19. 10. 2018

Ještě jednou k problematice řízení Ekoltesu

Již delší dobu upozorňujeme na skutečnost, že zajišťovat městu komunální služby prostřednictvím akciové společnosti plně vlastněné městem je ve své podstatě nesmysl sloužící výhradně několika jednotlivcům ke zviditelnění, posílení jejich nízkého sebevědomí, či rodinného rozpočtu. Dokumentují to i další snímky, které jsme obdrželi od jednoho z našich čtenářů, jehož jméno je redakci známo. To, že autor nechce zveřejnit své jméno dokumentuje navíc i atmosféru, kterou představitelé Ekoltesu a někteří s nimi spojení místní politici ve městě navozují. Takže to shrnujeme: městské akciové společnosti Ekoltes byly ze strany města navýšeny finanční prostředky pro svoz tříděného odpadu, nic se však nezměnilo… jen město je chudší…
(red)
Pozn.: Obrázky si podle potřeby můžete zvětšit. To doporučujeme například těm politikům, kteří se tak v Ekoltesu "angažují".

4. 10. 2018

Ke koaliční problematice v Hranicích …...

Vážení spoluobčané,
jsem člověk od přírody zvídavý, s nevšedním  zájmem čtu volební a agitační materiály ostatních politických seskupení. Často nad nimi hloubám a to i před nadcházejícími komunálními volbami. 
       Dělám to rád, politice se totiž ve svém volném čase věnuji celá desetiletí a člověk se poučí a někdy i mnohému přiučí. Navíc jsem z nemalé  části tvůrcem a architektem nejen současného komunálního volebního programu KSČM / se kterým se můžete seznámit níže na tomto serveru / ale i doposud platného Koaličního městského volebního programu města Hranic, který si můžete vyhledat na stránkách města.  Rád při tom srovnávám a je to většinou poučné.
Ani netušíte, jak velké jsou průsečíky jednotlivých volebních programů, kolik mají společného.
Je to pochopitelné, žijeme v jednom městě, pracujeme v jednom zastupitelstvu, řešíme stejné úkoly, známe potřeby , organizační i ekonomické možnosti města, chápeme , co by bylo ještě třeba udělat pro město a pro jeho občany.
Rozhodující není tedy to co voličům naslibujeme ( viz ono „ modré z nebe“), ale co se ukáže jako reálné a  realizovatelné v konkrétní praxi a co se nám při omezené délce volebního období a při daných ekonomických možnostech města a možnostech čerpání dotačních titulů podaří pro občany  uskutečnit.
Stejnou cestou se mi dostaly do rukou graficky vkusně provedené agitační noviny volební strany HORA – Otevřená radnice Hranice. Zahloubal jsem se tedy do jejich obsahu . Ten je opravdu nad míru pestrý….
Nutno dodat, že zvykem u podobných materiálů bývá prezentovat především svou práci a své vlastní strategické cíle. Volební noviny bývají většinou laděny pozitivně, nikoliv konfrontačně. Voliči oceňují nabídku a vstřícnost, nikoliv konfrontační tón a kritiku,  zvlášť když se jedná o kritiku druhých, vedenou mimo vlastní řady a na adresu jiných politických subjektů . A to dokonce těch, se kterými jsem strávil více než 3 plodné roky v koaličním svazku. Volič by takto mohl získat jistě zcela chybný a nepodložený názor, že pravděpodobně nemám příliš co nabídnout a chci tedy odvést pozornost od sebe a jsem si nucen vylepšovat vlastní immage formou útoků a kritiky těch druhých.
Nad takovou maličkostí , že čtenář je utvrzován, že vše, co se ve městě v posledních 3-4 letech pozitivního událo, vytvořila pouze a jedině  HORA, bych se příliš nepozastavoval. Podobný lapsus se snadno může přihodit při křečovitém pokusu o sebe prezentaci. Vnímavý čtenář si logicky doplní, že se jedná o práci společnou, kolektivní, že se na ní jistě podílelo mnoho kolegů zastupitelů a především nejmenovaných ale o to důležitějších pracovníků MěU Hranice . Ostatně  podobné  případy známe již ze Starého zákona ( „ Na počátku byl pouze bůh.“ Bůh řekl:“ Budiž světlo- a bylo světlo...“)    
To, co mi ale na volebních novinách HORA asi nejvíce vadí, a co se mne i KSČM velmi nemile dotklo je to, že se o nás naprosto mlčí. Tedy s výjimkou  fantaskního tvrzení, že jsme  měli být součástí komplotu s ČSSD ohledně volby do rady města Hranic a do dozorčí rady Ekoltesu.
Krátce před tímto tvrzením  MUDr Ctirad Polášek prezentuje politické spojenectví  HORA, ANO a KDU/ČSL  .Ani slovo o KSČM..
Vážení  a milí  kolegové, zastupitelé za HORA.  Vaše paměť je skutečně tak krátká, že si nepamatujete, kdo byl poslední tři roky Vašim loajálním a věrným koaličním partnerem ? Já to velmi dobře vím, neboť jsem těžká koaliční jednání s Vámi a s ANO absolvoval  a  spolupodílel se kromě volebního programu  i na tvorbě trojkoaliční smlouvy mezi subjekty HORA, ANO a KSČM. Mohu při ztrátě paměti posloužit  případně přesným zněním této smlouvy i jejím parafovaným originálem který podepsali  Jiří Kudláček, Mgr. Ivo Lesák a MUDr Ivan Sumara.
Na základě koaličních jednání a na tvrdý nátlak právě HORA se KSČM musela vzdát logického práva zastoupení v Radě města Hranic neboť pouze tímto krokem jsme umožnili realizaci změn, prospěšných pro občany,ke kterým následně i došlo. HORA  totiž dala Vás občany v šanc a jasně proklamovala, že tato podmínka je její nepřekročitelný limit  a jí obětuje možnost změny ve vedení města.
Souhlasili jsme a vznikla trojkoalice. Ačkoliv jsme koaliční smlouvu formulovali jako otevřenou pro další politické strany , k jejímu oficiálnímu rozšíření o další politický subjekt podpisem přístupového protokolu nikdy nedošlo. Součástí koaliční smlouvy bylo při tom místo v radě města pro ing Hašu ( pro komunistu bohužel ne) .
Po úmrtí zastupitele, člena Rady města Hranic a skvělého, poctivého a a charakterního  člověka ing Ivo Holce (mimochodem vůli abych jej nahradil v Radě města tlumočil mě osobně i starostovi na smrtelném loži), jsem byl na jednání Zastupitelstva města Hranic řádně svým klubem navržen a ve volbě s protikandidátem výraznou převahou hlasů zvolen členem Rady města Hranic, Nutno konstatovat, že kolegové a koaliční partneři z HORA pro mne ani tentokrát nehlasovali, ale rozhodla jasná převaha hlasů napříč politickým spektrem . Žádného kupčení ani vyjednávání například výměnou za místo v dozorčí radě Ekoltes  jsem se já ani nikdo z našeho klubu nikdy neúčastnil a nic takového nebylo ani zapotřebí.
Tolik tedy, aby pravdě bylo konečně učiněno za dost.
Máme za sebou plodné volební období, pro Hranice bylo uděláno spoustu pozitivního ovšem zdaleka nikoliv pouze nebo většinovou  zásluhou zastupitelů HORA.
Snažili jsme se po celé volební období o poctivou a vstřícnou koaliční spolupráci a nebyli jsme to rozhodně my, kdo se začal vymezovat vůči svým koaličním partnerům, Zkrátka s jídlem roste chuť..
Jako rozhodující vnímáme skutečnost, že poslední roky zastupitelstvo pracovalo jako kolektiv, a takové bychom je viděli rádi i nadále . Dělný spolupracující kolektiv, nikoliv sólující hvězdy a primadony.
Snad k tomu napomohou nadcházející komunální volby a soudnost a racionalita voličů, ve kterou pevně věříme...

