28. 8. 2012

V Hranickém deníku jsme se dočetli

22.srpna jsme se v Hranickém deníku dočetli,že
Kropení silnic si město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, tedy když se pohybuje kolem třiceti stupňů. Zavlažování silnic probíhá od června a má skončit v polovině září. S městem jsme domluveni na pravidelných kontrolách," konstatoval Milan Vinkler, ředitel společnosti Ekoltes, jejíž pracovníci zvýšenou očistu ve městě i místních částech provádějí.
 „Snažíme se takto bojovat proti polétavému prachu a zvlhčujeme tím vzduch. Ale kvůli současným tropickým teplotám k tomuto opatření častěji nepřistupujeme. Zavlažování komunikací probíhá průběžně," doplnil Milan Vinkler.
Dozvěděli jsme se tak, že 
- s polétavým prachem se v Hranicích „bojuje“ zavlažováním, popřípadě kropením silnic
- si to město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, ale kvůli tropickým teplotám k tomuto opatření Ekoltes častěji nepřistupuje (máme tomu rozumět tak, že městská firma nerespektuje požadavky svého zakladatele?)
- se v Hranicích zavlažováním zvlhčuje vzduch (tou trochou vody, která po jednom „zavlažení“ rozpáleného asfaltu zmizí během několika minut).

Dovolím si autora výše uvedených „duchaplných“ úvah upozornit, že až 70% polétavého prachu mají na svědomí motory aut. A protože se jedná o polétavý prach, neleží na povrchu komunikace. Auta ho produkují tím více, čím více se jejich motory dostávají z optimálních otáček. V praxi to znamená, že změny rychlosti, brzdění a opětné rozjíždění, jízda ve vysokých, ale i nízkých otáčkách zvyšují tu nejvíce zastoupenou a současně nejnebezpečnější složku polétavého prachu kolem komunikací. Nejnebezpečnější proto, že na sebe váže zdraví nebezpečné těžké kovy. Zavlažování tedy nemůže mít na množství polétavého prachu z automobilového provozu v ovzduší našeho města prakticky žádný vliv

Reálným přínosem k řešení tohoto palčivého hranického problému (je notoricky známo, že Hranice patří k nejvíce zasaženým městům) by proto byl plynulejší provoz na frekventovaných ulicích. Jak tuto možnost radnice využívá? Staví další a další retardéry, tedy umělé hrby, viz Komenského ulice a nově v ulicích Studentská a Hviezdoslavova. Některé z nich nepřejede řidič s trochou citu k autu rychleji než dvacítkou. To znamená, že město oficielně „bojující“ s polétavým prachem nutí řidiče zpomalovat a znovu se rozjíždět. Tak ovšem vzniká většina polétavého prachu ve zmíněných ulicích. Tato problematika byla donekonečna probírána v souvislosti s hrby v ul. Komenského. Tam by se snad v budoucnu měly odstranit „kočičáky“ a nahradit hladkými nájezdy, nic se tam ale prozatím opravovat údajně nemůže, protože se tamní úprava financovala z dotací.

Stejným problémem Hranic je i hluk. Snižování otáček motorů s následným jejich zvyšováním hluk samozřejmě zvyšuje. Ještě více ho zvyšuje nájezd pneumatik na „kočičáky“, kterými radnice i přes zkušenosti a výsledky měření hluku v Komenského ulici (v okolí retardérů jsou překračovány hygienické limity hluku) nechala obložit i nájezdy na tyto hrby ve Studentské a Hviezdoslavově. Za zvěrstvo považuji postavení takových hrbů třeba několik metrů od oken přilehlých domů. Nechala by si něco takového postavit paní starostka před okny svého domu?
Drahnou dobu je známo, že existují k životnímu prostředí šetrnější řešení, uvedu jako příklad tzv. inteligentní semafory. Rozsvítí s velkým předstihem červenou autu překračujícímu povolenou rychlost. Rovnoměrnější průjezd auta podstatně sníží tvorbou polétavého prachu i hluku. Pokud by realizaci tohoto řešení bránily vyšší pořizovací náklady, je možné je eventuelně doplnit fotoaparátem a vybírat pokuty za překročení rychlosti.
Menší část polétavého prachu vzniká drcením a vířením nečistot ležících na komunikacích. Ty se ale také neodstraní „zavlažováním“, o kterém mluví ředitel Ekoltesu, ale skutečnou očistou a následným spláchnutím zbytků nečistot.
Shrnuji:
Množství polétavého prachu v Hranicích velmi často, zejména v hustě obydlených částech města i v blízkosti škol, překračuje hygienické limity. Hranice patří k nejvíce postiženým městům v ČR.
Akce „Očista města“, zaměřená oficielně na snížení množství polétavého prachu v ovzduší, které dýcháme, je v interpretaci ředitele Ekoltesu i při sledování reálných kroků radnice pouhá parodie na očistu, jejímž výsledkem je navíc další stupňování poškozování životního prostředí nárůstem nejen polétavého prachu, ale i hluku.
J. Novák

