6. 3. 2020

Oslavy MDŽ Pořadatel MěR KSČM Hranice
Sál hotelu Centrum 6.3, v 16 po hVýborná nálada,poutavý program,kterým tradičně provázel a skvělou pohodu udržoval Mirek Raindl.Hrál k tanci a pohodě Aragonit ,všem se líbilo vynikající vystoupení Bronislava Ludmily ,k věcem zábavným i vážným jakož i s informací z komunální oblasti vystoupil Ivan Sumara.Každá účastnice obdržela kytičku a na stole bylo dokonce i skvělé napečeno.Zkrátka nádherný podvečer, zdařilá zábava, doprovázená skvělou náladou.40 účastnic vzpomínalo a litovali ty, které se snad špatným počasím a obavou z respirační virózy nechaly od účasti odradit.Tentokrát opravdu prohloupily ...

1. 1. 2020


NA PRAHU NOVÉHO ROKU ...

Vážení přátelé,
před několika hodinami jsme oslavili příchod roku 2020.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli rázné a rozhodné vykročení do nového roku. Mnoho zdraví, štěstí , osobních  úspěchů, lásky a spokojenosti. 
A hlavně , abychom i v následném období uměli používat vlastní rozum, neztráceli zrak a sluch a uměli nejen si vytvořit a použít vlastní názor, ale i s empatií vnímat názory druhých. 
A abychom se po dalším roce setkali v Hranicích zase o kousek krásnějších a naplňujících v co nejvyšší míře  představy svých občanů.
Hranice mají 18 000 občanů a jedná se  často o 18 000 rozdílných názorů- každý přece nejlépe ví, co je potřeba udělat a jak by to dělal právě on. 
Při tom jsme ale přesvědčeni, že cíle a postupy racionálního a k rozvoji vedoucího řízení města jsou při poctivé snaze v podstatě totožné a svědčí pro to i široké programové průsečíky jednotlivých stran, sdružených v městské koalici. 
Moudrý člověk je ten, který naslouchá druhým. Uvítáme Vaše názory  nápady a příspěvky 
a budeme se snažit být i nadále Vašim partnerem v problematice našeho krásného města.
Vše krásné v tomto roce a za Hranice krásnější. ..

                                                                                                   MěR KSČM Hranice