30. 1. 2012

Poslední výmluva padla

Zdeněk Špiřík

Poslední výmluva, která měla ospravedlnit parazitování 7 místních komunálních politiků na městské společnosti Ekoltes padla. Novela obchodního zákoníku byla  11.listopadu podepsána prezidentem s účinností od 1.ledna 2012. Obsahuje m.j. nový paragraf 66d, který jednoznačně umožňuje tzv. souběh funkcí. Jsem zvědavý, s čím novým nyní vyrukují zmínění „politici“, aby v plném počtu mohli i nadále v Ekoltesu „hájit zájmy občanů Hranic“.

26. 1. 2012

Koncepční práce vedení Ekoltesu

Za námi je mimořádně teplý listopad a prosinec. Zima přišla až v těchto dnech. Šéfové Ekoltesu na to reagují rozhodnutím o vybudování váhy těsně za vraty sběrného dvora. Jejich podřízení se brodí v bahně při výkopových pracech a betonují s příchodem mrazů. Čím více má Ekoltes šéfů, tím pracuje koncepčněji.
                                                                    (red)


25. 1. 2012

Čí zájmy chrání hranická radnice?

Vrchnost usídlená na zámku občany města považuje zřejmě za 
své poddané, kterým je povoleno namluvit cokoli.
Zdeněk Špiřík


Plný text informace zveřejněné nedávno na webových stránkách radnice a v Hranickém deníku:
„Stromky v Hranicích byly před zimou ošetřeny.
Životní prostředí  / Společnost Ekoltes Hranice a.s. minulý týden prováděla ochranný nátěr kmenů mladých stromků v Hranicích. Kmeny některých stromků, především u báze, byly ošetřeny stromovým balzámem s nazelenalým zbarvením. Ošetřena byla místa kmínků tak, aby se operativně zabránilo např. rozšíření hnilobných procesů nebo poškození solí při zimní údržbě.

22. 1. 2012

I obecní prostředky lze použít v boji o hlasy

Co se odehrávalo kolem skateparku poslední 3 měsíce před posledními komunálními volbami a stav 15 měsíců po volbách.

Zdeněk Špiřík

Dovolím si citovat několik částí článku, který byl otištěn v Hranickém deníku 1.7.2010:
„…místostarostka naladila s předním hranickým jezdcem Markem Langerem a majitelem skateshopu přátelskou náladu…
Jednou jsem se postavila na prkno a málem jsem si rozbila ústa, řekla Ondriášová.
…Nyní je prakticky jisté, že se hranický skatepark dočká modernizace…“

Ve vystupování místostarostky bylo možno sledovat nebývalou aktivitu i vstřícnost vůči sdělovacím prostředkům:
„Svoláme veřejné zasedání k tomuto tématu někdy na přelomu července a srpna, sdělila“, jak uvádí Hranický deník…, Ondriášová zástupcům veřejnosti“.
a sdělovacím prostředkům.
Její horečná aktivita vyústila m.j. i v tento příslib:

19. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 5.

Michal Heger

V mírné nadsázce je možno říci, že celá sekce 1.2  Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem je jen snůškou módních slovních spojení. Všechna jsou sice formálně správná, jenže jejich skutečný a původní obsah byl mnohokráte samotným vedením města natolik zprofanován, že když je nyní titíž lidé používají, nemůžeme je při střízlivém vědomí brát vážně. Mnohem pravděpodobnější je, že za ně budou poschovávány další absurdity, korupcí podezřelé městské zakázky a omezení svobod občanů. Kdyby totiž město chtělo takové postuláty skutečně plnit, dávno by tak již činilo, neboť mu v tom nic nebránilo a nebrání. Realita je taková, že většina z toho co bylo doposud realizováno ke zlepšení života ve městě nepřispělo, ba mnohdy právě naopak.
Nezbývá než doufat, že odstavec 1.3 zvyšování kvality vod bude realizován ryze odborně a k plnému užitku. Na papíře vypadá dobře. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných oddílů jde o popis ryze potřebných investic, kterými se vyspělá civilizace odlišuje od středověkých prevétů. Možná by odstavec 1.3 ve společnosti ostatních rozvojových blábolů ani neměl figurovat.

