4. 9. 2014

K úhradě skrytého dluhu města nestačí jen desítky milionů korun.

Zastupitelstvo města bude na dnešním zasedání rozhodovat o milionových darech místním podnikatelským subjektům působícím v oblasti kultury a sportu. Při této příležitosti si dovoluji připomenout mnohaleté dluhy, které má samo město vůči svému majetku i zdůvodnění odmítavého stanoviska nedostatkem peněz při odmítání odkoupení budovy bývalého kina a třeba jen části areálu bývalých kasáren Jaslo. Stejně tak 8 let na radnici působící koalice zdůvodnila odmítnutí postavení městského kulturního zařízení atd.

Nesčíslněkrát občané města i my, zastupitelé za KSČM jsme upozorňovali na špatnou údržbu některých městských objektů, nedostatečnou péči o zeleň, až havarijní stav některých komunikací zejména v okrajových částech města. Stačí si zajet pár kilometrů do okolních obcí, projít i sebemenší uličky, aby se koaliční sociální demokraté, zastupitelé za ODS, či lidovci z Hranic podívali, jak mají vozovky, zeleň a obecní objekty v obci vypadat.

Na zastupitelstvu se už několik volebních období hovoří o potřebě rekonstruovat autobusové nádraží, nikdy však nedostalo prioritu. Pro nedostatek peněz v rozpočtu. Stejné zdůvodnění slyšíme v souvislosti s velkými nedostatky v péči o městskou zeleň, očistu města a to se ani nehovoří o neexistenci skutečně reálných, tedy účinných opatřeních pro snížení prašnosti a hlučnosti ve městě. Stálo by to hodně peněz. A naše děti při cestě do školy mnohokrát za rok dýchají vysoce nadlimitní hodnoty polétavého prachu.

Už bývalý starosta Wildner sliboval zřízení 1000 nových parkovacích míst. Kde jsou? Nejsou peníze. Někteří občané města, ale i zastupitelé v souvislosti s kulturou opakovaně a dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou podporu ze strany města zejména dobrovolné, zájmové kulturní činnosti hranických občanů i dětí. Je málo peněz. A ty chybí i na opravu Základní umělecké školy.

Říká se, že kulturní vyspělost obyvatel obce a zejména jejího vedení se pozná podle úrovně péče o zestárlé spoluobčany a stavu hřbitova. Kdy se byl někdo z koaličních politiků, kteří vlastně ve městě rozhodují, podívat v jakém prostředí musí žít naši staří spoluobčané například v domu na Cementářském sídlišti, nebo v jakém stavu je městský hřbitov? Jen obnova vnitřní části hřbitova bude stát řádově 15, možná víc milionů korun. Aby se stav hřbitova aspoň přiblížil stavu všech hřbitovů široko daleko od Hranic.
K nápravě toho, co je ve městě mnoho let zanedbáváno, nebudou stačit jen desítky milionů korun.

Poznámka na závěr:
Na problém hřbitova i jeho údržby upozorňuji dlouhodobě. Obrázky stavu vnitřní části hřbitova Hranické listy místním zodpovědným politikům opakovaně předkládají. Tentokrát přikládám obrázky dokumentující stav už v místech, kudy se přichází ke smuteční síni.

M.Raindl, zastupitel
Zvětšete si obrázky klepnutím

"Opatření", aby padající hřbitovní zeď někoho nezranila 
Stav údržby "okrasných záhonů"
Příklady údržby okrasných záhonů


Příchod ke smuteční síni7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Svatá slova, svatá slova.

Anonymní řekl(a)...

Jen bych do této zprávy doplnil i žalostný stav sídliště Jaslo.

Anonymní řekl(a)...

Plně souhlasím s názorem i kritickým tónem autora. Taky bych chtěl upozornit na kritický nedostatek parkovacích míst u Sokolovny a parku. Zvláště nyní,po rekonstrukci parku, kdy se tam ve zvýšené míře konají různé akce. Přitom před i vedle sokolovny vlastní město vhodné pozemky.

Anonymní řekl(a)...

Otevřená radnice.
Pozor na uskupení Otevřená radnice.
Když se nebojí žádat o finanční
příspěvky před volbami jak by to
vypadalo až by byli u koryt.
Proto rozum do hrsti a poslat toto
uskupení do hrobu.
Nevolit.

Anonymní řekl(a)...

Wildner sliboval.
Wildner sliboval a hlavně hrabal .

Anonymní řekl(a)...

to podivné uskupení si na Hranickém deníku kliká a kliká. Včera měli 3% a dnes 21%. To si najali nezaměstnané a ti jim klikají a klikají...? Až je to směšné. Je to velmi lákavé spojit peníze a politiku. Když se to děje na celostátní úrovni, proč to nezkusit v malém.
Dnes jsme na prachy nedosáhli, ale zítra...

Anonymní řekl(a)...

V anketě Hranického týdne během dvou dnů vzrostl počet procent ze 2 % na 20 %. Je to ukázka, že se dá pěkně naklikat oblíbenost manipulativním způsobem, Jen se divím, že se tomu hnutí hranických oligarchů propůjčil i Karel Hübl, ten takovouto taškařici přeci nepotřebuje. Bohužel s o osobami, kterou jsou v čele kandidátky tohoto hnutí je pro i Karel Hübl nevolitelný. Cíle je jasný, nasázet si během volebního období, co nejvíce dotačních titulů. Pánové, přeji Vám klikání hodně úspěchů a doufám . Věřím v rozum a cit občanů, že toto hnutí neprojde.