31. 1. 2011

Dopravní značky umístěné v chodníku

Antonín Honysz  

 Na podzim 2010 byla provedena rekonstrukce chodníku na Tř. 1. máje v úseku domů 1623 až 1620. Na třech místech zůstaly ukotveny v dlažbě nového chodníku sloupky silničního dopravního značení.

Až 11. ledna pracovníci Ekoltesu dvě značky přemístili mimo chodník. Je ale nepochopitelné, že na třetí značku se "vykašlali", nepřemístili ji a odjeli. Značka je v novém chodníku postavena tak nevhodně, že dospělý člověk ji má při snížené viditelnosti na úrovni obličeje. Do dnešních dnů značka stále stojí tam, kde by podle zdravého rozumu být neměla a překáží chodcům. V současné době však i technice provádějící zimní údržbu chodníku, která při objíždění značky devastuje trávník.

S dotazem, kdy bude značka v blízkosti domu 1620 přemístěna, jsem se obrátil na vedoucího odboru dopravy MěÚ. Odpověď zní:

„Součástí rekonstrukce chodníku na Tř. 1. máje nebyly úpravy dopravního značení. Do něj firma provádějící předlažbu nezasahovala. Úpravu dopravního značení si zajišťuje spol. EKOLTES a.s. tak, aby mohla provádět zimní údržbu. Na základě Vaší připomínky byla vyzvána, aby posoudila tuto místní situaci.“

 Zastávám názor, že Ekoltes je firma, která musí plnit majitelem (městem) zadávané úkoly, za jejichž plnění je z obecních prostředků placena. Chodníky a dopravní značení jsou městským majetkem a za jeho řádný stav vůči občanům města zodpovídá odbor dopravy a ne někdo městem placený.  Proč věc úředník MěÚ přímo neřeší a vyzývá někoho, aby to za něj, když se mu bude chtít, nějak vyřešil. A co když se tomu někomu chtít nebude?

Proč nebyly značky přemístěny již při prováděné rekonstrukci místo pracné úpravy ve dvou případech až později, kdy se nový chodník v jednom případě musel rozebrat a ve druhém v novém chodníku zůstal uříznutý železný sloupek?

30. 1. 2011

Zrušení retardérů v Komenského ulici

Ing. Karel Hübl, zastupitel zvolený za Věci veřejné 

Rada města svým usnesením z 18.1.2011 schválila úpravu stávajících retardérů v Komenského ulici dle varianty č. A3 s prodloužením nájezdu za 242 tis. Kč.
K posouzení byly předloženy tři varianty úpravy retardérů a náhrada retardérů  světelnou signalizací radar- semafor a měření rychlosti.

Na únorovém zastupitelstvu předložím k posouzení ještě další variantu - zrušení všech retardérů a vybudování kruhových křižovatek s ulicí Skalní a Hřbitovní. Dle mého názoru je možno dosáhnout stejné bezpečnosti provozu jako při vybudování tří příčných prahů.

Výhodou je navíc :
  • větší plynulost dopravy
  • menší produkce výfukových plynů
  • menší hlukové zatížení okolí komunikace
  • větší bezpečnost při vyjíždění z ulice Skalní a Hřbitovní
  • možnost průjezdů sanitek a hasičů
  • větší propustnost křižovatek postačující i při dalším rozvoji dopravy v této lokalitě.
  • odstranění poškozování vozidel při přejíždění zpomalovacích prahů   
V ulici Hřbitovní budou asi problémy s umístěním. Za prověření to však rozhodně stojí.

            Jde to lépe                                                                

Důchodci, děkujeme. Odcházíme!!!

Radomír Dolanský, blog iDNES.cz
V posledních týdnech se stáváme svědky odhalování hnusu v nás. Řada mladých lidí se vyjadřuje o důchodcích způsobem, který jako by vypadl z nacistických učebnic o řízené selekci, zatímco nás politici straší bubáky z Dělnické strany. Straší také seniory, že jim okleští důchody. Důchody, které si poctivě odpracovali, které jim nikdo nedává darem jako jiným skupinám v české kotlině.

28. 1. 2011

Profesní životopis


Albín Bílek politikus

 Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku.
Kávu mi vařila sexy sekretářka, do práce jsem jazdil Tatrou 613.
Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000,- Kč na pohřeb člena ÚV KSČ.
Řekl jsem, že za 5000,- Kč pochovám celý ÚV sám.
 
Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku.
Kávu mi vařila stará sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 603.
Jednou mi vyčítali, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ.
Řekl jsem, že kdybych  věděl, že je opravdu poslední, přišel bych s transparentem.
 
Od té doby jsem pracoval jako  mistr.
Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vařil sám.
Na stěně jsem měl obraz Husáka a Lollobrigidy. Řekli mi, abych  tu kurvu sundal.
Sundal jsem Husáka...
 
 
                          Od té doby jsem pracoval v kotelně, ale život mne poučil....
Pak přišel sametový převrat ...nechal jsem se rehabilitovat...

Od té doby pracuji v politice.
Kávu mi vaří sexy sekretářka, do práce mě vozí řidič v Audi.
  Držím hubu a zvedám ruku, jak je potřeba.
Moje životní úroveň zase stoupá. Na výstřelky mládí jen v hezkém vzpomínám

26. 1. 2011

Z rozhovoru s podnikatelem Tomiem Okamurou


Jste podnikatel, a přesto jste před časem vyslovil názor, že stávka zaměstnanců ve veřejném sektoru proti snižování platů je legitimní. To bylo celkem překvapivé.

