30. 10. 2012

Dvojí metr

Tentokrát jsme se začetli do usnesení ze zasedání Rady města. Je tam možné nalézt řadu "zajímavostí".  Při čtení jedné z nich jsme si vzpomněli na nesrovnatelně slabší zdůvodnění odvolání ředitele Základní školy na Struhlovsku tehdejší místostarostkou Ondriášovou. V níže uvedeném případu starostka Ondriášová hlasovala pro ponechání ředitele ve funkci. Inu někdo je nám osobně blíž a někdo dál.

22. 10. 2012

Otevřený dopis ODS Hranice

17 let jsem volil politickou stranu ODS na jakékoli úrovni.  Letos jsem si řekl ve volbách kandidátů na krajské úrovni DOSt. Vás tedy tady NE!
ODS ztratila tvář a její představitelé (kteří se chtějí v Hranicích zviditelnit) jsou schovaní jako malí kluci vzadu, a všichni je přitom sledují a vidí, na co si hrajou. Tohle není schovka, pánové z ODS! Vy tu hru chcete hrát, ale není Vás vidět. My o vás víme, že hrajete, ale slepci schovku nehrají! Fandí Vám jen snad takoví kabátníci jako Úlehla nebo Juračka. („dycky z toho něco kápne“).

21. 10. 2012

Nad výsledky voleb do zastupitelstev krajů v HranicíchPo letošních krajských volbách jsme vyslechli a přečetli ve sdělovacích prostředcích různá zdůvodnění nečekaných výsledků. Například „lidé byli otrávení a nešli volit“, „voliči vyjádřili svůj nesouhlas s tím, co se v zemi děje“, „voleb se zúčastnili většinou staří lidé, a právě ti zřejmě rozhodli jejich výsledek“...

11. 10. 2012

Jak jsou plněny Zásady transparentnosti našeho města?

Zalistovali jsme některými materiály zastupitelů města z doby před více než rokem, kdy se diskutovalo o transparentnosti dění na naší radnici. Pokud se nemělo jednat jen o plácnutí na hladinu vody, měli by zastupitelé kontrolovat, jak představitelé města plní své sliby. Důvody vysvětlíme na několika příkladech: