25. 7. 2010

Poslední dění kolem kasáren Jaslo - bez komentáře.

                                                                                                              
                                                                                                                        6.7.2010
Vážený pane starosto,                                                                             
děkuji za přiloženou informaci. Postrádám však jakékoli podkladové materiály, na jejichž základě bychom mohli učinit kvalifikované rozhodnutí. Nevynechal jsem v průběhu volebního období ani jedno zasedání ZM, ale nejsem si vědom, že bychom někdy obdrželi informace o výsledcích jednání představitelů města s podnikatelskými subjekty a dalšími potencionálními partnery o některé části areálu kasáren ve smyslu studie o jeho využití. Stejně tak zastupitelstvu do dnešního dne nebyla předložena např. ani žádná ekonomická analýza využitelnosti vybraných částí, které by vyhovovaly rozvojovým záměrům města. Proto prosím o zaslání kopií písemných podkladů, zápisů, záznamů, atd. z jednání, která vedení města na uvedené téma vedlo a dále potřebných analýz, včetně ekonomických posouzení. Studii využití kasáren zpracovanou v minulém roce, ani jakoukoli její část nepotřebuji, mám ji k dispozici. Ta samozřejmě svým obsahem tento požadavek neřeší.
Předem Vám děkuji za zaslání požadovaných podkladů,
Zdeněk Špiřík.


                                                                                                                       22.7.2010 
Vážený pane  zastupiteli,
dovoluji si krátce odpovědět na Váš dotaz – kasárna Jaslo.
V současné době žádná jednání s podnikateli týkající se budoucího využití kasáren Jaslo neprobíhají.........
Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

Po přečtení této odpovědi mi došla slova. Zbyly jen otázky – za co jsou pan starosta a paní místostarostka (pokud se nemýlím, zodpovídá za rozvoj města) placeni? Za žvanění a nejrůznější formy obstrukcí? A proč se vlastně z obecních peněz (za víc než milion korun) před více jak rokem nechala zpracovat teoretická úvaha o možnostech využití kasáren?

Zdeněk Špiřík 

   

Dnešek a minulost: je v pořádku, když minulosti vnucujeme své vidění světa?


V Karlových Varech jsem viděl relativně dobrý film Ireny Pavláskové Zemský ráj to na pohled, natočený podle románu Terezy Boučkové Indiánský běh.
Už jsem se v recenzi zmínil, že pamětníky film nepříjemně překvapí tím, že pražská tramvaj č. 9 ve filmu jezdí s hranatým vlečňákem, jaký měla třeba sedmnáctka, nebo třiadvacítka, ale nikdy tramvaj číslo 9, která vždycky jezdila s dvěma zaoblenými vlečňáky. Po vydání recenze mi došla ještě jedna drobnost, která mi vadila: na štítku tramvaje č. 9 je ve filmu uvedena konečná stanice linky: "Hrdlořezy, Spojovací". To ale přece není správně, podprahově mě napadlo. A samozřejmě, tehdy tak daleko devítka nejezdila. Na štítku tramvaje bylo napsáno "Žižkov, Vápenka". Vzpomněl jsem si.
Dívám se na stránky Muzea MHD v Praze a vidím, že pražský Dopravní podnik rád pronajme komukoliv jakoukoliv historickou tramvaj. Jinými slovy, vytvořit tramvaj číslo devět tak, jak v šedesátých a v sedmdesátých letech skutečně jezdila, nemohlo být problém. Je to jen filmařský šlendrián.
Chovám se pedantsky? Nemyslím. K úvaze nad antihistoričností současných českých filmů mě vede jeden další poznatek, týká se filmu Tři sezóny v pekle. To je nevýrazný film, na němž, jak jsem už psal (recenze ZDE) zaujme jen úzkostlivá snaha zachytit přesně vizuální a kulturní aspekty života v Praze koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let. Člověku, jako jsem já, který tu dobu nezažil, se zdá být iluze skoro dokonalá. Jenže já jsem tu dobu nezažil. Bylo pro mě velmi zajímavé slyšet svědectví osmdesátileté dámy, která se na ten film šla podívat do kina a vrátila se s tím, že je naprosto ahistorický, protože se tak, jak to film zobrazuje, koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let mladí lidé vůbec nechovali. Například by bylo nemyslitelné, aby dívka rozepínala svému chlapci poklopec.
Tak se cítím zrazen. Mně se začátek filmu Tři sezóny v pekle zdál evokací dobového prostředí vizuálně docela přesvědčivý, teď slyším svědectvím, že tomu tak vůbec není. Vede mě to tedy k úvaze: Celá česká společnost neustále propadá různým mystifikacím; nejnověji zřejmě při posledních všeobecných volbách. Musíme propadat mystifikacím i při sledování českých historických filmů, které arogantně - nebo prostě bez zájmu - vtiskují zřejmě minulosti rysy, které minulost nemohla mít? 
Nevytváříme tak začarovaný kruh, kdy minulost hodnotíme prostřednictvím přítomnosti a vnucujeme jí rysy naší doby, aniž bychom to vůbec věděli?