V tomto konkrétním případě stávkujícím rozumím. Stát dlouhodobě vyhazuje peníze oknem za nesmyslné projekty, veřejné peníze se masově rozkrádají a připadne mi nefér brát jako prvním peníze těm, kteří dluhy státu nezavinili. 

To nemá nic společného s pravicí nebo levicí. To, aby se peníze nerozkrádaly, nebo nevyhazovaly oknem, by mělo být přece za každé situace normální. Stát však ani mě, ani stávkující nepřesvědčil, že opravdu začal veřejné peníze šetřit, či s nimi správně nakládat. Koneckonců kauza příprav podvodů na Státním fondu životního prostředí dává tomuto argumentu za pravdu. 

Ukázalo se, že není problém nadhodnotit zakázku o tři miliardy, ale je problém zachovat už tak nízký plat školníka nebo školní kuchařky. Můj názor se odvíjí od neetického jednání vlády - nedokázala státní zaměstnance svým jednáním přesvědčit, že škrty jsou nutné a že neexistuje jiná varianta úspor. Vláda se o to ani jako celek a systémově nepokusila.

25. 1. 2011

Retardéry v ulici Komenského a riziko ztráty dotace


Dojde ke - zlepšení špatné průjezdnosti obcí
                - snížení negativních vlivů na životní prostředí
                - zlepšení dopravní obslužnosti - lepší průjezdnost zajistí snížení průměrné 
                                                                    spotřeby paliva na průjezd komunikací 
                - zvýšení využití městské hromadné dopravy.                     
                                ____________________________
 
 Potřebu zajištění bezpečnosti chodců v ulici Komenského nikdo nezpochybňuje.

Současně je však třeba učinit vše pro to, aby se minimalizovala zdravotní rizika vyplývající z vysokých koncentrací polétavého prachu a dalších škodlivin vznikajících při zbytečném brzdění před retardéry a rozjíždění aut za nimi.

Retardéry jsou rovněž víc jak rok starým hlukovým měřením prokázanou příčinou překračování hygienických limitů hluku ve vnějším a pravděpodobně i vnitřním chráněném prostoru některých domů na této ulici. V pozici mrtvého brouka vedení radnice vědomě nerespektuje příslušné právní normy a co víc, dodnes oficielně neposkytlo objektivní informaci o výsledcích zmíněného měření.

Při kontrole provedené kontrolním výborem při zastupitelstvu v minulém volebním období bylo zjištěno neplnění Technických podmínek č.85, které jsou schváleny pro tento druh zpomalovacích prvků Ministerstvem dopravy. Jako příklad cituji: „vícenásobné užití zpomalovacích prahů by nemělo nahrazovat účelnější kombinací jiných vhodných zklidňujících opatření“. V jiné části TP se uvádí, že při společném provozu s autobusy veřejné dopravy by se měly použít sklony min. 1:20, jinak řečeno nájezdy na retardéry by, v případě zachování jejich výšky, měly být minimálně 2x delší než ty stávající, atd.

Představitelé města se při různých příležitostech zmiňují o poskytnuté dotaci. Riziko ztráty dotace je však spíše v tvrdošíjném obhajování neobhajitelného. Zdůvodnění žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Komenského (včetně výstavby retardérů), podepsané tehdejším starostou města Mgr. Miroslavem Wildnerem, je uvedeno v úvodu příspěvku. Nic z toho, „díky“ zvolenému řešení zpomalovacích prvků, plněno není.

Vyřešení situace v Komenského ulici je možné pouze nalezením optimálního kompromisu. A o to se dosud nikdo nepokusil. 

Další informace na toto téma jsem zveřejnil na těchto stránkách:

Zdeněk Špiřík

21 let poté

Jan Sladký

Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.

Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem. Tady je:


.  

23. 1. 2011

V Hranicích se bude opět kopat

Ing Karel Hübl, pověřený zástupce POM a předseda klubu VV v Hranicích 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. podaly 6.12.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce a přístavba kanalizace Hranice. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace v ulici Potoční a Svatoplukově, při které má být rozkopána nová asfaltová a dlážděná komunikace a zničena nová výsadba stromů. Komunikace  byla městem vybudována v loňském roce s dotací z fondů EU.
Je naprosto neomluvitelné, proč rekonstrukce kanalizace nebyla provedena v loňském roce před rekonstrukcí komunikace a výsadbou stromů. Svědčí to o velmi špatné informovanosti mezi radou města a vedením společnosti VaK Přerov.
 S navrhovanou stavbou klub Věci veřejných zásadně nesouhlasí a prostřednictvím občanského sdružení POM zaslal k podkladům pro územní řízení negativní stanovisko. Zarážející je, že ostatní účastníci řízení s navrhovanou stavbou souhlasí.

