29. 8. 2016

Prázdninování v parku v obraze

Počasí vyšlo, akce se vydařila.
Je potřeba poděkovat firmě Ekoltes, že areál parku Československých legií byl na včerejší akci připraven, takže se neopakoval minulý rok, kdy ještě za vedoucího provozu pana Michálka, se tráva sekala až následující den po akci.
Dále je třeba poděkovat i MKZ Hranice za přípravu této akce. 
Firmě Media Steel za technické zajištění akce a ozvučení.
Moderátorovi Petru Novákovi, který nás celým programem provázel. 
Zaměstnancům Domů dětí a mládeže za zajištění doprovodného programu.Hranická scéna 2016

Kdy: sobota 3. září, od 15:00 hodin
Kde: Letní kino Hranice
PŘEDPRODEJ vstupenek: v Turistickém informačním centru (Dvorana zámku, tel. 581 607 479).
Cena vstupenek: 
200,- (předprodej od 1. 8. )
250,- (na místě)
Jako každý rok, tak i letos se můžete těšit na open-air festival Hranická scéna, kde vystoupí talentované místní kapely, jak stálice na této scéně, tak i mladí interpreti. Jako speciální host vystoupí na závěr akce ANNA K. se svojí kapelou (90-ti minutový koncert).

Areál Letního kina bude otevřen od 15:00. Nápoje a občerstvení je zajištěno. Za velmi nepříznivého počasí se akce koná v Sokolovně Hranice. 

XX. Mezinárodní noc pro netopýry

Kdy: pátek 2. září od 20.00 hodin.
Kde: Sady Československých legií
Vstup: zdarma
Tradiční akce pro veřejnost, na které vás čeká povídaní o životě létajících savců a o metodách jejich výzkumu.
Těšit se můžete také na ukázku živých netopýrů.

Opět bude připraven program pro nejmenší účastníky.

24. 8. 2016

Dobrá voda je ta bez obalu

Přinášíme článek o vodě, který nám zaslal pan Ing. Hübl, určitě stojí za přečtení. 

Kvalita a dostatečné množství vody je klíčovým problémem současnosti. V následujících letech lze očekávat postupný úbytek vody a nerovnoměrné rozložení srážek během roku v souvislosti s celkovou změnou klimatu. S vodou bychom se proto měli naučit správně hospodařit. Dobré hospodaření s vodou v urbanizované krajině je strategickým adaptačním opatřením na klimatické změny, které nám umožní žít a cítit se lépe v krajině ovlivněné klimatickou změnou.Jednou z možností, jak správně nakládat s vodou, je snižovat její spotřebu, popřípadě používat vodu užitkovou místo vody pitné. Při výstavbě a rekonstrukci domu uvažujme nad možnostmi využívání šedé vody (voda z mytí) na splachování WC a srážkové vody na praní a zalévání zahrady. K čištění odpadní vody můžeme využít přírodě blízkých způsobů, jakými jsou např. kořenové čistírny odpadních vod, zejména v decentralizovaných oblastech, jako jsou chaty a chalupy, kde chybí napojení na kanalizaci.

23. 8. 2016

Prázdninování v parku

Hranické kulturní léto skončilo před dvěma týdny, bohužel předčasně i poslední koncert Evžena Hofmanna byl zrušen kvůli počasí. Kulturní život v Hranicích jde ale dál.

Již tuto neděli se můžeme těšit na již pátý ročník akce Konec prázdnin v parku, tentokráte pod názvem Prázdninování v parku.

Kdy: neděle 28. srpna od 13:30 hodin
Kde: Sady Čs. legií
Vstup: zdarma

  • soutěže a sportovní aktivity Domu dětí a mládeže v Hranicích
  • tiskařská dílna
  • hrnčířská dílna
  • výroba ručního papíru
  • kroketové hřiště
  • aktivity nejen pro děti ze Studia Bez Kliky
  • kafírna
  • lodičky na řece Bečvě
  • půjčovna koloběžek

21. 8. 2016

21. srpen 1968 v obraze

Přinášíme pár dobových fotografií z Hranic k dnešnímu smutnému 48. výročí vpádu vojsk pěti států Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Fotografie pochází ze sbírky pana Milana Králika, uveřejněné na facebokové stránce Hranice - fotografie z historie města, další fotografie z našeho města, ze sbírky pana Králika naleznete zde.

21. srpna, sovětské tanky
před hotelem Brno
Invaze přátelených armád
srpen 1968

15. 8. 2016

Vyjádření pana Ing. Hübla, ohledně projektu čisté Hranice.

Poslední dobou je celkem u nás v Hranicích rušno, ohledně projektu Čisté Hranice a o jejich první kauze Antaka.

O projektu Čisté Hranice se dozvíte více zde.

Rozhodli jsme se položit panu Ing. Hüblovi dvě otázky.

1) Proč jste si vybrali, jako první vaši "kauzu" zrovna tento projekt? 
2) Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Zde je vyjádření pana pana Ing. Hübla:

11. 8. 2016

Slavit venku po desáté večer už nepůjde bez vyhlášky

Tak už je to zde, vypadá, že problém rušení nočního klidu u nás v Hranicích, bude brzo vyřešen. 
Z dnešního internetového tisku.

Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou muset od letošního října končit vždy ve 22 hodin.
Výjimku dostanou pouze ty akce, které budou včetně konkrétního data konání uvedeny v obecně závazné vyhlášce daného města nebo obce.
Tu ovšem obce v praxi vydávají třeba i jen jednou za rok. Ukládá to novela přestupkového zákona, kterou už loni v létě schválili zákonodárci.
Bude hrozit i zákaz pobytu
Dosud obce měly v souladu se zákonem také možnost dávat pořadatelům veřejných i soukromých akcí, často plánovaných jen několik týdnů či dokonce dnů předem, svolení, aby mohly pokračovat i po 22. hodině, kdy začíná doba nočního klidu (ta končí v šest hodin ráno).

Nově všichni organizátoři soukromých i veřejných venkovních akcí je budou muset mít uvedeny v obecní vyhlášce. Jinak budou muset skutečně skončit do 22 hodin. Pokud se tak nestane, budou pořadatelé riskovat, že na udání přijede policie.
Pokračování příspěvku a zdroj zde.

10. 8. 2016

Jen 9 metrů dělí Hranickou propast od titulu nejhlubší zatopená jeskyně na světě

Tým speleologů, který zkoumá Hranickou propast, stále ještě nedosáhl na dno. Od titulu „nejhlubší zatopená jeskyně světa" dělí moravskou propast už jen pouhých devět metrů. Čeští speleologové se zatím nemohli kvůli špatné viditelnosti dostat dál - tedy hlouběji, ale pokračovali v mapování jeskyně, sběru různých vzorků a běžné údržbě lokality.

"Dokončili jsme náročnou operaci vytahování nekonečně dlouhých kabelů s nefunkčními čidly a připravili panely na fixaci nových vedení," říká David Čani, který  posunul laťku zase o kousek výš, vlastně níž, když svým ponorem do 180-ti metrů nastavil nový český hloubkový rekord! Jeho úkolem bylo (vedle úspěšného vynoření) prověřit prostor v hlubokých částech propasti. Tam se, už brzy vydá na průzkum dálkově řízený robot, který by měl překonat dosavadní nejhlubší ponor, který naměřil 265 metrů.

pokračování příspěvku a zdroj zde.

Reakce na dopis pana starosty zastupitelům „Pan Hübl a jeho omyly“

Redakci se podařilo získat vyjádření pana Ing. Karla Hübla na zdejší článek ze dne 28. 7. 2016. 


V r. 2010 jsem od občanů a firem zajistil finanční prostředky na zpracování studie rozšíření jezu (město neposkytlo ani korunu) a následně jsem za tři měsíce zajistil vydání územního rozhodnutí na rozšíření jezu o třetí pole. Původní varianta s pravobřežním odlehčovacím kanálem byla prakticky neřešitelná. Další přípravu protipovodňových opatření zajišťuje Povodí Moravy s.p. a případně město Hranice. Bohužel ani po šesti letech stále není vydáno stavební povolení na rozšíření jezu. Nevím jak pan starosta s městem bojuje za realizaci protipovodňových opatření?

