13. 8. 2018

Hranická Sokolovna

Nešťastné počínání místostarosty města pana Mgr. Ivo Lesáka


Autor článku : Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Na elektronickém portálu hranický.deník.cz a v příloze deníku Hranický týden v pátek 3.8. jsem si přečetl, že bylo vydáno prohlášení panem místostarostou Ivo Lesákem v článku pana Davida Krále, že bude převzat do majetku města objekt hranické sokolovny, protože bylo podepsáno memorandum.

Takový akt je závažným majetkovým rozhodnutím a určitě by o něm muselo rozhodnout zastupitelstvo města.

V předmětných článcích bylo uvedeno : “ .. Podpisem memoranda se zástupci obou stran ( pozn. Města a Sokola Hranice ) zavázali k co nejrychlejšímu nalezení dohody, která povede k rekonstrukci místní sokolovny. Opravu zchátralého objektu by mělo zajistit jeho převedení do vlastnictví města.”

Toto vyjádření způsobilo v řadách členů jednoty sokolské značné pobouření a pan Josef Sedláček, dlouholetý člen Sokola, vyjádřil ve třech bodech tento názor, který mi následně poskytl:

1) Žádné memorandum nebylo ani vypracováno, ani projednáno, ani odsouhlaseno výborem jednoty. Nebylo dáno k vyjádření členské základně a nebyly předjednány žádné podklady pro vypracování takového memoranda.
2) Technický stav sokolovny není a nemůže být panu místostarostovi znám natolik, aby se mohl o sokolovně vyslovit ve stylu „zchátralý objekt“. O tento historický objekt se dlouhá léta s úctou staráme a v dalším období bude sloužit veřejnosti jako doposud.
3) Sokolská jednota Hranice prozatím nerozhodla, že se bude zbavovat majetku a nikomu nepřísluší tuto variantu deklarovat jako veřejnou. Toto nešťastné vyjádření znevažuje naši práci a poškozuje nás do budoucna.