31. 12. 2014

Změny ve společnosti Ekoltes

Na stránkách Hranických listů se v poslední době objevují pochybnosti o vůli rady města provést změny ve společnosti Ekoltes. Mohu čtenáře Hranických listů ubezpečit, že tomu tak není. Rada města ve svém programovém prohlášení jasně deklarovala, že „prosadí organizační a personální změny ve vedení společnosti Ekoltes, s cílem zlepšit fungování této organizace“. Návrh uvedených změn bude na programu schůze rady města, která se bude konat 19. ledna. Než rada schválí tyto změny, musí tomu předcházet příprava podkladů a důkladná diskuse na toto téma.

Je třeba rozhodnout, jakým způsobem bude řešena otázka její vnitřní organizace. Jednou z možnosti je systém dualistický s orgánem řídícím a kontrolním, tedy představenstvem a dozorčí radou, jenž byl až doposud u běžných akciových společností jedinou variantou. Nově je v zákoně o obchodních korporacích upraven také monistický systém řízení, představovaný jediným orgánem s řídícími i kontrolními pravomocemi, a to správní radou a statutárním ředitelem, kterého si správní rada zvolí.

Poté, co bude schválen model řízení společnosti, budou jmenováni členové orgánů společnosti. Obsazení orgánů společnosti bude provedeno na základě odbornosti.

PhDr. Vladimír Juračka, starosta města

29. 12. 2014

Skvělý kulturní zážitek

Kliknutím možno zvětšit
V předvánočním čase uspořádala CAFFE ART GALERY akci s názvem TANČÍME O VÁNOCÍCH ANEB TANČÍME MEZI OBRAZY. Sváteční večer se opravdu vyvedl. Milé prostředí, pozorná obsluha, dobrá nálada, zajímavá tombola a hlavně super hudební vystoupení skupiny MELODY TANDEM. Doufejme, že se tyto akce budou opakovat v galerii pravidelně.

Žurmanová Jarmila

27. 12. 2014

Z dopisů čtenářů

Připravuje se opakované výběrové řízení na nově vytvořené místo "nejvrchnějšího" ředitele kulturních zařízení v našem městě. Když pominu, že ne všichni zastupitelé byli pro jeho vyhlášení, provází výběrové řízení řada nejasností. I když na studii místní kultury se podíleli lidé, kteří kultuře rozumí, jak je vidno, pan Juračka si dělá kulturu po svém. I za občany města, kteří se na mě obrátili a mají blízko ke kultuře, vznáším proto tyto dotazy :

Proč je vyhlášeno opakované výběrové řízení, když již v tom prvním se hlásili lidé, kteří místní kultuře rozumí a jsou navíc místní? Rád bych proto znal složení výběrové komise a přeji si, aby bylo zveřejněno její složení na webu města a v Hranickém deníku, kde si město platí své stránky.

Proč byla upravena kritéria pro výběr? Ani v průběhu sportovních utkání se pravidla nemění! Vysoká škola ne vždy zajišťuje kvalitu.

Za odpověď předem děkuji,
J. N. (Celé jméno autora je redakci známo.)

25. 12. 2014

Z obdržené pošty

Chtěl bych vyslovit uznání za úklid ve městě dne 25.12. Snad se stane pravidlem ve sváteční dny a o nedělích udržovat město v čistotě a pořádku. A současně dovolte, abych občanům města i Vám popřál zdraví a pohodu v roce 2015.

Miroslav Raindl, zastupitel

22. 12. 2014

Z jednání zastupitelstva v prosinci 2014

Zřejmě nebylo tak zajímavé, jak se očekávalo. Ledacos už napovědělo listopadové jednání, když celkem v poklidu byl zvolen starosta a spol.  Z mála přítomných občanů tehdy značná část navíc po odhlasování veřejné volby znechuceně odešla. Jen Hranická TV stále oslavuje vládnoucí kliku. Za více jak 900 000 tisíc, proč ne. Stejně jako Hranický deník, který vlastně nedává prostor opozici. Tím ale nahrává našemu webu, jehož návštěvnost utěšeně narůstá.

Za zmínku stojí, že Otevřená radnice se na listopadovém zasedání zastupitelstva zachovala v duchu zvyklostí před rokem 1989 a veřejně si nechala posvětit své posty. Jak se vyjádřil zastupitel Raindl (přichází často s podnětnými připomínkami) - jako na XIV. sjezdu KSČ.
Ale ještě k prosincovému jednání. Nic zvláštního se nedělo. Tak jako v minulosti, koalice je pevně semknutá. Je vidět, že ji ovládají předlistopadoví matadoři. Rukou pevnou a tvrdě spravedlivou. Kdo uhne, bude potrestán.

Opozice se vyjadřuje, že bude vyvíjet snahy k progresivním změnám. Na ráně je jako první Ekoltes. Tak uvidíme, zda starosta opustí dozorčí radu (když už prohlásil, že své působení v Ekoltesu ukončil), zda se pustí „koryta“ radní Zíma, neradní Hlavinka (může se ohánět tím, že nebyl zvolen ani zastupitelem a tedy už není politik), zastupitel Úlehla (který by normální zaměstnání už nezvládl a proto je již mnoho let v důchodu… ale na předsedu dozorčí rady Ekoltesu si naopak troufá). Vždyť jde o nemalé peníze – každý rok z pokladny Ekoltesu takto odtékají statisíce, za volební období miliony. Nevadí, že řízení Ekoltesu těmito rádoby odborníky zjevně zkrachovalo v okamžiku prodeje městských kotelen a že kritika občanů neustává. Ať je v létě kosení, úklid města, v zimě úklid sněhu, apod.

Takže zatím klid na politické scéně. Otevřená radnice se hledá, další strany od počátku vědí, jak na to.

Ještě k zastupiteli Raindlovi. Vznesl zajímavý podnět, aby se město pokusilo najít cestu, jak snížit platbu za svoz odpadu starším lidem, např. nad 75 let, rodinám s více dětmi, apod. Také požádal Radu města, aby se pokusila upravit jižní část autobusového nádraží jako parkoviště. Je to nevyužitá plocha, o více jak polovinu se snížila autobusová doprava. Než se vybuduje nový areál, mohla by část sloužit jako parkoviště.
Stejně jako upozornil na nepořádek ve městě ve víkendových dnech. Někteří živnostníci využili adventní čas k prodeji vánočních nápojů. Ale město nereaguje na zvýšený počet plastových kelímků a jiných odpadků. Sami jsme se přesvědčili, že v neděli 21. 12. v odpoledních hodinách bylo tzv. horní podloubí ve značném nepořádku. Oslovíme zastupitele Raindla, jak bylo s jeho příspěvky naloženo.

