21. 9. 2014

Radniční politici v nedbalkách

Kontrolní výbor předložil na zasedání Zastupitelstva 26. června závěry z ukončené kontroly v Ekoltesu. Podrážděná reakce představitelů Ekoltesu se dala vzhledem k výsledku kontroly očekávat. Pro posluchače zvukového záznamu i většinu přítomných však byla zklamáním nechutná snaha předsedy představenstva Ekoltesu R. Hlavinky převést diskuzi o závěrech kontroly vesměs na rovinu osobního napadání Jiřího Kudláčka, vedoucího kontrolní skupiny. Výsledkem bylo přerušení a vrácení diskuze na úroveň vedení Ekoltesu a Kontrolního výboru.

Následné jednání Kontrolního výboru s dozorčí radou a představenstvem Ekoltesu proběhlo 30. července. Nezainteresovanému čtenáři, který si stáhne z webu města zápis z tohoto jednání je zřejmé, že Kontrolní výbor obhájil svá zjištění z kontroly. A protože ing. Hlavinka a další místní politici podílející se na „řízení“ Ekoltesu nebyli schopni vyvrátit konkrétní zjištění kontrolní skupiny, dostávali členové KV převážně takové otázky:
„Kdy byla kontrola zahájena“, „Kdo a kdy se kontroly za kontrolní komisi zúčastnil“, „Kdo a kdy se jednotlivých projednávání zúčastnil - jmenovitě“, atd.

Zápis z uvedeného jednání z 30. července naleznete v materiálech pro zasedání ZM konaného 4. září pod bodem 35. Kontrolní výbor v něm rekapituluje tyto zjištěné nedostatky a doporučení:

1) KV navrhuje Zastupitelstvu města (dále ZM) provést samostatnou prověrku nákupu a provozu informačního systému společnosti EKOLTES, který je dle nás jednoznačně předražen.

2) Na základě výpisů z Obchodního rejstříku KV trvá na svém závěru, že smlouva na úklid na plovárně uzavřená Ekoltesem vykazuje jednoznačně známku hospodářské spřízněnosti a KV ji doporučuje zrušit.

3) Náklady vytvořené na hospodářském účtu ředitelství jsou neadekvátní a zdůvodnění pana Hlavinky je neprůkazné.
KV navrhuje provést kontrolu tohoto účtu včetně celé transakce rozdělení společnosti na společnost Teplo Hranice a zbytek.

4) V účetnictví společnosti se objevují transakce na FK Hranice, které nemají oporu v rozhodnutích Zastupitelstva.

5) KV doporučuje Zastupitelstvu, aby svým usnesením nařídilo vypracovat důslednější plány údržby a budoucích investic na rozhodujících objektech města.

6) KV doporučuje, aby výběrová řízení na společnosti Ekoltes podléhala větší kontrole dozorčí rady a veškeré informace o výběrových řízeních byly k dispozici ZM, Kontrolnímu a Finančnímu výboru zastupitelstva.

Zatímco se rada města v čele se starostkou města ing. Ondriášovou v průběhu zasedání ZM 4. září osobně angažovala například ve prospěch poskytnutí milionového daru společnosti Naparia (sportovní hala) i přesto, že by si město na tento dar muselo vzít úvěr, ponechala zcela bez povšimnutí doporučení Kontrolního výboru…. Toto Zastupitelstvo se závěry z kontroly vůbec nezabývalo!

Možná je to tak i lepší. Pokud ovšem přestaneme být ovčany a půjdeme jako občané k volbám. Pouze v tom případě máme naději, že se podaří sestavit vedení města, které bude méně myslet na svůj osobní prospěch a více na prospěch města.

(red)

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Radniční politici v nedbalkách.
Je to dosti velké sousto pro
nové zastupitelstvo a kontrolní výbor.
Pokud budou voliči rozumní a
nebudou volit lidi kteří nás
oklamali tak by to mohlo vyjít.

Anonymní řekl(a)...

Popsaný stav dokládá nezbytnost obměny lidí, které do zastupitelstva volíme. Jen tak se otevře cesta novým myšlenkám, ozdraví se místní politická scéna a zpřetrhají se mafiánské nitky vytvořené za poslední desítky let, kdy opakovaně volíme ty samé kandidáty.

Anonymní řekl(a)...

Myslím si, že stojaté vody v hranické komunální politice mají na svědomí do značné míry šéfové tradičních stran. Při sestavování svých kandidátek vedení stran ODS, ČSSD, lidovců, tedy mnohaleté místní koalice, připouštějí minimální změny na předních, tedy volitelných místech svých kandidátek. Čiší z toho strach ze ztráty výsadního postavení, neschopnost změnit styl práce a tedy i neschopnost včas ve svých stranách uvolnit místo novým tvářím a novým myšlenkám. Také však i neschopnost vzdát se dobrovolně různých výhod a pašalíků, které si neoprávněně na úkor nás všech přisvojili. Můžeme jim však pomoci – tím, že je nebudeme volit.

Anonymní řekl(a)...

Otevřená radnice, co to je za útvar? Když jsem uviděla jména kandidátů, tak jsem nevěřila vlastním očím, Na předních místech jsou lidé, kteří se všude chlubí, že k žádným volbám nikdy nechodí. Mám velmi silné obavy, že jich soukromé aktivity jsou jim přednější než život ve městě.
To, že jsou na kandidátce jména, která figurovala na ODS, mne nepřekvapuje. Věří snad někdo, že by ředitel firmy Schäffer hranice, případě preferenčních hlasů, chtěl být starostou ? Já tedy ne, jen blázen by z pozice, kterou má ve firmě, odcházel na nejistou městskou funkci. Spíše jde o to dostat se na peníze pro tenisový klub, popřípadě z městských peněz zaplatit zimní stadion. Ve svých řadách mají i závodníka, co bude prosazovat on? Dotace na rallye ? Neví, co nás čeká po volbách, ale jedno vím jistě, Otevřená radnice můj hlas nedostane. Vrátím se k začátku mého článku, možná, že mnozí kandidáti této kandidátky do volebních místností ani netrefí, pak budeme štěstí.

Z.K.