28. 5. 2010

Prosím Vás všechny,


podrobně se s textem seznamte, podumejte nad ním a konejte podle
něho - uznáte-li za vhodné - během květnových voleb. Změna je podle mě moc a moc zapotřebí. Myslím, ze text bude mluvit mnohým z Vás z duše. Pošlete to, komu uznáte za vhodné, ať si to přečte co nejvíc lidí. Snad něčím pohneme.
  Před více jak 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali. Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo. Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věcí veřejných do chtivých a chamtivých rukou. Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší  tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni. Vstupenkou na lukrativní  posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou. Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší. Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka  rozhodujícího o miliardách, stojí jeho "oficiální" roční plat.  Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova  firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.  Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci. Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži. Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské, nikoli české. V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další. Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova. I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.

Pokračování:
 

http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/05/prosim-vas-vsechny.html

27. 5. 2010

Má městská kasa v současné době peníze na rozdávání?


 V předcházejících letech město na financování svých potřeb použilo desítky milionů korun z prodeje akcií společnosti Cement Hranice (rekonstrukce zámku), rezervy městské společnosti Ekoltes a desítky milionů z prodeje městských bytů a jiného majetku (krytý bazén, náměstí) a desítky milionů z dotací. Akcie CH už město prodávat nemůže, svůj majetek velmi omezeně a dotace v průběhu příštího volebního období skončí. 
Město se navíc bude muset v následujícím období nejen obejít bez těchto mimořádných příjmů, ale i vyrovnat s tím, že pravidelné příjmy jsou značně nižší než v minulosti a zároveň s tím, že některé z předchozích investic města výrazně zvýšily pravidelně se opakující městské výdaje.
Polštář, který tlumil chyby v rozhodování vedení města se postupně vyprázdnil a proto je třeba konečně myslet na tvrdé přistání do reálného světa, aby bylo v rámci daných možností co nejhladší. Rekapituji, s čím se musí město v následujícím období vyrovnat.

1.    S obrovským dluhem v údržbě městského majetku.
Abychom porozuměli, proč se tento dluh například při inventuře stavu městských komunikací před 2 lety vyšplhal na víc než 250 mil. Kč, stačí se zajít podívat namátkově třeba na ulice Hviezdoslavovu, Havlíčkovu, Skalní, Pod Bílým kamenem atd. Z chodníků třeba na 28.října, Tř. Čs armády, na schodiště směřující ke Struhlovsku apod.
Řada městských budov v posledních letech kvůli zanedbané údržbě hyzdí Hranice. Stačí se kupříkladu projít Farní ulicí a narazíte na kuriozní situaci - město vyřizuje dotace a samo také přispívá na opravy fasád a výměnu oken majitelům domů v městské památkové zóně a přitom domy, které potřebují nejvíce tyto opravy, jsou vesměs ve vlastnictví města.
Kvůli nedostatku finančních zdrojů se nepřipravuje např. zateplení panelové části ZŠ Šromotovo a dalších 144 oprav a investic, vedených v jakémsi zásobníku. Uvedu některé z nich:
-     Zateplení střechy a fasády MŠ Klíček – PD - 200 tis.Kč
-     Termoventily ZŠ Struhlovsko – 6OO tis.Kč
-     Oprava fasády a vým.oken budovy Staré radnice – 500 tis.Kč
-     Oprava fasády a výměna oken čp. 1059 – 350 tis. Kč
-     Zatepl., vým. oken a rek. kotelny ZŠ 1.máje – PD – 600 tis.Kč
-     Bezejmenný potok – DSP – 500 tis.Kč ……a 138 dalších požadavků.

2.    S dofinancováním dotovaných projektů.
-     Regenerace sídliště Galašova, Na Hrázi – 4 mil. Kč
-     Regenerace sídliště Hromůvka, II.etapa – 4 mil. Kč
-     Park Sady Čs. Legií – 13 mil. Kč
-     Zateplení Domova seniorů – 9 mil. Kč
-     Kanalizace….. a řada dalších žádostí o dotace, schválených zastupitelstvem, aniž jsou v rozpočtu města na financování městského podílu dotovaných projektů rezervovány peníze.

3.    S velkým nárůstem opakujících se výdajů při současném poklesu příjmů města.
Nové objekty či zkvalitnění služeb zpravidla vyvolávají nové pravidelné náklady. Ty pro orientaci jen v případě plaveckých bazénů a modernizované městské hromadné dopravy činí ročně dohromady asi 20 mil.Kč.
Naopak příjmy města prudce poklesly v důsledku ekonomické krize. A situace v Evropě nesignalizuje brzký návrat na původní ekonomickou úroveň.

4.    S dlouhodobě odkládaným řešením řady dalších problémů města.
Jako příklad z nich vyjímám:
-     Protipovodňová opatření. Toto téma nelze shrnout do několika řádků. Pokud mi to redakce HT umožní, vrátím se k němu v některém dalším vydání samostatně.
-     Důsledky rostoucí intenzity silniční dopravy. Realizace starostových pastí a pastiček, navíc mnohdy kontraproduktivních a uzavření vjezdu nákladních aut (s výjimkou dopravní obsluhy) do prostoru mezi silnice 1.třídy protínající Hranice ve směru na Bělotín a Val.Meziříčí, které se mi podařilo prosadit díky pomoci odboru dopravy, je strašně málo. Řešení hlavních dopravních problémů města je odloženo do dalších volebních období.
-     Životní prostředí. O tom, že se tento problém řešil víc květnatými slovy než účinnými opatřeními a v některých případech opatřeními naopak zhoršujícími původní stav (viz retardéry v Komenského ulici) svědčí i výsledky prováděných hygienických měření.

