18. 12. 2011

Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic

Zdeněk Špiřík
Současní koaličníí představitelé města velmi nelibě nesou zjištění několika svých vážných pochybení, uvedených v kontrolních zprávách dnes již bývalých členů kontrolního výboru zastupitelstva (dále KV). To, co po napsání zpráv z kontrol v průběhu letošního roku ze strany potrefených následovalo, bylo vesměs mlžení, dětinské lhaní, odvádění pozornosti od zjištěných nedostatků až po zákulisní urážky a sprosté pomluvy. 5 ze 6 členů KV v takových podmínkách odmítlo dále pracovat a rezignovalo.
K odvádění pozornosti od zjištěných nedostatků mají posloužit i Zásady provádění kontrolní činnosti výbory zastupitelstva (dále Zásady), schválené na posledním zasedání zastupitelstva. Jedná se rovněž o další krok při upevňování pozice paní starostky a koalice na zámku a o ještě větší zkomplikování kontrolní funkce opozice v místní komunální politice. Při všech kontrolách, které výbory zastupitelstva budou napříště na radnici provádět, bude kontrolována, podle Zásad předložených zastupitelstvu paní starostkou, paní starostka.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, jak je vidět z jeho výkladu Zákona o obcích, však vidí situaci obráceně:

6. 12. 2011

Informace

Michal Heger nás upozornil, že zvukové záznamy z jednání zastupitelstva již jsou ke stažení. Zatím jen ze dvou posledních jednání.

Naleznete je ZDE

5. 12. 2011

Radnice opět neplní zákony - závěr

Zdeněk Špiřík                                                                                                                                                                                             

Minulý týden pracovníci Ekoltesu, na pokyn svého ředitele, začali ošetřovat poškozené stromy tímto způsobem:


Žádné vyčištění ran od bláta, uschlé trávy a dřevokazných hub, žádná dezinfekce, nátěr je možné vidět na odlupující se kůře i na okolní trávě, která je zčásti nátěrem přilepena do ran na patě stromů. Otevřené rány jsou však natřeny jen zčásti… Typická reakce vedení Ekoltesu, která se v posledních letech již několikrát opakovala – problém se zdánlivě řeší, rozmělní v čase, postupně odehraje do ztracena…a jede se dál. Systém „řízení“ Ekoltesu, postavený na ovládání představenstva, dozorčí rady a valné hromady několika místními koaličními politiky, do značné míry paralyzuje i radniční odbor životního prostření. Protože nelze očekávat, že by tato skupinka, různými výhodami propojených politiků, kteří se sami řídí a sami kontrolují, byla ochotna objevit nedostatky ve své vlastní práci, neexistuje ve vedení města nikdo, kdo by měl zájem na objektivním posouzení a důsledném řešení podobných nedostatků v práci Ekoltesu. 

4. 12. 2011

Staré pověsti hranické aneb „Jak se přerozdělovalo“

Kde bylo, tam bylo, bylo jedno malé království. Nebylo veliké, ani mnoho lidu tam nežilo. Ale jak už to bývá, někteří si žili dobře, jiní strádali. A v tom království byla forma vlády, které říkali demokracie. Proto každé čtyři roky připravili volby. Aby zvolili krále, jeho zástupce a určitou vybranou skupinu občanů, která jim měla pomáhat. Dokonce to došlo tak daleko, že tato pomocná skupina měla mít hlas rozhodující a volit krále i jeho zástupce.
A tak když se blížil čas voleb, všichni, kteří chtěli sedět na zámku, připravili důležité listiny plné planých slibů, které nazvali volebními programy. Náramná taškařice se v nich psala. A lid se za břicha popadal, co všechno ti vyvolení slibovali. Kvůli těmto volbám se také hádali, až se rozdělili na hodné a zlé. Ale nikdo nechtěl být ten zlý. Tak si lidé v království sami určili kdo jaký je. A přišly volby. A královští vyvolení dostali určitý počet hlasů. Tu méně, tu více. A začalo se jednat, kdože vlastně vyhrál. A nastala zajímavá situace. K vládě se dostali ti, kteří měli menší počet hlasů. A ti, kterým lidé důvěřovali, ostrouhali. Ale tak už to v pohádkách chodí.

1. 12. 2011

Radnice opět neplní zákony - 5.pokračování

Zdeněk Špiřík
Na vedlejším obrázku je možno demonstrovat různá hodnotová měřítka současného vedení města. Na jedné straně kritizuje – a právem – opakované noční vandalství vybíjené na nově vysazených stromech podél Ludiny. V případě dopadení budou aktéři nepochybně potrestáni. K jiné formě vandalství, s mnohonásobně vyššími ekonomickými dopady, odehrávajícího se za denního světla a již několik let, je vedení města netečné. Proč? K tomu se vrátím příště.
Dnes se máte možnost podívat na stav asi 15 stromů vysazených podél Ludiny. Všechny fotky naleznete ZDE.