14. 9. 2017

Postřehy z Hranic 14. 09. 2017

Momentálně nejaktuálnější téma jsou imigranti, což jsou podstatě cizinci, kteří u nás hledají bezpečí a práci. Existují zde sluníčka, kteří je vítají a vidí v nich potenciál, který nás obohatí.
Mají pravdu, tak třeba v našem městském parku nás již obohatili a to o nadpisy v jejích řeči.