                                                      Ulice Potoční a Svatoplukova, které mají být po roce znovu rozkopány a nová výsadba zničena navrhovanou rekonstrukcí kanalizace 
Pokud bude stavba realizována, dojde nejen k nehospodárnému vynaložení veřejných prostředků daňových poplatníků v řádech milionů Kč, ale obyvatelé budou opět vystaveni zhoršenému životnímu prostředí během stavby. Centrem Hranic je vedena tranzitní doprava na sil. I/35 do Valašského Meziříčí a každá uzavírka silnic nebo omezení dopravy způsobuje zvyšování kolapsu automobilové dopravy při denních špičkách.
V současné době jsou Hranice  vyhlášeny MŽP oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stavba je v rozporu s „Programem snižování emisí a programem ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic.“
VV se tak snaží zamezit dosavadnímu plýtvání a rozhazování peněz daňových poplatníků a hazardování se zdravím obyvatel města. Politici ve vedení města a zodpovědní zástupci Vodovodů a kanalizací Přerov se musí začít chovat jako dobří hospodáři a přestat utrácet veřejné prostředky na hloupé a nedomyšlené projekty.
Věříme, že se na radnici ještě najdou zodpovědní úředníci a stavbu se podaří zastavit.

18. 1. 2011

Zamyšlení

Miroslav Raindl, zastupitel

V minulých dnech mě oslovil jeden občan, který má blízko k současné koalici na radnici. Vyčítal mi, že Hranické listy uveřejnily doslovnou verzi vystoupení na mikrofon zastupitelů Zímy a Sedláčka. Nebyl to od nich skutečně žádný brilantní výstup. Ale právě Hranické listy jsou tou platformou, kde může občan vyjádřit svůj necenzurovaný názor, kde je možno informovat o dění ve městě.
__________________________

V předchozím roce jsem ironicky vyzval  novináře z Hranického deníku přítomného na jednání zastupitelstva, ať nepíše o fiasku s udělením Ceny města panu Delongovi. Očekával jsem, že bude, jak se říká, investigativní, a zjistí, proč nebyla shoda v koalici pro udělení ceny. Radní totiž „předběhli“ jednání zastupitelstva, začali předčasně jednat s rodinou pana Delonga a počítali se samozřejmým schválením. A přepočítali se. I přes opakované hlasování se cenu nepodařilo udělit. Už dlouhodobě se ukazuje, že Rada Města často rozhoduje z pozice nejvyššího orgánu.

Když vznikala současná koalice, byl jsem osloven ještě v první den voleb, zda bychom podpořili koalici za účasti sociálních demokratů. To jsem samozřejmě slíbil. Je to přece strana na levici. Ovšem už těsně po volbách se situace změnila. Sociální demokraté opojeni těsným vítězstvím, si připravili svou koalici. Upnuli se na jiné subjekty. A zdůraznili politickou stránku voleb.
A tak se vlastně opakoval podraz z roku 2006. To mě tehdy oslovil pan Sedláček. U něj v klubovně jsme se sešli v počtu 9 tehdy zvolených zastupitelů /Nezávislí, ČSSD, Právo a Spravedlnost a KSČM/ a dohodli jsme další postup. Bohužel, už za několik dní právě pan Zíma, Sedláček, Káňa, paní Ondriášová mi oznámili, že dostali jiné nabídky. Prostě nedodrželi slovo. Nejsem nahněvaný. Jsem smutný, že slovo se dnes nedrží. Podání ruky nic neznamená.

Proč si sociální demokraté nedokázali podržet bývalého starostu Rudolfa Nováka? Vždyť jejich jeden hlas připadl tehdejší koalici. Je farizejské, že se nyní koalice tzv. chlubí Zámeckým klubem. Když se jednalo o jeho zbudování, byli proti právě sociální demokraté, ODS a část komunistů. Dokonce v ODS vylučovali ze svého středu zastupitelku, která pro klub zvedla ruku. Potom stříhají pásku při jeho otevření, poukazují na význam klubu, atd.

Všichni se obracejí vzpomínkami na pana Nováka. Ale právě ten byl zastáncem široké účasti zastupitelů jak v Radě Města, tak i v jednotlivých orgánech a společnostech města. Tyto volby byly především o osobnostech. Ne o stranách. Voliči jasně stanovili pořadí. A je smutné, že z prvních tří zvolených zastupitelů ani jeden není např. v radě města. A také voliči rozhodli, koho už nechtějí. Tak skončila např. Strana zelených. Nejenže se příliš politicky vymezovala /s kým po volbách a s kým ne/, ale především se politikou tak zahltila, že jí nestačily síly na řešení problémů životního prostředí.

Někteří také z toho udělali politickou akci. A soutěž se vším všudy. Když po volbách starosty a rady města přijel přerovský primátor pan Lajtoch do Hranic, „napochodoval“ hlavní sociální demokrat k němu a hrdě mu hlásil: „Úkol splněn, máme starostku“! Tady ale přece nejde o žádnou soutěž.

Možná se budu opakovat. Ale bez dialogu to nepůjde. Já osobně, i naše strana jen uvítáme, když se budeme i neformálně setkávat a řešit problémy našeho města. Zejména při sporných bodech. Ale to by asi museli v zastupitelstvu sedět jiní lidé. A tak se okruhem vracím zpět k úvodnímu odstavci – není to ironie, když se lidé, jejichž způsob jednání jsem na několika příkladech popsal, cítí dotčeni poté, když si mohou přečíst, co na veřejně přístupném zasedání zastupitelstva říkají a obhajují?

Vítám zvýšený zájem mladých lidí, kteří se svými připomínkami aktivně podílejí např. na tvorbě rozpočtu, mají trefné připomínky k jednání zastupitelů. Je to jen dobře. Nelze než v řadě případů souhlasit s názory, které prezentují. A to nejen na stránkách Hranických listů.
I když s menším zpožděním, dovoluji si všem občanům a také čtenářům Hranických listů popřát hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce. Poděkování zaslouží i redakce HL za otevření prostoru aktuálním informacím i konstruktivní kritice místních nepořádků.

