30. 4. 2015

Zveme na oslavy 1. máje v pátek 1. 5. 2015 ve 13.30
 na louku před letním kinem.
Na programu hudba, občerstvení, hry pro děti.

24. 4. 2015

Rozhořčená sociální demokracie

V rámci Olomouckého kraje údajně běží polemika, že komunisté v Hranicích poškodili sociální demokraty, když vytvořili dočasné spojení s některými nespokojenými zastupiteli a údajně tak podrazili sociální demokraty. Protože v kraji je koalice ČSSD a KSČM.

K tomu bych chtěl uvést: sociální demokraté v Hranicích se už dlouhodobě spojují s takovými subjekty, ze kterých mají především osobní finanční profit. K nim samozřejmě také patří i lidovci. Pro příklady nemusíme chodit daleko.

Guru sociálních demokratů, Ing. Dr. Rudolf Novák byl světlou výjimkou. V roce  1998 vytvořil úžasnou koalici, kdy vedle sebe působili sociální demokraté, lidovci, ODS, komunisté, nezávislí…Pouze pan Dr. Juračka a jeho zastupitelé opustili v roce 2000 samosprávu, takže volební období dokončilo 19 zastupitelů. Město v tomto období zaznamenalo nejen solidní rozmach, ale především se v zastupitelstvu skutečně pracovalo a „nežvanilo“.

21. 4. 2015

Bránit kontrolní činnosti je nepřijatelné

            V minulém volebním období Kontrolní výbor města ve své zprávě konstatoval, že se ve společnosti EKOLTES dějí věci, které se dotýkají roviny trestněprávní odpovědnosti. Předražené nákupy, zbytečně proplácené činnosti, nehospodárnost. Jako občan jsem poukázal na nečinnost v oblasti práce s odpady a podávání nesprávně interpretovaných informací v oblasti hospodaření plaveckého bazénu. Tuto kontrolní zprávu za Kontrolní výbor dále podepsal pan Filip Konečný (Hranice2000) a paní Lenka Kopřivová (ČSSD). Dle Jednacího řádu KV byla přijata tato zpráva nadpoloviční většinou výboru a předána Zastupitelstvu města Hranic.

            V Zastupitelstvu však rozhodovali ti, kteří tuto situaci způsobili, plánovali nebo na ni případně profitovali. Zastupitelstvo vzalo kontrolní zprávu na vědomí a celou podstatu potichu zametlo pod koberec. Při osobním jednání s panem Juračkou jsem jasně vyjádřil, že buď budou přijata opatření, provedena kontrola dalších věcí nebo celou záležitost předám nadřízeným orgánům.

10. 4. 2015

Předseda hnutí Otevřená radnice Ivo Lesák odpovídal na otázky Přerovského a hranického deníku

  1. Proč jste odstoupili od koaliční smlouvy?
Protože neustálé dělání kompromisů nás odvádělo od hlavních úkolů. Na dělání kompromisů z běžného života i z podnikání je snad zvyklý každý. Ale každý také ví, že kompromis musí přinášet ústupek i vítězství na obou stranách. V případě naší účasti v bývalé koalici jsme to tak necítili. Navrhované řešení změn v Ekoltesu nezaručovalo zásadní změnu. O složení řídících orgánů rozhodovali opět lidé, kteří jsou spojeni s dosavadním fungováním Ekoltesu. Tudíž jsme je jako noví členové nemohli se svými dvěma hlasy přehlasovat.

  1. Co bylo hlavní důvodem odvolání radních Zimy a Zapatové?
Chtěli jsme změnit hlasovací poměry v radě (hlavně z důvodů uvedených v bodě 1) a zároveň umožnit hnutí Ano účastnit se rozhodování o změnách v řízení města.
Voliči svými hlasy ve volbách dali touhu po změně jasně najevo.
Hlasovací většina nám umožňovala odvolání starosty i místostarostky, ale my jsme chtěli dát najevo, že nám nejde o funkce.

9. 4. 2015

Kvasící Hranice

Lumír Fojtík

Po bouřlivých událostech minulých dnů je naše město v napjatém očekávání, jak to vše dopadne a co z toho bude.

