29. 3. 2013

A veřejnou zakázku vyhrává... firma s anonymními akciemi

Pod tímto názvem zveřejnila ČT24 zprávu o projednávání připravované zákonné úpravy akcií na majitele. Ze zdroje, který je k dispozici ZDE, uvádíme některé pasáže:

Podle nedávné zprávy OECD jsou "akcie na majitele v listinné podobě" – to znamená firmy, jejíž vlastníci zůstávají v anonymitě – povoleny bez omezení pouze na Nauru, Marshallových ostrovech, Anguille a Guatemale. A pak v Česku…

Tato forma přitom přímo ponouká ke snadnému zneužití veřejných peněz. Vzhledem totiž  k tomu, že se tyto firmy mohou ucházet o státní zakázky, hrozí, že na veřejných tendrech mohou profitovat sami zadavatelé – tedy ti politici a úředníci, kteří o rozdělení zakázek rozhodují…
"Listinné akcie na majitele mohou být prostředkem, který umožňuje snadné, nízkonákladové a v podstatě neodhalitelné provádění korupčních jednání. Tyto společnosti mohou sloužit k zakrytí skutečných vlastníků a mohou být nástrojem korupčních jednání," stojí ostatně v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákonné úpravy akcií na majitele…
 

Když jsem ze zvědavosti zabrousil do dostupných informací o veřejných zakázkách v Hranicích, narazil jsem na akciovou společnost Teplotechna Ostrava, která je v posledních letech jedním z největších dodavatelů pro veřejné zakázky města.
Teplotechna Ostrava a.s. je podle výroční zprávy za rok 2011 z víc jak 90% vlastněna společností NEXIS Trade, a.s., která mezi povinnými informacemi v Obchodním rejstříku a Sbírce listin uvádí:

17. 3. 2013

Příklad žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – písemná varianta

Zdeněk Špiřík

Pro „papírovou“ variantu platí totéž, co pro elektronickou, o které jsem psal v předešlém příspěvku.  Důležitý ovšem je způsob předání:
  •    doporučenou poštou s ústřižkem, nebo
  •   osobní předání - podle adresáta, např. na podatelně radnice, popřípadě třeba na   sekretariátu Ekoltesu, kde vám potvrdí převzetí kopie žádosti.
Ekoltes zmiňuji proto, že se na něj zákon 106/1999 vztahuje rovněž (pracuje s veřejnými zdroji). Přikládám příklad písemné žádosti určený Ekoltesu. S odůvodněním, že se jedná o časově náročný požadavek, došlo v tomto konkrétním případu k prodloužení lhůty pro předložení požadovaných informací o 10 dnů, tedy na 25 dnů.
____________________

Příklad žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - elektronická varianta

Zdeněk Špiřík

Redakce HL mě požádala, abych reagoval na doporučení vzešlé z diskuze k předešlému příspěvku. Jak již diskutující Radim uvedl, výhoda zákona o svobodném přístupu k informacím spočívá m.j. v tom, že existuje obsáhlá judikatura (dříve soudně řešených sporů o poskytnutí informací) pokrývající už většinu v úvahu přicházejících situací. To usnadňuje pozici žadatele o informace týkající se přímo nebo nepřímo práce s veřejnými prostředky (například v našem městě nebo v městské firmě). Jednou z mnoha dalších výhod je i předepsaná lhůta (15 dnů) pro vyřízení takové žádosti, kterou je možné prodloužit pouze v zákonem stanovených případech. Důležité je však připomenout, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

13. 3. 2013

Co k tomu řekne mluvčí radnice?

 Anonymní řekl(a)...
Omlouvám se, že to dávám sem, ale když jsou tady ty kuriozity? Dívali jste se někdo na web kameru na stránkách města, která je umístěna na staré radnici. Už dva měsíce (možná déle) na ní není vidět takřka nic, protože je špinavá. Psal jsem už na dvě různé e-mailové adresy na MÚ, ale ani mi neodpověděli. Co s tím? Jarda
12 března, 2013 23:39          
Uvedený text jednoho z komentářů k příspěvku AnonymníNad smyslem jedné vyhlášky nás zaujal a podívali jsme se na stránky města. K vidění je toto:
Co k tomu řekne mluvčí radnice?
(red)

11. 3. 2013

Nad smyslem jedné vyhlášky

Zdeněk Špiřík
V diskuzi k jednomu z příspěvků v HL z minulého měsíce zaznělo, že kontrolní výbor zastupitelstva uvítá od občanů města návrhy témat na provedení kontrol. Vzpomněl jsem si na tuto nabídku při čtení článku v Hranickém týdnu pojednávajícím o „plnění – neplnění“ městské vyhlášky o povinném „zaplachtování" přepravovaných sypkých materiálů.

Návrh vyhlášky předložila zastupitelům před víc jak rokem ke schválení starostka města ing. Ondriášová, která ve zmíněném článku v HT „...vyjádřila s dopadem dokumentu spokojenost. Podle ní vyhláška přispěla ke zkvalitnění životního prostředí ve městě.
Nikdy to samozřejmě není stoprocentní. Museli bychom na to vyčlenit jednu policejní hlídku, která by se na to soustředila.“.

Jak jsem uvedl před časem při jiné příležitosti, jsem pesimista, co se týče reálných možností vymáhání plnění takové vyhlášky (není v kompetenci městské policie a proto i eventuelní vyčlenění jedné policejní hlídky nedává smysl) a současně není jasný ani smysl vyhlášky, která se pokouší suplovat to, co je již přepravcům uloženo zákonem.

Protože i ostatní Hranickým deníkem citovaní čtenáři včetně představitelů městské policie vyslovili odůvodněné pochybnosti o smyslu a reálném přínosu zmíněné vyhlášky města, předkládám kontrolnímu výboru podnět k provedení kontroly na téma Přínos městské vyhlášky o povinném „zaplachtování" přepravovaných sypkých materiálů. Předpokládám, že výsledek takové kontroly bude jistě ještě více zajímat naše zastupitele.

8. 3. 2013

Stížnost na postup prací ve Skalní ulici

Fotografie si můžete zvětšit
Od čtenáře HL jsme dostali několik fotografií zachycujících prostor na Skalní ulici poblíž správní budovy společnosti CIDEM.  Jeho rozhořčení rozumíme. Již řadu měsíců se v těchto místech pracuje, ve skutečnosti ale většinou nepracuje. Průjezd Skalní ulicí je přerušen a komplikuje tak život velkému počtu obyvatel a firem.

Rekonstrukce kanalizace je jistě potřebná. A nejen ve Skalní ulici. Proč však byla zahájena v době, kdy bylo jasné, že bude po většinu času kvůli povětrnostním podmínkám v zimě stát a bude pouze bránit průjezdu motorových vozidel? Vzhledem ke známé benevolenci představitelů naší radnice pochybujeme, že VaK platí poplatky za zábor veřejného prostranství.

Bezohlednost k místním občanům je patrná i z obrázku, který zachycuje pruh vykopaného asfaltu z povrchu Skalní ulice. Byl odstraněn před několika měsíci, kdy bylo rovněž jasné, že se v následujících týdnech na komunikaci nic dít nebude. Místo cesty tak vzniklo oraniště, které motoristé „ujezdili“ do současného stavu.


Skalní ulice je jednou z nejvytíženějších místních komunikací. To, jak byla předstihovou stavbou zahájena její oprava, vzbuzuje oprávněné obavy, co se bude dít v průběhu tohoto roku.

J.Novák

2. 3. 2013

Veselé značky hranické

Posílám pár foteček hranických divnopodivností, zaznamenaných na cestě z Jaselské po Třídu 1.máje dnes  dopoledne. 
(Pozn.redakce: Fotky si můžete zvětšit)
 
PRŮCHOD ZAKÁZÁN
Současný stav
Jak by to mělo vypadat


Bezpečnostní tabulka "PRŮCHOD ZAKÁZÁN" slouží k omezení rizika úrazu nebo vzniku materiálních škod zejména v místech, kde nebezpečí je velmi zvýšeno a to např. 
  •           v nedostatečně osvětlených místech,
  •          v místech s možným výskytem škodlivých látek,
  •          v místech nedostatečného průchozího profilu.
    Zákazové tabulky se instalují na takových místech, aby všechny osoby v prostoru, kterým zákaz přísluší, byly o tomto zákazu před vstupem do nebezpečného prostoru informování.

  • Komentář: Velice nebezpečné to místo. Ale je vidět snaha napravit škodu vandalů a značku (několikrát snad ?) narovnat.
A další, spíše upozornění. Máme po zimě a nepředpokládám, že i pan zastupitel Raindl se pokusí uklouznout na takto neoznačeném chodníku.

PŘEJDĚTE NA DRUHÝ CHODNÍK
Současný stav
Jak by to mělo vypadat

 


 V platnost vstoupil nový zákon o pozemních komunikacích č. 97/2009 Sb. Tento zákon nařizuje starost o všechny chodníky výhradně obcím. Proto je nutno označit všechny chodníky, které se v zimě neudržují, aby nenesla obec odpovědnost za případné úrazy.

Bonus jsou fotky zátiší ze slepé ulice Družstevní: To žluté má být odpadkový koš?  Už slyším, že ,,to není v naší kompetenci" nebo ,,dělají to lidi". EKOLTES.    

Moderní město? Vlastně je to teprve 5 měsíců od realizace, co?Jiří Kobližka