17. 1. 2012

Bourák s plácačkou

Ivo Macháček

Musím se s vámi podělit o situaci, jíž jsem byl nejprve svědkem a posléze jsem se stal i jejím aktérem. Předznamenávám, že o těch pánech ve slušivých uniformách s nápisem „Městská policie“ na klopě nemám valné mínění a při každém osobním setkání s prací osobní gardy zámecké šlechty klesají mé sympatie stále hlouběji ke dnu, stejně jako bitevní loď Vasa ve stockholmském přístavu před čtyřmi stovkami let.

22. prosince v 7:45, přechod před školou ZŠ 1. Máje, Hranice
Jedu autem směrem od Slavie ke kinu, mým očím se naskýtá vskutku bizarní výjev. Přechod o celkové délce asi 6 metrů, uprostřed předělený jedním z mnoha ostrůvkových prasáren, které si nechala minulá koaliční garnitura vystavět místo pomníků, stráží 2, slovy dva skoropolicajti. Když jsem jako malý špunt chodil do školy já, tak na stejný přechod stačil jeden. Zřejmě od té doby klesla průměrná inteligence místních ozbrojených sil a dnešní příslušník si poradí pouze s polovičním počtem zeber. Zato na pokutách třeba vybere víc…

Já i řidič v modré oktávce, jedoucí přede mnou, se blížíme k přechodu. Oba patříme mladého klučinu cca 10- 12 let, jak přichází k přechodu. Oba brzdíme. Hošík však raději počká, až zastavíme úplně, pak se ještě učebnicově rozhlédne na obě strany (v protisměru nejede nic) a začíná přecházet. Ukázkový příklad, řekli byste. Zodpovědnost malého kluka, kombinovaná s uniformovanou autoritou, která působí na řidiče, který předpisově zastaví.  Tak by to mělo fungovat. Jenže když je klučina asi metr v přechodu, ruka zákona jej chytne za límec a stáhne zpátky na chodník!!!

15. 1. 2012

Pel – mel /nejen z Hranic/

Máme za sebou vánoční období. Zima začala být milosrdná. Sníh zakryl podzimní nepořádek. Nepohrabané listí, špinavé krajnice…
A taky věřím, že mi konečně někdo z kompetentních odpoví na moje připomínky z jednání zastupitelstva. Kdy se bude řešit podchod do Drahotuš, který je v zoufalém stavu? Zda se bude opravovat osvětlení na chodníku u Stadoz? Kdy se dají do pořádku špinavé lavičky do Teplic /Dvořákovo stromořadí/, které jsou obrostlé mechem?
A jak je s retardéry v Komenského ulici? Kde se mimochodem už objevují první praskliny a díry. Mám pocit, že retardéry už měly být upraveny v první polovině loňského roku. Kde jsou v rozpočtu schody k CTP? Ale řeči se vedou a voda teče. Opět jen slova, slova, slova.
Opravuje se Park Čs. legií. Už jsou tam první vážnější náznaky prací. Sice je tam velký poutač, že jde o aktivitu EU. Ale chybí konkrétní údaje. Kdo staví, kdy bude hotovo? Za rok, za půl? Na konci kasáren je nový přechod pro chodce. Ale nikam nevede. Končí totiž v trávě. Stejně jako chodník v Bezručově ulici, který u domu č. 877 končí taktéž v trávě.
Na závěr mi dovolte, abych čtenáře seznámil s výpisem koaliční dohody. Jak „utřela“ ODS.
Platí ještě tato dohoda?

13. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 4.