Pokud rada města zastupitelstvem v posledních dvou měsících protlačila poskytnutí zhruba 10 mil. Kč (byly ušetřeny na rekonstrukci šaten pro letní koupaliště a neodkoupením kina Svět) na realizaci soukromých projektů, navodila situaci, kterou je možno řešit jen kombinací některých z těchto způsobů:
- Budou se dále krátit prostředky na opravy a údržbu městského majetku (to však znamená jen přesunutí části oprav do dalších let a zpravidla i za vyšší cenu).
- Město se zadluží – část svých potřeb bude financovat uvěrem. Je to opět jen odsouvání řešení finančních problémů, navíc zpoplatněné úroky.
- Příjmy města se zvýší cestou zvýšení poplatků nebo např. dalším zvýšením daní z nemovitostí.
- Nebudou se realizovat některé schválené městské projekty, na které bude přiznána dotace (prostředky na jejich přípravu tak budou zmařeny).
Odpověď na úvodní otázku nechávám na čtenářích. Považuji však za nekorektní, že vedení města jasně neřeklo, jak situaci, kterou navodilo, hodlá řešit.

Zdeněk Špiřík.

26. 5. 2010

Lustrace České pošty


Internetem proskočily zprávy o zjišťování totožnosti osob, které na poště posílají více než 26 tisíc korun. U těchto osob zjišťují jejich politickou příslušnost...:-))  Komu může  být dobré, aby zakládal kartutéku,kdo je kapitalista a kdo proletář? To už tady přeci jednou bylo:
V kolektivu oblíben pro svoji veselou a přátelskou povahu, 1. máje se účastní a je politicky angažovaný v SSM, vede pionýrský oddíl.
Po 21 letech jsme tam, odkud jsme vyšli, ale okradeni o bohatství vytvořené mezi lety 1946 - 1989 a také o sociální jistoty s tímto obdobím spojené a to přes drtivou propagandu stávající politické reprezentace.
Volby začínají v pátek, kdo má něco v kouli, ví jak volit.

Ing. Ivo Holec

Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika

Jaroslav Hašek
Vážená redakce Rudého práva!
Naprosto nemohu souhlasit s tím, že Vy nazýváte vladní orgán "Československá republika" vladnim lokajem. Jest úplně věc přirozená a jasná, že vládní orgán nemůže jednat jinak, neboť: "Čí chleba jíš, toho píseň zpívej." Mužové, zasedající v "Československé republice", neprojevují vlastní iniciativy a nikde v celém světě jsem neviděl, že by redaktor vládního orgánu psal proti vládě. Znám jediný připad za dynastie Mandzu v šestnactém století, kdy redaktor vládního listu Císaře Nebe i Země, Sin-Veu-Čzi, napsal, že se Císaři Nebe i Země ohnul nehet na malíčku pravé ruky. Za to byl povešen na hák jako náš Janošík a dodatečně rozčtvrcen. Chápete nyní mravní kvalifikaci vládních redaktorů v Číně, kterým hrozí nepříjemné zkomolení. Či přáli byste si, aby redaktoři vládnouciho orgánu se prohlásili za komunisty a začali řezat do vlády? 

Pokračování:
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/05/co-bych-radil-komunistum-kdybych-byl.html

23. 5. 2010

Jak dlouho může trvat rekonstrukce plynu?


Někdy v polovině roku 2008  dostalo patnáct majitelů domů v Alešové ulici v Hranicích dopis od projektanta ,  že se bude provádět rekonstrukce plynového potrubí a přípojek do domů, podle nějaké nové normy, údajně EU. Pěkně nakreslené i jak bude proveden bezpečný uzávěr plynu  do ulice i s tím, že veškeré práce a následná konečná úprava do bývalé podoby je garantována firmou, která bude provádět základní výkopové  práce.

Také bylo uvedeno, že práce proběhnou během roku 2009. Každý majitel objektu byl
radostí bez sebe, že mu zase nějaká firma bude kopat na již upraveném pozemku, když nedávno kopali vodaři. Každý se s tím nějak časem smířil, s tím, že je to asi nutné.
  Výkopové práce zahájila firma Gama G=V s.r.o Olomouc začátkem listopadu 2009.
Položila podstatnou část hlavního potrubí a provedla kousky výkopu na osmi místech k domům, bez jakéhokoliv smyslu něco dokončit. To počínání ukončil mráz, kdy se
výkopové práce zastavily. Pak ulice vypadala jako ve válce, na mnoha místech se
zákopy, které nikam nevedly. Po této bohulibé činnosti, kterou obyvatelé nepochopili,
zůstaly do konce února jen výkopy, rozbité a zablácené chodníky. 