J. Navrátil

17. 12. 2014

Vážení občané,

před  volbami do Zastupitelstva  našeho města  jsme jasně deklarovali  co je třeba změnit.
Zopakujme si  to :

1) Vyměnit  zástupce v orgánech  městské organizace  EKOLTES.
Důvodem je dlouhodobé neplnění služeb pro naše město, nekontrolovatelné podnikání  i výsledky kontrolní zprávy KV, které prokázaly minimálně nehospodárné chování.

2) Odvolat ředitele akciové společnosti EKOLTES.
Důvodem jsou  odpovědnost za stále se opakující kritiku, kontrolní anketa a její výsledky.  Prokázané nedostatky při plánování činnosti i hospodářská nedbalost  ve finanční oblasti.

3) Zvýšit informovanost obyvatel našeho města. 
S ohledem na nastavený systém informací se k obyvatelům města dostávají jen vybrané informace a ty rozhodující stále nemají veřejný charakter. Viděl někdo z Vás někdy výsledovku  EKOLTESU, kde máme náš majetek? Jsme schopni kontrolovat  reálné čerpání prostředků – nejsme.

4) Změnit  podstatu práce odborných výborů a komisí.
Žádný člen Rady města ani žádný člen Zastupitelstva nerozumí každé potřebné odborné pracovní  oblasti. Je nutné  zapojit odborníky  a k těmto přiřadit volené členy, aby garantovali pracovní propojení  mezi   odbornou  veřejností  a orgány města.

5) Zvýšit kontrolu zadávání  projektů budoucích investic, abychom nebudovali  novou DUBAJ.
My totiž nevlastníme ropné vrty  a musíme pečlivě vážit své investice. 

Díky vaší podpoře jsem se skutečně  posadil  na židli  zastupitele  a  nevěřícně sleduji  morální stav některých našich  hospodářů.
Pan Juračka  nám v opozici 4 roky kázal o potřebě změny. Kázal o nemorálnosti  spojení menšinových subjektů  proti  názoru většiny občanů, kteří  si před 4 roky vybrali program Hranice 2000.
Deklaroval okamžité změny v EKOLTESU  a přechod řízení  na úsporný , jak odborně uvedl, monistický systém .  Je nutné  změnit  vedení  a vrátit naši městskou společnost zpět pod kontrolu města, řekl.
Kdyby někdo nevěděl co je to monistický systém – je to přetření  červeného auta na modré.

Proběhla dvě zasedání  Zastupitelstva města Hranic  a nic.  Ekoltes a jeho praktiky pokračují.  Pan Juračka se nám spojil se subjekty,  které tyto nedostatky způsobily. Vůle občanů  jej přestala zajímat , ale hlavně za ochranu odpovědných  získal  vytoužené místo.  Smutné.

Schvalování  rozpočtu nepřineslo taktéž žádnou aktivitu. Dále budeme převádět nepotřebné prostředky na EKOLTES bez plánování, kontroly a vyhodnocování  ekonomiky těchto transakcí.
Pro představu,  jedná  se  o téměř 50 mil. Kč.  Pro nenasytné neodolatelný koláč.

Pochválit musím jediné.  Nebyla  pošlapána  poslední výspa morálky a byla nám přenechána činnost Kontrolního výboru města.  Mocní ale vědí, že není  v pracovní ani právní kompetenci  tohoto orgánu kontrolovat  EKOLTES, kde se realizují  téměř  všechny  nepravosti. 
Koho to zajímá, přijďte se podívat na jednání zastupitelstva  19. února 2015. Budeme žádat o rozšíření kompetencí  KV na tuto společnost.  Osobně si rád vyslechnu argumentaci, proč  to nejde.

V uvedeném termínu  budou taktéž projednávány  investice města v dalším období.  Minulému  kolégiu  se nepovedlo  pod veřejným tlakem rozdat téměř 20 mil. Kč na soukromé subjekty. 
Než se tak stane, měli by si všichni zastupitelé dobře přečíst nový občanský zákoník a seznámit se s problematikou nedbalostních trestních činů.  Hnutí ANO v případě lumpáren využije všechny dostupné prostředky.
Mým cílem nejsou funkce.  Mým cílem je změna.  Věřím, že řada nově zvolených  zastupitelů, dnes v koalici,  prověří naše návrhy, informace a přikloní se na stranu morálky, kterou by měli zastupovat.    

Všem  přeji  moc a moc domácí pohody, krásné svátky vánoční  a optimismus  do roku příštího.
Dle čínského kalendáře nastupuje znamení  Dřevěné Kozy a to je zastoupení  míru, pokoje a harmonie.

Jiří Kudláček
předseda hnutí ANO 2011 MO Hranice
předseda Kontrolního výboru města Hranic
tel – 603851716
mail – kudlacek@mbcbohemia.cz 

5. 12. 2014

Všechno bude pod kontrolou.....

Jarmila Žurmanová 

Tak a máme tu zimu, sníh a vše co k tomu patří. Nic co by nás překvapilo. A jako každoročně mne také nepřekvapuje, jak je Ekoltes připraven na zimní období. Počasí v říjnu a listopadu bylo příznivé na podzimní úklid listí, chodníků od zarostlé trávy. Ale nic moc se nedělo. Kampak se asi poděli pracovníci úklidové firmy Sterena ? Kdepak asi uklízejí? A hlavně jakou práci mají zadanou a kdo je kontroluje? Vypadá to, že nikdo.

Asi se čekalo, až spadne poslední lísteček na stromech a pak ten binec přikryl sníh a je vystaráno. Vůbec se neuklízelo na Cementářském sídlišti, u Domu s pečovatelskou službou a některé jiné lokality na tom budou podobně. A "HISTORICKÉ NÁMĚSTÍ" také nebývá uklizeno, jak by si zasloužilo.

Kdo v tom už konečně udělá pořádek, je zatím ve hvězdách. Nebo že by pan starosta Juračka, který v tisku sdělil, že nastanou změny v Ekoltesu?
A co dělal ty cca 2 roky, když byl členem dozorčí rady Ekoltesu? Žádné změny, co se týče kritizovaného úklidu, jsem nezaznamenala. Tak se teď nechám překvapit, jak s tímto problémem pan starosta zatočí a koho požene k zodpovědnosti.

Po ukázkově zrežírované volbě nového starosty a radních města přikládám pár vět opsaných ze zasedání nové Rady, ze kterých je pro mne naprosto jasné kam směřuje Hnutí Otevřená radnice.

Rada města Hranic po projednání:
1. pověřuje Mgr. Ivo Lesáka řízením optimalizace samosprávných činností a procesů Městského úřadu Hranice a dalších městských organizací, společností a řízením činností komisí Rady města
2. ukládá tajemníkovi Městského úřadu zajistit organizační a technické podmínky pro výkon tohoto pověření v budově Městského úřadu Hranice.

Nabízí se otázka, kdo koho bude řídit a kontrolovat .
A nebo to vyšlo a místotarosta č.2 je tady, přátelé.

27. 11. 2014

Stanovisko MěV KSČM Hranice k výsledku komunálních voleb.

V úterý 18. listopadu bylo na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva zvoleno nové vedení města. Vzhledem k množícím se reakcím občanů, oslovujících nás s dotazem, jaký je podíl KSČM na tomto vývoji a jakým způsobem zastupitelé za KSČM vzniklé situaci čelili, vydáváme následné prohlášení:

       KSČM vystupuje dlouhodobě jako zásadová politická síla. Prosazuje transparentní řízení města, komunální politiku čitelnou a plně srozumitelnou pro občany. Usilujeme o vykořenění jakýchkoliv forem klientelistických vazeb a vztahů vzájemné výhodnosti a provázanosti v procesu řízení městské politiky. Jsme pro zásadní řešení problematiky obsazování řídících a dozorčích orgánů společnosti Ekoltes Hranice, jakož i dalších společností s účastí města Hranic, nikoliv zastupiteli ale nezávislými odborníky. 

       Požadujeme, aby při formování vládnoucí koalice v našem městě konečně rozhodovala svobodná vůle občanů, politické schopnosti, síla konkrétních argumentů, kvalita volebních programů, čestnost a autentičnost v jednání vůči voličům, a nikoliv materiální a zájmové popudy, lepící dohromady koalici. V ekonomické oblasti prosazujeme kroky vedoucí k efektivnějšímu vynakládání prostředků města, chceme investovat do takových programů, které zajišťují městu zisk a návratnost, do programů bydlení, řešení nezaměstnanosti, budování průmyslové, sociální a dopravní infrastruktury.

      Jsme přesvědčeni, že vůle občanů, vyjádřená výsledky komunálních voleb, volala po právě takovémto způsobu politiky. Vznikla a voliči byla preferována nová volební seskupení, hlásající přímost, transparentnost a otevřenost vůči občanům. Některá z těchto volebních seskupení si tyto proklamované ideje dokonce včlenila do názvu – bohužel pouze do názvu…

      Ve výsledku ale byli občané volající po změně, jako již ostatně mnohokrát v minulosti, oklamáni. Navzdory lákavým politickým příslibům i reálným výsledkům voleb byl realizován opět stále stejný a totožný politický projekt, připravený „pro všechny případy “. Jeho počátky pozorný pozorovatel může vystopovat již jeden rok před komunálními volbami.  Vzniklá situace bohužel konzervuje stávající politickou elitu, metody a vztahy. Pouze ke stmelení koalice přispěl další včleněný politický subjekt, shodou okolností právě jeden z těch, do kterého voliči vkládali velká očekávání.

      Ne náhodou se ocitá v opozici skutečný vítěz voleb ANO a náš politický klub – tedy jediné dva zásadově vystupující politické subjekty, volající po komplexním řešení situace a po tolik potřebných změnách. KSČM vedla politická jednání s cílem vytvořit městskou koalici, která by v praxi umožnila realizovat zásadní změny městské politiky. Možnost alternativy k současné koalici tady rozhodně byla, ale nebyla příslušnými politickými subjekty v jednáních preferována a využita.     

      Děkujeme všem občanům, kteří se ztotožnili s potřebou nutných změn v našem městě a kteří nám ve volbách vyslovili důvěru, a slibujeme, že i jako opoziční politická síla dáme o sobě vědět a nepolevíme ze zásad důsledného prosazování politiky pro občany a ve prospěch města Hranic.
      
 Hranice, 26. 11. 2014                                           MěV KSČM Hranice


19. 11. 2014

Quo vadis lidé města Hranic?

Nedávno jsme oslavili 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Je již 25 let od události, kdy se studenti postavili zhmotnělé moci socialismu a stáli proti ozbrojeným složkám příslušníků SNB. A jak jsme pokročili po 25 letech?? Jak vypadá dnešní doba? A co naše město?

Na ustanovujícím zastupitelstvu jsem se jen tiše divil a upadal do čím dál větší deprese, z toho co je možné a jak my lidé přijmeme vše a ještě tleskáme. Výročí boje za demokracii jsme oslavili nedemokratickým hlasováním veřejným, prý je to již stejně vše veřejně známo (podle paní Ondriášové).

To, že Juračka měl v roce 2011 zcela odlišný názor, jak prezentovala paní Tvrdoňová, nikoho nezajímalo, dokonce nereagoval ani před volbami velmi agresivní kritik tehdejší koalice pan Kudláček. Myslím, že to je již dokonalý rozklad společnosti.
Ti co se nemuseli, na sebe dělají cukrbliky, ředitelé velkých firem, kterým protékají miliardy se nechají zmanipulovat, nové, rádoby po změnách volající uskupení, Otevřená radnice (mezi lidmi nazývaná  místo ra doplňte za), manažeři, vlastníci podniků, kteří něco dokázali, se nechají vmanipulovat do veřejného hlasování. To, že podlehnou koaličním vyjednávání, celkem chápu, to bylo, je a bude, ale že se nechají vmanipulovat do veřejného hlasování, to mi opravdu rozum nebere. Mám na mysli „ach, ta povaha česká“. Začal jsem přemýšlet, kam by vedlo jednání těchto vzdělaných lidí v době nacismu, či komunismu. Nechci věci ani domýšlet. Myslíte, že je to nadnesené? Věřte mi není.