17. 1. 2011

Věci veřejné plní svůj volební program a řeší protipovodňovou ochranu Hranic.

 V pondělí 17. ledna vydal stavební úřad Hranice územní rozhodnutí na stavbu  „Zkapacitnění jezu v Hranicích“.

 Občanské sdružení POM zastoupené předsedou klubu VV v Hranicích společně s Povodím Moravy zajistilo po pěti měsících intenzivní práce vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Rozšíření jezu o jedno pole šířky 16 m zajistí při povodních snížení hladiny Bečvy o cca 1,25 m  dostatečnou ochranu území zatopeného při loňské povodni na Bečvě.Na základě předaných podkladů Povodí Moravy požádalo 30.11.2010 o dotaci a zařadilo stavbu do svého letošního plánu protipovodňových opatření. Nyní již další přípravu a realizaci bude zajišťovat Povodí Moravy. Předpokládané náklady stavby se odhadují na 200 mil. Kč. Stavba by měla být realizována nejpozději do r. 2013.

Nejdříve bylo nutno zajistit u firmy Poyry zpracování studie proveditelnosti za 114 tis. Kč. Bývalé zastupitelstvo města Hranic a Olomoucký kraj nepřispělo na studii proveditelnosti ani korunu . Občanské sdružení a Věci veřejné se tak obrátily o pomoc na hranické podnikatele a fyzické osoby, kteří k dnešnímu dni darovali celkem 100 000,- Kč. Zbývající finanční prostředky jsou přislíbeny od dalších hranických podnikatelů.

Seznam firem a fyzických osob, které poskytli k dnešnímu dni finanční dary:

Datum
Dárce
15.9.2010
KOVOSTA FLUID
10 000
22.9.2010
Jindřiška Číhalová
5 000
24.9.2010
Matuška Pavel
1 000
1.10.2010
Milan Kaštovský
1 000
18.10.2010
PCRK
3 000
29.10.2010
GESS
4 000
24.11.2010
TONDACH
10 000
22.9.2010
Ing Emil Kostka
15 000
27.9.2010
Dakr
10 000
4.10.2010
Jindřich Bartsch
1 000
5.10.2010
Kunst
10 000
7.10.2010
PB SCOM
15 000
16.11.2010
SSI Schafer
15 000

Celkem
100 000

Všem moc děkuji a v zajišťování protipovodňové ochrany budu pokračovat, nyní již snad s větší podporou města.

Ing Karel Hübl, pověřený zástupce POM a předseda klubu VV v Hranicích

Ad: Drahotušská lapálie, aneb Jak je to doopravdy

Bc. Magdalena Gladišová
Velice jednoduše se pouští jedovatá slina, pokud člověk o problému nic neví. To je případ příspěvku Drahotušská lapálie. Nevím, jestli autor v Drahotuších žije, spíše mi připadá, že tudy pouze projíždí.
Kdyby v Drahotuších totiž bydlel, tak by věděl, že pro uspořádání veřejné schůze v obci jiný vhodný prostor než sál hasičské zbrojnice není. Ještě se nabízí o malinko větší tělocvična ZS, kde ale nejsou židle a stoly nebo sál U Jelena - kdo ale ví, jak to tam vypadá, uzná, že to není moc vhodný prostor. Navíc zkušenosti hovoří o tom, že veřejných schůzí se neúčastní více než 70 lidí, spíše méně, ostatní nemají zájem. Drahotuše dlouhodobě postrádají prostory nejen pro akce typu veřejná schůze, ale vůbec pro jakékoliv akce a setkávání.
 K poznámce nejdřív volba, pak diskuse - při jakémkoliv jednání, i zastupitelstva, rady, všeobecně kdekoliv, je diskuse na konci programu. Autor pravděpodobně nemá zkušenost s nějakým podobným jednáním, jinak by to věděl.
Retardér byl do ulice Zahradní umístěn na základě požadavků občanů v anketě, také proto, že jde o obytnou zónu, kde je průjezd zakázán a kde se nachází zadní vchod do školy a na hřiště. Ty retardéry jsou tam dva, zajímavé je, že ten druhý pisateli nevadí (možná ani neví, že tam je). Oba retardéry by byly ideální blíž školy, ale tam není veřejné osvětlení, které už 8 let po městě požadujeme, zatím bezúspěšně. Osazení retardéru má svá pravidla a právě veřejné osvětlení je základní podmínkou. S bydlištěm kohokoliv to nemá nic společného. Domnívám se navíc, že mít retardér u domu je spíše obtěžující, než nějaká výhoda.
Autor navíc asi nesleduje složení rady a zastupitelstva a vůbec komunální politiku v Hranicích, jinak by totiž věděl, že paní Zapatová je opoziční zastupitelkou za Hranice 2000 a rozhodně nemá sebemenší důvod dělat něco v režii nové rady města, naopak. Počet členů osadního výboru je dán usnesením zastupitelstva - je jich 7. Jako člen osadního výboru mohl být navržen kdokoliv, nic nebránilo nikomu, aby navrhl další jména, mohl to udělat i pisatel. Nakonec se sešlo kandidujících jmen 8, tedy o jednoho víc, ale i kdybych těch návrhů bylo 10, 15, 20, nebyl by to problém. O těchto navržených jménech pak přítomní hlasovali a členy osadního výboru se stali ti, kdo získali nejvyšší počet hlasů. Volbu osadního výboru Zákon o obcích neupravuje, varianta hlasování na veřejné schůzi je dostatečně transparentní, demokratická a otevřená.

