27. 10. 2013

Hranice - nevšední zážitky - pokračování.

Jsem u ambulantního lékaře. V průchozí společné chodbě /čekárně / usednu a čekám. Jsem asi desátá. Na dveřích ambulance čtu : O pořadí pacientů rozhoduje lékař . Jinak žádné instrukce pro nově příchozí. Naivně si myslím, že to, co mne trápí, sdělím až sestře v ordinaci, případně předložím průkaz pojišťovny. Pak si mne sestra najednou všimne, asi jsem vypadala zdravě, co prý chci a jestli někoho doprovázím. Odvětím, že jdu na ošetření a jsem tu poprvé. A teď to přišlo!!!  Sdělila mi, že mne nevezme, protože jsem jí nepředložila průkaz VZP. Odpovím, že jsem tu poprvé a nevím, jaké tu jsou postupy, natož jestli to mají někde napsáno (průkaz VZP jsem samozřejmě u sebe měla). Za TREST rozhodla, že budu poslední. Fakt mne vzala až kolem 14 hodiny jako poslední. Seděla jsem  tam od 8.45 hodin. Doporučuji vyměnit ceduli na dveřích ambulance: O pořadí pacientů rozhoduje arogantní sestra.
P.s. Je  dobře, že znám spoustu jiných zdravotních sester, které jsou milé a ochotné.                              
Žurmanová Jarmila

24. 10. 2013

Pánové z Ekoltesu, přijďte se sklouznout...

Za celý letošní rok se nikdo z Ekoltesu neobtěžoval zamést chodník kolem Pečovatelského domu v ulici Tovačovského. Brouzdáme se po kotníky v listí, které když navlhne klouže, ale zřejmě to Ekoltes bere jako zkoušku na zimu, kdy se neposype,  natož aby se uklidil sníh. Cesta do kopce na zastávku autobusu nebo k obchodu na druhé straně je jeden velký rébus. Buďto vyjdeme ve zdraví nahoru a zpátky, nebo si něco zlomíme. Cesta se sype jen uprostřed pro auta. V loňském roce to bylo totéž. Chodník byl posypán jen když byly volby. Pánové z Ekoltesu, přijďte se v zimě sklouznout, jste mladší než my, tak Vám to třeba půjde bez úrazu. 
Pavlíková Marie                                
                                                                                                                                   

20. 10. 2013

Údržba zeleně a sečení trávy v Hranicích

Otevřený dopis starostce města

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás oslovit, jakožto občan tohoto města, kterému není lhostejná situace v našem městě se sečením trávy a údržbou zeleně.
Na základě několikaleté nespokojenosti občanů s údržbou zelených ploch v Hranicích jsem se rozhodl, že se pokusím zjistit více informací k této problematice. Měl jsem informace, že firma Ekoltes provádí mnohem častěji tuto údržbu v jiných subjektech a organizacích. Proto jsem oslovil firmu Ekoltes. V příloze Vám zasílám seznam těchto subjektů, kde Ekoltes provádí údržbu. Toto samotné by bylo v pořádku, jen kdyby si tato firma plnila své povinnosti vůči městu a občanům. Dále jsem na základě tohoto seznamu znovu oslovil firmu Ekoltes a požadoval informace, kdy byla u těchto subjektů a organizací prováděna údržba zeleně a sečení trávy, a to v období 1. dubna až 30. června 2013. Opět mi bylo vyhověno a jejich odpověď mě doslova šokovala. Zasílám taktéž jako přílohu.
Jak se sama můžete v příloze přesvědčit, tak z uvedeného vyplývá, že zde bylo 62 pracovních dní. Pokud si odmyslíme prvních 14 dní v dubnu, kdy 1. dubna napadl ještě sníh a sekat nebylo co, zbývá 52 pracovních dní. Z těchto 52 dní se Ekoltes věnoval cizím subjektům ve 44 dnech a z toho 22 dní byl u více jak dvou firem!
Pak je tedy možné, považovat vyjádření pana Vinklera v tisku za lež. Tvrdit totiž, že stroje nemohou vykonávat svou práci pro nepřízeň počasí a obdobné výmluvy mi už nepřipadá opodstatněné, když tuto práci vykonávají jinde.
Vím, že dostala firma Ekoltes od města pokutu, ale je na místě se zeptat, zda není taktéž chyba na straně města Hranic a v přístupu k firmě Ekoltes? Vždyť sečení trávy jen ve třech cyklech je podle mnohých nedostatečné. Samotnému trávníku to neprospívá a jak je možné vidět na mnoha místech, je touto údržbou neúdržbou postižen. Začíná zde převládat plevel, který postupně trávu vytlačuje. To nemluvím o téměř metrové trávě, která je ostudou pro naše město. Určitě by mělo být pečováno o tyto plochy ve čtyřech nebo i pěti termínech. Stačí se podívat, kolikrát se provádí tato údržba v Teplicích. Je také možné se podívat kdekoliv jinde a situace s přerostlou zelení není na pořadu dne.
Dále jsem oslovil několik firem ze seznamu, pro které Ekoltes provádí zmiňované služby a všechny mi potvrdily, že si tuto firmu dokážou ohlídat.
Proto se ptám na následující:
1. Zda jsou Vám známy tyto informace?
2. Proč si město Hranice lépe nehlídá firmu Ekoltes?
3. Proč je v plánu seč na sídlištích pouze ve třech termínech?

Závěrem chci dodat, že obdobná situace platí i v zimě. Zase tu existují firmy a organizace u kterých je prováděna tato údržba přednostně a občané musejí počkat. Několikrát jsem byl svědkem, kdy jede malý pluh ke Kauflandu a místo po zasněženém chodníku od kruhového objezdu k autosalonu Pilař, jede po cestě a až za autosalonem vjede na chodník a začíná s úklidem. To, že je brzy ráno uklizeno u téměř všech marketů považuji za zde známé.
Považuji za slušné Vám oznámit, že se chystám oslovit i některé zastupitele a také místní tisk.
Pevně věřím, že se tato situace podaří zdárně vyřešit ku prospěchu všech.
Michal Vařeka, Hranice

Výčet subjektů pro které EKOLTES Hranice, a.s. v roce 2013 prováděl sečení: