26. 10. 2014

Nová koalice na radnici - výsledek kšeftování s posty

J. Novák

Ve své naivitě jsem se domníval, že základem koaliční smlouvy bude shoda koaličních partnerů v otázce základních cílů, kterých chtějí v průběhu volebního období v Hranicích dosáhnout. Mýlil jsem se.

„Koaliční smlouvu“ podepsanou po komunálních volbách v našem městě představiteli Hranice 2000, ČSSD, Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS by bylo vhodnější nadepsat „Výsledek kšeftování s posty na radnici v Hranicích“. Tzv. Koaliční smlouva neobsahuje totiž nic jiného, než výsledek boje o volená místa ve vedení města.

Lídři nové koalice na radnici v předvolebním období slibovali v případě svého zvolení celou řadu pozitivních změn. Na první změně se již dohodli – vytvořili zbrusu novou funkci tzv. druhého místostarosty! Při lepení koalice se prý nedostávalo lepidla.

Jádro Koaliční smlouvy:


23. 10. 2014

Hodnocení komunálních voleb do Zastupitelstva města Hranic 2014.

Hnutí  ANO  obdrželo  za svůj program a přístup v minulém volebním  období  nejvíce mandátů do hranického zastupitelstva.  Paní Pavla Tvrdoňová byla občany hodnocena jako nejdůvěryhodnější kandidát se ziskem 1337 hlasů. Přes tyto výsledky hnutí ANO nepovede naši radnici.  Proč?

Celkový počet voličů našeho města činí 15.219.  Volební hlas odevzdalo 4.938 občanů a z tohoto počtu pro hnutí ANO hlasovalo 22%, tedy přibližně 1.080 voličů.  Nově vytvořená stará koalice obdržela v Hranicích 67 % a je tedy logické, že dle platného volebního systému má dostatečnou podporu obyvatel našeho města.  V této koalici zasedá ČSSD, Hranice 2000, OR, ODS a KDU. Jinýma očima staré nebo propojené struktury proti tlaku na změnu.

Skutečná proměna však vyžaduje soustavnost a důslednost. Možná taktéž změnu volebního systému. Hnutí ANO nebylo v minulém období účastno přímého řízení města, nyní má však 5 mandátů.  Zastupitelé zvolení za naše hnutí mají mnohem vyšší právní postavení a také širší možnosti zasahovat do dění v našem městě.

I za ostatní názorové proudy byli zvoleni noví lidé. Například pan Ctirad Polášek, p.Těšík, p.Randýsek nebo paní Čamborová. Složení zastupitelstva se změnilo a já věřím, že k lepšímu. ODS oslabila. Důvodem není negativní lokální kampaň, důvodem je celostátní hodnocení této strany. Naše zásadní kritika směřovala do společnosti EKOLTES, která dle nás hospodaří velmi špatně. Tuto společnost kontroloval i pan Zíma a pan Úlehla (ČSSD), přesto byli zvoleni. Koalice navrhla do čela radnice pana Juračku. Politika a snaha získat funkce opět zvítězila.

Investice do našeho města mohou však v dalším období přinést hnutí ANO, ČSSD a KDU, tedy celonárodní strany zastoupené ve vládě. Lokálním podnikatelským stranám nevěřím, přesto si počkáme na jejich přínosy pro naše město. Už populismus s vytvořením 500 pracovních míst mě optimismem nenaplňuje. Tato místa zřídí případně zahraniční majitel vlastnící Schäfer, nikoli uskupení Otevřená radnice.  Je tedy jasné, že 4 mandáty pro kandidátku lídra pana Lesáka jsou zatím jen za hezké tváře a sliby. Jak jsem řekl, uvidíme. Třeba v budoucnu vyjádřím omluvu za tento názor.

Naše práce v budoucím období bude navazovat na náš program. Místní části jsou rovnocennou součástí města, lidé by měli být důsledněji a otevřeněji informováni, město je občanů a my nechceme politikařit, ale pomáhat na svět dobrým návrhům a snaze budovat. MěÚ je tu hlavně pro lidi a nikdo se nesmí ve veřejné funkci na úkor města obohacovat. S převody peněz na soukromé subjekty bez zpětných přínosů pro město zásadně nesouhlasíme.

Hnutí ANO tedy není absolutním vítězem voleb, ale morálním určitě. I proto budeme zvyšovat tlak na řádné hospodaření a otevřenost informací. Další kroky z naší strany budou vstřícné. Budeme především navrhovat potřebné změny, upozorňovat na možná rizika pro budoucnost a podporovat vše pro spokojenost občanů.

