28. 4. 2014

Finanční odpovědnost v Hranicích.

             Hnutí ANO 2011 se zásadním způsobem odlišuje od politických stran. Z regionů neodcházejí politici dělat kariéru do Prahy, ale zvolení zástupci hnutí přivážejí především informace zpět.
   Město Hranice nebylo nikdy středem dění.  Politické územní dělení malá města vždy částečně znevýhodňovalo.  Z tohoto důvodu nutně potřebujeme veškeré informace o možnostech zapojení města a naší oblasti v budoucím období do nabízených programů rozvoje.
   V těchto dnech navštívil Přerov a Hranice bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti pan JUDr. Pavel Telička.  Při svém vystoupení na Vysoké škole logistiky v Přerově zdůraznil studentům některé zásadní priority.
„ Studujte jazyky, svoji odbornost dále v zahraničí a buďte asertivní.  Využívejte mezinárodní programy studia a podpory.  Nebojte se žádat o práci a stáže  v zahraničních firmách. Pracujte na svém profesním růstu.  Chceme Evropu stabilní a prosperující. Za tímto účelem musíme mít v Evropském parlamentu tým schopných lidí, kteří odborně obsáhnou celou problematiku a zajistí České republice silný mandát.“
            V roce 2010 byla přijata Evropská strategie 2020. Ta nahradila dokument rozvoje přijatý v Lisabonu.  Mnoho občanů si myslí, že se nás to netýká. Opak je pravdou.
Byly přijaty tři hlavní zásady.  Podpora růstu založená na znalostech a inovacích, podpora konkurenceschopnosti a ekologie, podpora možnosti začlenění, tedy řešení regionální nezaměstnanosti.
   Nezaměstnanost našeho regionu sice mírně poklesla, nicméně se pohybuje na hranici 10%, lokálně i na 13%. Rozbory ukazují, že patříme do oblasti nejnižších přímých investic ze zahraničí a nejsme oblastí s vyšší mírou exportu.  
   Pro tyto oblasti byly Evropskou komisí vytvořeny stabilizační programy, které se v současnosti rozjíždějí.  Integrated Territorial  Investment (Integrované územní investice) ITI. Tyto programy jsou dále koordinovány s operačními programy rozvoje, které schválila vláda ČR na konci roku 2012.
   Cílem těchto programů je uvedené ukazatele měnit a zvýšit prosperitu vybraných oblastí, což je šance pro naše lokální hospodářství.
            Je nutné, aby se zastupitelstvo města Hranic těmito dokumenty zabývalo, účastnilo se jednání středomoravského regionu a zapojovalo se do připravovaných projektů.  Aktivita měst Přerova, Prostějova a Olomouce je v těchto záležitostech mnohem silnější.
Dále je připravován projekt metropolitní oblasti Olomouc, kde budou čerpány nemalé finanční prostředky, a město Hranice by nemělo chybět.
            Je nutné upozornit na zásadní aspekt.  Pokud bude mít naše město vyčerpány veškeré finanční prostředky a bude zatíženo úvěry, nebude schopno spolufinancovat nabízené rozvojové programy v dalším období. Z tohoto důvodu hodnotím snahu části zastupitelstva utratit zdroje za prodej centrálního zdroje tepla (40 mil. Kč), jako minimálně nepromyšlené, a nabírat úvěry před koncem volebního období za hazard s budoucností města.
           Státní  dluh ČR dnes obnáší  44 % HDP a byl z větší části vytvořen za posledních 15 let. Vyžaduje více než 50 miliard ročně na jeho splácení.  Nepodporujme tedy stejné přístupy na úrovni našeho města a názorové proudy bez odpovědnosti k budoucnosti. 

Jiří Kudláček,  předseda hnutí  ANO bude líp Hranice
jednatel společnosti MBC Futurum expert s.r.o. Hranice
Člen kontrolního výboru města Hranic 

25. 4. 2014

Co se podařilo v Hranicích zrealizovat v roce 2013?

Ing. Karel Hübl

Co se podařilo v Hranicích zrealizovat v roce 2013?
Nebylo toho málo.
  •        Přístavba klubu seniorů
  •       Rekonstrukce ulice Skalní 1. Část
  •       Zateplení ZŠ Šromotova
  •       Zateplení ZŠ 1. Máje
  •      Regenerace sídliště Hromůvka

Co se příliš nepodařilo.
  •         Zastavit zhoršování životního prostředí ve městě v důsledku narůstající tranzitní automobilové dopravy. Realizaci Palačovské spojky ŘSD odložilo na r. 2017 – 2020. Napojení průmyslové zóny na sjezd z dálnice již nikdo neřeší. Jakákoliv snaha o řešení těchto problémů v zastupitelstvu nenašla pochopení a dostatečnou podporu.

19. 4. 2014

Pomníky a pomníčky komunálních politiků

Místní politici, které komunální politika vynese do pozic nejvyšších představitelů města, povětšinou záhy postihuje stejná nemoc. Projevuje se jako nezvladatelná potřeba zanechat za sebou nějaký nový pomník.
Důsledkem realizace takových tužeb je prohlubování skrytého dluhu v podobě zanedbané údržby městského majetku. Dluh činí například v zanedbaných komunikacích podle odborníků minimálně 200 milionů korun.
Za pár měsíců vynesou komunální volby do vrcholových pozic na zámku, aspoň doufám, politiky nové. Jako symbolickou připomínku důsledků zmíněného onemocnění jim přikládám obrázky budovy vlastněné městem. Už možná dvacet let mají její zubožený stav na očích denně m.j. tisíce lidí, kteří cestují po jedné ze dvou nejfrekventovanějších silnic protínajících město.


Současný stav


Foky si můžete zvětšitStav již v roce 1997 (převzato z knihy Povodně na Hranicku)
(jna)

14. 4. 2014

Základními školami se opět mohou Hranice chlubit

Hranické listy se v letech 2007-8 opakovaně zabývaly špatným stavem budov a vybavení místních základních škol. Tato iniciativa se stala impulzem k rozhodování zastupitelů města v následujících letech a dnes se mohou Hranice a Drahotuše chlubit budovami všech 4 opravených základních škol.

11. 4. 2014

Jak vedení města reagovalo?


Graf znázorňující množství polétavého prachu o velikosti do 10 mikronů v jednom metru krychlovém vzduchu u Základní školy 1.máje v předchozích dnech 3. až 8.dubna:

2. 4. 2014

Asi mám subjektivní pohled a nemám estetické cítění

Co se týče náměstí :
Dlažba určitě není 1. jakosti, je hrbolatá a má čím dál větší spáry, to snad vidí každý chodec.
Kdosi napsal, že by se mělo častěji štěrkovat. Asi by nás všechny zajímalo, kdy to bylo naposled. Ale to bude určitě zapsáno a hlavně zkontrolováno.
V současné době je náměstí udržováno mizerně. Všude jsou zbytky cigaret, válí se papíry, je prašné. Chodím na  náměstí každý den tak snad vím, o čem mluvím.