Anebo to jinak nejde a nemůžeme si pomoci?

Jan Čulík
Převzato z Britských listů

20. 7. 2010

Doplnění článku Starostová rychlá odpověď, aneb dohnat to, co se dlouho neřešilo.


Koncem měsíce června 2010 začala firma Dušan Kleiber - VaK STAV Drahotuše provádět úpravy, které by měly situaci uvedenou v článku řešit. 
Hodně toho na Potštátské ulici rozkopali, pak firma na pár dnů zmizela a začátkem července  dílo dokončila. Odvedená práce je děs a běs.


 Plastové porubí na odvod vody  pomazané všelijak těsnící pěnou  se skrývá   pod několika  centimetry neudusané  zeminy a suché trávy. Vytrhané obrubníky údajně uloženy zpět do tzv. betonového lože, které tvoří jen nějaká šotolina,   asi bez cementu ( šedivá hmota mezi obrubníky), která se rozpadá v ruce.Asfaltový chodník vytrhán, místo něj nasypáno kamení a hlína, bez jakéhokoliv zhutnění. Určitě se již nikdy nebude asi opravovat.   
Kostkové korýtko pro odvod vody přes vozovku provedeno tak kvalitně, že již za dva dny po provedení jsou dvě kostky vytržené vozidly a řada dalších kostek je uvolněna v v tz. betonovém loži bez cementu, končí u kanálové vpusti, kterou se nikdo neobtěžovat ani vyčistit. 
Díra, která byla provedena v zámkové dlažbě u staré kanalizační vpusti velmi amatérsky opravena, není  jasné, jak firma opravila proraženou skruž v hloubce asi 1m. 
Nikdo kvalifikovaný asi ani neřešil, jak  má oprava vypadat, protože podle vyjádření odborníka by bylo nejvhodnější stáhnout tuto vodu do příkopu a odvést do Veličky místo do kanalizace, která je v této lokalitě poddimenzovaná. Opravu údajně zadával odbor dopravy města Hranic.
 Ptáme se, kdo kontroloval průběh opravy a kdo přebíral hotové dílo?  Protože za tak fušersky provedené práce a jejich převzetí je určitě někdo odpovědný. 

Taky se ptáme, proč město řeší výtok vody z meliorační roury ze soukromého pozemku (dříve potštátská průmyslová zóna), proč nebyl majitel pozemku dotlačen vedením města k tomu, aby dal věc do řádného stavu. Toť otázka.  Asi se bude muset podat žádost o objasnění starostovi města. Protože občané podle zvyku radnice nejsou o ničem řádně informováni. Proč taky, kdo by se s nimi bavil. Zájem (vy)volených začne asi tak za dva měsíce. Určitě víte proč.
Uvidíme, jaká situace vznikne při nejbližším přívalovém dešti.

Antonín Honysz

16. 7. 2010

Vypuštění jezové zdrže v Hranicích


TISKOVÁ ZPRÁVA

Hranice na Moravě, 15. července 2010 - Jezová zdrž na vodním toku Bečva v Hranicích bude mimořádně vypuštěna od 19. července po dobu 6 týdnů. Důvodem je odstraňování povodňových škod z roku 2009 a 2010 vzniklých na významném vodním toku Velička a Spojená Bečva. Povodí Moravy, s. p. bude zároveň provádět prohlídku a údržbu, případnou opravu pohyblivého jezu. 

