10. 3. 2019Oslavy MDŽ v Hranicích. 

Dne 8.3. 2019 uspořádala Městská rada KSČM v Hranicích slavnostní odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne žen.
V útulném prostředí sálu hotelu Centrum zazněla živá hudba a proběhlo velmi zdařilé vystoupení dětí z Dětského domova v Hranicích.
Každá žena byla obdarována růžičkou – to byl úkol pro ss. Hlavinku a  Vaška.
Průběhem slavnostního odpoledne provázel Mirek Raindl - a činil tak jako vždy úžasně.
Jako hosté vystoupili ss. Ivan Sumara a  Lukáš Zahradník.
Ivan Sumara krátce informoval o aktuální situací ve městě, seznámil hosty akce s mladou perspektivní celostátní kandidátkou KSČM v čele s Kateřinou Konečnou a vyzval všechny  k účasti na volbách do parlamentu EU. Popřál účastníkům i jejich rodinám mnoho zdraví, štěstí a pohody. Jeho příspěvek byl hodnocen mezi přítomnými velmi dobře.
Lukáš Zahradník předal srdečný pozdrav OV KSČM Přerov.
Poděkování za průběh zdařilé akce rozhodně  náleží p. ředitelce Mgr. Pavle Tvrdoňové, pracovnicím a dětem z DD Hranice,hudebníkům, dále v neposlední řadě Vlastě Horské a Bertě Hlavinkové za napečené koláčky a rolády.
Nálada byla skvělá , akce se účastnilo přibližně 70 osob.

6. 3. 2019

Oslavy Mezinárodního dne žen v Hranicích...

Městska rada KSČM v Hranicích Vás všechny zve  na setkání u příležitosti MDŽ v pátek dne 8.3.2019 v 16oo hodin v sále hotelu Centrum - 1. patro. 
Vstup z Komenského ulice.
Program - hudba, vystoupení dětských souborů, občerstvení, kytička pro ženy.
Srdečně Vás všechny zveme k účasti.