7. 8. 2016

Hranice chtějí zlepšit třídění odpadu, budou žádat o dotace

Rozšířit služby třídění odpadu plánuje město Hranice. Proto aktuálně připravuje žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií.
„Obsahem projektu je rozšířit síť na sběr tříděného odpadu, pořízení kompostérů do zahrádek a nákup popelnic na biologicky rozložitelný odpad o objemu 240 litrů. Chceme tak snížit množství netříděného komunálního odpadu," prozradil mluvčí města Petr Bakovský.
Realizace projektu se předpokládá na příští rok.
Zájemci o kompostéry se ale mohou již nyní hlásit na Městském úřadě Hranice,
a to buď osobně, nebo formou písemné žádosti, případně i e-mailem s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu," uvedl dále Petr Bakovský.

Kontaktní osobou je Kateřina Cyžová, referentka odboru správy majetku MěÚ Hranice.
Zdroj článku zde.

Speleopotápěč Lukáš Brychlec přiblížil vývoj průzkumu Hranické propasti

Komentovaná prohlídka výstavy Příběh zázračné teplické kyselky v Městském muzeu Hranice poodhalila úskalí výzkumu Hranické propasti. Problematiku potápěčských ponorů do jezírka v propasti, nebezpečí, se kterým je třeba počítat i budoucí plány výzkumu návštěvníkům přiblížil jeskynní potápěč Lukáš Brychlec.
Prohlídka zaplnila největší z muzejních sálů prakticky do posledního místečka. Návštěvníci si přišli poslechnout zajímavá fakta od speleopotápěče Lukáše Brychlece, který sám absolvoval ponor do Hranické propasti mnohokrát. „Já se zde potápím do úrovně dvaapadesáti metrů. Má maximální operační hloubka s vědomostmi a povolením, které mám, je pětasedmdesát metrů, a jelikož v rozmezí těch zhruba dvaceti metrů není v propasti nic moc zajímavého, nemám důvod sestupovat níž," uvedl přednášející.
foto redakcePokračování příspěvku a zdroj zde.

Pár fotografií z míněné výstavy "Příběh zázračné teplické kyselky", kterou můžete navštívit ve výstavní síní Stará radnice až do 4. září.


Hranické kulturní léto - kapela Zrní

Dnes v Zámecké zahradě vystoupila v rámci Hranického kulturního léta skupina Zrní.

Na malou ukázku z hranického koncertu, se můžete podívat zde.

Otevřený dopis zastupitelům Města hranického

Přinášíme otevřený dopis zastupitelům města, který jsme obdrželi. 
Neboli staronové téma do pranice, tentokráte pohled z druhého úhlu pohledu. Je vidět, že toto téma je v našem městě opravdu "třaskavé". Zástupci obou zdejších názorů se asi nikdy neshodnou. 


Vážení zastupitelé, 
jak sami dobře víte, v našem městě je v poslední době jedním z aktuálních témat problematika hluku z hudebních produkcí, která již byla řešena i na posledním zastupitelstvu dne 23. června jako jeden z bodů programu schůze.
Vcelku napjat jsem zašel se na zastupitelstvo podívat, neboť mne zajímala přednesená argumentace zástupců obou sporných skupin hranické populace. Fakticky vzato nic moc.

3. 8. 2016

Luboš Pospíšil zaplnil zámeckou zahradu

V rámci Hranického kulturního léta vystoupil dnes v Zámecké zahradě zpěvák Luboš Pospíšil se svou skupinou 5P. Počasí naštěstí vyšlo. 
Takže se neopakovala situace z minulé neděle, kdy kvůli počasí byl zrušen koncert skupiny Fiha. Podle vyjádření Martina Kapka z MKZ, skupina Fiha vystoupí v Hranicích příští rok.


Ukázka z dnešního koncertu zde a zde.