27. 8. 2012

Konec pohádky o dobrém Ekoltesu a zlých občanech

Dne 12.6.2012 vydal Krajský úřad Odbor strategického rozvoje kraje rozhodnutí č.j.KUOK48147/2012,Spis.Zn:KÚOK/29318/2012OSR/7099 se závěrem, že zamítá odvolání Ekoltesu proti výstavbě kotelny v domě Galašova 1742 - 1743  Hranice. Za tímto malým textem je skryto vítězství nad vládnoucími politiky města Hranice. Je to dobrá zpráva i pro ostatní žadatele o výstavbu kotelen ve vlastních domech.Bylo by docela zajímavé sledovat, co se stane, když  lidé podají žalobu na Ekoltes z důvodu například ušlých úspor.Takže závěrem, vládnoucí představitelé města Hranice mohou lidem znepříjemnit život, ale naštěstí jen to. Je smutné, že se na tom podílí místostarostka Tvrdoňová a Ing.Hübl. Od ostatních vládnoucích činitelů se nic jiného nedá čekat.
P.S. V případě zájmu o celý text Rozhodnutí…jsem připraven jej dát k dispozici.

Spokojený občan s vlastní kotelnou

25. 8. 2012

Poučení pro místní politiky

 Hranická radnice  17. srpna 2012
Rekonstrukce kotelen na školách byla zahájena

V rámci rekonstrukce dojde k výměně starých neefektivních kotlů za nové kondenzační kotle do výkonu  50kw.  Zatímco dosud měla každá škola jednu centrální kotelnu, čímž docházelo k velkým ztrátám tepla  kvůli dlouhým rozvodům, nové řešení bude jiné.  ZŠ 1. máje bude mít kotelny dvě  a ZŠ a MŠ Šromotovo dokonce tři  - pro starou  a novou budovu a pro  tělocvičnu.  Vyhneme se tak zbytečným tepelným ztrátám…
Nové řešení odpovídá současným požadavkům, je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel).
 
Výše uvedené nádherné, logické řešení bylo zveřejněno na webu radnice. Jeho autory jsou nejspíše vedení škol a úředníci z MěÚ. Článek by si měli přečíst politici, kteří se nechali svými mateřskými stranami najmenovat do dozorčí rady a představenstva Ekoltesu, včetně jeho ředitele. Kteří to jsou? Hlavinka, radní (ODS), Úlehla, zastupitel (ČSSD), Juračka, zastupitel (Hranice 2000), Zima, radní (ČSSD), Sedláček, zastupitel (tzv. Nezávislí), Průcha, předseda místní ODS, Vinkler (v poslední době se profiloval jako propagátor Kosmodisku, předtím si hrál na Zeleného). Již mnoho let je jejich politickou prioritou konzervování neefektivního řešení vytápění paneláků, nazývaného nesmyslně, ale vznešeně Centrální zásobování teplem, spojeného s prioritou modernizace dlouhých potrubí rozvodů tepla, před diverzifikací výroby tepla za současného nákupu moderních kondenzačních kotlů. Neštítí se přitom vést za peníze města právní spory se svými spoluobčany a brzdit tak jejich vlastní investice do řešení, které „je úsporné na spotřebu plynu (moderní výkonné kotle), ekologické (decentralizací kotelen nedochází k tepelným ztrátám dlouhými rozvody) a ekonomické (každá budova má vlastní kotel).
A. Bajer

24. 8. 2012

Rada Města – ústřední výbor trafikantů

Tak nám Rada Města rozdělila trafiky. Někomu za odměnu, někomu za odvolání z postu, někomu za loajalitu…Věřím, že vše ku prospěchu našeho města a občanů.
Přeji Ústřednímu výboru trafikantů dlouhá a úspěšná léta ve funkcích.