Vzdělaní lidé, lékaři, učitelé, inženýři a vše podstoupí… pro co asi? Stojí jim to za to? A my občané? Necháme  vše se stoickým klidem být, ještě jim zatleskáme a někteří jdou a osobně pogratulují. Prosím, odpovězte! K čemu? Vždyť nerespektují naše názory. Ale nedivme se, my sedíme doma, a budeme jen dál nadávat. Morální hodnoty jdou vniveč. Quo vadis národe český? Quo vadis lidé města Hranic?


17. 11. 2014

Tak nevím...

M. Novotná

Poslechla jsem si v televizi zdůvodnění pánů Zimy a Juračky, proč odmítli jakékoli jednání o koalici s hnutím ANO, tedy s vítězem místních komunálních voleb. Na mysl mi přitom vytanula slova psychologa Stanislava Štecha:

„Psychologie a psychiatrie rozlišují jednak perverzi v předmětu, kdy objektem pudového konání není obvyklý, „normální“ předmět, ale předmět nějak odchylný, úchylný. V našem případě tedy nejde o hodnoty, ideové cíle, ale o něco jiného – zcela hypoteticky např. o peníze.
Jednak hovoří o perverzi ve způsobu jednání. Takoví lidé neuspokojují své potřeby konvenčním způsobem, ale nepřiměřenými postupy – zcela hypoteticky třeba lživým tvrzením o názorech jiné osoby.“

A tak nevím. Že by se také díval na naši regionální televizi?

Volby roku 2011.

Takto probíhal mechanismus voleb v roce 2011.
Přepis  zvukového záznamu z jednání zastupitelstva ze dne 11.10.2011 k projednávanému bodu č. 2 a 3, volba místostarosty a člena rady města.

Úryvek z prohlášení Hranice 2000, který přednesl Mgr. Bedřich Novák:
„Vyzýváme vás tady, abyste hlasovali v zájmu občanů města Hranic i místních částí, nikoli na základě koaličně kupeckých počtů…“

Pak následuje rozprava, kde si vyměňují názory dr. Juračka s Ing. Ondriášovou
Dr. Juračka: …“ A ten dotaz na paní starostku zní a bylo to takhle uveřejněno v MF včerejší. Proč si nedovedete představit spolupráci se mnou? Je to o nedostatku představivosti nebo o nedostatečných morálně volních vlastnostech? Takhle to zůstává jako naprosto zatemněno a já bych tu odpověď rád znal…..“

Jak se debata rozvíjela dál, si můžete poslechnout ze zvukového záznamu.

Zajímavý je ještě závěr rozpravy k tomuto bodu.

Dr. Juračka: „Paní starostko, ještě technická poznámka k těhletěm volbám. Ty volby proběhnou tajně, není – liž pravda?

Starostka: „ Já jsem chtěla shrnout  co nás momentálně čeká a připravila jsem si to“.

Dr. Juračka: „ Tak já jenom technickou poznámku. Aby nám skrutátorky nerozdávaly hlasovací lístky, aby návrhová a zároveň volební komise tyto lístky vydávala až před plentou, aby dohlédla na to, aby byly vyplněny v řádném tajném hlasování tzn. za plentou.“

Jaký mechanismus je zvolen pro letošní rok? To se dozvíme 18.11.2014.  Bude pan PhDr. Vladimír Juračka postupovat konzistentně jako v minulosti nebo zvolí veřejnou volbu?

Celý proslov si můžete poslechnout na ftp://217.31.56.37/  10.11.2011. /..slova :..těhletěm volbám jsou na 2h 29 min/

Ing. Ivo Holec

14. 11. 2014

Vážení občané,

je důležité začít tím, že toto město je Vaše.  Svými hlasy nevolíte politiky, ale správce našeho společného majetku.  23 lidí, kteří by měli zastupovat vaše zájmy v Zastupitelstvu města Hranic.
Lze hospodařit špatně nebo dobře. Pokud budeme hospodařit dobře, můžeme mít zimní stadion, lze poskytovat více služeb a dokázali bychom uvolňovat i více peněz pro kulturu a sport. Pokud na hospodaření nebudeme důsledně dohlížet, bude se mít dobře jen hrstka lidí.

Hnutí Ano jasně v minulém volebním období definovalo oblasti nehospodárnosti, prostřednictvím Kontrolního výboru je předložilo Zastupitelstvu města a navrhlo řešení zjištěných nedostatků.Po zhodnocení programů voliči udělili našemu hnutí nejvíce mandátů z politických stran a hnutí.Úsměvné je však, že místo vyjednávání o cílech a o naplňování programů si tradiční uskupení rychle rozdělila pozice a dva dny po volbách oznámila i obsazení postů.  Vůle voličů tak byla opět pošlapána.
Pro uspokojení svého svědomí oznámili občanům, že s panem Kudláčkem jednat nebudou, protože hnutí ANO jedná s komunisty, vedlo negativní kampaň a pan Kudláček je revolucionář.

Představitelé ČSSD a pan Juračka, kteří tuto informaci oficiálně sdělili do místní televize a tisku by si asi měli poslechnout své vrstevníky a spoluzaměstnance z doby před rokem 1989. Pan Zíma, člen KSČ, měl jako člen milicí doma přidělenou zbraň na ochranu strany a vlády, pan Úlehla jako představitel odborů byl stranickým agitátorem a prováděl kádrové dohledy.  S úctou, manželka pana Juračky byla předsedkyní KSČ oblastní organizace v Jednotě a také pamětníci krajské organizace jsou pohoršeni, jak se k nim pan Juračka chová dnes, když mu zajišťovali i pracovní místo a kariéru. Také si dovoluji oživit vzpomínku na nedávnou minulost, kdože zajistil desítky milionů korun na opravy naší radnice a města.  Bohužel to nebyl pan Juračka.

Dovoluji si jasně prohlásit, že já nejsem komunista.  Důležitá je však skutečnost, že to byla jediná politická strana, která si nás pozvala a požádala o vysvětlení programu, navrhovaných řešení a předložila své programové cíle a priority.  Komunistické straně vyčítáme dnes řadu věcí z prožité historie, ale dle mého soudu, lidé jako pan  Raindl nebo paní  Žurmanová  mají rovnější páteř než uvedení lidé.