16. 1. 2011

Obecní nebo soukromé?


Milosrdný sníh pomalu zmizel a odhalil nepořádek, který je mnohdy už od podzimu. Na některých sídlištích například ještě spadané listí od podzimu. Velmi názorným příkladem je cyklostezka do Velké. V bývalém náhonu se nacházejí pořezané větve z letní údržby vzpomínané cyklostezky. Zatímco vedlejší břeh náhonu udržuje soukromník. Také on si udělal prořezávku svých stromů. Větve pěkně poskládané, břeh v délce desítek metrů vyčištěn, pohrabán…Když tak procházíte městem, mnoho obyvatel už zahájilo úklid obecních prostor před svými domy. I oni městu pomáhají. Zaslouží poděkování za pomoc při úklidu obecních chodníků. Jako naše domovnice, která se stará téměř o 30 metrů.

Zvýšenou údržbu by si zasloužila i cesta od kruhového objezdu směrem ke Kauflandu. Tradičně plný jediný koš, nepořádek u přechodu pro chodce u prodejny automobilů pod kopcem. Možná to patří společnosti Kaufland, možná městu. Stejně jako zasluhují větší péči zdevastované schody a přístupová cesta k vrátnici CTP /bývalý Philips/. Poškozený koš se tam i přes mé upozornění povaluje již druhý rok. Je natolik zničen, že by potřeboval výměnu. Možná, že by stálo za úvahu začít i s úklidem posypového materiálu. Je bez sněhu, poměrně teplo. A může být tak méně práce při jarním úklidu. Ale nejsem až takový odborník. Zřejmě se mýlím.

Hezký den, M. Raindl

15. 1. 2011

Drahotušská lapálie

Jméno autora je redakci známé

Dne 11.1.2011 proběhla volba členů osadního výboru. Podivné na celé volbě bylo:
1/  Volba se uskutečnila v prostoru pro cca 70 osob, přestože Drahotuše mají přes 1000 obyvatel.
2/ Na otázky okolo počtu navrhovaných osob do osadního výboru byly odlišné odpovědi, jednak od p.Zapatové a jednak od místostarosty Wildnera.
3/ Nejdříve proběhla volba a až potom byla diskuze.
V diskuzi se p.Zapatová snažila obhájit neobhajitelné, např. vynaložené peníze na zpomalovací retardér na málo frekventované lokalitě v blízkosti jejího domu.  Napsaného o schůzi  by mohlo být víc, ale pokud tento stav nevadí občanům Drahotuš a neprotestují proti způsobu konání volby, tak další psaní o problémech Drahotuš je zbytečné. Možná se však jedná o dobrou režii rady města Hranice, aby volba osadního výboru byla formalitou.

14. 1. 2011

Havárie zaklenutého potoka v Hranicích, v ulici Partyzánské

 Ing Karel Hübl, předseda klubu VV v Hranicích 
Havárie vznikla 24.-25. června 2009 při extrémních přívalových srážkách, kdy spadlo během dvou hodin 85 – 95 mm srážkového úhrnu. Při extrémním průtoku povrchových vod došlo k zahlcení zaklenutého potoka a zatopení ulice Partyzánské včetně přilehlé zástavby.
Příčinou havárie bylo potrubí chráničky plynovodu a kabelu, které procházejí napříč profilem zaklenutého potoku. Při zvýšeném průtoku došlo k zachycení naplavenin na obě potrubí a výraznému snížení průtočné kapacity zaklenutého potoku, což způsobilo zatopení ulice Partyzánské a poškození cca 8 m úseku otevřeného koryta před propustkem na Smetanově nábřeží.

Zatr.potok se zachycenými splaveninami na chráničkách
Stejné místo s chráničkami po vyčištění


 Městu a vlastníkům přilehlé zástavby tak vznikla značná škoda a její náhradu mělo město požadovat od vlastníků chrániček plynovodu a kabelu. Především však město mělo okamžitě požadovat přeložení plynovodu a kabelu mimo průtočný profil potoka, aby se situace neopakovala při dalším přívalovém průtoku.
Bohužel město téměř po roce v březnu 2010 nechalo zpracovat technicko-ekonomickou studii a následně objednalo zpracování projektové dokumentace na nové zatrubnění potoku v délce 110 m o předpokládaných nákladech cca 3,5 mil. Kč. Důvodem je údajně havarijní stav celého úseku zaklenutého potoku.
Při podrobné prohlídce zaklenutého potoku jsem zjistil, že potok je v celém úseku v dobrém stavu a že je pouze nutno opravit poškozený úsek před propustkem na Smetanově nábřeží.
Pokračování  příspěvku ZDE


13. 1. 2011

Zodpovědný občan musí projevit neochotu „mít rozum“?