za klub KSČM v Městském zastupitelstvu Hranice                 Hranice 3.10.2018
MUDr Ivan Sumara, člen Rady města Hranic
předseda komise sociální a bytové

3. 10. 2018

Ekoltes versus Hraničáci

Ačkoliv mi to poznání nečiní sebemenší radost, musím bohužel konstatovat, že pokud se týká čistoty města a jeho pravidelné údržby, je situace závažnější, než jsme předpokládali.
Oslovilo mne několik známých. Měli starost, co se to proboha děje s Ekoltesem, proč tato městská organizace, která má provádět údržbu města, neplní to, k čemu se tak halasně veřejně a před občany zavázala a co jim slíbila. Nenacházím na to bohužel uspokojivou odpověď.
Ať tedy za mne mluví pouze fakta....
Chodníky jsou zarostlé, například ten do Drahotuš směrem od autoservisu brzy už asi pod travním o porostem nenajdeme. Tráva v některých lokalitách přerostlá a práší se na ni ze sporadicky kropených cest. Zřejmě za to může nedůsledná kontrola prováděných prací. Pochopím, že někdy může nastat problém se vejít do harmonogramu úkolů, ale nedostatků v údržbě s příchodem nového vedení EKOLTES a.s. výrazně přibylo. Při tom občanům slibovali, že se bude vše dělat lépe.
      Pánové z vedení Ekoltesu, předpokládám, že asi nemůžete najít mapu města, protože v opačném případě hravě problémové lokality najdete a situaci vyřešíte. Bohužel stále ještě platí pořekadlo „Jaký pán, takový krám“.

