24. 4. 2016

K rozvoji města

Dobrý den, 

ukázku, kterou jste zaslal znám osobně, protože s paní architektkou Zd. Vydrovou jsem v kontaktu. Nyní působí v Tišnově.
V textu je možné se doslechnout, že město Litovel postavilo od roku 1990 řadu veřejných budov. To je úsek 26 let.
Tento proces má své zákonitosti. Někdo musí mít vizi jak plánovat, jak zapojovat veřejnost nebo firmy, jak vše financovat a také schopnost přesvědčit Radu a Zastupitelstvo města. Zmíněný časový úsek měl své dotační možnosti i jiné předpoklady. 

Za stejný časový úsek naše město vedené panem  Juračkou a paní Ondriášovou nezadalo nikomu z architektů budoucí vizi města. Ignorována byla například práce pana architekta Roedera. Dále uvedení zrušili oddělení plánu a rozvoje města a honosili se úsporami ve mzdovém fondu.
Napřed prodali téměř celý bytový fond, pak městské kino, několik strategických pozemků a také kulturní dům na náměstí (bývalé JKP). Mimochodem tento dům byl na LV (list vlastnictví)  zapsán jako majetek města a byl dán pouze do správy Odborové organizaci Sigma Hranice. Tato asi v roce 1995 podala žalobu na určení vlastnictví (zastupoval pan Josef Úlehla) a město zastoupené panem Vl. Juračkou a právní kanceláří Svatoň se nároku na tento majetek, dle mého názoru, neoprávněně vzdalo. Pak se za stovky tisíc zadal Strategický plán rozvoje (2004-2010 ), kde bylo popsáno, co by se mělo, ale nebyl nikdo, kdo by zabezpečil výše popsané. Také se kupodivu zjistilo, že město nemá klubovny, sál a zázemí pro činnost spolků a tak pan Juračka navrhoval, že je nutné v budoucnu toto řešit.
Zajímavé ne?

20. 4. 2016

Zjišťovali jsme za vás

Je zde opět jaro, příroda se probouzí a s ním začíná problém údržby zelených ploch.
A tak jsme zjišťovali, jak vypadá situace na nádraží v Hranicích.

Zeptali jsme se zastupitele Miroslava Raindla, zda ČD po jeho upozorněních v minulých létech pravidelně udržuje svou zeleň v okolí nádražní budovy.

Podle jeho vyjádření je zřejmé, že opět hrozí zranění občanů, kteří využívají služeb ČD. Bezprostředně za podchodem od autobusového nádraží visí ostnaté šlahouny ze šípkových keřů.
Nebezpečné jsou v tom, že jejich délka může způsobit poranění zraku, poškození oděvů, deštníků...
Přidal k tomu názor, že schopný manažer, který má prostor v okolí nádraží v péči, by si již dávno tento opakovaný problém zanesl do svých povinností.

Celý prostor vypadá zanedbaně a neudržovaně.
Proto opět upozornil ČD na povinnost udržovat okolí nádražní budovy.

Snad se situace brzy napraví.

Redakce

17. 4. 2016

Hranické čapí hnízdo

Komín bývalé místní sodovkárny s obrovským čapím hnízdem, který se nachází na třídě Československé armády, je v dezolátním stavu, opadavá zdivo a hrozí nebezpečí úrazu. Nové oplocení kolem komínu je pouze dočasné řešení.
 


Oprava komínu by byla nákladná, v řádu statisíců a tak to vypadá, že čápi na tomto komíně letos hnízdili naposled. Vážně tak hrozí, že jakmile čápi odletí do teplých krajin, půjde komín k zemi. Bezpečnost nadevše.
Podle získaných informací by měl být komín nahrazen stožárem, aby se čápi měli kam na jaře vrátit.   Budou se čápi příští jaro mít kam vrátit?10. 4. 2016

Odvolání ředitele Ekoltesu Hranice


Vzhledem k opakovaným dotazům našich čtenářů na příčiny odvolání ředitele Ekoltesu pana Václava Mikšíka jsme připravili výňatek na toto téma z rozhovoru Hranické regionální televize se starostou města panem Jiřím Kudláčkem. Rozhovor se konal 5.dubna.
(red)