                                                                                           Občan Brych

19. 8. 2012

Není hluk jako hluk

    Občan města Hranic, který bydlí na Potštátské a Alešové ulici a také části tř. 1.máje se již několikrát mohl seznámit s prohlášením Bakovského z MěÚ Hranice, jak jsou úředníci na nás občany hodní a dokonce nám chtějí ZADARMO vyměnit okna stará za nová plastová více odolná hluku. Poslední jeho výjev byl uveden v novinách 5 +2. Je smutné, že se  vzniklou situaci rozhodli  řešit  až teď, dost dlouho od doby, kdy byla zprovozněna  dálnice D 1. Že občané těchto ulic nadměrným provozem dopravy trpí, zjistili vygumované palice na krajském a městském  úřadě až  po stížnostech občanů. Je v Hranicích  nenapadlo, že  když si vydupali na ŘSD křížení, že  když pustí bez řešení  nějakého obchvatu dopravu z mimoúrovňového křížení nějakým jako přivaděčem do města, tak že z toho bude jen b……  
    Proč nám Bakovský podsouvá, jak  je všechno perfektně řešeno. Kecá a lže občanům.  Vyměněná okna, ale ne všech,  nevztahuje se na chodby, koupelny, komory, tam asi hluk nedoléhá a tam občanovi   zaručeně  asi nevadí. Proč nám Bakovský jen kecá samé  hlouposti. Již od roku 2005 občanské sdružení Zdravé Hranice několikrát poukazovalo na modelu nárůstů dopravy ve městě na uváděné trase o kolik se zvedne zatížení. Tehdy se uvádělo, že nárůst může být mezi šesti až osmi tisíci vozidel za den. Dnes oficiální zpráva uvádí, že touto lokalitou projíždí denně pět  až sedm tisíc vozidel.  Mýlilo se nějak občanské sdružení? Jenže vygumované palice na MěÚ Hranice to nechtěly slyšet a všechny návrhy a doporučení smetly ze stolu. Aby se neunavili přemyšlením o řešení situace, zvolili  řešení podle hesla „vono se to nějak vyřeší samo“, ale nevyřešilo. Podle názoru mnoha občanů je výměna oken jen jedním z mnoha bodů jak řešit tento stav. Přece když půjdu po uvedených ulicích, tak mě – občana - málem smete hluk, který není přípustný uchu člověka a přiotráví smogem znečištěné ovzduší z projíždějících vozidel.
    Nikdo z těch, kteří před lety o sjezdu z dálnice rozhodovali, dnes nepřizná, proč tato situace nastala. Kdyby trochu přemýšleli (to zřejmě nejsou schopni), tak by tato situace určitě nevznikla.  Viz některé lokality v okolí, které to zvládly výborně a vozidla, hlavně těžká po obcích nejezdí.
    Za stav, který v Hranicích máme, můžeme poděkovat našim dlouhodobým zasloužilým radním a zastupitelům. Ti chtějí podle jejich tvrzení  všechno nejlepší pro občany města. Je to pravda? Asi ne! Chtějí všechno nejlepší pro sebe. Jenom pro příklad můžu jmenovat Juračku, Hašu,  Hlavinku, donedávna Wildnera, Ondiášovou a jejich vzorné přitakávače Úlehlu, Zímu, Ludmilu, Kutého, Švarcovou, Vlasákovou, Sedláčka a v době nedávné Vinklera. Tito všichni ovlivnili svým nic neděláním to, že máme v Hranicích takový provoz, to znamená hluk a znečištěné ovzduší.  Můžou  si za tento stav občané města, když jsme je některé několikrát za sebou volili? Ano! Myslete na to při příštích volbách.
   A teď to zajímavé závěrem. Bakovský nám vnucuje, že kraj bude muset vyměnit okna u 33 objektů,celkem to má být 161oken. Mluví Bakovský pravdu, nebo jen balamutí občany? Asi pravdu nemluví. Když si občan projde uváděnou trasu, tak zjistí, že nejméně polovina objektů má okna vyměněna buď za kvalitní plastové, nebo EUROOKNA dřevěná, určitě lepší kvality než nabízí kraj. Majitelé s novými okny si nemovitosti určitě kvůli oknům kraje nenechají ničit a tak výměnu za nějaké recyklované šunty odmítnou. V tom momentě ztrácejí na výměnu nárok, nic se jim nevymění,  nemají ani nárok na kompenzaci za vynaložené prostředky, které vynaložili při vlastní výměně kvůli hluku, který svým nezodpovědným jednáním  zavinili úředníci Olomouckého kraje a města  Hranic. Protože si kraj dosti dlouho počkal, hodně ušetří. A o tom není v článku Bakovského ani slovo. Proto trvám na tom, že lže veřejně občanům a kecá nesmysly.
M.Klousek

10. 8. 2012

Jak je to s rekonstrukcí Zámecké zahrady

  Někdy v roce 2008  za vlády na radnici Wildnera s Ondriášovou byla projednávána  studie k rekonstrukci Zámecké zahrady.  Rekonstrukce zahrady byla tehdy doporučena komisí pro rozvoj města i komisí pro životní prostředí. Schválená studie byla  předána k projednání radě města Hranic. I dlouho, dlouho se nic nedělo, až se občan naštval a v únoru 2011, to se vláda na radnici otočila na variantu Ondriášová s Wildnerem, byla starostka požádána o poskytnutí informace (úplné znění):

V roce 2008 byla   projednána městskými orgány  dokumentace (studie) k rekonstrukci Podzámecké zahrady. Vím, že byla doporučena urychlená realizace s využitím dotačních titulů. Žádám vyjádření, v jakém stadiu je dnešní  stav realizace tohoto projektu. 