Je třeba podotknou, že firma Ekoltes vytrhala v osách výkopu asi metrový pas okrasných keřů a ty odvezla.
Nějak ten „odborný“ funkcionář EKOLTESu, co práci pracovníkům nařídil, pozapomněl na to, že bude třeba také někam dávat vytěženou zeminu a tak při výkopu firma zaházela přibližně na dalších třech metrech okrasné keře. Výkopové práce naplno zahájila uvedená firma až začátkem března.  Až na to, že se již vykopané časti přes zimu sesuly a museli je kopat znova, někdy se při výkopu netrefili tam, kde přípojka měla vést, mezi keři kopali vedle novou rýhu pro potrubí a zaházeli tak další keře. Práce zdárně, ale pomalu pokračovaly. Na pozemcích majitelů objektu prováděla tato firma výkopové práce celkem kvalitně i když výkopy zůstávaly někdy tři týdny otevřené pro položení přípojky do domu. Jak dopadla vegetace pod nimi si možná dovedete představit. 

Nedá se pochopit nesmyslnost počínání pracovníků firmy GAMA, kde průměrný počet nepřekročil čtyři pracovníky na den, zmatek u této firmy dosvědčuje to, že jeden den něco vykopali, druhý to zahrabali a začali kopat o kousek vedle . Také se dá těžko pochopit, že jeden den pracovali u jednoho domu,  práci nedokončili a druhý den rozkopali pozemek u druhého domu bez dokončení. Normálně se tomu říká velmi mizerná organizace práce (dá se použít i hrubší slovo). Možná to mohlo být i tím, že montážní firma Plynomont s.r.o  Olomouc prováděla kromě zadaných montážních prací v Alešové ulici i plynovou pohotovost v Olomouci a tak někdy  po hodině práce se sbalila a odjela opravovat poruchy a výkopová firma se jim přizpůsobovala. Také se montéři třeba neukázali celý den. I když pak někdy tato firma nasadila dva montážní vozy, ale často se stávalo, že ten za chvíli zmizel. Proto šly práce velmi pomalu. Veškeré práce i s konečnou úpravou byly dokončeny koncem dubna 2010. Nevím kolikrát  dostaly tyto firmy  prodloužený termín ukončení prací, ale podle názoru odborníka na takové rekonstrukční práce by celé dílo bylo možné zvládnout během jednoho měsíce a ne šesti měsíců, jako nám předvedly uvedené firmy.

  Dnes, koncem května 2010, se na některých místech výkopu zemina propadla špatným zhutněním.  A nic se neděje. Firma EKOLTES nějak zapomněla dodat vytrhané keře zpět na místo a město, jeho  OŽP nějak opomněl  trvat na doplnění zničených keřů nebo finanční náhradě od  dodavatelské nebo zadavatelské firmy a zabezpečit výsadbu..  Tam, kde jsou výkopy, firma Gama  nechala vyset trávu i na záhonech, kde mají být keře. Nedá se to jinak nazvat jako nekoordinovaná práce úřadu města k firmám, které provádějí takovou činnost. Bez řádné kontroly, podle toho to také vypadá. Jaké sankční pokuty tyto firmy za nesplnění termínu dostaly? Dá se taková činnost města i firem nazvat šlendriánem, nebo i jinak.
  Je nepochopitelné, že městský úřad a jeho stavební odbor dovolil tak dlouho nechat
rozkopanou ulici, že nikdo neprověřoval, jak se provádí pracovní činnost uvedených
firem. Ikdyž v době mrazů to asi nešlo.  Celá akce mohla být ale hotova při dobré
organizaci práce do konce měsíce listopadu 2009. To ale městské úředníky nezajímá,
místo toho, aby se snažili, aby firmy prováděly práce co nejrychleji a efektivně a tím
zabezpečily dobré podmínky občanům, tak vydají povolení a více se o to moc nezajímají, jak firmy pracují, firmy si  proto mohou  dělat co chtějí. Pak se nedivme, že platíme takové horentní sumy  plynařské firmě RWE, když má takové smluvní subdodavatele, kteří jen odsávají peníze a investorovi je to jedno. On přece zvýšení ceny zdůvodní a úředníci na regulačním úřadě a odborných ministerstvech to schválí. Ruka ruku myje, občan to zaplatí. Že máme ceny za energie jedny z nejvyšších v EU tyto pány nezajímá, oni mají dost vysoké platy a s těmito firmami si rozumí.
 Když bude pokračovat rekonstrukce plynových přípojek, údajně  podle normy EU, 
v Hranicích takovým tempem, pak naši následníci se mají na co těšit velkou řadu let. 
(Možná, že tuto normu někdo změní a bude se začínat znova.)