Na kandidátku hnutí Ano byli pozváni nestraníci, kteří nešermují ideologiemi, ale mají schopnost poskytnout po své práci našemu městu něco navíc.

Nejsem skeptik, analyzuji předložené sliby ve volebních programech a těším se, že je ve svém věku tito lidé splní.  Dnes vím, že byli tak stresováni možnou ztrátou placených funkcí, že ani nevnímali rozsah svých slibů. Máme tedy snadnou práci, budeme se pouze ptát na jejich plnění.  Pokud k tomu přidáme důslednou kontrolu cash flow, budou muset všichni své vytoužené příjmy odpracovat a to je v pořádku. 

Jednací řád nám dal do ruky řadu pravomocí a nový Občanský zákoník zase zvýšil tlak na odpovědnost při správě cizího majetku. Ukončuji tedy tímto žabomyší válku a těším se na kvalitní práci nového Zastupitelstva.

Jiří Kudláček – hnutí ANO  


                      

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na zastupitelstvo města Hranic, které se koná dne 18.11. 2014 v 16 h v Sokolovně. Na zastupitelstvu proběhnou volby starosty a místostarosty. Pro osvěžení paměti je dobré si připomenout zastupitelstvo ze dne 10.11.2011, kdy se PhDr. Vladimír Juračka podivoval, proč není on zvolen za místostarostu, když získal více hlasů než zvolená Mgr.Pavla Tvrdoňová. 
Zveřejněná dohoda současné koalice, kterou vede PhDr.Vladimír  Juračka asi na uvedené argumenty zapomněla, když nevolí za starostu vítěze voleb  Mgr.Pavlu Tvrdoňovou, která získala největší počet preferenčních hlasů.

Výpis ze zápisu z jednání zastupitelstva města konaného dne 10.11.2011:

Ad 2.  Volba místostarosty města Hranic

Ing. Ondriášová – za sdružení volebních stran ČSSD, ODS, KDÚ-ČSL, Změna pro Hranice a Nezávislí navržena Mgr. Pavla Tvrdoňová

Mgr. Novák – volební strana Hranice 2000 navrhuje PhDr. Vladimíra Juračku
·      v posledních volbách získal ze všech kandidátů nejvíce hlasů.
·      působí v regionální správě již několik let – má zkušenosti
·      strana Hranice 2000 působí v komunální politice přes 10 let – ve volbách vždy patřila mezi 3 nejsilnější stranyProhlášení uveřejněno na stránkách www.hranice2000.cz

Ing. Ondriášová – Mgr. Tvrdoňová žije v Hranicích a dlouhodobě pracuje ve školství - přináší nový pohled ve městě. Každý zastupitel hájí zájmy občanů.

Mgr. Tvrdoňová – po odvolání Mgr. Wildnera jsem navrhovala na místo místostarosty opozičního kandidáta – jednání v širší úrovni

Mgr. Raindl – koalice není důvěryhodná - řešit novými volbami.

PhDr. Juračka – v posledních událostech jednání s ČSSD. Hranice 2000 by se staly součástí koalice, která by byla složena z 3-4 největších stran, které by měly rozděleny mandáty. Proč si starostka města nedovede představit spolupráci se mnou? Proč byl dosazen kandidát s nejmenším počtem hlasů a ne ten, který má zkušenosti a měl nejvíce hlasů?

Ing. Ondriášová – nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, ale lépe se mi bude spolupracovat s Mgr. Tvrdoňovou

Ing. Zima – jednalo se o možné budoucí spolupráci se stranou Hranice 2000. ČSSD se stala členem koalice – dodržení koaliční smlouvy. Podporuji Mgr. Tvrdoňovou. 

PhDr. Juračka – koaliční smlouva padla – je vypovězena.

p. Sedláček – dřívější rada, ve které jste byl, nepracovala bezchybně. 

 Ing. Ivo Holec

4. 11. 2014

V politice je možné všechno

M. Novotná

V souvislosti s volbou nového místostarosty na konci roku 2011 (po odvolání Mgr. Wildnera) jsme si na webu Hranice 2000 mohli přečíst tento argument pro volbu PhDr. Juračky:

„V posledních řádných volbách pan PhDr. Vladimír Juračka získal ze všech kandidátů všech volebních stran nejvíce hlasů od občanů města Hranic a jeho místních částí.
Musíme konstatovat, že paní Mgr. Pavla Tvrdoňová naopak získala ze současných zastupitelů nejméně hlasů, přičemž nezískala ani polovinu těch, které získal lídr volební strany Hranice 2000, pan PhDr. Vladimír Juračka.“

Zastupitelé, kteří získali nejvyšší počet hlasů v letošních volbách:

Tvrdoňová Pavla, Mgr.       1337   ANO 2011
Ondriášová Radka, Ing.      1147  ČSSD
Polášek Ctirad, MUDr.       1050   HORA
Švarcová Jana, MUDr.       1042   NK
Juračka Vladimír, PhDr.     1015   TOP 09
Raindl Miroslav, Mgr.          999    KSČM
Šturalová Blanka,  Mgr.      950    ANO 2011

Architekt nové místní koalice – tentýž pan PhDr. Juračka – patrně přehlédl, že paní Tvrdoňová za svoji práci v komunální politice od voličů získala bezkonkurenčně nejvíc hlasů. Dokonce i o asi 32% více, než pan Juračka, který skončil při takovém srovnávání až pátý. 
Nepochybuji, že si brzy budeme moci přečíst zbrusu nová odůvodnění složení nového vedení města.

1. 11. 2014

Karel Čapek stále živý

J. Navrátil

Podle postupně unikajících informací z místního politického podsvětí se představitelé několika volebních uskupení dohodli na způsobu rozparcelování sfér vlivu již před komunálními volbami. Oficiální smlouva byla podepsána krátce po volbách. Na to, že smlouva o vznešeném názvu Koaliční smlouva obsahuje jen výsledek kšeftování s funkcemi upozornil pan Novák v článku z 26.října.

