18. 1. 2015

Webové stránky města Hranice.

K napsání tohoto článku mne přivedla kamarádka. Společně jsme hledaly na webových stránkách města Hranice nějaké informace a shodly jsme se na názoru, že by potřebovaly nějakou změnu, lepší přehlednost a jednoduchost. Samozřejmě chápu, že je to jen náš pohled na danou věc, ale přesto mi to nedá. Zkusily jsme zadat stránky Nového Jičína, který má asi o cca 5 000 obyvatel více než Hranice. A začaly srovnávat. Mají je jednoduché a přehledné. Dověděly jsme se, že za komunální odpad platí  552,- Kč, trhy mají cca 10x ročně a vánoční trhy trvají asi 3 týdny.

11. 1. 2015

Tanečky místních politiků kolem městské akciové společnosti přetrvávají

Mgr. Miroslav Raindl

Problém řízení Ekoltesu je tak starý, jako tato firma. Nepochopitelná je již zvolená forma - akciová společnost, která má i dvacátý rok své existence jediného akcionáře – město. Nepochopitelná však jen do té doby, než se podíváte na personální obsazení představenstva a dozorčí rady Ekoltesu.

Firma s přibližně 70 pracovníky, kterou by vzhledem k její velikosti měl řídit ředitel se svými spolupracovníky, je ještě navíc od svého vzniku trvale „řízena a kontrolována“ minimálně 7 místními politiky. Takovou „péči“ nevěnují v běžných tržních podmínkách akcionáři ani firmám 10krát větším.