Jak po městě, tak i ze zdrojů, jež se mi v minulosti ukázaly být překvapivě dobře informované, se hovoří kupodivu o třech možných směrech vývoje.
Primárně je mezi lidem hranickým řeč o koalici Otevřené radnice, ANO a KSČM, nicméně zde je otázkou, jaké budou požadavky jednotlivých potencionálních partnerů na zastoupení v orgánech města a dělbu moci obecně, protože jako druhá v pořadí koluje městem varianta Hranice 2000 (za podmínky sebekritiky a změny chování), Otevřená radnice a ANO, s případnou podporou 2-3 zastupitelů menších subjektů, což jak jsem pochopil, závisí na požadavcích levice.
A dokonce jsem do třetice slyšel i variantu koalice bez ANO z důvodů jistých obav nad formami a způsobem budoucích prezentací členů hnutí, nicméně s ohledem na již proběhlou rekonstrukci městské rady se tato varianta jeví jako krajně nepravděpodobná a spíše má svůj původ u těch nepřejících a zhrzených.

8. 4. 2015

Stále stejný kurz, ale s partnery, kteří jsou opravdu pro změnu

Odstoupení od koaliční smlouvy
Změna složení Rady města Hranic 

Když jsme uvažovali o vstupu do komunální politiky, kladli jsme si otázku, čím můžeme být prospěšní pro město.
Protože značná část našich členů jsou lidé, kteří řídí firmy a podniky, byli jsme přesvědčeni, že to budou právě naše dlouholeté zkušenosti z úspěšného řízení firem a investic.

INVESTIČNÍ AKCE
Vypracovali jsme dosud chybějící komplexní soupis investic, který zahrnuje tabulku s přehledem investic připravených k realizaci, investic navrhovaných a investic aktuálně realizovaných, tak aby bylo možno efektivně plánovat tyto akce podle priorit, časového hlediska a finančních možností.
Ve finálním rozhodování o hlavních investičních akcích na celé volební období bylo však rozhodnuto bez nás.

6. 4. 2015

Jak dál

Vývoj v Hranicích směřuje do stavu, který jsem původně předpokládal před komunálními volbami a očekával hned po volbách – do zásadní obměny hranického zastupitelstva s tím, že subjekty ovlivňující dění v Hranicích celých předchozích pětadvacet let budou nahrazeny novými.

Nejde o klasické politické strany. Jde o lidi. V každé politické straně jsou schopní a solidní lidé, otázkou ovšem je, zda jsou tam, kde mají a mohli by být, zda je jim i uvnitř jejich stran vůbec dána možnost.

Hranická scéna až do podzimu 2014 ukazovala, že nové tváře jsou používány spíše k nalákání voličů, přičemž i ty byly pro jistotu umísťovány na nevolitelných místech kandidátek, zatímco čelní volitelná místa vždy obsazovali zasloužilí členové, sem tam podpořeni loajálními a pečlivě vybranými jedinci jakoby bez vlastního názoru.

5. 4. 2015

Skutečná změna konečně přichází

Vlády se v Hranicích v těchto dnech postupně ujímají lidé, kteří začínají u čistého stolu, s čistým štítem.

Koalice vytvořená v našem městě po posledních komunálních volbách přestala existovat na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 2. dubna. Navenek se může zdát, že smrtelnou ránu jí uštědřili svým vystoupením z koalice zastupitelé zvolení za Otevřenou radnici. Právě takový názor se již snaží občanům města podsunout dosavadní představitelé města a další „postižení“. Příčiny otřesu na radnici i jeho důsledky jsou však daleko hlubší.

Není žádným tajemstvím, že v čele města se v předcházejících 20 letech zabydlela skupinka politiků, která čím dál bezostyšněji považovala komunální volby za výtah k soukromým výhodám. Ať už pro sebe, nebo pro své příznivce. Tak se v místních poměrech postupně vytvářela struktura lidí provázaných různými výhodami, službami a službičkami. Komunální politika degradovala na boj o placená místa ve společnostech s majetkovou účastí města a o řadu dalších výhod pro vítězné jednotlivce a jejich podporovatele. Jména se moc neměnila, lídři se dobře znali a ihned po volbách zasedali ke stolu, kde se dělili o „kořist“. Tento léta uplatňovaný systém při posledních volbách dospěl k úplné dokonalosti v podobě, kdy základní dělení „kořisti“ proběhlo už před vyhlášením výsledků voleb.

1. 4. 2015

Škatule hejbejte se…

Tak se mi dostalo k sluchu, že současná koalice chystá změny ve společnostech s účastí města:  Zima z představenstva Ekoltesu do představenstva VaK, Ondriášová z představenstva Vak do Ekoltesu, Hlavinka se vlastně nepohne a zřejmě zůstává předsedou představenstva Ekoltesu. Takže to jsou ty slibované změny? Nemám to sice z ověřeného zdroje, ale ledaco se po městě povídá. Takže se necháme překvapit?