Děkuji tedy všem lidem, kteří nás přišli podpořit a vyjádřili tak podporu změnám, které navrhujeme.
Před volbami jsem na tyto názory podal ruku a takto je také budeme hájit.

Za všechny kandidáty   ANO  Jiří Kudláček    

   

11. 10. 2014

Zastupitelé zvolení v Hranicích na období 2014 – 2018

ANO 2011 (5 zastupitelů - 21,74 %)

Mgr. Pavla Tvrdoňová
Mgr. Blanka Šturalová
Mgr. Bronislav Ludmila
Jiří Kudláček
Ing. Ivo Holec

Hranice 2000 (4 zastupitelé - 17,39 %)

MUDr. Jana Švarcová
PhDr. Vladimír Juračka
Vlasta Zapatová
Mgr. Hana Čamborová

ČSSD (4 zastupitelé - 17,39 %)

Ing. Radka Ondriášová
Bc. Lenka Kopřivová
Ing. Vojtěch Zima
Josef Úlehla

Hora 2014 (4 zastupitelé - 17,39 %)

MUDr. Ctirad Polášek
Mgr. Ivo Lesák
Dušan Randýsek
Ing. Robert Selzer

KSČM (3 zastupitelé - 13,04 %)

Mgr. Miroslav Raindl
MUDr. Ivan Sumara
Jarmila Žurmanová

KDU-ČSL (2 zastupitelé - 8,70 %)

Ing. Jiří Haša
Ing. Jindřich Těšík

ODS (1 zastupitel - 4,35 %)

Karla Vlasáková

Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v nastávajícím volebním období.
(red)

8. 10. 2014

Paní Krejčiříková žije v mylných představách…

Na serveru volební strany Hranice 2000 v diskuzní části, redigované panem Davidem Hawigerem vyšel, jistě čirou náhodou těsně před komunálními volbami, příspěvek paní Jitky Krejčiříkové, probírající kriticky mou roli ve vedení sociální a bytové komise města Hranic a dále prezentující názory autorky, jak by podle jejích představ měla vypadat náplň činnosti komise. Kromě toho se paní Krejčíříková, pro mne dosti překvapivě, cítí být kompetentní hodnotit, jak by měla vypadat struktura a plnění volebního programu KSČM v sociální oblasti.

 Paní Krejčiříková konkrétně žije v mylných představách, že sociální komise, jako poradní orgán Rady města, má městské vládnoucí koalici suplovat základní odbornou a koncepční činnost a vytvářet pro město jeho stěžejní strategické materiály. Existenci těchto teoretických materiálů pak chápe zjevně jako to nejdůležitější a podstatné v městské sociální politice. Podkladem pro tuto představu jsou při tom pouze velmi povrchní informace v sociální oblasti. Konkrétně je přesvědčena, že komise měla vypracovat nový Plán rozvoje sociálních služeb, když platnost stávajícího skončila již v roce 2010.

Vzhledem k tomu že diskuzní server Hranice 2000, v rámci proklamované demokratičnosti  této volební strany,  nepřipouští sebemenší diskuzi  k  tématu, které je při tom voličům k diskuzi předloženo, volím  odpověď na jiné a podstatně demokratičtější opoziční internetové platformě..

Program Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2006-2010 představuje rozsáhlý koncepční dokument, vznikl složitou metodikou komunitního plánování v roce 2006 za starosty Mgr. Wildnera pod gescí organizace Centrum pro komunitní práci Přerov. Jeho příprava trvala celý jeden rok a účastnila se jí skupina čtyř členů tehdejší sociální komise, mezi nimi i já. Dále odborníci, pracovníci sociálního odboru, občané v jednotlivých programových skupinách, klienti, poskytovatelé sociálních služeb, senioři. Byly osloveny jednotlivé obce v regionu, pořádány komunální dotazníkové akce a četná veřejná projednávání jednotlivých fází dokumentu. Jeho výstupem, byl například Katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Materiál vznikl z důvodu předpokládaného legislativního zakotvení jeho povinné existence pro větší města a obce v legislativě České republiky. K tomu ale nakonec nedošlo, a vzhledem k velké finanční náročnosti projektu (za potřebnou částku by byla např. společnost ELIM schopna zrekonstruovat další zbořeniště na tolik potřebný azyl pro občany bez přístřeší) a vzhledem  k faktu, že město má  zpracovaný další obdobný aktuálnější i podrobnější koncepční materiál Program rozvoje města  Hranic  na roky 2012 – 2020, jež ve své čtvrté ose  podrobně  rozebírá sociální služby i priority sociální politiky města, považovalo vedení města, a s ním i sociální komise, další  investici  značných a racionálněji pro občany využitelných finančních prostředků za zbytečnou.
V této záležitosti  mohl ovšem paní Krejčiříkové jistě poradit šéf  jejího volebního seskupení PhDr. Vladimír Juračka, který danou problematiku perfektně ovládá, byť  jeho působení ve vedoucí  funkci na radnici bylo právě na koncepční materiály v sociální oblasti poměrně velmi chudé...