K tomuto nešvaru se už před devadesáti lety vyjádřil i Karel Čapek:

„…Vzestup demokracie je myslitelný jen ve formě občanské autonomie. Nikde není tak naze vidět nepolitičnost našeho života jako v úpadku samosprávy. A v našem centralismu, ano; ale to dvoje jde nejspíše nějak pospolu. Byl jsem nedávno na jednom malém městečku; měli tam zrovna na náměstí veřejnou schůzi o papežském nunciovi; ale pokud vím, neměli tam dosud na náměstí tábor lidu o místním vodovodu.
Dělat na malém městě politiku, to, jak se zdá, znamená převářet parlamentní polévky; to znamená přísahat na koalici místo na lepší budoucnost okresní silnice…

Karel Čapek, O věcech obecných čili zoon politikon, 1924

26. 10. 2014

Nová koalice na radnici - výsledek kšeftování s posty

J. Novák

Ve své naivitě jsem se domníval, že základem koaliční smlouvy bude shoda koaličních partnerů v otázce základních cílů, kterých chtějí v průběhu volebního období v Hranicích dosáhnout. Mýlil jsem se.

„Koaliční smlouvu“ podepsanou po komunálních volbách v našem městě představiteli Hranice 2000, ČSSD, Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS by bylo vhodnější nadepsat „Výsledek kšeftování s posty na radnici v Hranicích“. Tzv. Koaliční smlouva neobsahuje totiž nic jiného, než výsledek boje o volená místa ve vedení města.

Lídři nové koalice na radnici v předvolebním období slibovali v případě svého zvolení celou řadu pozitivních změn. Na první změně se již dohodli – vytvořili zbrusu novou funkci tzv. druhého místostarosty! Při lepení koalice se prý nedostávalo lepidla.

Jádro Koaliční smlouvy:


23. 10. 2014

Hodnocení komunálních voleb do Zastupitelstva města Hranic 2014.

Hnutí  ANO  obdrželo  za svůj program a přístup v minulém volebním  období  nejvíce mandátů do hranického zastupitelstva.  Paní Pavla Tvrdoňová byla občany hodnocena jako nejdůvěryhodnější kandidát se ziskem 1337 hlasů. Přes tyto výsledky hnutí ANO nepovede naši radnici.  Proč?

Celkový počet voličů našeho města činí 15.219.  Volební hlas odevzdalo 4.938 občanů a z tohoto počtu pro hnutí ANO hlasovalo 22%, tedy přibližně 1.080 voličů.  Nově vytvořená stará koalice obdržela v Hranicích 67 % a je tedy logické, že dle platného volebního systému má dostatečnou podporu obyvatel našeho města.  V této koalici zasedá ČSSD, Hranice 2000, OR, ODS a KDU. Jinýma očima staré nebo propojené struktury proti tlaku na změnu.

Skutečná proměna však vyžaduje soustavnost a důslednost. Možná taktéž změnu volebního systému. Hnutí ANO nebylo v minulém období účastno přímého řízení města, nyní má však 5 mandátů.  Zastupitelé zvolení za naše hnutí mají mnohem vyšší právní postavení a také širší možnosti zasahovat do dění v našem městě.

I za ostatní názorové proudy byli zvoleni noví lidé. Například pan Ctirad Polášek, p.Těšík, p.Randýsek nebo paní Čamborová. Složení zastupitelstva se změnilo a já věřím, že k lepšímu. ODS oslabila. Důvodem není negativní lokální kampaň, důvodem je celostátní hodnocení této strany. Naše zásadní kritika směřovala do společnosti EKOLTES, která dle nás hospodaří velmi špatně. Tuto společnost kontroloval i pan Zíma a pan Úlehla (ČSSD), přesto byli zvoleni. Koalice navrhla do čela radnice pana Juračku. Politika a snaha získat funkce opět zvítězila.

Investice do našeho města mohou však v dalším období přinést hnutí ANO, ČSSD a KDU, tedy celonárodní strany zastoupené ve vládě. Lokálním podnikatelským stranám nevěřím, přesto si počkáme na jejich přínosy pro naše město. Už populismus s vytvořením 500 pracovních míst mě optimismem nenaplňuje. Tato místa zřídí případně zahraniční majitel vlastnící Schäfer, nikoli uskupení Otevřená radnice.  Je tedy jasné, že 4 mandáty pro kandidátku lídra pana Lesáka jsou zatím jen za hezké tváře a sliby. Jak jsem řekl, uvidíme. Třeba v budoucnu vyjádřím omluvu za tento názor.

Naše práce v budoucím období bude navazovat na náš program. Místní části jsou rovnocennou součástí města, lidé by měli být důsledněji a otevřeněji informováni, město je občanů a my nechceme politikařit, ale pomáhat na svět dobrým návrhům a snaze budovat. MěÚ je tu hlavně pro lidi a nikdo se nesmí ve veřejné funkci na úkor města obohacovat. S převody peněz na soukromé subjekty bez zpětných přínosů pro město zásadně nesouhlasíme.

Hnutí ANO tedy není absolutním vítězem voleb, ale morálním určitě. I proto budeme zvyšovat tlak na řádné hospodaření a otevřenost informací. Další kroky z naší strany budou vstřícné. Budeme především navrhovat potřebné změny, upozorňovat na možná rizika pro budoucnost a podporovat vše pro spokojenost občanů.

Děkuji tedy všem lidem, kteří nás přišli podpořit a vyjádřili tak podporu změnám, které navrhujeme.
Před volbami jsem na tyto názory podal ruku a takto je také budeme hájit.

Za všechny kandidáty   ANO  Jiří Kudláček    

   

11. 10. 2014

Zastupitelé zvolení v Hranicích na období 2014 – 2018

ANO 2011 (5 zastupitelů - 21,74 %)

Mgr. Pavla Tvrdoňová
Mgr. Blanka Šturalová
Mgr. Bronislav Ludmila
Jiří Kudláček
Ing. Ivo Holec

Hranice 2000 (4 zastupitelé - 17,39 %)

MUDr. Jana Švarcová
PhDr. Vladimír Juračka
Vlasta Zapatová
Mgr. Hana Čamborová

ČSSD (4 zastupitelé - 17,39 %)

Ing. Radka Ondriášová
Bc. Lenka Kopřivová
Ing. Vojtěch Zima
Josef Úlehla

Hora 2014 (4 zastupitelé - 17,39 %)

MUDr. Ctirad Polášek
Mgr. Ivo Lesák
Dušan Randýsek
Ing. Robert Selzer

KSČM (3 zastupitelé - 13,04 %)

