26. 3. 2014

Oni to vidí jako další prvek nebo stupeň politiky

Pavel Franc, právník a člen Ekologického právního servisu:
„Bis už ve své zprávě z roku 2010 poukazuje na to, že politicko-ekonomický kartel, který je problém číslo jedna České republiky a který využívá prostředků nás všech, je především přes státem a městy vlastněné firmy.

Kladete si také otázku, proč

24. 3. 2014

Šéfredaktor Přerovského a hranického deníku reaguje

Šéfredaktor Přerovského a hranického deníku nás požádal o zveřejnění následujícího stanoviska:

Dobrý den,
článek našeho redaktora Pavla Mašlaně s titulkem „Jurečka vyzval Hübla: Zvažte roli v radě města“ nijak nevybočuje z normálu - obě strany dostaly prostor k vyjádření, tudíž není zapotřebí dalšího vysvětlování. Navíc ono vysvětlení pana Hübla bylo tak rozsáhlé, že by zabralo dvě novinové strany, na což by jistě nebyl nikdo zvědavý. Musím vás upozornit, že Přerovský a hranický deník, potažmo Hranický týden, jsou soukromé noviny, takže o tom, co zveřejníme a o čem napíšeme, rozhodujeme jen my sami. A co se týče naší spolupráce s městem, tak Hranice mají v Hranickém týdnu předplacenou pouze stranu 3, na které informují občany o aktivitách města.

David Klein
Šéfredaktor - lokální
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
Přerovský a hranický deník - Přerov

20. 3. 2014

Bojujme za rozvoj našeho města, Hranice si to zaslouží

Od roku 1991 jsem podporoval ODS. Zdálo se mi to jako rozumné řešení. Název byl zvolen pro potřeby doby. OBČANSKÁ (široká platforma), DEMOKRATICKÁ (organizace respektující širší názor), STRANA (nástupce Občanského fóra, které bylo třeba názorově profilovat).
Jsem výhradně pro občanskou svobodu, pro demokratickou diskusi, pro společnost kreativních lidí i pro zařazení našeho státu mezi vyspělé, otevřené ekonomiky.

Mé nadšení se postupně vytrácelo. Věnoval jsem se 20 let stavebnictví, stavebním technologiím a řízení společnosti se dvěma stovkami lidí. Už v roce 2000 jsem se ptal sám sebe, kam to směřujeme. Vykradené banky. Bylo založeno šest desítek bank, které postupně zanikly s výsledkem hospodaření miliardových ztrát (1990 - 2001). Stavební zakázky začaly být zpolitizované a politika samotná se postupně stala větším byznysem než normální práce a tvorba hodnot.

Odkud pramení nespokojenost občanů

Kdo prožil přelomové události roku 1989, musí si pokládat otázky, proč k tomu došlo, co jsme očekávali a zejména co jsme již nechtěli. Nechtěli jsme dráty na hranicích, nechtěli jsme ideologický diktát KSČ, nechtěli jsme politické represe občanů, nechtěli jsme technicky zaostalou společnost řízenou neschopnými lidmi.
Vše bylo odstraněno. Naši nově zvolenou cestu po rozpadu Občanského fóra začaly řídit dva politické subjekty – ODS (od roku 1991) a ČSSD (od roku 1993). Václav Klaus stál v čele ODS od roku 1991 do roku 2002, současný president Miloš Zeman v čele ČSSD ovlivňoval vývoj naší takzvané demokracie 8 let.
Hlavním problémem naší společnosti je, že je jedno, kolik lidí přijde k volbám. Vždy je rozděleno 200 mandátu Poslanecké sněmovny a od té doby občan není potřeba. Místo rozvoje společnosti jde zejména o funkce ve výborech, o posty ministrů, o dotace, ale především o přerozdělování příjmů státního rozpočtu přes různé poradenské firmy, právní servisy, nesmyslné nákladné projekty, aj. Tento systém, který založily úzké skupiny zmíněných stran, dovedl tuto zemi do stavu obrovské zadluženosti a nastavil cesty neustálého drancování státního rozpočtu.

