlivou. Kdo uhne, bude potrestán.

Opozice se vyjadřuje, že bude vyvíjet snahy k progresivním změnám. Na ráně je jako první Ekoltes. Tak uvidíme, zda starosta opustí dozorčí radu (když už prohlásil, že své působení v Ekoltesu ukončil), zda se pustí „koryta“ radní Zíma, neradní Hlavinka (může se ohánět tím, že nebyl zvolen ani zastupitelem a tedy už není politik), zastupitel Úlehla (který by normální zaměstnání už nezvládl a proto je již mnoho let v důchodu… ale na předsedu dozorčí rady Ekoltesu si naopak troufá). Vždyť jde o nemalé peníze – každý rok z pokladny Ekoltesu takto odtékají statisíce, za volební období miliony. Nevadí, že řízení Ekoltesu těmito rádoby odborníky zjevně zkrachovalo v okamžiku prodeje městských kotelen a že kritika občanů neustává. Ať je v létě kosení, úklid města, v zimě úklid sněhu, apod.

Takže zatím klid na politické scéně. Otevřená radnice se hledá, další strany od počátku vědí, jak na to.

Ještě k zastupiteli Raindlovi. Vznesl zajímavý podnět, aby se město pokusilo najít cestu, jak snížit platbu za svoz odpadu starším lidem, např. nad 75 let, rodinám s více dětmi, apod. Také požádal Radu města, aby se pokusila upravit jižní část autobusového nádraží jako parkoviště. Je to nevyužitá plocha, o více jak polovinu se snížila autobusová doprava. Než se vybuduje nový areál, mohla by část sloužit jako parkoviště.
Stejně jako upozornil na nepořádek ve městě ve víkendových dnech. Někteří živnostníci využili adventní čas k prodeji vánočních nápojů. Ale město nereaguje na zvýšený počet plastových kelímků a jiných odpadků. Sami jsme se přesvědčili, že v neděli 21. 12. v odpoledních hodinách bylo tzv. horní podloubí ve značném nepořádku. Oslovíme zastupitele Raindla, jak bylo s jeho příspěvky naloženo.

J. Navrátil

17. 12. 2014

Vážení občané,

před  volbami do Zastupitelstva  našeho města  jsme jasně deklarovali  co je třeba změnit.
Zopakujme si  to :

1) Vyměnit  zástupce v orgánech  městské organizace  EKOLTES.
Důvodem je dlouhodobé neplnění služeb pro naše město, nekontrolovatelné podnikání  i výsledky kontrolní zprávy KV, které prokázaly minimálně nehospodárné chování.

2) Odvolat ředitele akciové společnosti EKOLTES.
Důvodem jsou  odpovědnost za stále se opakující kritiku, kontrolní anketa a její výsledky.  Prokázané nedostatky při plánování činnosti i hospodářská nedbalost  ve finanční oblasti.

3) Zvýšit informovanost obyvatel našeho města. 
S ohledem na nastavený systém informací se k obyvatelům města dostávají jen vybrané informace a ty rozhodující stále nemají veřejný charakter. Viděl někdo z Vás někdy výsledovku  EKOLTESU, kde máme náš majetek? Jsme schopni kontrolovat  reálné čerpání prostředků – nejsme.

4) Změnit  podstatu práce odborných výborů a komisí.
Žádný člen Rady města ani žádný člen Zastupitelstva nerozumí každé potřebné odborné pracovní  oblasti. Je nutné  zapojit odborníky  a k těmto přiřadit volené členy, aby garantovali pracovní propojení  mezi   odbornou  veřejností  a orgány města.

5) Zvýšit kontrolu zadávání  projektů budoucích investic, abychom nebudovali  novou DUBAJ.
My totiž nevlastníme ropné vrty  a musíme pečlivě vážit své investice. 

Díky vaší podpoře jsem se skutečně  posadil  na židli  zastupitele  a  nevěřícně sleduji  morální stav některých našich  hospodářů.
Pan Juračka  nám v opozici 4 roky kázal o potřebě změny. Kázal o nemorálnosti  spojení menšinových subjektů  proti  názoru většiny občanů, kteří  si před 4 roky vybrali program Hranice 2000.
Deklaroval okamžité změny v EKOLTESU  a přechod řízení  na úsporný , jak odborně uvedl, monistický systém .  Je nutné  změnit  vedení  a vrátit naši městskou společnost zpět pod kontrolu města, řekl.
Kdyby někdo nevěděl co je to monistický systém – je to přetření  červeného auta na modré.