Antonín Honysz

22. 5. 2010

Odvedení dešťových vod z okolí viaduktů ČD


Protože bydlím na opačném konci Hranic, měl jsem možnost se seznámit s problémem zaplavování pozemků a nemovitostí při přívalových deštích a jarním tání v prostoru ulic Vrchlického a Hviezdoslavovy (u viaduktů) až na počátku roku 2007 – po zvolení do zastupitelstva. V průběhu volebního období jsem na zasedáních ZM několikrát upozorňoval na nedostatky v protipovodňové ochraně města i na tento problém, dokumentoval ho na fotografiích a dával podněty k řešení. Naposledy, na zasedání zastupitelstva letos v dubnu, mi nebyl starosta města, místostarostka, ani nikdo z radních schopen odpovědět mimo jiné na otázku tohoto znění:
„V roce 2007 zpracovala Ing. Zahradníčková studii zabývající se odvedením povrchové vody v oblasti Za viadukty. Jaká opatření od té doby rada města k zabránění opakovaného zaplavování přilehlých nemovitostí realizovala?“
Musel jsem použít Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyžádat tuto informaci písemně. Zde je odpověď pana starosty:
„Tuto lokalitu jsme řešili proto, že si lidé zavezli příkopy a my jim chceme nabídnout řešení, ale k tomu potřebujeme partnera – České dráhy – snad se nám podaří i je zapojit do spolupráce – nějaká společná řešení máme. Já jen doufám, že lidé už nebudou zavážet příkopy a odkládat na břehovou část věci, které nepotřebují.“
Ze znění odpovědi starosty města by mohl vzniknout dojem, že řešení je na spadnutí. Rekapituluji proto, jaký je skutečný stav řešení, které chce pan starosta nabídnout:
·         15.8.2007 předložila Ing. I.Zahradníčková studii odvedení dešťových vod ze zmíněné lokality.
·         14.3.2008 napsal pan starosta dopis s žádostí o pomoc při řešení řediteli Správy dopravní cesty Olomouc.
·         23.9.2008 vzala rada města studii na vědomí.
·         16.10.2008 podána informace o vypracované studii zastupitelstvu.
·         2.3.2009 napsal pan starosta dopis řediteli SDC Olomouc.
·         9.10.2009 zpracováno další technické řešení společností Pojekty VODAM. Je obdobné, jako to z roku 2007.
·         Mezi těmito daty proběhlo několik místních šetření bez jakéhokoli reálného výsledku, dohoda s SDC neexistuje.
·         21.1.2010 požádal Odbor životního prostředí radu města o finanční částku 500 tis.Kč na vypracování potřebné dokumentace a realizaci 2 odvodňovacích příkopů podél viaduktů. Zařazení této položky do návrhu rozpočtu rada neschválila.

Co k tomu dodat? V radě města se zřejmě nenachází nikdo, kdo by starostovi či místostarostce dokázal vysvětlit, že společné řešení dvou nebo více partnerů (v tomto případě města a SDC Olomouc) se nedohaduje mezi jejich představiteli „na dálku“ pomocí dvou dopisů v průběhu téměř 4 let.
A na čtenářích ponechávám k posouzení „doufání“ pana starosty, „že lidé už nebudou zavážet příkopy“. Nevěřícím čtenářům potvrzuji, že pan starosta má přitom na mysli skutečně ty příkopy, které už v tomto volebním období vykopány nebudou.
Přiložené snímky zobrazují jedno z míst, kudy voda vtékala do „Mexika“ při povodni v červnu 2009 a po posledních deštích před několika dny.

Zdeněk Špiřík

20. 5. 2010

Bezejmenný potok


Už asi podesáté v tomto volebním období jsem na zasedání zastupitelstva 22.dubna otevřel otázku protipovodňových opatření. Položil jsem několik zcela konkrétních otázek. Starosta města, jako obvykle, začal plácat o něčem úplně jiném. Po několikerém vysvětlování, že jsem se ptal na něco úplně jiného, se dokonce inž. Kutý starostovi v zoufalství pokusil pomoci návrhem, aby nechal hlasovat o ukončení diskuze.
Nakonec mi nezbylo, než požádat o písemnou odpověď. Jak to dopadlo, ukáži dnes na jednom příkladu.

Moje otázka:
"Jak reagovala rada města na doporučení komise rozvoje města z 1.pololetí 2009 ve věci ochrany povodí Bezejmenného potoka před povodněmi." 
11.května - po zhruba 1 roce od vypracování návrhu komisí - jsem obdržel od starosty města odpověď (garantuji její přesné překopírování):
"Komise jen sdělila co my už dávno víme -  těch recipientů musí být několik, problém je v tom, že Bezejmenný potok je jen název, ale vodní tok to není – je to jen povrch po kterém se pohybuje voda a to jen někdy. Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší. Je tam také hodně soukromých špatně přístupných pozemků." 

"Voda pohybující se po povrchu" vzápětí opět předvedla, co umí. Jeden z mnoha obrázků přikládám.

Nebo jiný příklad - na zasedání zastupitelstva 16.10.2008 k mému dotazu: "Jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi a v radě města" odpověděl starosta města takto: "Materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky." Abych obdržel od rady města, resp. starosty odpověď na dotaz, jaké tedy byly radou stanoveny další kroky, musel jsem podat stížnost na Krajský úřad. Takto vynucená odpověď od pana starosty zněla: "RM projednávala problematiku Bezejmenného potoka na podzim 2008, akce nebyla zařazena do rozpočtu a tím pádem nebyly stanoveny další kroky".
 
Pan starosta Wildner působí v jedné ze dvou volených vrcholných funkcí na radnici osmý rok. Kolik dalších volebních období asi představuje jeho formulace, cituji: „Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší“?
A kladu si ještě jednu otázku - jak dlouho si to ještě lidé bydlící v ohrožené lokalitě nechají líbit?

Zdeněk Špiřík

K protipovodňovým opatřenímNěkolik návštěvníků Hranických listů na našich stránkách postrádá galerii fotek z poslední povodně. Přiznám se, že se mi příčí pitvat se v obrázcích znázorňujících neštěstí těch spoluobčanů města, kterým poslední velká voda z Bečvy zatopila a poničila majetek. Smysluplnější mi připadá ukázat na některých fotografiích, co by se mělo udělat ke snížení rizika podobných neštěstí, resp. poukázat na nedostatky v práci zodpovědných pracovníků, které mají podíl na problémech souvisejících s hranickými vodními toky. A to ať už velkými, či malými, pojmenovanými, či bezejmennými. Postupně proto zveřejníme několik článků, které se touto problematikou budou zabývat.