13. 3. 2014

Ing. K. Hübl reaguje na předchozí příspěvek


K předchozímu příspěvku pana PhDr. Vladimíra Juračky jsme obdrželi vyjádření pana Ing. Karla Hübla. Pro snazší orientaci označujeme modře znění předchozího příspěvku pana Juračky a černě vyjádření pana Hübla k jednotlivým pasážím. Redakce

Vyjádření k příspěvku Ing. Hübla
Ing. Karel Hübl zveřejnil na webu Hranické listy příspěvek nazvaný „Když selský rozum chybí“.  V něm se vyjadřuje k článku otištěném v Hranickém deníku pod poněkud zavádějícím titulkem „Juračka vyzval Hübla: Zvažte roli v radě města“.
Souhlasím s pisatelovým názorem, že selský rozum by neměl při rozhodování zastupitelstva chybět. Jenže selský rozum musí být založen na řádně ověřených faktech, a nikoli na pocitech. S ověřováním fakt se však Ing. Hübl ve svém příspěvku neobtěžoval. Vzhledem k tomu, že se v článku objevuje kritika mé osoby, která je založená na polopravdách, cítím potřebu uvést věci na pravou míru.
Pro objektivnost musím úvodem uvést, že velmi oceňuji to, co se Ing. Hüblovi jako dlouholetému starostovi obce Teplice nad Bečvou podařilo, je to obdivuhodné dílo. Uznání si rovněž zaslouží za své aktivity v Zastupitelstvu města Hranic, které souvisejí s prosazováním protipovodňových opatření.
V řadě věcí však s Ing. Hüblem nesouhlasím a často ani nechápu jeho motivaci. Ing. Hübl je tři roky členem rady města. Zastupitelstvu předkládá na každém zasedání řadu iniciativních a pozměňujících návrhů. Jenže drtivou většinu těchto podnětů rada města nepodpoří. Ing. Hübl se pak snaží přesvědčovat členy zastupitelstva, a ani zde není úspěšný. Hodně jeho návrhů se týká technické infrastruktury, zejména kanalizací, což je jeho profese. V této souvislosti často zpochybňuje rozhodování města. Co si však mají myslet zastupitelé, když na jedné straně je projekt zpracovaný renomovanou firmou a na druhé straně návrh Ing. Hübla, aby se hledalo zcela jiné technické řešení. Rada města musí být založena na programové shodě. V Hranicích však jako by existovaly rady dvě a každá táhne za jiný provaz.
Ing. Hübl ve svém příspěvku kritizuje některé investice schválené zastupitelstvem v tomto volebním období i v těch minulých. Jeho argumentace je dílem subjektivní, dílem založená na nepravdách.
Pana PhDr. Juračku oceňuji jako zdatného řečníka, znalce jednacího řádu zastupitelstva, odborníka na historické centrum a kulturu. Velmi často s jeho názory (zejména na investice a ve věcech hospodaření s majetkem města) však nesouhlasím. Nicméně ctím jeho právo na vlastní názor, ale dle mého názoru mám právo na vlastní názor, který může být odlišný od názoru většiny zastupitelů a členů rady. Rozhodně nemíním hlasovat pro návrhy, které podporují špatné hospodaření s veřejným majetkem a jsou v rozporu s mým svědomím. Odlišný názor není nic špatného a nemíním hlasovat pro špatné návrhy jen proto, abych táhl za jeden provaz. 
Když jsem byl starostou v Teplicích, tak jsem si odlišných názorů vážil a důkladně zkoumal, kde je pravda a pokud jsem měl pochybnosti, neměl jsem problém svůj názor změnit. Každý děláme chyby i renomované firmy, obzvláště když jsou motivováni honbou za maximálním ziskem, někdy bohužel za každou cenu. Zastupitelé by dle mého názoru měli mít na podstatné věci svůj vlastní názor a nespoléhat se jen na názor rady, starostky nebo někoho jiného, protože hospodaří s rozpočtem o výši cca 400 mil. Kč a rozhodují o investicích, které ovlivní chod města a život obyvatel na řadu let. Moje kritika je založena především na zkušenostech a věcných argumentech.

Vyjádření k příspěvku Ing. Hübla

Ing. Karel Hübl zveřejnil na webu Hranické listy příspěvek nazvaný „Když selský rozum chybí“.  V něm se vyjadřuje k článku otištěném v Hranickém deníku pod poněkud zavádějícím titulkem „Juračka vyzval Hübla: Zvažte roli v radě města“.
Souhlasím s pisatelovým názorem, že selský rozum by neměl při rozhodování zastupitelstva chybět. Jenže selský rozum musí být založen na řádně ověřených faktech, a nikoli na pocitech. S ověřováním fakt se však Ing. Hübl ve svém příspěvku neobtěžoval. Vzhledem k tomu, že se v článku objevuje kritika mé osoby, která je založená na polopravdách, cítím potřebu uvést věci na pravou míru.
Pro objektivnost musím úvodem uvést, že velmi oceňuji to, co se Ing. Hüblovi jako dlouholetému starostovi obce Teplice nad Bečvou podařilo, je to obdivuhodné dílo. Uznání si rovněž zaslouží za své aktivity v Zastupitelstvu města Hranic, které souvisejí s prosazováním protipovodňových opatření.
V řadě věcí však s Ing. Hüblem nesouhlasím a často ani nechápu jeho motivaci. Ing. Hübl je tři roky členem rady města. Zastupitelstvu předkládá na každém zasedání řadu iniciativních a pozměňujících návrhů. Jenže drtivou většinu těchto podnětů rada města nepodpoří. Ing. Hübl se pak snaží přesvědčovat členy zastupitelstva, a ani zde není úspěšný. Hodně jeho návrhů se týká technické infrastruktury, zejména kanalizací, což je jeho profese. V této souvislosti často zpochybňuje rozhodování města. Co si však mají myslet zastupitelé, když na jedné straně je projekt zpracovaný renomovanou firmou a na druhé straně návrh Ing. Hübla, aby se hledalo zcela jiné technické řešení. Rada města musí být založena na programové shodě. V Hranicích však jako by existovaly rady dvě a každá táhne za jiný provaz.
Ing. Hübl ve svém příspěvku kritizuje některé investice schválené zastupitelstvem v tomto volebním období i v těch minulých. Jeho argumentace je dílem subjektivní, dílem založená na nepravdách.

12. 3. 2014

Vyjádření přednesené panem Jiřím Kudláčkem na zasedání zastupitelstva města

            Vážení,
            dne 30. ledna 2014 akciová společnost  EKOLTES HRANICE a.s. vyhlásila na svých webových stránkách, s uvedením taktéž na stránkách  www.město-hranice.cz,  
výzvu k podání nabídek v podlimitní veřejné zakázce. Termín pro ukončení podání byl stanoven na 28. února 2014.

Jako občan, dále jako člen Kontrolního výboru města Hranic
                                  nemohu souhlasit s vyhlášenými podmínkami 
a z tohoto důvodu podávám návrh usnesení, které žádám zapsat do zápisu  zastupitelstva a o tomto hlasováním rozhodnout.

Návrh k zápisu :

         Vyhlášené výběrové řízení společnosti  EKOLTES HRANICE a.s. ze dne 30. ledna 2014, jako podlimitní veřejná zakázka nemá průkazný popis předmětu zakázky.  Je zde odkazováno na předpokládaný, v době vyhlášení, neznámý objem prací v činnostech, které nemusí nastat.
Porovnání předmětu veřejné zakázky a popisu předmětu zakázky je zcela zmatečné.
Z tohoto prokazatelně nespecifikovaného rámce zakázky je vyvozován finanční náklad, předpoklad,  3.000.000,- Kč, pro který nejsou žádné podklady.
Vyhodnocení  - stanovení vítěze veřejné zakázky je podmíněno pouze nejnižší cenou a praxí v dodávce služeb, kde takto stanovené podmínky umožňují směřovat zakázku na předem vybranou firmu. V navrženém systému není rozhodující cena, ale potvrzený objem a produktivita činnosti.
Převod finančních prostředků na soukromou firmu nelze kontrolovat, protože jeho převod budou potvrzovat, zadávat a organizovat pouze pracovníci EKOLTESU. Následná kontrola tak není možná.

9. 3. 2014

Řešení hluku podél silnice I/35 stále odkládáno


Text stížnosti, kterou odeslal ing. Karel Hübl ministrovi dopravy ing. A. Prachařovi: 

Vážený pane ministře,
tímto se na Vás obracím se stížností na dlouhodobé neřešení překračování  hygienických limitů hluku podél sil.I/35 Hranice- průtah staničení 273,400 – 278,600 km a neefektivní odkládání realizace Palačovské spojky.

Dne 31.12.2016 končí platnost rozhodnutí  KHZ OK Zn.sp.M2PR2168S/2010 ze 1.10.2010 - udělení časově omezeného povolení provozování zdroje hluku nesplňujícího hygienické limity podél sil.I/35 Hranice- průtah staničení 273,400 – 278,600 km vlastníku a provozovateli  ŘSD ČR . Jedná se již o druhou vyjímku. První vyjímka KHZ OK Zn.sp.2006/1239/611 ze 8.11.2006 skončila 31.12.2009.

Podmínkou vyjímky bylo vybudování Palačovské spojky – přeložky sil.I/35 v úseku Palačov – Lešná celkové délky 4,9 km. Při vydání vyjímky se vycházelo z předpokladu, že do r. 2016 bude dokončena Palačovská spojka a intenzita dopravy klesne o 50 %, jak ŘSD zveřejnilo na svých webových stránkách. Bohužel v přiložené informaci MD z 19.2.2014 se uvádí, že v r. 2016 bude zpracována pouze dokumentace pro stavební povolení.
ŘSD tak opakovaně hrubě porušuje platnou legislativu a dlouhodobě poškozuje zdraví obyvatel podél silnice I/35.

4. 3. 2014

Když selský rozum chybí...

