24. 4. 2018

Zjistili jsme o vývoji v EKOLTESU a.s.

Na podzim loňského roku (2017) předložil předseda představenstva společnosti EKOLTES a.s. pan František Smolka Radě města Hranic výslednou kalkulaci připravované přestavby sběrného dvora.

20. 4. 2018

Příprava rekonstrukce areálu Ekoltesu.

Na počátku byl dlouhodobě neudržitelný stav sběrného dvoru, jeden z viditelných příkladů „úspěšnosti“ řízení městské firmy způsobem „od voleb k volbám“ místními politiky, kteří v daném volebním období komunální volby vyhráli. Ekoltes je po každých volbách hračkou, či spíše něčím jako kořist pro vítěze. Ostatně kdo by odolal možnosti vyzkoušet si řízení takové firmy, což je pro mnohé jediná příležitost za život… a navíc placená ?!

Další volební období za několik měsíců končí a stav sběrného dvoru je ještě horší, než na jeho začátku. 12 zastupitelů na svém posledním zasedání těsně svými hlasy (zastupitelů je celkem 23) schválili pokračování přípravy již druhé verze rekonstrukce zázemí Ekoltesu. Práce na té první variantě totiž prostřednictvím valné hromady Ekoltesu (tvoří ji rada města) zastavil pan starosta J.Kudláček.

17. 4. 2018

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47 - ANO či NE

Dovolím si vysvětlit důvody, které vedou k úpravám na komunikaci I/47, tedy na průtahové silnici od Drahotuš na Bělotín. 
Tato silnice byla stavěna ve své době jako rychlostní silnice 1 třídy. Byla to tedy spojnice mezi Olomoucí a Frýdkem- Místekem, případně jako hlavní tah do Polska. Parametry této komunikace způsobily v Hranicích celou řadu problémů. 

1) Komunikace této třídy rozdělila naše město na dvě spolu nekomunikující poloviny. 

Již druhý rok probíhá odborná diskuse na toto téma. Původní tranzitní potřeby nahradila dálnice a počet vozidel na tranzitu I/47 výrazně poklesl. 
Město bude postupně připravovat plán mobility, který si klade za cíl umožnit hranickým občanům pohodlnou dopravu po pěších stezkách, na běžných i elektro kolech a tyto potřeby vyžadují přes I/47 mnohem více bezpečných napojení, což v této chvíli není možné. Není možné zbudovat nové výjezdy a napojit tak řadu možných dopravních nebo pěších koridorů ze stávajících obytných zón a sídlišť. 

9. 4. 2018

Gratulujeme panu starostovi


V nedávné době jsme se měli možnost seznámit v Hranickém zpravodaji s vyjádřením starosty města k problematice přestavby hranického jezu. Starosta pan Jiří Kudláček zde shrnul celou historii přípravy protipovodňové stavby a seznámil s obtížemi, které vydání stavebního povolení provázely.

Po třech letech snažení hranické radnice se tedy měla přestavba jezu v Hranicích zahájit v červnu nebo červenci letošního roku.
Povodí Moravy však termín zahájení přesunulo na rok 2019. S tímto posunem pan starosta nesouhlasil a byla zahájena jednání s krajským úřadem, Povodím Morava i Ministerstvem zemědělství.
Celou záležitost pečlivě sledujeme a v této chvíli jsme zjistili, že generální ředitel Povodí Moravy pan MVDr. Václav Gargulák informoval město Hranice o konečném závěru probíhajících jednání:

Vážený pane starosto,
na základě konzultací s Ministerstvem zemědělství jsme připraveni zahájit realizaci přestavby hranického jezu ještě v letošním roce ( 2018 ) a to za použití vlastních finančních zdrojů ……

Z uvedeného je zřejmé, jak je důležité, aby čele radnice byli lidé, kteří se v případě nutnosti nebojí skutečně hájit naše zájmy a nenechají obyčejné lidi na holičkách.

8. 4. 2018

Akce – úklid Hranic

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „ UKLIĎME ČESKO 2018.“ Duchovním otcem celé akce je RNDr. Miroslav Kubásek, spojení – www.mojeodpadky.cz


V ranních hodinách se v zámecké zahradě sešlo více než padesát lidí, obdrželi mapky vybraných lokalit a skupiny dospělých i dětí vyrazily uklízet zákoutí našeho města.

Akce trvala i odpoledne, ale odsud nemám informace.

Nebyl jsem organizátor ani otcem myšlenky a tak jsem jako řadový občan vyrazil sám uklízet. Byl jsem zařazen do skupiny pískáč u staré střelnice – restaurace rodiny Zbrankových.