Zdeněk Špiřík

18. 5. 2010

Krátká paměťOd roku 1997 ,kdy se mluví o suchém poldru,se nic neudělalo.

Je ale vidět ,že v historii lidstva to není poprvé,kdy se lidi zklamali . Je zřejmé,že  i demokracie má své stupně vývoje a bohužel může dospět i ke stádiu,které kdysi popsal význačný  humanista viz:
Jean Bodin v Les six livres de la république z roku 1576 uvedl,že demokracie je nejhorší státní zřízení,neboť je velmi reálné nebezpečí,že se k moci dostanou hlupáci nebo prospěcháři.
Kdyby chudák tušil,že za čtyři století bude existovat země,kde se tyto dva druhy spojí dohromady v jednu ohavnou mutaci.

Ing. Ivo Holec

Extremisté?


Po přečtení článku  Mgr.Miroslava Raindla jsem se pousmál. Vždy jsem byl odpůrcem nějakého nálepkování. V roce  2004, při privatizaci bytového fondu města Hranic, jsem lehce  nahlédl do zákulisí Hranické politiky .Na základě získaných poznatků jsem chtěl změnit politiku „elit“ pro elity na politiku „praktiků“ pro lidi a tak jsem v roce 2006 využil možnosti „dostat“  razítko od strany ,která má ve svém názvu morální motto. To,že  jsme dostali jako hnutí „Právo a spravedlnost“ okolo 1000 hlasů mne docela mile překvapilo.Bohužel ,ne vždy se vše podaří a  „náš kůň“ /správně  by to mělo být napsáno v ženském rodu/ na radnici šel za svou karierou .

Ohrazuji se jménem všech kandidátů, kteří byli se mnou na společné kandidátce,  proti označování ,že jsme extremisté. Všichni ,kteří byli ochotni nést kůži na trh ,jsou normální občané města Hranic .Všichni očekávali  změny ,jak  k lepšímu nakládání s majetkem tak  i  s penězi.A hlavně chtěli řešit to, co je trápí v místech jejich bydlení. Bohužel ke změně nedošlo a „ikony „ hranické politiky „ohlávkovali“ našeho koně/ správně  by to mělo být napsáno v ženském rodu/ a opět jeli po své linii.

Proč je na Hranické radnici taková široká koalice? Je to jednoduché – „hranická politika“ není  jen o obsazení uvolněných politických míst. Místa v Radě města jsou  „ohodnocena“ funkcemi v hospodářských organizacích.“Přítulnost a zvedání ruky “ má i jiné druhy odměn ,např. finanční podpora “letadélkování“, udržení se v hospodářské funkci organizace města apod.


Jen tak pro zajímavost, jak asi bude hlasovat ředitel „Domova důchodců“,nebo ředitel Ekoltesu, když by byl, „čistě hypoteticky“ v opozici? Na čí straně bude stát zastupitel ,který je na vysoké hospodářské funkci nějaké továrny na území města ,když tato  továrna ,třeba  „omylem“vytěží pozemky města?Jak bude hlasovat ředitel školy ,který spadá do jmenovací kompetence orgánů ,které řídí “správný“ hejtman…? Co mohu očekávat od člena opozice ,který je zaměstnancem soukromé  organizace s akciovým podílem města?  Jak  se mám dívat na zastupitelku, která ,v rámci morálky a zákonů, prohlásí,že nebude hlasovat o přidělení 3,6 mil pro aktivity svého manžela? Možná je to odměna za hlasování proti pozemkům na naše komínyJ)
Není přidělení 5,4 mil tenisovému klubu jen součástí politického kalkulu ,co kdyby se předseda toho klubu stal zastupitelem? Pak by byla možnost ho srovnat a zařadit do řady současných ikon…
Mohl bych pokračovat např. o personálním obsazování pozic městských organizací rodinnými příslušníky z poznatků zaměstnanců a veřejnosti. To však jsou určitě jen pomluvy a smyšlenky :-))

Předchozí hodnocení je výsledkem poznání současné reality.Určitě  to není z mé strany závist,nevyjmenoval jsem zastupitele ,kterých si vážím,ti zde uvedení nejsou.
I dnes, po 4 letech od voleb, jsem si jistý ,že Hranice potřebují ve volbách více hnutí k naředění  současných „ikon“J a omezení jejich vlivu a vlivu  jejich „nápověd“ a „vodičů“.Tím nemyslím elektrické kabely a loutkové herceJ .Vím,že každé nově vznikající uskupení je konkurencí stávajícím politickým subjektům.Tato uskupení vznikají z důvodu,že současní politici nejsou schopni zachytit  jejich potřeby a požadavky.Nazývat kandidáty za Právo a spravedlnost v městě Hranicích extremisty je hloupost.


V závěru se chci omluvit těm voličům, které "náš kůň" zklamal. Určitě jsme nebyli a ani nejsme žádným "B" družstvem některé z místních stran nebo hnutí. Zastávám názor, že pokud opozice má věcný a rozumný nápad, je nutné ji respektovat a s myšlenkou pracovat. Městská politika by neměla být politikou s parlamentní hereckou demagogií, ale měla by být věcnou politikou pro širokou veřejnost. A už vůbec by neměla být soubojem dvou, kdysi spolupracujících, individualit.