V pátečním Hranickém týdnu bylo zveřejněno prohlášení Vladimíra Juračky k zvážení mojí role v radě města. Rád bych se k článku vyjádřil.
V minulých letech jsem byl v Teplicích nad Bečvou zvolen ve třech volebních obdobích starostou obce. Za těchto dvanáct let jsem jako neuvolněný starosta realizoval řadu investičních projektů za několik desítek milionů korun:
-          Kanalizaci a čistírnu odpadních vod
-          Plynofikaci obce
-          Napojení na hranický vodovod
-          Výstavbu 45 bytových jednotek včetně potřebné technické infrastruktury
-          Kompletní rekonstrukci veškerých chodníků v celé obci
-          Dešťovou kanalizaci
-          Cyklostezky
-          Tenisový dvorec se zázemím a dětským hřiště v lokalitě na „Výsluní“
-          Kompletní rekonstrukci letního občerstvení s hřištěm na volejbal za hasičskou zbrojnicí
-          Kompletní výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy  v lokalitě „Záhumení“.
-          Výstavbu kabelové televize s vysokorychlostním internetem v celé obci
-          Rekonstrukci veškerých místních komunikací  v zastavěné části obce
-          Revitalizaci zeleně  uvnitř obce a další menší akce.

2. 3. 2014

Ondriášová – Hübl, průběžný stav 0:1

Už víc jak půl roku radní K. Hübl upozorňuje na několik závažných nedostatků v projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice a v žádosti o finanční dotaci na jeho realizaci. Celkové náklady projektu činí 81 010 771,-Kč. Státní fond životního prostředí městu přislíbil dotaci ve výši 45 699 236,-Kč. V důsledku liknavosti či neznalosti některých radních a zastupitelů, či zatahování politiky a osobních zájmů tam, kam nepatří, se každým dalším usnesením rady a zastupitelstva města zvyšuje riziko ztráty či krácení přislíbené dotace.... a tím pádem další zvýšení již tak vysokých nároků na finance města.

Na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 20. února, byla starostka R. Ondriášová konečně nucena přiznat, že již první z několika připomínek, které vznesl radní K. Hübl koncem loňského léta, se po provedeném průzkumu (mimochodem byl zorganizován po mnohaměsíčním otálení) ukázala jako oprávněná. Na kanalizaci vyprojektovanou v lokalitě Pod Hůrkou je ochotno se po její realizaci připojit 50 obyvatel. V žádosti o dotaci je uvedeno 315 a toto číslo je součástí závazných ukazatelů pro přiznání předběžně přislíbené dotace.
V materiálu pro zasedání 20. února  starostka rovněž přiznává, že město nebude schopno naplnit ani závazný parametr délky nově budované kanalizace (4530m pro lokalitu Velká a Pod Hůrkou), v současné době jsou reálně uznatelné délky nové kanalizace namísto původních 2 560 metrů jen cca 1 427m (56%).

Přesto zastupitelstvem o jeden hlas prošlo usnesení, předložené starostkou, kterým zastupitelstvo rozhodlo o pokračování projektu v  původním znění.

A kdo starostku podpořil, aby usnesení prošlo podle známého „ať to stojí co to stojí, však to nejde z kapsy mé“:

Ing. Radka Ondriášová ČSSD                          Pro
 Ing. Vojtěch Zima ČSSD                                  Pro 
Josef Úlehla ČSSD                                            Pro
 Mgr. Bronislav Ludmila ČSSD                        Pro
 Bc. Lenka Kopřivová ČSSD                            Pro
 PhDr. Vladimír Juračka Hran. 2000                Pro
 MUDr. Jana Švarcová Hran. 2000                   Pro
 Mgr. Zdeněk Škrobánek Hran. 2000             Nehlasoval
 Mgr. Bedřich Novák Hran. 2000                    Zdržel se
 Vlasta Zapatová Hran. 2000                         Zdržel se
 Mgr. Miroslav Raindl KSČM                            Pro
 MUDr. Ivan Sumara KSČM                           Zdržel se
 Jarmila Žurmanová KSČM                              Proti
 Josef Oplatek KSČM                                     Zdržel se
 Ing. Radek Hlavinka ODS                             Nepřítomen
 Karla Vlasáková ODS                                   Omluven
 Mgr. Miroslav Wildner OD                              Pro
 Ing. S Miroslav Kutý ODS                               Pro
 Ing. Karel Hübl VV                                          Proti
 Mgr. Zdeněk Jemelík VV                               Zdržel se
 Ing. Jiří Haša KDU-ČSL                                  Pro
 Mgr. Pavla Tvrdoňová ZpH                            Zdržel se
 Jaroslav Sedláček SN                                    Pro
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 12 hlasů
Celkem zastupitelů: 23
Pro: 12 (52%) Proti: 2 (9%) Zdrželo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 1 (4%)
(jna)