Léta pracuji (jako opoziční zastupitel) v sociální oblasti komunální politiky města, v posledních volebních obdobích i ve funkci vedoucího nejprve sociální, nyní sociální a bytové komise Rady města Hranic. Za tuto dobu se v komisi soustředila skupina obětavých spolupracovníků a paní Krejčíříková, věřte nebo nevěřte, naše přístupy k sociální politice a strategii jsou naprosto stejné. Nikdo z nás nevnímá stranickou příslušnost toho druhého a neřešíme, kdo je nominovaný za jaký politický subjekt. Vedoucí  myšlenkou nás všech je co nejvíce zlepšit sociální péči ve městě  a i když možná cesty našich úvah jsou odlišné, někdo uvažuje zprava a někdo zleva, docházíme  většinou k jednotné lidské a politické shodě, neboť nám jde všem o stejnou a správnou věc, a to je právě ta skutečná podstata  komunální politiky, politiky pro  občany, nikoliv útoky na internetu a  argumentování okořeněné směsí neznalosti a demagogie....

Práce komise je již tak velmi obsažná, v tomto volebním období neuvěřitelně narostla. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi v sociální oblasti, přijímáme jako usnesení pravidelná doporučení pro Radu města, snažíme se dosáhnout zlepšení financování  sociální oblasti, nově se vyjadřujeme k obsazování zejména malometrážních bytů, což je rozhodování  se značným sociálním  aspektem, schvalujeme pro Radu města  pořadníky  čekatelů na Dům s pečovatelskou službou, vyjadřujeme se ke koncepčním materiálům  v sociální oblasti a spolupracujeme na jejich tvorbě, řešíme pro radu problémy narušování  občanského soužití  v městském bytovém fondu, řešíme problematiku koncepce a výroční zprávy Domova seniorů, komise pracuje  jako grantová  pro rozdělení finančních  příspěvků v sociální oblasti.

Naše činnost je zkrátka velmi rozsáhlá a je plně otevřená veřejnosti. Kontakt je možný přes podatelnu městského úřadu, je možná a občany občas využívaná i osobní účast na jednání komise. Zájemcům, tedy i paní Krejčiříkové, jsou k dispozici četné zápisy, programy hodnocení a další písemné výstupy ze zcela pravidelných jednání komise.

Nezastírám, že jsem se osobně a výraznou měrou podílel na přípravě volebního programu KSČM v oblasti bytové, sociální i v mnoha dalších oblastech. Ony výstupy, jež se paní  Krejčíříkové nelíbí, plně vyplývají z mé zkušenosti z činnosti sociální komise, v mnoha otázkách jsou to přímo výstupy komise směrem k Radě města a mám ověřeno, že jsou to priority nikoliv pouze moje, ale že představují názor sociální komise jako celku, tedy napříč politickým spektrem.
Naše schopnost plnění toho programu je pochopitelně do jisté míry ovlivněná tím, že jsme doposud byli v opozici. Ale mohu zodpovědně říci, že již v tomto volebním období se mi podařilo prosadit více než za minulé 2-3 volební období dohromady.

Jinak jsem si v souvislosti s Vaším volebním příspěvkem konečně pozorně přečetl  sociální  program Vaší volební strany Hranice 2000 a přiznám se, že od toho okamžiku beru celou situací s despektem a s humorem a upřímně a lidsky a bez dalšího komentáře  chápu zoufalou  snahu Vašeho volebního seskupení pomluvit a  zlehčit kvalitní výstupy politického protivníka.....
A na závěr  k příspěvku mé oponentky – v duchu se mi  stále vnucuje  tato parafráze klasika :
-  „volba tohoto způsobu zahájení komunální politické kariéry  se mi jeví jako trochu nešťastná...“
      
 Hranice, 8.10.2014, MUDr. Ivan Sumara

4. 10. 2014

Jak dále s Ekoltesem?

