30. 6. 2016

Pozvánka


Klub zastupitelů KSČM zve všechny občany do Parku Čs. Legií k uctění památky mistra Jana Husa ve středu 6. 7. v 10:00 hod.

27. 6. 2016

Postřehy z Hranic 27. 6. 2016

Ulice Sady Čs. legií, dnes odpoledne a jeden karambol. Výjezd ze soukromého pozemku z Restaurace Stará střelnice není zrovna přehledný, stačí pro řidiče trochu nepozornosti a hned je neštěstí na světe. Dnes se to obešlo pouze s pomačkáními plechy a několika naštváními cestujícími v městském autobuse. 
Přitom přímo naproti výjezdu z restaurace je sloup veřejného osvětlení. Požádat o umístnění zrcadla na tento sloup z důvodu bezpečnosti, by asi neměl by takový problém, hlavně pro spolumajitelku pozemku, místní zastupitelku.


22. 6. 2016

Pohádkové Hranice

Kdy: neděle 26. června ve 14:00 hodin
Kde: Sady Čs. legií
Program:
·         14:30 hodin - Folklórní kroužek Inovček z Hlohovce
·         14:50 hodin - Folklórní kroužek Rozmarýnek
·         15:30 hodin - Hudební pásmo "Z pohádky do pohádky"
·         16:40 hodin - Loutková pohádka "Šípková Růženka" v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila
Během tohoto odpoledne budou pro malé návštěvníky připraveny soutěže a hry v pohádkovém duchu.

Postřehy z Hranic 22. 6. 2016

Tak i Hranice mají svoje veřejné piáno. Piáno je umístěno hned na začátku horního podloubí.Zruší se rock v letním kině? Místní si stěžují na hluk z koncertů

Zveme Vás na jednání zastupitelstva města Hranice, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června od šestnácti hodin v zasedací síni Městského úřadu na zámku. Zasedání je jako vždy veřejné. 
Jedním z nejožehavějších bodů jednání by mohl být materiál týkající se hlučnosti hudebních produkcí, který předkládá Vladimír Juračka.
„Obyvatelé města, zejména ti, kteří bydlí v blízkém i vzdálenějším okolí letního kina jsou dlouhodobě vystavování nadměrnému hluku, jehož původcem jsou hudební, zejména rockové produkce konané ve venkovním prostoru," uvádí člen zastupitelstva Vladimír Juračka (Hranice 2000) v materiálu, který k jednání předkládá.
Pokračování příspěvku zde.

Za redakci doplňujeme.
Takže zrušíme v Hranicích veškerou venkovní hudební produkci? Nejprve v letním kině, pak bude následovat hudební akce konané na Staré střelnici u Vaška Vlasáka, které se taky konají ve večerních hodinách. Potom budou následovat akce konané i přes den v Městském parku a v Zámecké zahradě?

16. 6. 2016

Zahrádkáři nebo černí skládkaři?

V současnosti společnost EKOLTES Hranice, a.s. sváží směsný komunální odpad z 15-ti lokalit zahrádkářských kolonií. V těchto 15-ti lokalitách jsou za účelem sběru komunálního odpadu přistaveny uzavřené velkoobjemové kontejnery, kterým se pro svůj typický tvar přezdívá „rakvičky“. Ve dvou z těchto lokalit je i otevřený velkoobjemový kontejner na bioodpad. Svoz rakviček se provádí každé druhé úterý v období od 1.4. do 30.11. Dva kontejnery s bioodpadem se sváží dle potřeby, což v praxi znamená asi jednou za týden. Svoz odpadu ze zahrádek obstarává jedno auto a trvá zpravidla celý den.

Dříve se komunální odpad ze zahrádek odkládal na svozová stanoviště v igelitových pytlích. Na několika lokalitách k tomu cedule vybízejí dodnes. Svoz odpadu z rakviček byl pak zaveden v r. 2012. Běžně se stává, že přijede řidič ke kontejneru a nemůže ho naložit, protože je kolem dokola obestavěný pytli s odpadem. Skoro vždy je blokována strana s okem, za které se kontejner natahuje. V odlehlejších lokalitách se často hned vedle kontejneru rozpíná černá skládka. Stavební suť, nebezpečné odpady, průmyslové odpady, pneumatiky, ledničky, pračky, televizory, cokoli čeho se chce někdo zbavit.

12. 6. 2016

Pokoř své Hranice v obraze

Včera proběhla v městském parku opravdu povedená akce "Pokoř své Hranice".

