27. 5. 2015

Nic nepředvídatelného

Poslední komunální volby v Hranicích vyhrála ta část zvolených zastupitelů, která se nepodílela na mnoho let kritizovaných nešvarech zdejší komunální politiky. Nyní se vlády ujímají skuteční vítězové voleb.

Nic nepředvídatelného se na hranické radnici v posledních týdnech neodehrává. Jen se do funkcí radních, starosty a místostarosty dostávají naprosto demokratickým postupem noví lidé. A co je z pohledu občanů města podstatné, vedení radnice přebírají zastupitelé zvolení za 3 volební uskupení, která nemají jakýkoli podíl na postupné privatizaci a devastaci místní komunální politiky v posledních zhruba dvou desítkách let.

Předchozí koalice pánů Juračky, Zimy, paní Ondriášové …, dohodnutá údajně dávno před komunálními volbami 2014, byla splácaná stejnou metodou, jako několik koalic před tím. Letité návyky tvůrců hranických koalic spočívající v jejich lepení pomocí různých osobních výhod však tentokrát selhaly.

Co z toho pro nás, občany města, vyplývá?  Řadu let vytvářená pavučina zvenčí neviditelných vazeb ve voleném vedení města byla přetrhána. Otevírá se prostor pro nápravu dlouhodobě neřešených, popřípadě špatně řešených místních problémů.

Přání většiny voličů, kteří se zúčastnili posledních komunálních voleb, se tak přece jen dodatečně naplnilo. Noví představitelé města byli v předchozích dnech vygenerováni z té části zvolených zastupitelů, jež poslední komunální volby vyhrála. Jsou to zastupitelé ANO, Otevřená radnice a KSČM, kteří se na kritizovaných nešvarech zdejší komunální politiky nepodíleli. Jen „zkušenosti“ z předchozích dvou desítek let umožnily „místním ostříleným politickým borcům“ zmocnit se na přechodnou dobu po posledních komunálních volbách vlády v Hranicích.

Noví lidé ve vedení města nyní potřebují čas, aby se zorientovali především ve formálních procedurách souvisejících s jejich novými funkcemi. Není třeba pochybovat o tom, že se zorientují rychle. Jsou to lidé, kteří už v předchozím životě své schopnosti prokázali. Využití těchto schopností ve prospěch dalšího rozvoje Hranic je v našem zájmu. Vysvědčení, jak se jim to podařilo, od nás obdrží při příštích komunálních volbách. Pro nové vedení města však bude jistě užitečné, aby čtenáři HL průběžně přicházeli s náměty, doporučeními a upozorněními na možná zlepšení života v našem městě.

(red)

23. 5. 2015

Problém s přerostlou trávou

 Vážení občané,

Opět máme jaro a problém s přerostlou trávou. Obracejí se na mě opět občané, kteří nejsou spokojeni, jak probíhá údržba veřejné zeleně.
Protože jsem nenašel na stránkách letošní harmonogram, předpokládám, že platí ten z roku 2014. Protože bylo jej možno stáhnout a vím, že Hranické listy čte stále více čtenářů, dovolil jsem si Vám oba dokumenty s laskavým svolením redakce oba představit.
Opět jsme zřejmě u každoročního problému: Město zadává, Ekoltes realizuje.
Podle zveřejněných harmonogramů údržby zeleně si tak může každý občan najít svou lokalitu a zjistit, kdy vlastně bude kosení provedeno.
Občanům Jaselské ulice, kteří se mě opakovaně dotazují na posečení trávy sděluji tímto, že na to má Ekoltes ještě 6 dnů.
Přeji také občanům Cementářského sídliště, aby i jejich potíže byly zdárně vyřešeny. Stejně jako ostatním občanům ve všech částech města.

Jarní i letní pohodu, klidné dny a čisté město přeje M. Raindl, zastupitel

15. 5. 2015

Úvodní vystoupení nově zvoleného starosty města

            Vážení občané, vážení zastupitelé, vážení zástupci médií, vážení pracovníci Městského úřadu v Hranicích.

            Před volbami v loňském roce jsem jako občan i jako předseda MO ANO vyjádřil jasně, co bychom chtěli změnit, jak bychom si představovali správu našeho města a co považujeme za priority pro další období. Bez velkých slov a bez nereálných slibů.
Za nejdůležitější však považuji zopakovat, že město Hranice je naše společné, je to místo, kde žijí naše rodiny a kde vychováváme své děti. Práce samosprávy i úřadu tedy ovlivňuje každodenní kvalitu našeho života a je nutné nastavit nové vztahy.
Nebyl jsem spokojen a nejsem spokojen. Od roku 1990 se nám představitelé nové doby snaží vnutit, že demokracie je boj o moc, o posty a vyšší cíle. My občané jsme jaksi na okraji zájmů.

            Po volbách 2014 přišla do našeho Zastupitelstva řada nových osobností. Přestože vítězný program hnutí ANO nebyl v tomto okamžiku využit, sdělil jsem veřejnosti, že jsem spokojen.
Ve vlastních řadách jsem sklidil kritiku, ale vývoj mi dal za pravdu.
Kapitáni hospodářské sféry chtějí pokrok, výsledky a ne plané proklamace. Generace, která se vrací ze světa, nabízí své znalosti i zkušenosti. Doba se zrychluje a každý, kdo se uchází o důvěru našich občanů, by si měl sám pro sebe definovat, kdy je ještě přínosem pro společné věci a kdy je třeba přenechat správu těchto věcí lidem v tom čase připraveným.

14. 5. 2015

Tiskové prohlášení nadpoloviční většiny Zastupitelů města Hranic

Většina členů Zastupitelstva města Hranic,  především z řad hnutí ANO, Otevřená radnice a politické strany KSČM se na zasedání  dne 14.5.  rozhodla odvolat současného starostu města pana Juračku a slečnu Ondriášovou,  místostarostku  města Hranic. Nakonec oba jmenovaní rezignovali sami.
Důvodem jsou rozdílné pohledy na systém řízení města, otevřené transparentní informace a celkové plánování budoucí vize města.

Zcela zásadní je obsazování funkcí, které by mělo být podřízeno především odborným potřebám dané činnosti.  Uvedené kluby dále odmítají dělení zastupitelů na koalici a opozici.
Uzavřely Dohodu stran s podmínkami spolupráce. Otevřený dokument, ke kterému mohou přistupovat jak ostatní politické kluby, tak jednotliví zastupitelé.
Tento dokument garantuje přístup k veškerým informacím, jednání v rovnocenném postavení, akceptaci připomínek k navrhovaným usnesením.