Zdeněk Špiřík
  
Úryvek z diskuze na internetu:
„Výrazem „politické krytí“ označil bývalý ministr životního prostředí P. Drobil ochranu, kterou jako nějaký protektor poskytl řediteli Státního fondu životního prostředí Michálkovi. Od něho ovšem očekával bezpodmínečnou loajalitu. Hlavním Michálkovým hříchem se stala právě neloajalita. Jeden z dotčených aktérů charakterizuje jeho neochotu „držet basu“ slovy „celkově nízká sociální inteligence“ (zřejmě ódeesácký výraz pro svědomí). Svým způsobem je to výstižný termín – popisuje totiž skutečnost, že ten, kdo se v podobné situaci rozhodne jednat jako zodpovědný občan, musí projevit neochotu „mít rozum“ – neochotu přizpůsobit se pravidlům těch, kdo poskytují „politické krytí“.“ 

  Nechci srovnávat vrcholovou politiku s komunální, protože ve svém optimizmu stále doufám, že ta komunální ještě není tak zaneřáděná, jako vrcholová.  Přesto nalézám určitou paralelu mezi situací pana Michálka, popsanou v názoru převzatém z diskuze na internetu a naší hranické radní Mgr. Pavly Tvrdoňové. 

Změna pro Hranice svým voličům slíbila transparentní rozhodování a nakládání s obecními prostředky, chce s občany města také konzultovat závažná rozhodnutí, atd. To je však v příkrém rozporu se staronovou válcovací metodou staronové radniční koalice, která bez jakéhokoli zaváhání navázala na zvyky z minulého volebního období. Zmíněná metoda káže odmítnout všechno, co vzejde z opozice, nebo dokonce od prostého občana města.

Nezávidím paní Tvrdoňové. Pokud bude chtít splnit viditelnou část programu uskupení Změna pro Hranice – a to její voliči očekávají - čelí riziku, že její neochota „držet basu“ v radě města a v zastupitelstvu bude „místními protektory“ označena za „celkově nízkou sociální inteligencí“.

12. 1. 2011

Kasárna Jaslo - promarněná šance?


Na hranicku je v současné době bez práce téměř 2 500 lidí…..
Klub VV v Hranicích
Město do vybudování areálu bývalého Philipsu vložilo cca 55 mil. Kč, stát cca 1,5 mld Kč a daňové výhody, které následně zahraniční investor se slušným ziskem využil a odešel. Výstavbu tohoto areálu, jak si všichni dobře pamatují, doprovázela i velká očekávání na snížení nezaměstnanosti na hranicku, která se však bohužel nenaplnila.
Nyní v nevyužitém areálu živoří pár firem a město se raduje z naděje, že zde přijde nová firma a vytvoří 35 nových pracovních míst. Původně se zde uvažovalo s vytvořením až 3 500 nových pracovních míst. Nenávratně byla zdevastována plocha 45 ha zemědělské půdy nejlepší bonity v Hranicích.
V současné době je v původním areálu Philips vybudována průmyslová zóna CTPark o zastavěné ploše 60 000 m2 a provedeny terénní úpravy pro rozšíření zastavěné plochy o dalších 80 000 m2.
Letecký snímek areálu kasáren Jaslo
Pro podnikatelské aktivity se v současnosti ukazuje nová možnost a to využít opuštěný areál kasáren Jaslo o celkové ploše cca14,6ha.  Ve zpracované studii proveditelnosti z konce roku 2009 za 1,9 mil. Kč  je uvažováno s využitím plochy 6,6 ha pro podnikatelský inkubátor, sklady a lehký průmysl o celkové podlahové ploše objektů cca 11 700 m2. Což jsou zcela jistě dostatečné plochy min. na 15 roků pro rozvoj podnikání v Hranicích.
Přesto je v novém územním plánu uvažováno s dalšími průmyslovými zónami na nezastavěných zemědělských pozemcích. Návrh na jejich zrušení zastupitelstvo nepřijalo!
Pokračování ZDE 

11. 1. 2011

Praha, 21.září 2010


Tomio Okamura: „Je nefér brát peníze těm, kteří dluhy státu nezavinili.“


Neznám aktuální čísla roku 2010, ale od roku 1995 do roku 2007 rostly výdaje na provoz státních institucí o osm procent rychleji než výdaje domácností. Jinými slovy stát sám na sebe utrácí stále víc a víc. Samotné sociální dávky tedy podle těchto čísel nejsou rozhodně tím, co by stát ruinovalo.
Problém je, že stát podle některých ekonomů potřebuje dvě koruny na to, aby vám jednu korunu vyplatil. Stát je prostě extrémně neefektivní.
Stát peníze nás poplatníků nehorázným způsobem rozhazoval a nechal rozkrádat celých uplynulých 20 let. Aktuální audity na ministerstvu obrany nebo dopravy dnes ukazují na konkrétních kauzách, jak stát vyhazoval miliardy oknem…."

10. 1. 2011

Transparentní radnice


Na únorovém zastupitelstvu předloží Změna pro Hranice prostřednictvím Mgr. Pavly Tvrdoňové návrh, který má za cíl zprůhlednit hospodaření radnice. Předkladatelé uvítají Vaše připomínky, popř. návrhy na doplnění. Zaslat je můžete i prostřednictvím adresy hranicke-listy@seznam.cz

Zastupitelstvo města Hranice po projednání schvaluje/neschvaluje, že:

1.   Město Hranice zveřejní na internetu bez omezení přístupu po dobu jejich platnosti všechny kopie smluv, dodatků, příloh, předávacích protokolů a zpráv z kontrol s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, se začerněnými či anonymizovanými údaji, které by mohly vést k identifikaci fyzických osob a s výjimkou smluv, které nelze zveřejnit z důvodu hrozby sankce.