S úsměvem    Ivo Holec

16. 5. 2010

Zabředli jsme do bahna všeobecného úpadku

Rozhovor se sociologem, profesorem Janem Kellerem

Jak se vám líbí současná předvolební show?

Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to přímo k popukání. Smutné na tom především je, že lidé jaksi pozapomněli, nakolik se změnila volební hesla v průběhu posledních dvaceti let.

V devadesátých letech politické strany slibovaly všeobecnou prosperitu, která se prý dostaví někdy kolem roku 2000. Ty samé strany a ti samí politici, kteří se tehdy zaklínali, že prosperitu dozajista zaručí, se dnes trumfují v tom, kdo z nich nás zachrání od naprostého krachu, úpadku, bankrotu. Ti lidé si vůbec nekladou otázku, jak je možné, že právě pod jejich moudrým vedením jsme z příslibů prosperity plynule zabředli do bahna všeobecného úpadku. Vůbec si nepřipustí, že něco pokazili právě oni sami, a zase se dožadují naší důvěry, jako kdyby snad na ni měli nárok už přímo ze zákona.

Očekával jste takové napadání, k jakým dnes dochází?

To úzce souvisí s první otázkou. Politici, kteří po roce 89 rozdávali sliby o prosperitě a trumfovali se v tom, kdo z nich dožene rychleji nejvyspělejší země, najednou zjišťují, že kromě jich samotných dohromady nikdo v prosperitě nežije. Mimo volební období je toto zjištění nijak netrápí. Voličům je ale třeba něco napovídat. Proto hledají, kdo za to může. Propad se prohlubuje spolu s tím, jak se vzdalujeme od roku 1989. V této situaci není dost dobře možné házet vše pořád dokola na předlistopadový režim. Musejí tedy vybrat viníka mezi sebou. Daří se jim to tak dobře, že se navzájem už dokonale stihli poplivat všichni. Teď si má volič vybrat toho nejčistějšího mezi poplivanými. Těžká volba.

15. května 2010, Jaroslav KOJZAR, Haló noviny

9. 5. 2010

Bez spolupráce to nepůjdeBez ohledu na vyjádření pana Paroubka v dnešním pořadu TV Prima, mám názor, že v tzv. „velké politice“ i v politice regionální jde o pomýlené názory. Když zůstanu u názorů pana Paroubka, jsou jistě na místě. Tento dinosaurus české politiky si trvá na svém. Nikdy s komunisty. A to je pořádku. Je to názor sociálních demokratů, bohužel, a většinou bývalých komunistů. „Hoši“ z Lidových milicí jsou náhle největšími demokraty. Ale na straně druhé vylučují Melčáky, Volfy…. za jiný názor.  Když jsem se v minulosti díval na zprávy, jak si Paroubek padl do noty s panem Zemanem, hodnotil jsem tento vztah jako rovnocenný. Ale náhle se vše změnilo. Už jsou jako kočka a pes. I když i tento vztah se dá usměrnit. Jen se musí pochopit. Věřím, že nikdo nechce této zemi zle.
Rychle se ale vracím do místních podmínek. Ať si Zeman s Paroubkem řeší své problémy. Ale měli se před léty rádi. Než Zeman přišel na to, že Paroubek není pro něj soupeřem. Demagog, buldozer. Tak jej hodnotí dnes někteří na politické scéně. A přitom jsem přesvědčen, že pan Paroubek je chytrý a vzdělaný muž. Mnohokrát mě o tom přesvědčil. Ale je osobnostně předpojatý, vztahovačný. Tak jako někteří sociální demokraté v městském zastupitelstvu.
Jsem zastupitelem už tři volební období. První období jsem se učil, druhé volební období získával zkušenosti. A třetí volební období jsem zklamán. Úrovní svých kolegů napříč celým politickým spektrem. Ano, přiznávám, že ne vždy jsem se třeba trefil do noty svých spolustraníků. S dálničním přivaděčem, se Zámeckým klubem. To je právě problém poslanců za politické strany. Stát vždy za rozhodnutím své strany. Ale co když to vnímám jinak? To je potom potíž.
Ale jsem zastupitel za komunistickou stranu. Kabát jsem nevyměnil. I když už ten kabát tak nehřeje, mám jej stále jako citovou záležitost. Komunisté jsou dnes pod obrovským tlakem. Je to pro některé z nás deprimující, řada z nás tento tlak nezvládá. Být dnes komunistou, je obrovské emoční vypětí. Je lepší spolupracovat s vítězem. Např. s vítězem voleb. Uzavřít koaliční dohodu, být „lidovcem“, nezávislým. To je potom pohoda. Být u toho a mít se dobře. A ještě diktovat. Ve svůj prospěch.
A nyní ke spolupráci v našem městě. Velmi mě mrzí, že nejsme schopni akceptovat názory nás, zastupitelů, kteří by měli určovat chod města. Ne Rada Města, ne Radnice. Ale nejvyšším orgánem je Zastupitelstvo města. Tvořené těmi z nás, kteří dostali důvěru občanů. Jen pro názornost: stejný počet hlasů ve volbách 2006 dostali komunisté a ODS. Podle preferenčních hlasů by Rada vypadala následovně: tři komunisté, dva za ODS a dva za Hranice 2000. Celkem sedm. A kdo sedí v Radě Města. ODS si vybrala „sobě rovné“. Už vzpomínané Lidové milicionáře, kteří rádi nedrží slovo, rádoby sociální demokraty, extremistickou stranu….. Je to smutné /pro pravici/, ale Rada města je vlastně svým způsobem pseudolevicová. Ale ODS pro svůj úspěch udělala maximum. I když zradila svá předsevzetí.
Avšak zkušenosti z minulosti ukazují, že bez spolupráce a vzájemné tolerance se úspěch rodí jen velmi těžce. Koalice je plná předsudků a zášti. I na racionální návrh opozice reaguje koalice podrážděně, s pocitem nadřazenosti a neomylnosti. Ale koalici vlastně tvoří jen starosta Wildner a místostarostka Ondriášová. Ostatní jen zvedají ruce na jejich pokyn. Ale to mi nevadí. Takovou mají dohodu. Těžce však nesu, když např. náměty ing. Špiříka, velmi konkrétní a žádoucí, jsou bagatelizovány, odmítány. Přitom právě na základě jeho poznatků náhle Město „procitá“ a začíná řešit daný problém /viz povodně, školy a další městský majetek, ovzduší, hluk aj./. A teď se konečně dostávám k té vzpomínané spolupráci. Bez ní to určitě nepůjde. Jak opozice, tak koalice má jistě množství velmi dobrých, kvalitních návrhů a opatření ve prospěch města. Proč je společně neřešíme, nekonzultujeme?
Na straně zastupitelů KSČM je ta vůle obrovská. Jde nám skutečně o rozvoj našeho města. Já osobně nabízím ruku ke spolupráci. Ale na rovnocenné úrovni. To není podbízení, to je přání pozvednout naše město. Pokud budu odmítnut, zvládnu to. Jen koalice pseudolevoextrémněpravicová /fuj, to je ale slovo/ si musí uvědomit, že je v izolaci. Taková je dnes skutečnost. Vracím se na začátek. Bez spolupráce a vzájemného pochopení to skutečně nejde. 
Miroslav Raindl, zastupitel