Celou akci nám, ale kazily dvě skutečností a to:
1. Když se koná v městském parku akce pořádána MKZ Hranice, tak příslušníci městské policie, sotva nějaké auto, vyložilo hudební aparaturu, nebo zboží, tak ho hned z parku vykazuje, včera městský park připadal spíše jako jedno velké parkoviště, auta parkovala všude, na pískových cestách i na trávníku. Občas, nejspíše pro krácení dlouhé chvíle, si jen tak popojížděla.
2. Cyklisté, klasika. Někteří cyklisté neslezou z kola ani na hlavní ploše, kde pak kličkují mezi ostatními návštěvníky. 

Slavnostní přestřižení pásky starostou panem Jiřím Kudláčkem a oficiální uvedení nového hřiště.

10. 6. 2016

Nové hřiště v parku - Workout, dokončeno

Jak jsme Vás informovali, v městském parku v Sadech Československých legií, se budovalo nové hřiště, dnes bylo konečně dokončeno. Zítra, dne 11. června, při akci "Pokoř své Hranice" bude slavnostně otevřeno.


9. 6. 2016

Pokoř své Hranice

POKOŘ SVÉ HRANICE - den plný zážitků
Kdy: sobota 11. června, od 10:00 do 16:00 hodin
Kde: Sady Čs. legií, řeka Bečva
Den plný zábavy a sportu pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi. Přijďte si vyzkoušet netradiční či známé sportovní a zábavné atrakce na vodě i na souši. Bude pro vás připraveno: jízda na Bečvě v různých plavidlech, lanovka, jízda motorovým člunem, ukázka akce hranických hasičů, paddelboard, házení rybářským prutem na cíl, slackline, nízké lanové překážky, lukostřelba, parkour, skákací hrady pro děti, stavění věže z pivních beden, lidský fotbálek, golfové odpaly a další a další. 
Součástí bude i doprovodný kulturní program a večerní "zábava". 

Hranická muzejní noc

Hranická muzejní noc, tento pátek od 17:00 hod. do 23.00 hod.
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávající se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkání.

Hranická noc kostelů

Noc kostelů: tento pátek od 18:00 do 24:00 hod
V pátek 10. Června se v Česku opět uskuteční Noc kostelů. Koná se každoročně od roku 2009. Kostely, chrámy a katedrály se při ní otevírají všem zájemcům a často přijdou i ti, kteří běžně modlitebny nenavštěvují. Loni se do akce zapojilo více než 1400 kostelů a pořadatelé napočítali během večera a noci více než 450 000 návštěvníků. Program letošní Noci kostelů už připravuje více než 900 kostelů a modliteben.

Reklama v zámecké zahradě, jak na ni?

V příspěvcích jste si poslední dobou dosti stěžovali na umístnění reklamy v zámecké zahradě, jak na ní a vše o reklamě, nám ve svém příspěvku popsal pan L. Fojtík. Děkujeme za hodnotný příspěvek.
foto redakce
Reklama je bohužel stále více běžnou součástí našeho každodenního života, prezentovaná mnohdy jako logická součást svobody podnikání, mnohdy však nerespektující to, zda je o tuto zájem a stejně tak ignorující základní fakt, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nalézt hranici je problematické a v podstatě nemožné dohodou subjektů, protože mnohdy to fakticky ani není možné a proto musí nastoupit regulace z moci úřední.
Problematika nabývá na specifičnosti v historických jádrech měst, ale i v jeho bezprostředním okolí, kde je reklama často vnímána jako nesourodý prvek, který v takovém území velké kulturní a historické hodnoty může působit rušivě, resp. určité formy realizace reklamy jsou obecně vnímány spíše negativně. Proto reklamu v takových částech města nelze ponechat neregulovanému působení a bylo třeba vytvořit alespoň zásadní pravidla pro citlivou aplikaci reklamních sdělení s důrazem na použitou technologii jejich nosičů – komunikačních médií.

7. 6. 2016

Postřehy z Hranic 7. 6. 2016 II

To, že jezdí cyklisté na kole po chodníku, jsme si již nějak pomalinku zvykli. Nově teď chodník, čím dál více využívají i motocyklistéTakže chodci, dávejte pozor a hlavně zavčas uskakujte.

Dnes odpoledne v místním městském parku.Postřehy z Hranic 7. 6. 2016

Nedávno proběhla místním tiskem zpráva, že město Hranice bude mít svého městského architekta. Ve výběrovém řízení uspěl Ing. Arch. Marek Kuchta, který tuto funkci bude vykonávat externě. Městský architekt bude v záležitostech architektury a urbanismu pomáhat městskému úřadu i veřejnosti. Přejeme mu mnoho úspěchů.

Při včerejší procházce městem jsme narazili na architekticky zajímavě řešenou stavbu a to v lokalitě Pod Křivým. Dům postavený ve svahu, přední stěna celá prosklená.