30. 9. 2018

Malá pohádka doktorská.

Vážení čtenáři,

není opravdu náhodou, že při dnešním pohledu na městské kandidátní listiny do komunálních voleb mi v mysli vytanula parafráze názvu krásné pohádky Karla Čapka. Pacientem ale není princezna Solimánská. Jde o město Hranice, o jeho rozvoj a směřování na další čtyřleté období, což určitě nevyřeší pouze kácení stromů pro vytvoření nové cesty Slunci.

Další čtyři roky života kolem nás tryskem přeletěly a na dveře klepou volby do městských a místních zastupitelstev … Volby tradičně občanovi nejbližší, kterých se také častěji a ve větším počtu, než jak je tomu v těch dalších případech, účastní. Je to lidsky a občansky plně pochopitelné. Nerozhoduje se zde o abstraktních a odtažitých tématech, řeší se problémy konkrétního místa, kde trávíme svůj život, kde pracujeme, kde vychováváme své děti, kam nás osud a život zasadil. Jedná se tedy o problémy, které každý z nás bytostně vnímá. A věřte, nejsou to v očích občana pouze velkolepé koncepční a drahé projekty (které jej mají vždy ve volebních programech ohromit) typu dopravních obchvatů a zastřešeného zbrusu nového zimního stadionu.

Občana především zajímá, v jakém městě žije, zda denně chodí po opraveném chodníku, zda jezdí po cestě bez výmolů, zda se pravidelně kropí před polétavým prachem, jestli probíhá pravidelná údržba zeleně, zda není vystaven prudkému slunci, pokud všechny vzrostlé stromy byly vykáceny a nové rostou mnoho let, zda má se svým autem kde v blízkosti svého bydliště zaparkovat, zda všechny jistě vítané rekonstrukce a revitalizace přinášejí skutečně pouze radost a zda se vlivem nekompetentnosti a nekvality nemohou proměnit v noční můru pro obyvatele celého blízkého okolí. Občan žádá město zdravé, zelené, s příjemným prostředím, s vyřešenou obchodní, dopravní i sociální infrastrukturou, s dostatkem sportovního, kulturního i společenského vyžití, město, kde se dobře žije (nikoliv pouze bydlí).
Každý z nás touží po přívětivém městu vstřícném k občanovi a k tomu zaměřená by měla být i práce dobrého městského zastupitele – neexistuje pro něj totiž „malý“ úkol. A velké úkoly a výzvy naopak předpokládají předchozí brilantní zvládání i těch nejmenších.

11. 9. 2018

PROHLÁŠENÍ KSČM KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

Dovedeme naše krásné město nejen budovat a zvelebovat, ale také řídit a spravovat.

   KSČM působí na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme zkušenou, důsledně levicovou formaci, která prioritně řeší problémy denního života občanů. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán jakýkoliv podíl na řízení našeho krásného města.
   V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO - s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít tak díl zodpovědnosti za rozvoj a chod města.
Vždy jsme prosazovali kolektivní účast všech do zastupitelstva zvolených politických subjektů na řízení města a cítili nutnost narušit existující a dlouhá léta budované klientelistické vazby, jež vedly v důsledku ke stagnaci a k jednostrannému rozvoji.
Vědomi si své zodpovědnosti vůči voličům, reagovali jsme vstřícně a společně s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
   Uskutečnění této změny jsme bez váhání obětovali i místo v radě města pro KSČM. Tak totiž zněla nepřekročitelná podmínka politické strany HORA, která jednoznačně proklamovala, že se raději vzdá možnosti zásadní a tolik pro občany potřebné změny v řízení města, než aby připustila účast, byť jediného komunisty v radě…
   Následný tříletý dynamický rozvoj města nám dal za pravdu a potvrdil správnost našeho rozhodnutí. V čele města stanuli potřební odborníci-technici a ekonomové, došlo k zásadní změně stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo projektově připraveno a částečně již realizováno mnoho záměrů a akcí, vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšilo čerpání dotačních titulů městem. Přesto není vše ideální...

DOVEDEME NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO NEJEN BUDOVAT A ZVELEBOVAT, ALE TAKÉ ŘÍDIT A SPRAVOVAT


KSČM pracuje na politické scéně města Hranic od roku 1990. Tvoříme pevnou levicovou formaci. Řešíme prioritně problémy denního života občanů města. Hájíme poctivé a pracovité lidi, prosazujeme základní sociální a životní jistoty. Léta jsme působili jako strana opoziční a byl nám upírán podíl na řízení našeho krásného města. V roce 2015 jsme byli osloveni dvěma dalšími politickými subjekty – HORA a ANO – s nabídkou vytvořit koaliční seskupení a převzít spoluzodpovědnost za rozvoj a řízení města.