9. 4. 2016

Ekoltes vyhlašuje výběrové řízení

První letošní Farmářský trh

První letošní Farmářský trh regionu Hranicko, na kterém budou opět prodávat své výrobky zástupci zdejších i okolních farem, přivítá Masarykovo náměstí v Hranicích v pátek 15. dubna od 9 do 18 hodin. Na trhu bude možno vybírat z bohatého sortimentu sýrů, mléčných výrobků, masa, uzenin, ryb, cukrovinek, koláčů, frgálů, trdelníků, koření, čajů, vín, medoviny, bylinek, sirupů, konopných produktů, zdravé výživy a jiných potravinových lahůdek. Nebudou chybět ani regionální potraviny držitelů značky kvality „MORAVSKÁ BRÁNA – regionální produkt“. Nabídku doplní dřevěné výrobky pro domácnost, pomůcky do kuchyně, proutěné koše, dřvěné hráčky ručně vyrobená mýdla, hojivé masti, keramické výrobky a dekorace, svíce, papuče, či bytová kosmetika. Program zpestří odpolední vystoupení populární hranické kapely VOCODE.

Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek

Město Hranice, odbor správy majetku, Vám oznamuje, že opět bude v jarních měsících 2016 přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány zastávkovým způsobem, dle níže uvedeného harmonogramu, v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady (větve, tráva, listí), větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

Pokračování ZDE

8. 4. 2016

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Ekoltes nečekaně odvolal ředitele Mikšíka

Představenstvo společnosti Ekoltes se rozhodlo nečekaně odvolat ředitele Václava Mikšíka.
Vedení města o tom bylo informováno na konci minulého týdne.
Hlavním důvodem odvolání měla být nedostatečná způsobilost pro budoucí strategické vedení společnosti.
Radnice je připravena rozhodnutí představenstva respektovat. V nejbližší době tak bude na tuto pozici vyhlášeno výběrové řízení.
Václav Mikšík přitom funkci ředitele vykonával pouze několik měsíců, od podzimu minulého roku.

Pokračování a zdroj ZDE

6. 4. 2016

Na jaře není budek nikdy dost

Dnes zaměstnanci Ekoltesu společně se Základní školou na 1. máje připevnili 8 ks nových ptačích budek v místním městském parku Československých legií.
Za ptáčky děkujeme.
Obrázky si můžete zvětšit

5. 4. 2016

Jak se dostat s malou dodávkou na náměstí a dodržovat přitom nové předpisy?

Včera jsme vás upozorňovali na změnu vyhlášky č. 294/205 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, která platí od 1. ledna letošního roku a týká se významu značky zákazu vjezdu nákladních automobilů, která se nově týká i menších dodávek, pickupů, tahačů, ale i osobních aut s mřížkou za zadními sedadly.
Rozebírali jsme příjezd na náměstí po ulici Svatoplukova, kde je sice vjezd nákladním vozidlům do hmotnosti 5 tun povolen, ale příjezd na tuto ulici jak po Teplické, tak po ulici Komenského je pro nákladní automobily zapovězen. Tudy se tedy dodávka na náměstí nedostane.
Dnes jsme se šli podívat, jak je to s možností příjezdu na náměstí po ulici 28. října.

4. 4. 2016

Duben, měsíc bezpečnosti.

Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen že v něm vylézají hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v garážích, kůlnách, stodolách či sklepích. Jejich řidiči se po zimním spánku dostávají do provozu, který oproti předešlému roku opět o něco zesílil. A tak byl duben po řadu let, tak jako třeba březen - měsíc knihy, vyhlašován měsícem bezpečnosti silničního provozu. Mělo to být jakési připomenutí všech řidičských povinností - bývaly posilovány hlídky dopravní služby, v některých okresech na nejisté řidiče padl děs a nevyjížděli v dubnu vůbec - už třeba proto, že neměli vozidlo úplně v pořádku a že pravděpodobnost postihu byla v dubnu větší než jindy.
V současné době asi moc velký nárůst hlídek dopravních policistů v tomto měsíci nelze očekávat, přesto bychom chtěli řidiče upozornit na to, že je to již tři měsíce, co od 1. ledna letošního roku došlo k částečné úpravě pravidel silničního provozu, díky které možná stovky řidičů denně porušuje dopravní předpisy v našem městě a ani o tom neví.
Jedná se o 'Zákaz vjezdu nákladních automobilů', který se teď vztahuje na daleko více aut. Doposud platilo, že dopravní značka 'Zákaz vjezdu nákladních vozidel' platila pro auta s hmotností nad 3,5 tuny. Od letošního roku je ale situace jiná a značka se vztahuje na všechna auta z kategorie N, tedy i na nákladní automobily, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3500 kg. Nově se tak zákaz vjezdu týká menších dodávek, pickupů, tahačů, ale také třeba osobních aut s mřížkou za zadními sedadly. Podle ČT se tato změna týká více než půl milionů aut.