Proběhla dvě zasedání  Zastupitelstva města Hranic  a nic.  Ekoltes a jeho praktiky pokračují.  Pan Juračka se nám spojil se subjekty,  které tyto nedostatky způsobily. Vůle občanů  jej přestala zajímat , ale hlavně za ochranu odpovědných  získal  vytoužené místo.  Smutné.

Schvalování  rozpočtu nepřineslo taktéž žádnou aktivitu. Dále budeme převádět nepotřebné prostředky na EKOLTES bez plánování, kontroly a vyhodnocování  ekonomiky těchto transakcí.
Pro představu,  jedná  se  o téměř 50 mil. Kč.  Pro nenasytné neodolatelný koláč.

Pochválit musím jediné.  Nebyla  pošlapána  poslední výspa morálky a byla nám přenechána činnost Kontrolního výboru města.  Mocní ale vědí, že není  v pracovní ani právní kompetenci  tohoto orgánu kontrolovat  EKOLTES, kde se realizují  téměř  všechny  nepravosti. 
Koho to zajímá, přijďte se podívat na jednání zastupitelstva  19. února 2015. Budeme žádat o rozšíření kompetencí  KV na tuto společnost.  Osobně si rád vyslechnu argumentaci, proč  to nejde.

V uvedeném termínu  budou taktéž projednávány  investice města v dalším období.  Minulému  kolégiu  se nepovedlo  pod veřejným tlakem rozdat téměř 20 mil. Kč na soukromé subjekty. 
Než se tak stane, měli by si všichni zastupitelé dobře přečíst nový občanský zákoník a seznámit se s problematikou nedbalostních trestních činů.  Hnutí ANO v případě lumpáren využije všechny dostupné prostředky.
Mým cílem nejsou funkce.  Mým cílem je změna.  Věřím, že řada nově zvolených  zastupitelů, dnes v koalici,  prověří naše návrhy, informace a přikloní se na stranu morálky, kterou by měli zastupovat.    

Všem  přeji  moc a moc domácí pohody, krásné svátky vánoční  a optimismus  do roku příštího.
Dle čínského kalendáře nastupuje znamení  Dřevěné Kozy a to je zastoupení  míru, pokoje a harmonie.

Jiří Kudláček
předseda hnutí ANO 2011 MO Hranice
předseda Kontrolního výboru města Hranic
tel – 603851716
mail – kudlacek@mbcbohemia.cz 

5. 12. 2014

Všechno bude pod kontrolou.....

Jarmila Žurmanová 

Tak a máme tu zimu, sníh a vše co k tomu patří. Nic co by nás překvapilo. A jako každoročně mne také nepřekvapuje, jak je Ekoltes připraven na zimní období. Počasí v říjnu a listopadu bylo příznivé na podzimní úklid listí, chodníků od zarostlé trávy. Ale nic moc se nedělo. Kampak se asi poděli pracovníci úklidové firmy Sterena ? Kdepak asi uklízejí? A hlavně jakou práci mají zadanou a kdo je kontroluje? Vypadá to, že nikdo.

Asi se čekalo, až spadne poslední lísteček na stromech a pak ten binec přikryl sníh a je vystaráno. Vůbec se neuklízelo na Cementářském sídlišti, u Domu s pečovatelskou službou a některé jiné lokality na tom budou podobně. A "HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ" také nebývá uklizeno, jak by si zasloužilo.

Kdo v tom už konečně udělá pořádek, je zatím ve hvězdách. Nebo že by pan starosta Juračka, který v tisku sdělil, že nastanou změny v Ekoltesu?
A co dělal ty cca 2 roky, když byl členem dozorčí rady Ekoltesu? Žádné změny, co se týče kritizovaného úklidu, jsem nezaznamenala. Tak se teď nechám překvapit, jak s tímto problémem pan starosta zatočí a koho požene k zodpovědnosti.

Po ukázkově zrežírované volbě nového starosty a radních města přikládám pár vět opsaných ze zasedání nové Rady, ze kterých je pro mne naprosto jasné kam směřuje Hnutí Otevřená radnice.

Rada města Hranic po projednání:
1. pověřuje Mgr. Ivo Lesáka řízením optimalizace samosprávných činností a procesů Městského úřadu Hranice a dalších městských organizací, společností a řízením činností komisí Rady města
2. ukládá tajemníkovi Městského úřadu zajistit organizační a technické podmínky pro výkon tohoto pověření v budově Městského úřadu Hranice.

Nabízí se otázka, kdo koho bude řídit a kontrolovat .
A nebo to vyšlo a místotarosta č.2 je tady, přátelé.