22. 5. 2019

O nesmyslnosti válek a násilí...
Beseda s obč
ankou Luhánské oblasti Ukrajiny Annou Tuv.
Otřesné svědectví o nesmyslnosti války,etnické a národnostní nesnášenlivosti.
Anna přišla o dceru  manžela a  levou ruku.Další dítě je invalidní.
Válka je krutá především a právě k civilistům,ke starcům, ženám a dětem.
Nikdo z její válkou postižené rodiny při tom nevzal do ruky zbraň.
Velmi poutavé ale smutné odpoledne.
Hranice,obřadní síň MěU - 22.5.2019,
uváděl kandidát do Evropského parlamentu, redaktor Roman Blaško za KSČM - Česká levice společně !

14. 5. 2019

BESEDA SE ZASTUPITELI

Klub zastupitelů KSČM
vás srdečně zve na besedu se zastupiteli a hosty 
k volbám do Evropského parlamentu 2019
komunální politice. Akce je veřejně přístupná.

Hostem bude kandidát do Evropského parlamentu 2019
Roman Blaško za KSČM - Česká levice společně!

Koná se 22. května 2019 na 
Městském úřadu v Hranicích
v obřadní síni
od 16:00 hodin

2. 5. 2019

Oslavy 1. máje 2019 v Hranicích

Slavnostně yyzdobený areál před letním kinem v Hranicích,krásné slunečné počasí a živá hudba přivítaly dne 1.5. 2019 ve 14 oo hodin nemalé množství návštěvníků .
Oslavy svátku práce se rozhodně zdařily. Dominovala všeobecně spokojenost a skvělá nálada.Tu umocňovala živá hudba formací dua Decolt a rockové skupiny Bad boys, stejně jako výborná vystoupení všech účinkujících, Úspěšným a slunečným odpolednem svým nezaměnitelným způsobem přítomné provázel Mgr. Miroslav Raindl. S pozdravy  KV A OV KSČM seznámil přítomné RSDr Josef Nekl . 
Člen Rady města Hranic MUDr Ivan Sumara se ve svém vystoupení věnoval především městské a komunální problematice. 
K dispozici byl tradiční guláš a klidné a příjemné  posezení s hudbou a občerstvením. 
Nikomu se do pozdních odpoledních hodin nechtělo domů.
Děkujeme srdečně  účinkujícím, organizátorům a všem účastníkům této úspěšné akce.29. 4. 2019

OSLAVY 1. MÁJE V HRANICÍCH . KSČM a ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ

POZVÁNÍ 

NA OSLAVY 1. MÁJ V HRANICÍCH

"KSČM a ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ"


Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na oslavy Svátku práce dne

  1. května 2019 od 14.00 
tak jako v minulých letech tradičně  na louce před vstupem do letního
 kina
čeká Vás bohatý kulturní program, doprovázený živou hudbou a  občerstvení 
Přejeme dobrou zábavu a

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!

10. 3. 2019Oslavy MDŽ v Hranicích. 

Dne 8.3. 2019 uspořádala Městská rada KSČM v Hranicích slavnostní odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne žen.
V útulném prostředí sálu hotelu Centrum zazněla živá hudba a proběhlo velmi zdařilé vystoupení dětí z Dětského domova v Hranicích.
Každá žena byla obdarována růžičkou – to byl úkol pro ss. Hlavinku a  Vaška.
Průběhem slavnostního odpoledne provázel Mirek Raindl - a činil tak jako vždy úžasně.
Jako hosté vystoupili ss. Ivan Sumara a  Lukáš Zahradník.
Ivan Sumara krátce informoval o aktuální situací ve městě, seznámil hosty akce s mladou perspektivní celostátní kandidátkou KSČM v čele s Kateřinou Konečnou a vyzval všechny  k účasti na volbách do parlamentu EU. Popřál účastníkům i jejich rodinám mnoho zdraví, štěstí a pohody. Jeho příspěvek byl hodnocen mezi přítomnými velmi dobře.
Lukáš Zahradník předal srdečný pozdrav OV KSČM Přerov.
Poděkování za průběh zdařilé akce rozhodně  náleží p. ředitelce Mgr. Pavle Tvrdoňové, pracovnicím a dětem z DD Hranice,hudebníkům, dále v neposlední řadě Vlastě Horské a Bertě Hlavinkové za napečené koláčky a rolády.
Nálada byla skvělá , akce se účastnilo přibližně 70 osob.

6. 3. 2019

Oslavy Mezinárodního dne žen v Hranicích...

Městska rada KSČM v Hranicích Vás všechny zve  na setkání u příležitosti MDŽ v pátek dne 8.3.2019 v 16oo hodin v sále hotelu Centrum - 1. patro. 
Vstup z Komenského ulice.
Program - hudba, vystoupení dětských souborů, občerstvení, kytička pro ženy.
Srdečně Vás všechny zveme k účasti.

23. 1. 2019

Hranické nádraží.

V tomto článku chci popsat své zklamání ze stavu našeho nádraží. Cestovala jsem 23.12.2018 směr Vyškov.V hlavní budově špína a nepořádek, totéž v čekárně, umatlaný nábytek a sedadla, taktéž podlaha. Do WC jsem raději ani nenahlédla. Prostor před nádražím neuklizen, odpadky se válely na zemi. Podchod k vlakům by potřeboval radikální úklid. Snad to někdo musí kontrolovat říkám si. A co tomu řeknou přijíždějící hosté ? Jak asi budou hodnotit naše město ? Vím, že i někteří cestující dokážou ve chvilce udělat doslova bordel !!! Tak s tím něco udělejme. Je to také vizitka našeho města.

Úkol pro vedení města je jasný – čisté NÁDRAŽÍ.


Žurmanová Jarmila