První parkovací automat v režii Ekoltesu

Téma parkovacích automatů v našem městě, staré téma. 
To, že staré vedení radnice, ještě za pana Juračky, rozhodlo, že zisk z těchto automatů, bude místo do městské pokladny, prostřednictvím městské společnosti Ekoltes a.s., raději plynout cizí firmě, je známá věc.
Současné vedení, tuto praxi změnilo, první parkovací automat, již v režii společnosti Ekoltes byl uveden do provozu na parkovišti, při vlakovém nádraží Teplice nad Bečvou.


2. 8. 2016

Sběrný dvůr. Co si naložíte, to si i vyložíte!

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. provozuje sběrný dvůr v Hranicích. Bezplatně mohou vybrané odpady odkládat na sběrném dvoře pouze občané Hranic a okolních obcí, které mají se společností EKOLTES Hranice, a.s. smlouvu. Ostatním fyzickým osobám a firmám je určen platný ceník, který je vyvěšen na stránkách společnosti (www.ekoltes.cz).
Léto je v plném proudu, a tím i období vyklízení půd, sklepů a garáží. Sběrný dvůr je v tomto období maximálně vytížený. Proto chceme touto cestou dát občanům pár tipů, jak mohou odbavení na sběrném dvoře urychlit.
černá skládka před 
areálem sběrného dvora
Než si občan odpad naloží, měl by si ověřit, že má sběrný dvůr otevřeno. Dále je dobré se informovat o tom, jaké odpady je možné na sběrném dvoře uložit.
Zaměstnanci sběrného dvora jsou velmi ochotní a často pomohou s vyložením odpadu i přesto, že to není v popisu jejich práce. Občané by se měli držet pravidla, že co si naloží, to si i vyloží. Pokud tedy odpad nakládali tři lidé, měli by s nákladem oni tři lidé přijet. Snadno se může stát, zvlášť teď v období dovolených, že nebudou na sběrném dvoře dva silní chlapi, jak je tomu zvykem, ale pouze jedna brigádnice.
Sběrný dvůr má svou provozní dobu. Ačkoli už je roky každé pondělí zavřeno, stále jsou lidé, ke kterým se to nedoneslo, anebo prostě zapomněli. V úterý pak před branou dvora čeká naše zaměstnance pár televizorů, matrací a jiného odpadu. Zanechání odpadu před branou dvora se neklasifikuje jako předání do rukou osoby oprávněné. Jde o přestupek založení černé skládky pod pokutou až 50 000 Kč. Prosíme, dodržujte provozní dobu sběrného dvora.
důsledné vytřídění dřeva 
z objemného odpadu
Občan může zkrátit svůj pobyt na sběrném dvoře, pokud už doma svůj odpad dostatečně vytřídí. Jedná se především o železo a jiné kovy a polystyren, obě tyto komodity se obtížně vybírají z velké hromady. Polystyren se drolí a kovy propadávají na dno. Zdržením jsou i výrobky vyžadující demontáž např. čalounění na dřevěných židlích, plastové sedáky z kovových židlí, dřevěná a plastová okna a dveře se skleněnými tabulemi, nábytek s masivním železným kováním nebo zrcadly, železné zárubně se zbytky suti apod.
Děkujeme, že nám pomáháte udržet Hranice krásné a čisté.

1. 8. 2016

Talentovaní hraničtí hudebníci obsadí Altánek

Talentovaný hudebníci z Hranic a okolí obsadí altánek v městském parku Československých legií.
Akce Altánek Hranice se uskuteční dne 6. srpna v 18.00 hodin.

Můžeme se těšit hned  na tři koncerty talentovaných hudebníků.
- zpěvák Víťa Vrbka, který přestaví především svojí vlastní tvorbu. Na jeho oficiální video Usínám, se můžete podívat zde.
- duo Veronika Vališová a Magda Macháčková, malá ukázka z jejich tvorby zde.
- kapela Království, táto nová hranická čtyřčlenná skupina, bude mít veřejnou premiéru.

Vstupné 40 Kč.

Občerstvení zajištěno.

Postřehy z Hranic 1. 8. 2016

Nic netrvá věčně, umírají lidé, umírají stromy. Další strom to má v městském parku za sebou, tentokráte se jedná o uschlou lípu, dvoják.