21. 2. 2018

Rozpaky nad připravovanou studií Ekocentrum Hranice

Asi nebudeme daleko od pravdy, když konstatujeme, že zájem občanů o dění v našem městě po turbulentním období, které následovalo po posledních komunálních volbách trvale klesá. Škoda. Jedná se nejen o velké peníze nás občanů na v titulku uvedený projekt, ale i o další směřování hospodaření v našem městě.

ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 15. 12. 2016 OD 15:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE
8. bod programu: Ekocentrum Hranice
Předpokládané investice na výstavbu činí 80 mil. Kč, které by měly být financovány těmito zdroji:
-       Dotační tituly                                                    30 mil. Kč
-       Úvěr společnosti Ekoltes Hranice                    20 mil. Kč
-       Vlastní zdroje společnosti Ekoltes Hranice      15 mil. Kč
-       Příspěvek města Hranice                                 15 mil. Kč
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí prezentaci výstavby nového sběrného dvora společnosti Ekoltes Hranice, a.s., včetně předložené úvodní studie, která předpokládá celkové investiční náklady ve výši 80 mil. Kč.
2. schvaluje pokračování přípravy dokumentace ke stupni studie proveditelnosti.
V obvodové železobetonové spirále mají být umístěny nové kancelářské prostory, ve středové otevřené části jsou patrné kontejnery na odpady.


16. 2. 2018

Ještě jednou Ekoltes a doufám pevně , že už naposledy.

Ať se situace v Ekoltesu probírá ze všech stránek je to stále stejné. Žádný lepší výkon než známe z minulého vedení se nekoná, jen kecy, kecy, kecy.....  Nové představenstvo je od 15.6.2015  a to bychom předpokládali, že to co vehementně kritizovali dají během jednoho roku /a to jsem ještě přidala, protože dobrý vedoucí tým to dá rychleji/ do zcela fungujícího stavu. Přiznávám, že jsem na ty kecy a sliby také naletěla. Tak pánové nastal čas jít od válu.A situaci v této firmě ihned vyřečit, jsou i jiné možnosti jak již bylo řečeno. A také je tam řada schopných řadových pracovníků, kterým na dobré práci záleží.


Občanka JZ

3. 2. 2018

Zklamání

Mnohaletý problém řízení Ekoltesu nevyřešila samozřejmě ani změna fasády budovy ředitelství, ani diskutabilní projekt nového sběrného dvoru.

Když rozhodující postavení ve voleném vedení Hranic získali naši spoluobčané  z podnikatelského prostředí, naivně jsem předpokládal, že zajistí nápravu zlozvyků svých předchůdců. Zklamali mě.
Firma vybavená dostatečným počtem řídících pracovníků, v rukou jediného vlastníka (města), nadále zůstává akciovou společností v čele s ředitelem, tříčlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou…. Absurdní!

Možná, že tento nesmysl byl při zakládání a.s. Ekoltes odůvodněn úmyslem prodeje části, nebo celého Ekoltesu jiným subjektům. V tom případě je dobře, že k prodeji nedošlo a proto již dávno nastal čas převést Ekoltes do podoby příspěvkové organizace města.

Důsledky současného řízení Ekoltesu jsou známé:
- je vážně narušena, zkomplikována a oslabena pozice odborných pracovníků městského úřadu, kteří zastupují město jako odběratele služeb poskytovaných mu Ekoltesem
- ničím neodůvodněné vytváření a obsazování nadbytečných řídících a kontrolních pozic v městské firmě politiky vítězných politických subjektů, případně jejich známými, deformuje samotné principy řízení firmy se všemi závažnými riziky a důsledky.
J. Novák