2.   Město Hranice nesmí, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné zveřejnit bez hrozby sankce.

3.   Město Hranice bude na internetu bez omezení přístupu zveřejňovat všechny výdaje města Hranice vyšší než 3 000 Kč, a to se jmenovitým určením, jedinečným avšak anonymizovaným v případě fyzických osob, každého adresáta platby a platebního důvodu ve formě odkazu na konkrétní smlouvu či zdůvodnění, nejpozději vždy od třicátého dne od provedení platby po dobu alespoň 5 let od jejího provedení.

4.   Zastupitelstvo města Hranice bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z jednání zastupitelstva bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva. Zápis z jednání zastupitelstva města Hranice u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět, který zastupitel hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání zastupitelstva města Hranice bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.

5.   Rada města Hranice bude ve všech věcech kromě voleb a odvolávání orgánů hlasovat veřejně. Kopie zápisu z jednání rady, bude anonymizovat údaje o fyzických osobách s výjimkou členů zastupitelstva a rady. Zápis z jednání rady města Hranice u každého hlasování s výjimkou voleb a odvolávání orgánů bude vždy jmenovitě uvádět, který radní hlasoval pro návrh, který proti návrhu, který se zdržel hlasování, a který nebyl přítomen. Zápis z jednání rady města Hranice bude po dobu alespoň 5 let umístěn bez omezení přístupu na internetu.


6. 1. 2011

Rezignovalo vedení města na roli dirigenta, pod jehož taktovkou by měl být areál Jasla adaptován na nové podmínky?

Zdeněk Špiřík

Na 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 9.prosince, předložil Ing.Karel Hübl návrh na zajištění aktualizace studie proveditelnosti kasáren Jaslo. Jednalo se mu o zajištění potřebných podkladů a analýz, které jsou nezbytné pro formulaci tak zásadního rozhodnutí, jako je reakce města na nabídku odkoupení tohoto areálu.
Potřeba rozsáhlé přípravy pro taková rozhodnutí je neoddiskutovatelná (blíže jsem se touto problematikou zabýval v příspěvku K dění kolem kasáren Jaslo z 24.11.2010).

Před zastupiteli je však při rozhodování o přijetí či nepřijetí nabídek armády dodnes obrazně řečeno prázdný stůl. Studie proveditelnosti zpracovávaná na přelomu 2008 / 2009 je pouhou chatrnou odpovědí, navíc jen na malou část souvisejících otázek. K jejímu vypracování sloužila např. zcela obecná a nezávazná vyjádření některých podnikatelů z první poloviny 2007 i ničím nedoložené náměty. Byla zastaralá již ve fázi dokončování a dodnes s ní také nikdo dále nepracoval.

Napojení tohoto areálu je ve studii řešeno původním zadním výjezdem z kasáren na ulici Nová. Zřejmě na základě mé kritiky byl koncem roku 2009 zpracován dodatek zobrazující široký vyšrafovaný pruh prostorem mezi železnicí a objekty CETRIS, kterým by teoreticky mohlo vést napojení na silnici I/47. Nikdo se už ale nenamáhal prověřit vlastnické vztahy k pozemkům, natož pak zadat zpracování technického posouzení reálnosti takového napojení.

Byl jsem proto šokován, jak na návrh Ing.K.Hübla reagovala Ing. R. Ondriášová,starostka města:
„Při zpracování studie kasáren Jaslo byl proveden průzkum, byli osloveni zájemci, uchazeči, zda by chtěli investovat, takže průzkum jako takový byl, samozřejmě se postupně mění, protože někteří podnikatelé si mezitím našli jiné prostory. Co se týče financování, tak i tahlencta záležitost jednotlivých aktivit v tom areálu byla projednávána, no a na ORM jsou v tuto chvíli i 2 pracovnice, které sledují jednotlivé dotační tituly. Co se týče napojení kasáren Jaslo na silnici I/47 i tohlencto bylo prověřováno v rámci širších vztahů.“
Nikdo jiný už potom nediskutoval, paní starostka asi svým vystoupením zejména koaliční zastupitele přesvědčila, že nejlepší variantou je nedělat nic, protože zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení – tedy ani souhlasné s návrhem inž. Hübla, ani nesouhlasné.

K výše citovanému stanovisku Ing.Ondriášové doplňuji:
Na jednom ze zasedání zastupitelstva v roce 2008 jsem upozornil na předpokládaný nárůst nákladní dopravy po prodeji areálu Jasla a v té souvislosti jsem navrhl, aby byla formou studie prověřena reálnost napojení celé průmyslové zóny v této části Hranic na silnici I/47 koridorem mezi železnicí a areálem CETRIS. Jednalo se mi o prověření nejen technické stránky věci, ale i možnosti řešení vlastnických vztahů k pozemkům. Tehdejší paní místostarostka Ondriášová odpověděla, že se to bude řešit v rámci studie Jaslo. Jak to dopadlo, a za co město zaplatilo, jsem uvedl výše.

K tomu, aby bylo možno požádat o dotaci na nějaký záměr, je třeba splnit řadu předepsaných formalit a v neposlední řadě mít zpracovaný projekt. Vzhledem k tomu, že vedení města žádný projekt nezadalo, tak také žádný neexistuje. Tvrzení paní starostky, že 2 pracovnice sledují jednotlivé dotační tituly je tedy jen mlácení prázdné slámy, protože zmíněné pracovnice nemohou vědět, jaký projekt, a zda vůbec nějaký, vedení města v budoucnu zadá.
  