Proč dnes na všech diskusních fórech převažuje názor, že se způsob zajišťování služeb prostřednictvím Ekoltesu neosvědčil? Podobné otázky jsou v současném předvolebním období hojně diskutovaným tématem.

Dnes už málokdo pochybuje, že kořeny současných problémů dostal Ekoltes do vínku zvolením formy akciové společnosti. Ekoltes byl tak „oblečen do příliš velkého kabátu“. Tato forma je vhodná pro řízení mnohonásobně větších a složitějších podnikatelských záměrů. K  naplňování takových záměrů umožňuje rámec akciové společnosti efektivní zapojení vlastníků i odborníků různého zaměření. A to do řídící i kontrolní činnosti na manažerských místech, v představenstvu, dozorčí radě a na valné hromadě.

A nyní se podívejme, jak naši místní komunální politici „využili“ pro sebe prostor, který si před lety při zakládání Ekoltesu vytvořili:
Představenstvo Ekoltesu – 5 placených míst (platná legislativa však umožňuje snížení na 3).
Dozorčí rada Ekoltesu – 3 placená místa (z toho 1 pro zástupce zaměstnanců).
Valná hromada Ekoltesu = Rada města (7 členů).
Celkem tedy 14 míst obsadila skupina politiků, která i za tímto účelem vytvořila na radnici koalici (o tato místa bývá v koalici velký boj). Všechny funkce akciové společnosti (výkonnou, koncepční i kontrolní) a tím pádem i všechny interní informace Ekoltesu tak do svých rukou soustředila jedna skupina politiků, vzájemně propojených společnými zájmy. Někteří z nich figurují dokonce i ve dvou ze tří zmiňovaných orgánech Ekoltesu. A drtivá většina z nich by v běžném tržním prostředí měla nulovou šanci takové funkce zastávat.

Možná ještě horší důsledky pro činnost Ekoltesu má informační bariéra, včetně flagrantního porušování Zákona o svobodném přístupu k informacím, která komplikuje, či rovnou znemožňuje jakoukoli vnější kontrolu. Občané města a mnohdy i opoziční zastupitelé nemají možnost získat ani zásadní informace z ekonomického pozadí činnosti Ekoltesu, nemají možnost ovlivnit strategii ani operativní řízení.

Absurdní je způsob kontroly Ekoltesem prováděných prací pro město. Několik dnů po skončení měsíce dostane úředník na radnici, zodpovědný za danou činnost, z Ekoltesu fakturu s vykázanými hodinami například na údržbě zeleně za předchozí měsíc. Možnost kontroly vykázaných odpracovaných hodin prakticky neexistuje.

Tyto aspekty – nekompetentní lidé, kteří si vyhandlovali v politických kuloárech podíl na řízení a kontrole Ekoltesu, hermetické uzavření se před kontrolou opozičních zastupitelů a občanů města, nedostatky systému kontroly prací prováděných pro město - jsou příčinou hrubých chyb v řízení této městské firmy. Důsledky se dozvídáme dodatečně, jako v případu kotelen, ve většině případů vůbec.

Komentář nepotřebují následující čísla:
V Ekoltesu je celkem 14 míst pro politiky, kteří mají řídit a kontrolovat Ekoltes.
Průměrný vykázaný počet pracovníků Ekoltesu včetně ředitelství za rok 2013 – 78.
Ztráta Ekoltesu ve zmíněném roce 2,522 milionů Kč.
Dokonce ani prodej nejsložitějšího provozu (tepelného hospodářství) nepřiměl námi zvolené komunální politiky k dobrovolnému snížení počtu placených pašalíků. Asi se nemohli dohodnout, kdo z nich odejde.

Jaká řešení bezprostředně po volbách se nabízejí:

Okamžitě snížit počet členů představenstva Ekoltesu na 3, na tato místa jmenovat řídící pracovníky Ekoltesu bez nároku na druhý plat. Obvykle se v podobných případech stává předsedou představenstva ředitel společnosti a členy představenstva jeho nejbližší spolupracovníci.
Na dvě místa obsazená politiky v dozorčí radě Ekoltesu jmenovat dva odborníky, kteří budou zodpovědní za provedení změn ve způsobu řízení Ekoltesu.

Jaké alternativy řešení do budoucna se nabízejí:

Ponechání stavu, který je popsán v předchozím odstavci. Zůstává latentní nebezpečí budoucího zneužití míst zejména v dozorčí radě politiky a návratu k současnému blokování informací ze zákulisí Ekoltesu. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Transformace akciové společnosti Ekoltes na společnost s ručením omezeným. Tato varianta by sice rovněž výrazně snížila počet míst, o která by se v budoucnu mohlo politicky handlovat, riziko kritizovaného blokování toků informací vně firmy by však zůstalo. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Návrat k původní formě příspěvkové organizace města. Provádění služeb pro město si budou řídit a kontrolovat úředníci města podle své odborné příslušnosti. Tato varianta řeší všechny slabiny předchozích variant.