Mgr. Miroslav Raindl
MUDr. Ivan Sumara
Jarmila Žurmanová

KDU-ČSL (2 zastupitelé - 8,70 %)

Ing. Jiří Haša
Ing. Jindřich Těšík

ODS (1 zastupitel - 4,35 %)

Karla Vlasáková

Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v nastávajícím volebním období.
(red)

8. 10. 2014

Paní Krejčiříková žije v mylných představách…

Na serveru volební strany Hranice 2000 v diskuzní části, redigované panem Davidem Hawigerem vyšel, jistě čirou náhodou těsně před komunálními volbami, příspěvek paní Jitky Krejčiříkové, probírající kriticky mou roli ve vedení sociální a bytové komise města Hranic a dále prezentující názory autorky, jak by podle jejích představ měla vypadat náplň činnosti komise. Kromě toho se paní Krejčíříková, pro mne dosti překvapivě, cítí být kompetentní hodnotit, jak by měla vypadat struktura a plnění volebního programu KSČM v sociální oblasti.

 Paní Krejčiříková konkrétně žije v mylných představách, že sociální komise, jako poradní orgán Rady města, má městské vládnoucí koalici suplovat základní odbornou a koncepční činnost a vytvářet pro město jeho stěžejní strategické materiály. Existenci těchto teoretických materiálů pak chápe zjevně jako to nejdůležitější a podstatné v městské sociální politice. Podkladem pro tuto představu jsou při tom pouze velmi povrchní informace v sociální oblasti. Konkrétně je přesvědčena, že komise měla vypracovat nový Plán rozvoje sociálních služeb, když platnost stávajícího skončila již v roce 2010.

Vzhledem k tomu že diskuzní server Hranice 2000, v rámci proklamované demokratičnosti  této volební strany,  nepřipouští sebemenší diskuzi  k  tématu, které je při tom voličům k diskuzi předloženo, volím  odpověď na jiné a podstatně demokratičtější opoziční internetové platformě..

Program Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2006-2010 představuje rozsáhlý koncepční dokument, vznikl složitou metodikou komunitního plánování v roce 2006 za starosty Mgr. Wildnera pod gescí organizace Centrum pro komunitní práci Přerov. Jeho příprava trvala celý jeden rok a účastnila se jí skupina čtyř členů tehdejší sociální komise, mezi nimi i já. Dále odborníci, pracovníci sociálního odboru, občané v jednotlivých programových skupinách, klienti, poskytovatelé sociálních služeb, senioři. Byly osloveny jednotlivé obce v regionu, pořádány komunální dotazníkové akce a četná veřejná projednávání jednotlivých fází dokumentu. Jeho výstupem, byl například Katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Materiál vznikl z důvodu předpokládaného legislativního zakotvení jeho povinné existence pro větší města a obce v legislativě České republiky. K tomu ale nakonec nedošlo, a vzhledem k velké finanční náročnosti projektu (za potřebnou částku by byla např. společnost ELIM schopna zrekonstruovat další zbořeniště na tolik potřebný azyl pro občany bez přístřeší) a vzhledem  k faktu, že město má  zpracovaný další obdobný aktuálnější i podrobnější koncepční materiál Program rozvoje města  Hranic  na roky 2012 – 2020, jež ve své čtvrté ose  podrobně  rozebírá sociální služby i priority sociální politiky města, považovalo vedení města, a s ním i sociální komise, další  investici  značných a racionálněji pro občany využitelných finančních prostředků za zbytečnou.
V této záležitosti  mohl ovšem paní Krejčiříkové jistě poradit šéf  jejího volebního seskupení PhDr. Vladimír Juračka, který danou problematiku perfektně ovládá, byť  jeho působení ve vedoucí  funkci na radnici bylo právě na koncepční materiály v sociální oblasti poměrně velmi chudé...

Léta pracuji (jako opoziční zastupitel) v sociální oblasti komunální politiky města, v posledních volebních obdobích i ve funkci vedoucího nejprve sociální, nyní sociální a bytové komise Rady města Hranic. Za tuto dobu se v komisi soustředila skupina obětavých spolupracovníků a paní Krejčíříková, věřte nebo nevěřte, naše přístupy k sociální politice a strategii jsou naprosto stejné. Nikdo z nás nevnímá stranickou příslušnost toho druhého a neřešíme, kdo je nominovaný za jaký politický subjekt. Vedoucí  myšlenkou nás všech je co nejvíce zlepšit sociální péči ve městě  a i když možná cesty našich úvah jsou odlišné, někdo uvažuje zprava a někdo zleva, docházíme  většinou k jednotné lidské a politické shodě, neboť nám jde všem o stejnou a správnou věc, a to je právě ta skutečná podstata  komunální politiky, politiky pro  občany, nikoliv útoky na internetu a  argumentování okořeněné směsí neznalosti a demagogie....

Práce komise je již tak velmi obsažná, v tomto volebním období neuvěřitelně narostla. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi v sociální oblasti, přijímáme jako usnesení pravidelná doporučení pro Radu města, snažíme se dosáhnout zlepšení financování  sociální oblasti, nově se vyjadřujeme k obsazování zejména malometrážních bytů, což je rozhodování  se značným sociálním  aspektem, schvalujeme pro Radu města  pořadníky  čekatelů na Dům s pečovatelskou službou, vyjadřujeme se ke koncepčním materiálům  v sociální oblasti a spolupracujeme na jejich tvorbě, řešíme pro radu problémy narušování  občanského soužití  v městském bytovém fondu, řešíme problematiku koncepce a výroční zprávy Domova seniorů, komise pracuje  jako grantová  pro rozdělení finančních  příspěvků v sociální oblasti.

Naše činnost je zkrátka velmi rozsáhlá a je plně otevřená veřejnosti. Kontakt je možný přes podatelnu městského úřadu, je možná a občany občas využívaná i osobní účast na jednání komise. Zájemcům, tedy i paní Krejčiříkové, jsou k dispozici četné zápisy, programy hodnocení a další písemné výstupy ze zcela pravidelných jednání komise.