Povodí Moravy, s. p. jako správce významného vodního toku Spojené Bečvy, Veličky   a vodního díla jez Hranice oznamuje, že ve dnech 19. 7.–29. 8. 2010 budou provedeny stavby  odstraňování povodňových škod 2009 a 2010, které vznikly po průchodu povodňových průtoků ve vyústní trati vodního toku Velička a městské trati Bečvy v Hranicích a Teplicích nad Bečvou.
Zároveň Povodí Moravy, s. p. provede prohlídku konstrukce jezu, včetně prahu, údržbu jezových segmentů a klapek, dále odstraní naplavené stromy z nadjezí, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. Při vypuštění jezové zdrže se provede také kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody.
Pro údržbu, opravy a čištění zdrže či jezu se v měsíci září každoročně provádí po dobu 7 dnů úplné vypouštění jezové zdrže (tzv. srážka). Tento rok bude srážka mimořádná již v červenci a srpnu, a to po dobu 6 týdnů.
Po provedení prací bude neprodleně zahájeno opětovné napouštění zdrže tohoto vodního díla.

Zahájení vypouštění jezové zdrže začne 19. 7. 2010. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna. K dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny dle platného Manipulačního řádu jezu Hranice.
Tato srážka je v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu Hranice, OŽP, k mimořádné manipulaci č.j. OZP/2927/10-3 ze dne 30. 4. 2010.
Důvodem bylo plánované odstranění povodňových škod z roku 2009, zároveň budou souběžně probíhat práce na odstranění povodňových škod letošního roku, které byly již zahájeny.


Bc. Eva Grodová
tisková mluvčí
Povodí Moravy, s. p.
Tel.: 541 637 390
E-mail: grodova@pmo.cz

14. 7. 2010

Nezaměstnanost klesá….?


Za poslední měsíc jsem měl řadu telefonátů od desítek známých, zda nevím o práci v různých pracovních kategoriích. V rozporu s těmito telefonáty jsou zprávy uváděné v tisku, že statistika nezaměstnanosti klesá. Proč tomu tak je ?
Toho dosáhnete jednoduchým trikem: člověka po uplynutí podpůrčí doby vyřadíte z evidence pracáku. On je sice nezaměstnaný, ale vy ho nevedete v evidenci. Pokud nemá žádný příjem, jde na sociálku, kde něco dostane, ale častěji dostane tak leda velké kulové, když bude sociálce sympatický, pak to bude velké kulové s přehazovačkou. Prostě živ se jak umíš. Tím se dostane do jiné kolonky v evidenci, ale my máme hezkou statistiku.
Takže já se setkávám s mladými ženami po mateřské, co prostě nenajdou práci, protože jsou omezeny provozní dobou školek, a pak hlavně s lidmi předdůchodového věku, protože ti jsou už od 45 let neperspektivní (mají zdravotní problémy, nemají dostatečné vzdělání, protože trh práce je za těch 20 let, co oni mají po škole, docela někde jinde). Takže se plácají jak se dá, což následně pocítí na důchodu. Pokud tedy není cílem důchodového systému tyto lidi systematicky o důchod připravit tím, že je před důchodem propustíme a následně jim vyměříme směšný důchod, přičemž budeme stále plácat cosi o budování vyspělé kapitalistické společnosti, snižování nákladů a nutnosti živit početnou armádu důchodců z peněz mladých lidí. Jak přitom mají ti chudáci živit děti, zaplatit bydlení a ještě si přitom našetřit na důchod, když stát na všechny kapitoly klidně rezignoval a úspory lidí na důchod rozfrcal při vyvěšování bil- a mega- a supermegamega­bilbórdů o tom, jak se máme dobře, lépe a lépěji.Takže, kdo má pravdu?

Ing. Ivo Holec

6. 7. 2010

Vedení Poslanecké Sněmovny – ostuda a trapnost české politiky


Názor čtenáře na aktuální politickou situaci, konkrétně nové složení vedení Poslanecké Sněmovny a obsazení nejvyšších ústavních pozic ve státě.

Už jsme si u nás zvykli, že o demokracii hovoří a druhé poučuje kdekdo, ovšem mnohé z těchto osob samy často nedokáží dodržet ani elementární demokratické principy. Část voličů je opět vyloučena z podílu (účasti svých zástupců) na funkcích v Poslanecké Sněmovně, jelikož podle současných mocných jednoduše volili špatnou stranu. Pravice kmotrovská – ODS, pravice přeběhlická – TOP 09 a pravice marketingová – Věci veřejné se dohodly, že obsadí a to zcela v nesouladu s výsledky voleb tři ze čtyř míst ve vedení Sněmovny.

Pokračování: http://prilohy-hl.blogspot.com/2010/07/vedeni-poslanecke-snemovny-ostuda.html