Za hnutí ANO HRANICE
Jiří Kudláček
člen Kontrolního výboru zastupitelstva

3. 10. 2014

Konkurz na nové zastupitele se kvapem blíží

  Komunální volby se kvapem blíží a již za několik dnů budeme volit nové zastupitele. Pro voliče jsou tyto volby z hlediska rozhodování, komu a proč dát hlas, asi nejjednodušší ze všech druhů voleb, kolik jich u nás jen máme. V tomto druhu voleb totiž vybíráme často z osob, které většinou opravdu více či méně známe nebo aspoň některé z nich.  A to nejen jejich názory a jednání, ale třeba i minulost. Volba je pak v tomto případě skutečně lepší, jelikož si za ní volič může většinou také stát. A navíc má i šanci, že neskočí na špek různým hochštaplerům, moderním líbivým účelovým stranám, straničkám či hnutím, které toho hodně naslibují, ale když dojde na plnění slibů, pak je to již o poznání horší. Máme ostatně nemalé zkušenosti z minulosti. Třeba jedna ze stran z voleb v roce 2010, která halasně slibovala, jak zatočí s korupcí a jaký udělá ve státě pořádek, dnes už prakticky neexistuje a podobných příkladů bychom našli více. I nyní podobnou halasnou protikorupční rétoriku používají snad všechny významné strany či hnutí. Zvláště komicky to zní od těch stran, které samy mají na kontě nejeden závažný korupční skandál ve vlastních řadách. 

2. 10. 2014

Otevřená radnice se názorně "představila" na fotbalovém stadionu





Zcela nové volební uskupení, vytvořené na poslední chvíli. Ještě se nestačilo řádně představit a vysvětlit, co a jak chce podnikat na radnici a už se chová jako ODS, kterou jsme kritizovali na těchto stránkách před 2 dny. Nyní už čekáme jen na to, které volební uskupení přijde s nápadem oblepit svými volebními plakáty budovu zámku (radnice).

(red)





1. 10. 2014

Poučení z Veselíčka a Přerova

Není to tak dávno, co občané nedalekého Veselíčka čelili prodloužení a rozšíření těžby v místním kamenolomu. Zprávy z tisku popisují, že to přeci jen jde - třeba 

V Přerově došlo k projednávání v zastupitelstvu. V Hranicích se vše podařilo k plné spokojenosti (nevím koho přesně) probrat už v neveřejné radě, jak nám, občanům, sděluje radní pan Ing. Karel Hübl - http://www.hranicke-listy.cz/2014/09/je-vam-jedno-ze-i-deti-nasich-deti.html 
a zdá se, že možnost vyjádřit se k problematice těžby občanům byla tak nějak odepřena, na veřejné zastupitelstvo se nejspíš jednání o těžbě v Hrabůvce nedostane. Nezbude nám, než vzít zavděk podmínkami stanovenými radou města, jak se píše na webu http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/hranicka-radnice-19-zari-2014.html.

Jednání zastupitelstva a zpráva v novinách zaujatým pohledem občana

Vážení čtenáři, dovolím si vás touto formou seznámit se svým názorem na v Hranickém deníku na titulce před dvěma týdny (č. 220 z letošního roku) zveřejněném článku o „boji o pozemek“ po bývalé hasičské zbrojnici ve Velké. I přes předvolební nálady nejde o předvolební boj, nekandiduju. Jen to přišlo tak nějak samo v tuto předvolební dobu.

Ve zmíněném článku jde o sdělení redaktora, v němž interpretuje názor městské rady projednávaný zastupitelstvem, na němž jsem obsáhlým příspěvkem k jednání upozornil mimo jiné na to, že mým hlavním záměrem není, jak to z článku vypadá, že chci u svého domu mít místo na parkování, ale že především chci oddělit alespoň zelenými křovinami hlučnou a prašnou křižovatku. Navíc nejde o celou náves i s přilehlými statky a poli, jak to z umístění na titulce vypadá, ale o pouhých cca 20m čtverečních, které jsou pro občany mnohem méně zajímavé, než dotace z městských peněz soukromým subjektům, o nichž se nezmínilo ani další číslo deníku, škoda.