   Uplynulo kolem deseti dnů a přišla povzbudivá odpověď (úplné znění):

K Vašemu dotazu týkajícímu se stavu projektu Zámecká zahrada Vám sděluji:
Na základě zpracované a projednané projektové dokumentace bylo stavebním úřadem MěÚ Lipník nad Bečvou vydáno dne 11.5.2010 územní rozhodnutí pro celou stavbu. Následně bylo dne 14.2.2011 vydáno stavební povolení MěÚ Hranice – odborem dopravy – na dlážděné, štěrkové pěší komunikace, schodiště, dřevěnou lávku a dne 3.2.2011 bylo zahájeno vodoprávní řízení MěÚ Hranice – odborem životního prostředí na studnu a zavlažovací systém
   Dne 19.1.2011 byla podána žádost  o stavební povolení na MěÚ Hranice – stavební úřad, následně Krajský úřad OK odbor strategického rozvoje pověřil k projednání a rozhodnutí v předmětné žádosti MěÚ Hranice Lipník – stavební úřad.
   Projekt Zámecké zahrady projednávala na své schůzi 8.3.2011 rada města a doporučila zastupitelstvu města podání žádosti o grant pro daný projekt z Nadace Proměny.
S přáním pěkného dne
Radka Ondriášová
starostka města

    Toť vše velmi pěkná pohádka, která určitým způsobem oblbuje občana v tom, že úřad a jeho vedení se staví, jak velmi kvalitně pracuje a plní přání svých občanů. Bohužel opak je pravdou. Uplynul více jak rok, a na  přípravě rekonstrukce podle vyjádření Bakovského se toho moc neudělalo, dá se říci nehlo se ani prstem. Podle něj není dán předpoklad, že se rekonstrukce zahájí v roce 2013,…14. A to vedoucí představitelé města tvrdili, že rekonstrukce zámecké zahrady začne hned po ukončení rekonstrukce parku Čs.legií. Jsou to kecy, lež, kecy, lež, kecy a lež a tak se dá pokračovat donekonečna. Po roce 2014 už bude  nové vedení města, věřme v to, že možná bude kvalitnější než dnešní. To stávající jen oblbuje občana a lže, jak když tiskne.   
    Podle malého průzkumu, který provedlo  ve městě občanské sdružení Zdravé Hranice se přes 65% občanů vyjádřilo, že by dalo přednost rekonstrukci zámecké zahrady před rekonstrukcí parku Čs.legií. Jako hlavní důvod tehdy byla uváděna snadná dostupnost a univerzální využití (v zahradě má být malé podium s hledištěm, odpočinková parková úprava a u Zámeckého klubu i posezení s občerstvením). Vše za podstatně menši částku než kolik stála rekonstrukce parku Čs.legií, kde není vyřešena otázka záplav, které mohou kdykoliv park znovu zničit. To zámecké zahradě nehrozí.
   Závěrem si myslím, že neprůhledná radniční koalice (už není ani jasné, kdo ji vlastně tvoří) je dnes velký mišmaš napříč politickými stranami a spolky pod taktovkou místní ČSSD a ODS, tvořený tedy zejména těmi, kteří chtějí být u koryta a nedá se jim proto věřit. Jsou mezi nimi lumpové, podvodníci a lháři, kteří již ani neví, kdy lžou a kdy mluví něco pravdy. Omlouvám se těm, kteří to myslí s městem a občany poctivě.
M.Klousek

4. 8. 2012

Omluva

Technickým nedopatřením jsme nezveřejnili ve správném formátu příspěvek Ing.Karla Hübla z 2.července o názvu Nevýhodná smlouva o provozování parkovacího systému v Hranicích. Za chybu se omlouváme.
Příspěvek naleznete ZDE