Hranická pikantnost, peníze v rozpočtu jen na akce podle známosti, nebo běžná praxe?


Koncem minulého roku a začátkem tohoto jsme se z úst starosty a dalších volených i nevolených úředníků města dozvěděli, že se musí šetřit.
V rámci řešení krize byla údajně zrušená rozpočtovým opatřením zastupitelstvem města Hranic řada položek na projekty, které se měly uskutečnit do konce roku 2009, a hodně položek letošního roku, důvod – šetření v rámci řešení krize v městském rozpočtu. Většina občanů to určitě bere s porozuměním, že je nutné šetřit, když do rozpočtu města se sníží příliv finančních prostředků.
Co ale překvapilo dost občanů města je, že v rozpočtu na rok 2010 jsou peníze na akce, které nejsou plně v zájmu potřeb občanů. Volby se pomalu a nezadržitelně blíží a tak se každý koaliční zastupitel snaží na poslední chvíli urvat, co se dá a jakoukoli metodou. Kamarádi z koalice jej hlasováním podpoří. 
Městská kasa nemá ani korunu na dofinancování akcí, na které jsou vyžádané dotace, ale rozhazuje peníze na počkání soukromým subjektům. Proč rada města doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh na příspěvek 3,6 mil.Kč soukromé osobě na soukromou akci, rozšíření sálu na St. střelnici, která je majetkem pana Vlasáka, také doporučuje příspěvek soukromé nemocnici ve výši 700 tisíc Kč, kde už každý občan platí regulační poplatek za řádnou službu. Možná proto, že jeden radní sedí ve správní radě této nemocnice. Kde vzala rada města morální právo na to, aby finanční prostředky, které jsou pro občany města, jen tak dala soukromým subjektům. Nikde se občan nedozví, jaká bude z těchto částek zpětná kompenzace pro občany. Asi žádná.  
Je pěkné, že se provádí rekonstrukce vozovky v Čechové ulici. Proč se však neřeší rekonstrukce jiných zdevastovaných vozovek, navíc s intenzivním provozem? Hádanka pro občany ze strany radních! Také starosta s radou města vyčlenili peníze a nechávají zpracovat studii parkoviště za parkem Čs.legií, mají zájem také  na brzké realizaci. Pro koho a pro co bude toto parkoviště výhradně sloužit? Občane města hádej. No přece hlavně pro toho, kam  již šel příspěvek  schválený hlavně zastupitelskou koalicí  ODS, ČSSD,  KDU-ČSL, Práva a spravedlnost a nezávislých.   
  Také příspěvek 5,4 mil.Kč Tenisovému klubu Teplice na stavbu tenisové haly v záplavovém území vedle krytého bazénu. Běžný občan se tam přitom nedostane. Toto doporučení na březnovém zasedání zastupitelstva sice neprošlo, ale již se ozval jeden tak zvaný nezávislý zastupitel, že na příštích to projde. Asi ODS v radniční koalici na nalejvárně před jednáním příštího zastupitelstva přitvrdí. 
Tak se dá pokračovat, třeba miliony na rekonstrukci šaten na letní plovárně, tam se přímo mrhá penězi a řada dalších podivných akcí. Rada města Hranic nemá stanovené priority, bylo by nutné provést zateplování městských objektů, aby se snížily výdaje, opravy a rekonstrukce majetku města, aby dále nechátral, na příklad školy, na to údajně nejsou peníze. Také nemá město peníze na potřebné akce, jako jsou rekonstrukce chodníků, protipovodňová opatření, obhospodařování městské zeleně, na údržbu komunikací a na zlepšení životního prostředí. Na tom se musí podle starosty města šetřit. Na rozhazování městských peněz radou města na spřátelené kšefty a příspěvky na pofiderní projekty se peníze vždy najdou. Že by korupce již naplno bujela i v našem městě?