2. 10. 2018

K bytové problematice, a to nejen v Hranicích ....

Mezi základními potřebami každého z nás dominuje potřeba vlastního domova. Bydlení patří k základním lidským právům a beze sporu i k základním podmínkám spokojeného života, byť někdy námi samými podceňovaným. 

Mnozí z nás pamatují dobu, kdy v naší zemi probíhala rozsáhlá státní a družstevní bytová výstavba. Stát plánovitě budoval byty pro občany, pro mladá manželství. Byla to také doba, kdy poskytoval stavebníkům bezúročné a nenávratné stavební půjčky, novomanželské půjčky, půjčky mladým manželstvím na vybavení bytu. Jsem si velmi dobře vědom, o čem mluvím, a rozhodně neagituji. Obdobným způsobem si pořídili rodinné domky moji rodiče i rodiče mé manželky. Státem byla podporována individuální bytová výstavba, rostla sídliště s příslušnou občanskou infrastrukturou (ta dnes již většinou beznadějně chátrá) a aktuálně zateplované a tolikrát pomlouvané „králíkárny“, jak je vidět velmi dobře slouží a dodnes řeší bytový problém statisíců našich spoluobčanů. Tedy právě ten problém, který český stát v potřebném rozsahu neřeší a evidentně asi řešit schopen není. Když k tomu připočteme uvolnění regulace nájemného na tržní mezi lety 2007 až 2012 (přičinily se o to nálezy našeho ústavního soudu i Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, stranící samozřejmě nájemcům), příchod silných „Husákových“ populačních ročníků a současnou hospodářskou konjunkturu, umožňující mladým uvažovat o bytové investici v kontrastu s nedostatečnou nabídku bydlení –  problém je dovršen. Bytové nájemné, ceny bytů, nemovitostí a stavebních pozemků šplhají do závratné výše, rychle se v celosvětovém měřítku řadíme ke státům s nejdražšími nemovitostmi a s nejvyššími náklady na bydlení. Z bydlení se bohužel stává luxusní artikl a pro určité podnikatelské skupiny „výnosný kšeft“ a doplácejí na to, jako vždy, ostatní občané. Bují špinavý kšeft s předraženým sociálním bydlením a každá polorozpadlá sociální ubytovna se stává v rukou patřičně bezohledného majitele diamantovým dolem. Doplácí na to samozřejmě sociální systém, stát a ti skutečně potřební. Lobby prodejců a nájemců nemovitostí je zjevně velmi vlivné, neboť na státní úrovni se stále nic podstatného neřeší, i když se o problému ví a veřejně o něm mluví a doba dozrála pro přijetí účinných zákonů nejen o „O sociálním bydlení „, ale především „O dostupném bydlení“.

1. 10. 2018

Lež a špína aneb Lesk a bída .. už je tady. ( Honoré De Balzac )

Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE  špiní ve svém volebním programu  moje jméno.
Za čtyři roky mé práce jako jediný politický klub. Kladu si otázku zda se bojí, nebo chtějí ještě větší moc, překážím nebo chtějí prosazovat své zájmy ve kterých jim bráním.

Pokud je člověk ve funkci starosty, musí bohužel počítat s tím, že bude špiněn.
Je to způsob mocných nebo dravých, jak odstavit vybrané lidi, kteří nechtějí sloužit moci, ale pracují pro své lidi. Poslední roky jsme toho bohužel svědky na všech stupních politiky.
Že tento útok přijde od subjektu, se kterým jsem téměř 4 roky spolupracoval, mě překvapilo. Ve volebním programu NAŠE KRÁSNÉ HRANICE jsme se věnovali práci v budoucím období a takovéto praktiky jsme nepřipustili. Od subjektu, který vyhlašoval korektní kampaň, jsme to neočekávali. Ještě to dali do úst člověku, kterého si jako lékaře vážím. Možná jsem lidskou vyzrálost pana doktora Poláška přecenil. Pokud někdo kamarády staví nad společenskou morálku a přínos pro celé město, není prozatím připraven být odpovědný.
Politický klub OTEVŘENÁ RADNICE ústy pana Poláška napsal, že jsem intrikán, rozdávám politické funkce a cosi organizuji. Myslím, že toto jsou důvody : 
  1. Před třemi roky to bylo právě toto politické uskupeni, které za zády svých politických spojenců rozehrálo hru, po které byl odvolán starosta města pan Vladimír Juračka a odstoupila paní místostarostka Radka Ondriášová.