20. 9. 2020

ZÁMECKÁ ZAHRADA 19.9.2020 -VOLEBNÍ AKCE K VOLBÁM DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU PČR

Sobota 19.9.2020.Krásný den, jásavé počasí, nebe jako šmolka, sluníčko tak akorát. Skupina statečných, těch, kteří se nebojí s ohledem ke koronaviru, vystrčit nos ze dveří, zamířila do Zámecké
zahrady v Hranicích na Moravě a účastnili se předvolební akce KSČM k volbám do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve volebním obvodu č. 63 - Přerov a a Senátu PČR . Celou akci moderoval a přítomné tradičně výborně a se sobě vlastním šarmem bavil kandidát do senátu za KSČM, dětský psycholog Miroslav Raindl. Z kandidátů do Zastupitelstva Olomouckého kraje se přítomným představil lídr kandidátky Ludvík Šulda, lídr okresu Přerov Ivan Sumara, Věra Vránová a Jolana Rippelová. Ludvík Šulda představil hlavní volební priority KSČM , Ivan Sumara se věnoval problematice krajského zdravotnictví a sociálních služeb a Věra Vránová školství. A co dále? Skvělý předvolební guláš, balónky , příjemná hudební produkce. Ti kteří přišli ví, že neprohloupili , a ti ostatní - doufám že příště...


MěR KSČM Hranice MUDr Ivan Sumara

6. 7. 2020

6. červenec 2020 - 605 let od  upálení mistra Jana Husa ....

 Krásný a sluneční den byl svědkem vzpomínky  a uctění památky mistra Jana Husa.
Krátkou vzpomínku věnoval pan starosta města Jiří Kudláček, květiny pokládali Mirek Raindl a Ivan Sumara .
Děkujeme všem přítomným  za účast a vzpomínku.


1. 5. 2020


Oslavy  1. máje 2020


Vážení přátelé , občané,  soudružky a soudruzi,

Obracím se letos na Vás alespoň  písemnou formou..
Osud si s námi nepěkně  zahrává , celý život a fungování naší společnosti je ovlivněno a modifikováno režimem karantény v rámci mimořádného stavu , při opatřeních boje s celosvětovou pandemií  COVID - 19.
Nastala situace, která zásadně ovlivnila  naší denní praxi a znemožňuje nám společně s Vámi ,tak jako každoročně,  důstojným způsobem si připomenout a oslavit Svátek práce. 
Oslavy jsme tradičně plánovali v prostoru před Letním kinem, aktuální epidemiologická situace  a přijatá opatření ale rozhodla jinak a naším plánům učinila přítrž....... 
Zdůrazněme a vzpomeňme tedy alespoň  původní myšlenku májových dnů .... 
Jedná se o historický dělnický svátek, který vznikl v rámci boje námezdně pracujících za základní lidská , sociální a pracovní práva. , byť současné sdělovací prostředky se jeho odkaz snaží zredukovat na  líbání pod kvetoucím stromem a prezentovat jej pouze jako "svátek jara."
Chápu, že se to děje ve společnosti, která učí své občany především egoismu, individualismu , bezohlednosti, kde měřítkem společenské a lidské úspěšnosti je honba za bohatstvím  a schopnost úspěšně hromadit majetek... Tam kde měřítkem se stávají materiální popudy a nikoliv lidské vlastnosti a vzájemnost , zní odkaz tohoto svátku - boj za sociální spravedlnost, spolupráce,  solidarita, empatie ,soudružství  a vzájemnost - dnes asi jako poselství z jiné planety.
V rámci karantény  procházíme všichni těžkým obdobím . Nikomu z celého srdce onemocnění nepřeji. Navíc jsem přesvědčen, že pokud někdo mluví  o "řízeném promořování populace " měl by se zároveň umět podívat do očí pozůstalých po obětech tohoto experimentu a vysvětlit jim důvod - proč ???... Uspokojivá odpověď na tento dotaz ovšem z úst naších předních epidemiologů  a politiků nikdy nezazní - ona totiž neexistuje,,,
Na druhé straně se nemohu zbavit dojmu, že každá generace by si měla projít svou krizovou zkušeností, která občana zocelí, ukázní, uvědomí si sama sebe a své místo ve společnosti, naučí se spolupráci,sounáležitosti, začnou vnímat pocit společné odpovědnosti a především vtah a  ohleduplnost k těm druhým . A pokud období , kterým nyní procházíme, toto společenské zadání alespoň z části splní,, bude to pro nás všechny moc dobré.. 
Věnujte prosím. a to nejen v tento den, tichou vzpomínku všem, kteří v minulosti i dnes  usilovali a bojují za lepší osud lidstva, za sociální spravedlnost ..
A vzhledem k tomu, že se blíží výročí osvobození  naší vlasti z fašistické poroby , nevěřte prosím veřejnoprávním sdělovacím prostředkům , když se nás až horečně snaží přesvědčit , že naši vlast osvobodila armáda USA , případně západní spojenci....
Kytičku k četným památníkům osvobození a padlých můžete totiž položit sami a to i s rouškou na obličeji a v předepsaných rozestupech....
Děkujeme  Vám za přízeň a na naších akcích na shledanou na podzim..

Hranice 1.5, 2020                                                       MUDr Ivan Sumara

                                                                                    a MěR KSČM Hranice

6. 3. 2020

Oslavy MDŽ Pořadatel MěR KSČM Hranice
Sál hotelu Centrum 6.3, v 16 po hVýborná nálada,poutavý program,kterým tradičně provázel a skvělou pohodu udržoval Mirek Raindl.Hrál k tanci a pohodě Aragonit ,všem se líbilo vynikající vystoupení Bronislava Ludmily ,k věcem zábavným i vážným jakož i s informací z komunální oblasti vystoupil Ivan Sumara.Každá účastnice obdržela kytičku a na stole bylo dokonce i skvělé napečeno.Zkrátka nádherný podvečer, zdařilá zábava, doprovázená skvělou náladou.40 účastnic vzpomínalo a litovali ty, které se snad špatným počasím a obavou z respirační virózy nechaly od účasti odradit.Tentokrát opravdu prohloupily ...

1. 1. 2020


NA PRAHU NOVÉHO ROKU ...

Vážení přátelé,
před několika hodinami jsme oslavili příchod roku 2020.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli rázné a rozhodné vykročení do nového roku. Mnoho zdraví, štěstí , osobních  úspěchů, lásky a spokojenosti. 
A hlavně , abychom i v následném období uměli používat vlastní rozum, neztráceli zrak a sluch a uměli nejen si vytvořit a použít vlastní názor, ale i s empatií vnímat názory druhých. 
A abychom se po dalším roce setkali v Hranicích zase o kousek krásnějších a naplňujících v co nejvyšší míře  představy svých občanů.
Hranice mají 18 000 občanů a jedná se  často o 18 000 rozdílných názorů- každý přece nejlépe ví, co je potřeba udělat a jak by to dělal právě on. 
Při tom jsme ale přesvědčeni, že cíle a postupy racionálního a k rozvoji vedoucího řízení města jsou při poctivé snaze v podstatě totožné a svědčí pro to i široké programové průsečíky jednotlivých stran, sdružených v městské koalici. 
Moudrý člověk je ten, který naslouchá druhým. Uvítáme Vaše názory  nápady a příspěvky 
a budeme se snažit být i nadále Vašim partnerem v problematice našeho krásného města.
Vše krásné v tomto roce a za Hranice krásnější. ..

                                                                                                   MěR KSČM Hranice