Reagovali jsme vstřícně a s výše jmenovanými subjekty jsme vytvořili koaliční seskupení nového typu, otevřené i dalším volebním stranám a hnutím v zastupitelstvu.
Následný dynamický rozvoj města potvrdil správnost našeho rozhodnutí.  V čele stanuli odborníci, došlo k zásadním změnám stylu práce. Ke zrychlení, racionalizaci a mnohomilionovým úsporám v realizaci akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu. Bylo připraveno a realizováno mnoho záměrů a akcí a vyřešeno velké množství problémů, palčivých pro občana. Výrazně se zlepšila práce města s dotačními tituly. Přesto není vše ideální...

Jako podstatný a narůstající problém vnímáme snahu podnikatelských kruhů ve vedení města o absolutní politickou dominanci. Silná pozice tohoto uskupení bohužel již nyní brání úspěšně dokončit restrukturalizaci a racionalizovat činnost největší městské společnosti EKOLTES a.s. a konečně tak přiblížit její služby občanům.
Chceme město pro občany, řízené všemi, kdo požívají jejich důvěru. Nelíbí se nám vize města, ovládaného technokraty a využívaného jako nástroje pro jejich záměry.

Denně dokazujeme, že město umíme řídit, že jsme připraveni se na jeho vedení i nadále podílet, spolupracovat s ostatními politickými subjekty v zastupitelstvu. Jsme plně odhodláni převzít svůj díl zodpovědnosti za rozvoj města Hranic, za uspokojování potřeb a zájmů jeho občanů. Možnost realizace našich záměrů závisí na výsledku voleb. Neklademe si úkoly nesplnitelné. Zastupitelé za KSČM budou usilovat o realizaci našich programových cílů.  Respektujeme rovnoprávný dialog nejen s politiky, ale hlavně s občany, s každým, kdo má nezištný a poctivý zájem na rozvoji města ve prospěch nás všech. Věříme, že se dožijeme situace, kdy městská koalice bude složena pouze podle schopností a kvalit zastupitelů a jejich odhodlání prospět občanům, a ne na základě finančně ekonomických popudů a osobních a skupinových cílů. Město je tu přece pro všechny občany rovným dílem…
Zveme Vás k volbám, pomozte nám svou účastí a rozhodováním naši vizi vývoje uskutečnit...

8. 9. 2018

Městská hromadná doprava v Hranicích a globální oteplování.

Jsem velmi ráda, že MHD v Hranicích je jak se říká „100% elektro“ a že konečně zmizely z našich cest již značně opotřebované a čmoudící staré autobusy. Jednomu z těch nejstarších a nejvíce rozklepaných cestující přezdívali KRAKEN. Skřípal uvnitř tak, že jsme se všichni obávali, že každou chvíli nastane jeho poslední hodinka. To vše je již naštěstí hudba minulosti. Elektrobusy jsou uvnitř čisté, prostorné, a jízdní komfort slušný. Ovšem, což mne ale nemile překvapilo, je zjištění, že nemají klimatizaci. V horkém létě (v dnešním období veder) to všichni v elektrobusech velmi palčivě pociťujeme. A bohužel bude asi ještě hůř – klimatizace se zkrátka stává nezbytností. Jak pro řidiče, tak i pro cestující je nezbytná, prostě žádný komfort nebo nadstandard, ale naprostá nutnost. Hlavně lituji řidiče – vedro mučí a nápoj není kde zchladit. Zjišťovala jsem si zkušenosti z ostatních měst, tedy jak se jinde o provoz MHD starají. Tak například Nový Jičín provozuje Arriva – mají stejný typ busu SOR 9,5 a je KLIMATIZOVANÝ. Super, tam už mysleli na budoucnost a na klienty. Ráda bych věřila tomu, že firma ČSAD Frýdek Místek a.s., která  MHD v Hranicích provozuje,  završí zatím převážně dobré zkušenosti s provozem elektrobusů v Hranicích onou pověstnou třešničkou na dortu a klímatizaci do svých vozidel v brzké době doplní. Vždyť spokojenost klientů je jistě to prvotní?!  Předem jí za to děkuji.

Žurmanová Jarmila