Michal Heger

A teď dva body ze sedmnácti, které jediné začínají „realizovat“. Asi proto, že právě tyto body nepřinesou zlepšení ovzduší žádné. Zato se nejlíp ze všech splní, postačí jen objednat a zaplatit zapojení. 

1.2.1.1 Realizovat provoz monitorovacího systému kvality ovzduší, daný projektem „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“, včetně umístění a provozování 1 měřícího systému v lokalitě „Údolíčko“ na sídlišti Struhlovsko
1.2.1.2 Realizovat světelnou informační tabuli (e), umístěnou na veřejné budově – informování občanů o aktuální smogové situaci

Když nedokážeme smog nasávaný Moravskou branou z Ostravy (za určité atmosférické situace je dokonce jako mlžný jazyk vidět z letadla) nebo generovaný místně odstranit, ať aspoň lidi vidí co je to tak škrábe v průduškách a nutí ke kašli. Makat a platit daň z nemovitostí budou muset furt stejně, ale cestou do rachoty si aspoň přečtou z čeho je jim blbě. To se hned tak nějak líp vykašlává, když se ví co. Jen aby se tabule nepletly, když bude povodeň a smog současně. Ale to jistě vyřeší nějaká speciální studie spřátelené agentury za pár stovek tisíc.

10. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 3.

Michal Heger

Na šoumeny padla krize, asi zapomněli text, nebo jen narychlo zaskakovali. Možná jim bylo řečeno, že na nás budou stačit zrcátka a korálky. Začali blekotat něco o tom, že to byl jen takový příklad a že i pro naše úzké ulice znají zázračná řešení. Jen se trochu vzpamatovali, rozbalili nákresy ulic 1. máje a Komenského. Na těchto nákresech jsme poprvé mohli vidět co nás teď denně otravuje (v obou významech toho slova) všechny. Perverzní počty nesmyslných ostrůvků a retardérů.


6. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 2.

Michal Heger

Priorita 1 : Zdravé životní prostředí
1.2 Zlepšování kvality ovzduší, ochrana obyvatel před hlukem

Nemohu si pomoci, ale celý tento oddíl mi připadá jako výsměch obyvatelům Hranic. K jeho sestavení byly pravděpodobně užity úryvky z perly socialistické dětské literatury s názvem Neználek ve Slunečním městě. Zde pokorně přiznávám, že v asi devíti letech, kdy jsem tu agitku povinně četl, mi ještě tak pitomá nepřipadala.  Inu, dětství tehdy trvalo déle a internet, na kterém dnešní třeťáci  mohou studovat pohlavní zdravovědu, ještě neexistoval. I když, teď mi došlo, že administrativa EU z této literatury určitě čerpá taky, viz. pokusy o sociální inženýrství, ekologický fanatismus, prasení jídel a benzínu, zakazování dětem nafukovat balónky atd. Brrr, až mňa otriaslo, ako hovoria bratia Slováci.
Ale slíbil jsem výcucy, takže asi tolik:
Oddíl 1 tečka 2 je učebnicovou ukázkou toho, jak ze závažné problematiky týkající se na tvrdo našeho zdraví pouťovou frašku vyčarovati možno. Symptomatická jsou zde slova „podporovat“ a „usilovat“.

3. 1. 2012

Rozvojové pohádky, část 1.

Michal Heger

Za naprostého nezájmu obyvatel, asi mají víc rozumu než se zdá, proběhlo 23. listopadu druhé veřejné jednání nad Programem rozvoje města pro období 2012 – 2020.
Odkaz na web města zde:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/probehne-jednani-o-programu-rozvoje-mesta.html
Opravdu klikněte a pročtěte si ty SWOTky. Pro lidi, kteří v našem Kocourkově ještě podnikají, nebo mají na rozdíl od vedení města skutečnou hmotnou zodpovědnost za dopady výsledků své práce mohou SWOT analýzy vypracované pro tento program působit jako humorná četba. Jenže jde o humor černý.