Nezastírám, že jsem se osobně a výraznou měrou podílel na přípravě volebního programu KSČM v oblasti bytové, sociální i v mnoha dalších oblastech. Ony výstupy, jež se paní  Krejčíříkové nelíbí, plně vyplývají z mé zkušenosti z činnosti sociální komise, v mnoha otázkách jsou to přímo výstupy komise směrem k Radě města a mám ověřeno, že jsou to priority nikoliv pouze moje, ale že představují názor sociální komise jako celku, tedy napříč politickým spektrem.
Naše schopnost plnění toho programu je pochopitelně do jisté míry ovlivněná tím, že jsme doposud byli v opozici. Ale mohu zodpovědně říci, že již v tomto volebním období se mi podařilo prosadit více než za minulé 2-3 volební období dohromady.

Jinak jsem si v souvislosti s Vaším volebním příspěvkem konečně pozorně přečetl  sociální  program Vaší volební strany Hranice 2000 a přiznám se, že od toho okamžiku beru celou situací s despektem a s humorem a upřímně a lidsky a bez dalšího komentáře  chápu zoufalou  snahu Vašeho volebního seskupení pomluvit a  zlehčit kvalitní výstupy politického protivníka.....
A na závěr  k příspěvku mé oponentky – v duchu se mi  stále vnucuje  tato parafráze klasika :
-  „volba tohoto způsobu zahájení komunální politické kariéry  se mi jeví jako trochu nešťastná...“
      
 Hranice, 8.10.2014, MUDr. Ivan Sumara

4. 10. 2014

Jak dále s Ekoltesem?

Proč dnes na všech diskusních fórech převažuje názor, že se způsob zajišťování služeb prostřednictvím Ekoltesu neosvědčil? Podobné otázky jsou v současném předvolebním období hojně diskutovaným tématem.

Dnes už málokdo pochybuje, že kořeny současných problémů dostal Ekoltes do vínku zvolením formy akciové společnosti. Ekoltes byl tak „oblečen do příliš velkého kabátu“. Tato forma je vhodná pro řízení mnohonásobně větších a složitějších podnikatelských záměrů. K  naplňování takových záměrů umožňuje rámec akciové společnosti efektivní zapojení vlastníků i odborníků různého zaměření. A to do řídící i kontrolní činnosti na manažerských místech, v představenstvu, dozorčí radě a na valné hromadě.

A nyní se podívejme, jak naši místní komunální politici „využili“ pro sebe prostor, který si před lety při zakládání Ekoltesu vytvořili:
Představenstvo Ekoltesu – 5 placených míst (platná legislativa však umožňuje snížení na 3).
Dozorčí rada Ekoltesu – 3 placená místa (z toho 1 pro zástupce zaměstnanců).
Valná hromada Ekoltesu = Rada města (7 členů).
Celkem tedy 14 míst obsadila skupina politiků, která i za tímto účelem vytvořila na radnici koalici (o tato místa bývá v koalici velký boj). Všechny funkce akciové společnosti (výkonnou, koncepční i kontrolní) a tím pádem i všechny interní informace Ekoltesu tak do svých rukou soustředila jedna skupina politiků, vzájemně propojených společnými zájmy. Někteří z nich figurují dokonce i ve dvou ze tří zmiňovaných orgánech Ekoltesu. A drtivá většina z nich by v běžném tržním prostředí měla nulovou šanci takové funkce zastávat.

Možná ještě horší důsledky pro činnost Ekoltesu má informační bariéra, včetně flagrantního porušování Zákona o svobodném přístupu k informacím, která komplikuje, či rovnou znemožňuje jakoukoli vnější kontrolu. Občané města a mnohdy i opoziční zastupitelé nemají možnost získat ani zásadní informace z ekonomického pozadí činnosti Ekoltesu, nemají možnost ovlivnit strategii ani operativní řízení.

Absurdní je způsob kontroly Ekoltesem prováděných prací pro město. Několik dnů po skončení měsíce dostane úředník na radnici, zodpovědný za danou činnost, z Ekoltesu fakturu s vykázanými hodinami například na údržbě zeleně za předchozí měsíc. Možnost kontroly vykázaných odpracovaných hodin prakticky neexistuje.

Tyto aspekty – nekompetentní lidé, kteří si vyhandlovali v politických kuloárech podíl na řízení a kontrole Ekoltesu, hermetické uzavření se před kontrolou opozičních zastupitelů a občanů města, nedostatky systému kontroly prací prováděných pro město - jsou příčinou hrubých chyb v řízení této městské firmy. Důsledky se dozvídáme dodatečně, jako v případu kotelen, ve většině případů vůbec.

Komentář nepotřebují následující čísla:
V Ekoltesu je celkem 14 míst pro politiky, kteří mají řídit a kontrolovat Ekoltes.
Průměrný vykázaný počet pracovníků Ekoltesu včetně ředitelství za rok 2013 – 78.
Ztráta Ekoltesu ve zmíněném roce 2,522 milionů Kč.
Dokonce ani prodej nejsložitějšího provozu (tepelného hospodářství) nepřiměl námi zvolené komunální politiky k dobrovolnému snížení počtu placených pašalíků. Asi se nemohli dohodnout, kdo z nich odejde.

Jaká řešení bezprostředně po volbách se nabízejí:

Okamžitě snížit počet členů představenstva Ekoltesu na 3, na tato místa jmenovat řídící pracovníky Ekoltesu bez nároku na druhý plat. Obvykle se v podobných případech stává předsedou představenstva ředitel společnosti a členy představenstva jeho nejbližší spolupracovníci.
Na dvě místa obsazená politiky v dozorčí radě Ekoltesu jmenovat dva odborníky, kteří budou zodpovědní za provedení změn ve způsobu řízení Ekoltesu.

Jaké alternativy řešení do budoucna se nabízejí:

Ponechání stavu, který je popsán v předchozím odstavci. Zůstává latentní nebezpečí budoucího zneužití míst zejména v dozorčí radě politiky a návratu k současnému blokování informací ze zákulisí Ekoltesu. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Transformace akciové společnosti Ekoltes na společnost s ručením omezeným. Tato varianta by sice rovněž výrazně snížila počet míst, o která by se v budoucnu mohlo politicky handlovat, riziko kritizovaného blokování toků informací vně firmy by však zůstalo. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Návrat k původní formě příspěvkové organizace města. Provádění služeb pro město si budou řídit a kontrolovat úředníci města podle své odborné příslušnosti. Tato varianta řeší všechny slabiny předchozích variant.

Za hnutí ANO HRANICE
Jiří Kudláček
člen Kontrolního výboru zastupitelstva