Antonín Honysz 

6. 5. 2010

Už je to tady - půjčujeme 26 miliard Řecku

Petr Mach, ekonom, 1. 4. 2010  
ČNB dnes převedla Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku 1,03 mld EUR (26,15 miliardy korun) z devizových rezerv.  O této půjčce rozhodla vláda ODS v tichosti 20. dubna loňského roku v návaznosti na dohodu učiněnou premiéry na zasedání Rady EU loni 20. března 2009. Cílovou stanicí je bezpochyby – Řecko.
Tento šibalský trik, jak obejít parlament, vymyslel tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. O rok dříve totiž žádal sněmovnu o souhlas s vydáním dluhopisů, jejichž výnos měl jít na pomoc krachujícímu Lotyšsku. Nynější půjčka z našich devizových rezerv mu umožnila obejít parlament a vyhnout se vydání dluhopisů, na které je potřeba zákon: Přímá půjčka z rezerv ČNB nezvýší zadluženost ČR. Obdobným způsobem poskytnou půjčku MMF také některé další státy,“ uvedl ministr Kalousek. Půjčky Řecku nebudou nijak dotovány, ujišťoval veřejnost premiér Fischer po návratu ze zasedání Rady EU. Nyní poskytujeme půjčku s dotovaným úrokem ve výši mizerného 1 % - půjčku, jejíž návratnost je velmi, velmi nejistá.

Úrok od MMF je 1%. Dluhopisy z devizových rezerv vynášely 3%. Rozdíl 2% je ztrátou. z 26 miliard je ta ztráta půl miliardy ročně. Za dobu půjčky (5 let) to dělá 2,5 miliardy z kapes daňových poplatníků. Pouze za předpokladu, že nám Řecko půjčené peníze vůbec kdy vrátí  (!!!!!????)  

Celý text naletnete zde:
http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/05/uz-je-to-tady-pujcujeme-26-miliard.html 


5. 5. 2010

Výsledky ankety uspořádané na těchto stránkách v posledních týdnechOtázka zněla:
Dali byste v době krize milionovou částku na výstavbu parkoviště za parkem (za autobusovou zastávkou), nebo ve prospěch zlepšení péče o park? 
Výsledek:
Pro parkoviště 6 hlasů,
pro park 91 hlasů.

Děkujeme našim čtenářům za vyjádření svých názorů.

Mohou za dluh České republiky dlouhodobě nezaměstnaní?

 
Britské listy, 4.5.10
Ema Rousová


Některé pravicové strany si vzaly na mušku „flákače“ – dlouhodobě nezaměstnané a ve svých programech řeší nejrůznější omezení vyplácení sociálních dávek. Je vyplácení sociálních dávek dlouhodobě nezaměstnaným opravdu největším problémem naší ekonomiky? Pojďme se podívat na to, o kolik by se snížil deficit státního rozpočtu v roce 2009, kdyby se dávky hmotné nouze vyplácené dlouhodobě nezaměstnaným snížily o 10%. A na závěr dodám příklad, aby si bylo možné udělat představu o tom, kolik peněz dnes dostává nezaměstnaný, případně jeho rodina. 
Pokračování na adrese:
 http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/05/mohou-za-dluh-ceske-republiky.html

3. 5. 2010

Svátek práce
Přetiskujeme výňatek z článku o projevu předsedy Německého odborového svazu z 1. května.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.5.2010
Svátek práce
Sommer varuje před novou finanční krizí

.....Šéf Německého odborového svazu Sommer ostře kritizoval, že dosud nebyla stanovena žádná přísnější regulace:  "Slepenec bankovní lobby a úslužných politiků je rezistentní. To je nezodpovědné". Zájmy kapitálu nesmí být upřednostňovány před zájmy pracujících lidí, kteří všeho bohatství dosáhli prací. "Práce má přednost. A ne spekulace jako nástroj tvorby majetku." Finanční aktéři, kteří krizi způsobili, by měli vyvolané náklady zaplatit. Přitom jde o stovky miliard, ne o "směšně nepatrné" bankovní poplatky. "Systém brutálního kapitalismu je dekadentní a nemocný. Volný trh bez sociální odpovědnosti, bez dozoru a zasahování, bez kontroly a regulace směřuje do katastrofy, do přímého vydírání celých států", varoval Sommer......

2. 5. 2010

Dětský koutek v parku


Dětský koutek v parku může sloužit jako smutný příklad vztahu vedení města k městskému majetku. Před lety měla děcka na tomto místě k dispozici několik zařízení. Když z bezpečnostních důvodů bylo třeba provést úpravy, zařízení se likvidovala. Je to jednodušší než průběžná péče o majetek města. Vždyť se pak sáhne do městské kasy a postaví se to celé nové. A ještě je přitom možné se nechat vyfotit při stříhání pásky!Současné vedení města převzalo dětský koutek ve stavu dle prvního obrázku z roku 2008:


Stav v minulém roce:

Před 2 měsíci už tam zůstalo torzo pískoviště, žebřík a místo skluzavky pentle.


A stav dnes? V místě bývalé skluzavky zmizela i pentle a co zbylo z pískoviště posuďte sami:

Zdeněk Špiřík