3. 8. 2012

Vláda hodlá vystavit stopku obsazování dozorčích rad a představenstev politiky

www.zpravy.rozhlas.cz,  25. července  2012 v 09:29  

Dozorčí rady městských a státních podniků by už neměly sloužit jako štědře placené trafiky pro politiky. Vláda chce, aby v nich seděli odborníci, a dnes posoudí materiál, který zpřísňuje pravidla obsazování těchto postů.
Nová pravidla se mají vztahovat na všechny podniky a obchodní společnosti, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek podíl, a to včetně jejich dceřiných společností. 
Ministerstva a územní samosprávné celky mají do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona zveřejnit seznam podniků a obchodních společností. U každého státního podniku a u každé obchodní společnosti mají navíc uvést charakteristiku jednotlivých funkcí, kterých se výběr týká. 
Větší důraz se má klást na odbornost a zprůhlednit se má i systém odměňovaní členů dozorčích rad a představenstev. 
Pokud bude vláda s předlohou souhlasit, připraví příslušná ministerstva do září paragrafové znění zákona. Do legislativního procesu by se norma mohla dostat na začátku roku. 
Předlohu vítá nezisková organizace Ekologický právní servis. Advokát sdružení Martin Fadrný má ale k materiálu několik výhrad: 
„Myslíme si, že by lidi do dozorčích rad měly navrhovat expertní komise, nikoliv samotní politici. Bylo by dobré, kdyby jednání bylo veřejné a kdyby došlo k nějakému odůvodnění volby. Ve druhém sledu je potřeba říct, že je celkově nutné zvýšit odpovědnost těchto lidí v dozorčích radách například tím, že se kompletně přepíšou stanovy obecních a státních podniků.“ 

1. 8. 2012

Ekoltes zůstává krmítkem místních politiků

Paní starostka nepřekvapila, nevybočila ze svých zvyků. Je všeobecně známo, že ráda úkoly zadává, ale nerada plní požadavky druhých. Tím spíše, pokud se to zrovna moc nehodí „do krámu“. Když jsem psal 14. července žádost o poskytnutí již měsíc zamlčovaných informací o novém složení představenstva a dozorčí rady městské společnosti Ekoltes, vsadil jsem se s kamarádem, že odpověď dostanu v pondělí 30.července, pár minut před 17. hodinou. Byl to totiž poslední den daný pro poskytnutí informace Zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pracovní doba na radnici v pondělí končí v  17:00 hod. Sázku jsem vyhrál, odpověď od ing.Ondriášové jsem obdržel skutečně 30.července a s časem odeslání 16:48 hodin. 

K vyčerpávající odpovědi stačily paní starostce 3 věty:
„Valná hromada dne 19.6.2012 odvolala  ing.Martina Lose z dozorčí rady společnosti a jmenovala PhDr.Vladimíra Juračku členem dozorčí rady.
Volbu představenstva provedla dozorčí rada na svém prvním jednání dne 19.6.2012.
Dozorčí rada jmenovala podle ustanovení čl.16 odst.1 písm.h) Stanov a.s. EKOLTES Hranice a.s. tyto členy představenstva společnosti: Ing. Radka Hlavinku, Milana Vinklera, Ph.D., Radka Průchu, Jaroslava Sedláčka a Ing. Vojtěcha Zimu.“

Pro úplnost doplňuji to, co z uvedené informace nepřímo vyplývá – že předsedou dozorčí rady zůstává Josef Úlehla. Jedinou změnou je tedy náhrada Ing.Lose (údajně své aktivity přenesl do jiného města), novým členem dozorčí rady PhDr. Juračkou a představenstvo  zůstává v původním složení.

Obsazování placených míst ve státních a obecních firmách politiky bez výběrových řízení v rámci „lepení koalic“ pomocí veřejných peněz je čím dál častěji terčem kritiky ze strany odborníků i občanů. Podle posledních informací se dokonce připravuje zákon, který by tomu mohl zabránit.
Představenstvo i dozorčí rada Ekoltesu v předchozích letech jednoznačně selhaly (viz několik příspěvků v HL na toto téma) a v normální firmě by jejich členové nebyli opakovaně jmenováni z jednoho prostého důvodu – byli by již dávno odvoláni. Přesto budou pracovat dál v původním složení s jedinou kosmetickou změnou spočívající ve jmenování PhDr. Juračky do dozorčí rady. To také nepřekvapuje, účel v tomto případě zjevně světí prostředky.
Oficielní zdůvodnění, proč se bude před našima očima dál odvíjet tato komedie o řízení Ekoltesu, by mohlo znít: „Ekoltes se pod dosavadním vedením dostal do složité situace, proto není účelné jeho úspěšné vedení v současné době měnit“.
Zní Vám to divně? Mně také. Ale jak to napsat jinak? Nad tím koalice na radnici od 19.června zřejmě přemýšlí a nejspíš proto se dodnes neozvala.

Zdeněk Špiřík