2. 1. 2011

Diskuze o průběhu 2. zasedání zastupitelstva pokračuje


Na stránkách HL jsme zveřejnili údajně nekorektní příspěvek Ivo Macháčka. Je k dispozici pod názvem Druhé zasedání ZM. Našim čtenářům proto nabízíme úplné znění vystoupení obou zastupitelů, v uvedeném příspěvku jmenovitě kritizovaných. Změny návrhu rozpočtu navržené Změnou pro Hranice jsou k dispozici ZDE. Čtenáři tak mají možnost si názor na dění v zastupitelstvu vytvořit sami.

Radní Ing.V.Zima:
 „No já jsem tady třetí, čvrté volební období v zastupitelstvu, ale skutečně při schvalování těchto rozpočtů tady já jsem jak v Jiříkovém vidění. Jsou tam samozřejmě aritmetické chyby, to se může stát, neměly by se stávat, ale jsou tam. To ještě bych chápal, že se na to upozorňuje. 
Ale nějak mně tady vadí ty připomínky, které proti temu, tomu rozpočtu defakto jsou a víceméně ty názory, které tady zaznívají, tak šmahem nějak tak ničí a zašlapávají to, co se tady za minulé zastupitelstva defakto pro občany vybudovalo, ať to bylo, vzpomenu za starosty pana doktora Juračky, doktora Nováka, Miry Wildnerového a jiných. 
Byl tu vytvářen nějaký systém podpory sportu v Hranicích a mohu říct, že tento systém nám závidí široké okolí, ne-li celá republika, kerá v Hranicích je. A my to tady chceme bez znalosti, bez znalosti věci a nějaké problematiky všechno smést ze stolu. 
Pomalu, ale těžko, víme, jak se vybudovávalo Městské kulturní zařízení klub, jak se vydupával defakto ze zničených hradeb a tak dále. Dneska jsou tady návrhy, ať se toto zruší, tak já, to už zbbb. Byl tady návrh prakticky na zrušení toho, šak, Beďo já neříkám, že jsi to ty, ale ty návrhy tady padají. A to je jeden podobný kacířský v uvozovkách návrh za druhý…Město zrušme všecko, na co doplácíme. Zrušme plovárnu, na kterou doplácíme, zrušme podporu fotbalistům, házenkářům, z kterého defakto nikdo nic nemá a já si myslím, že ta koncepce tady toho je velmi špatná. 
Jeden příklad za všechno. Je tady návrh na přesunutí třeba v oblasti grantové. V oblasti grantové, říkám několik roků v komisi výchovy a vzdělávání pracujeme, je tady přesunout 100 tisíc na granty vzdělávání. Několik roků po sobě jest částka na tento grant 150 tisíc. Je problém ji rozdělit, protože žádostí není tolik, aby tých 150 tisíc pokryly a my tam chceme dalších 100 tisíc přihodit a tak bych mohl pokračovat dál a dál.“

Zastupitel Jaroslav Sedláček:
„Já se domnívám, že předložený tady radou města, že má nějakou vypovídací schopnost, že má svou kvalitu, že to má nějaký vývoj, že to jsou zkušenosti ne jednoho volebního období, ale mnoha volebních období a že tento návrh na tomto zasedání podle mého názoru je takový silný zásah, že asi když tady se všichni budou vyjadřovat k tomu, jak by to vypadalo, kdyby se to přijalo, tak tady možná budeme sedět do půlnoci a ten závěr stejně žádný neuděláme.
Já se domnívám, že tak by se jednat o rozpočtu nemělo. 
Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města. My jsme zde v orgánu oficielně, skládali jsme slib 10. listopadu. Čili byl zde dostatečný prostor k tomu, aby za ten měsíc a něco se toto všechno projednalo na městě, následně v radě a tento rozpočet už byl předložen s těmito připomínkami k nějaké úpravě. 
Já si nedovolím tvrdit, za sebe to říkám, že zvednu pro rozpočet s těmito změnami, protože by se to dotklo tolika oblastí, kultury, sportu a podobně, dyť se to dávalo tak dlouho dohromady, když vezmu nejlepší sportovce, má to svoji motivaci, má to svůj význam, prostě chtěli jsme s tím podpořit sport, no ať s tím uděláme nějaký obrat a tak bych mohl pokračovat u každé položky.
Já si myslím, že za sebe říkám, já jsem pro to schválit rozpočet v této podobě, jak byl radou předložen a pokud dojde k nějaké úpravě, nic nám v tom nebrání. Ale mělo by to projít nějakým vývojem, odbory, mělo by se to prodiskutovat, mělo by to přijít do rady, ať prosím vás něco překotného tady neuděláme, co má nějaký dopad, kde naštvem mnoho lidí, dobrovolných funkcionářů a tak dále a tak dále.
Mně se to zdá tady to prostě surové, jako z hlediska připravenosti a já v žádném případě nejsem pro to, aby se dneska tyto zásahy do rozpočtu udělaly. Budu hlasovat pro rozpočet, který byl předložen, a prosím, ať se udělají nějaké změny. Nemám nic proti tomu.“

A pro úplnost to nejpodstatnější z vystoupení Ivo Macháčka na zastupitelstvu:
„Cílem je ušetřit na postradatelných výdajích a tyto prostředky využít v rámci investičních akcí. Na obecné povídačky o potřebě propagace města či regionu, podpoře kultury, na potřebnost tzv. spolupráce partnerských měst a podobně nereagovat, ale ptát se na konkrétní přínos.“