18. 12. 2012

Co vybublává z nahromaděného bahna

Články o odtržení kotelen od Ekoltesu mě přiměly, abych si zase jednou poslechl zvukový záznam mudrování na zastupitelstvu. A s rostoucím znechucením sleduji, jak postupně vybublávají z nahromaděného bahna obrysy toho, čemu se oficielně říká „hospodaření“ s městským majetkem.

13. 12. 2012

Jedná se o selhání systému

Otazníky kolem kotelen jsou výsledkem systémového selhání. Pokud nebude změněn systém řízení Ekoltesu, budou se problémy prohlubovat a příště se projeví jinou formou.

- O problémech provozu tepelného hospodářství na místním trhu se ví roky. Potřebná opatření členové představenstva a dozorčí rady nerealizovali a nyní navrhují se provozu Tepelného hospodářství zbavit. Jak to, že rada města letos prodloužila mandát politikům v orgánech Ekoltesu na další období?

12. 12. 2012

Kam byly „odkloněny“ peníze zaplacené odběrateli tepla?

Rada města si příliš hlavu s kvalitou poskytovaných informací neláme. Bývají neúplné, často zmateční, netransparentní, bez stanoviska rady. Jeden ze dvou materiálů předložených zastupitelům na mimořádném zasedání 3. prosince ohledně kotelen Ekoltesu byl výjimkou. Nebyl však zpracován radou, ale znalcem, který posuzoval současnou hodnotu provozu tepelného hospodářství Ekoltesu (dále provoz TH) v souvislosti s připravovaným odštěpením od Ekoltesu. 
Následující tabulky jsou součástí zmíněné zprávy vypracované znalcem, celou zprávu naleznete na webu radnice. Obsahuje základní ekonomické informace o provozu TH, m.j. i výši odpisů, investic a HV (hospodářský výsledek, zjednodušeně zisk).

11. 12. 2012

Z dnešních zpráv:

Bohatství italských rodin se snížilo během posledních deseti let o více než 40 procent. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na výsledky průzkumu provedeného společností Censis.

Podobně to vypadá i se jměním provozu tepelného hospodářství a pravděpodobně i s částí ostatního majetku Ekoltesu. Zatímco v Itálii padají hlavy premiérů a ministrů, v Ekoltesu následky svého vlastního mnohaletého působení nyní řeší a chtějí i do budoucna řešit koaliční politici nasáčkovaní již léta v jeho představenstvu a dozorčí radě, krytí valnou hromadou Ekoltesu (opět koaliční politici v radě města). Co o této šaškárně říká David Ondračka, ředitel Transparency International?

10. 12. 2012

Rozdělení Ekoltesu schváleno, otazníky zůstaly.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva se přítomným dostalo překvapivého vysvětlení, že „odštěpení“ provozu tepelného hospodářství (dále provoz TH) od Ekotesu není až tak důležité. Důležitější je paralelně provedené snížení jmění tohoto provozu zhruba na polovinu, o kterém se oficielně moc nemluví. Znalcem vypočítaná nová hodnota provozu tepelného hospodářství se projeví snížením ročních odpisů kotelen o asi 3 miliony korun. Nižší odpisy prý přinesou snížení ceny 1 GJ tepla přibližně o 45 Kč, což podle představitele Ekoltesu stabilizuje strukturu současných odběratelů tepla. Potom už nebude ani nutné, aby se našel kupec, který by kotelny za tak nízkou cenu koupil.

6. 12. 2012

Reagujeme na jeden z komentářů k příspěvku Připravuje se rozdělení Ekoltesu

Obrátilo se na nás několik spoluobčanů s kritikou, že jsme v Hranických listech informovali o mimořádném zasedání zastupitelstva města pozdě. Uváděli, že by se jinak zasedání zúčastnili. Kritiku jsme přijali s rozporuplnými pocity. Předně jsme samozřejmě zaregistrovali, že část občanů čte častěji HL, než web města, kde byla vyvěšena pozvánka na mimořádné zasedání ZM. Na druhé straně není dobře, že velká část občanů města stále mlčí a omezuje se na postranní nadávání. A těch pár služebně přestárlých místních politiků, kteří opakovaně vytvářejí roztodivné koalice s cílem obsadit rozhodující místa v samosprávě a ve firmách s majetkovou účastí města si pak myslí, že vše, co dělají, je v pořádku.

3. 12. 2012

Připravuje se rozdělení Ekoltesu

Z informací zveřejněných na webu Městského úřadu vyplývá, že Zastupitelstvo města na svém zasedání 15.listopadu uložilo starostce města ing. Ondriášové zajistit zpracování podrobných podkladů pro rozhodnutí o oddělení a následném prodeji tepelného hospodářství Ekoltesu, a.s., jehož příprava byla Radou města a vedením Ekoltesu zahájena v prvním pololetí roku.
Předkladatelem návrhu usnesení byl ing. Karel Hübl. Z jeho vystoupení vyjímáme:

„Ve znaleckém posudku, který je součástí projektu odštěpení kotelen formou založení nové společnosti Teplo Hranice s.r.o. se mimo jiné uvádí:
S ohledem na současný vývoj lze předpokládat, že hlavní nápor odpojování od centralizovaného vytápění pominul a nemělo by nadále docházet k výraznému poklesu tržeb, jak tomu bylo v minulých šesti letech. Stejně tak faktor energetických úspor v podobě zateplování nemovitostí odrážejících se v poklesu objemu dodávek se již na rozsah realizace těchto opatření vyčerpal.
Tato nová skutečnost je v přímém rozporu s důvody vyhlášení záměru prodeje kotelen uvedených v materiálu ZM 3.5.2012 (body 1-3). Požádal jsem proto o vyjádření Ekoltes, který se odvolává na jednání 29.10.2012- tedy souhlasí se závěry auditora.Ve vysvětlení auditora k dopadu odštěpení kotelen se mimo jiné uvádí: