9. 5. 2021

K 76. výročí osvobození Československa...


Po roce opět vzpomeneme osvoboditele Československé republiky i našeho města od fašistické okupace položením  kytice s sousoší "Vítání" před vojenskou akademií v Hranicích..
                             


                                        
                                       Tentokrát mimořádně v pondělí 10.5. 2021 v 16ooh 
       
                                                 K účasti zve MěR KSČM  Hranice  
9-5-2021                                                                                              

1. 5. 2021


Prvomájové zamyšlení -

1. máj  2021 a jeho společenské  souvislostiTak nám oblohu prozářilo místy i jásavé sluníčko, rozzářilo den ,rozkvetly stromy, oteplilo se, odhodili jsme zimní oblečení,.... 

A  nastal květen a s ním přichází První máj -  celosvětový svátek všech lidí, kteří se živí vlastní poctivou prací, svátek vzájemnosti, lidské solidarity a pomoci. Je stále palčivě aktuální  připomínkou boje námezdně pracujících za práci, za sociální práva , za právo k lidsky důstojnému a mírovému životu. Tradice mezinárodního dne pracujících sahá do devatenáctého století, kdy byl vyhlášen na věčnou památku masakru stávkujících dělníků na jatkách v USA v Chicagu v roce 1886, bojujících za osmihodinovou pracovní dobu.  Jeho prvním oslavy u nás a dělnické shromáždění na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1890 popsal ve svém slavném fejetonu Jan Neruda. Svátek práce ani dnes neztratil nic na své aktuálnosti a je pořád aktuálním symbolem společenského zápasu pracujících všech zemí světa za lepší budoucnost. 

Současná situace nám již druhým rokem po sobě nejen v Hranicích znemožňuje, abychom se spolu setkali a náš společný svátek odpovídajícím způsobem důstojně oslavili. Děláme to rádi a na setkání s vámi se vždy opravdu těšíme. Poslední takové a úspěšné oslavy proběhly na 1.máje 2019.Bohužel již druhým rokem vzpomínku na Svátek práce uskutečňujeme ve znamení celosvětového střetu s pandemií COVID - 19 . Již rok a půl trvá toto nezměrné utrpení milionů občanů po celém světě. Nákaza je připravila o zdraví, práci, ekonomické zabezpečení, mnozí přišli o to nejcennější - o svůj život. Téměř každá rodina oplakává někoho blízkého. Naopak úzké skupiny podnikatelů  a zejména farmaceutické firmy na pandemii nebývale bohatnou., Rozevírají se dále nenasytné nůžky zisku a vedou k stupňování klíčového antagonismu  současného světa - bohatí stále rychleji bohatnou a chudí chudnou. A nesmí to být ty nejchudší a střední vrstvy , kdo ponesou břímě krizových jevů kapitalizmu, které v návaznosti na korona-virovou krizi budou zákonitě následovat..

Právě při příležitosti Svátku práce proto my, komunisté připomínáme, že stojíme na straně  těch neprivilegovaných, živících se svýma rukama a hlavou, svou prací a umem, a jsme připraveni je bránit proti propouštění, snižování mezd či odstraňování toho mála ze sociálních  práv, které ještě tu a tam zbývá. Východiskem ze současné situace nesmí a nemůže být další nárůst nespravedlnosti, vykořisťování a útlaku.. KSČM je připravena se o to zasadit.  A to je zásadní poselství letošního Prvního máje.

Zdravíme Vás všechny ke svátku pracujících a přikládám několik snímků, jako vzpomínku na poslední zdařilé oslavy v roce 2019..

Hranice  30.4.2021 ve 23.55h                 Ivan Sumara                      MěR KSČM Hranice31. 12. 2020

NA  PRAHU  ROKU  2021 ....


Vážení přátelé.

Za několik hodin společně oslavíme konec roku letošního a nástup Nového roku 2021.
Jedná se o období, ve kterém se každoročně zamýšlíme nad časem uplynulým, bilancujeme hodnotíme a zvažujeme pro a proti - to, co vyznělo v minulém roce pozitivně a co musíme hodnotit spíše jako negativní.... 
Asi všichni chápeme, že moc pozitiv v nešťastném roce 2020, kdy se zhruba od poloviny března potýkáme s údery , společenskými a ekonomickými  následky  pandemie COVID - 19, nenajdeme.
Mnozí z nás prodělali vážnější formu onemocnění, ze které se dlouhodobě a jen pomalu a těžko zotavují ( tedy žádnou "chřipečku"), nejedna rodina přišla o své známé, blízké nebo oplakává své nejbližší. Další z nás se vlivem protiepidemických opatření a vzniklé situace ocitli ve vážných existenčních problémech.. Nemá v daném okamžiku cenu obviňovat, pátrat, nepomůže nám  rozvíjet a šířit různé "konspirační teorie". Problém je zkrátka tady, je tu s námi denně, je zcela evidentní a reálný,  a je třeba se mu postavit rázně, neohroženě a čelem..
Předpokládá to ovšem člověka obětavého, nesobeckého, vnímavého a empatického k problémům druhých, člověka, který si uvědomuje, že nežijeme ve vakuu ale ve společenství druhých lidí, z nichž mnozí jsou staří, nemocní oslabení vnímaví k infekci a často ohrožení více než on. Tedy ne egoistu a sobce, neschopného se přizpůsobit zájmu nás všech a neochotného sebeméně modelovat své stereotypy a přizpůsobit jednání a způsob trávení volného času reálné situaci a potřebám svého okolí a společnosti.
 Jako reálná se nyní jeví pouze jedna cesta ke zvládnutí situace, a tou je masová vakcinace pokud možno co  největší části populace. . Není důvod k přehnaným obavám , vedlejší účinky dostupných vakcín se ničím neliší od látek, již používaných k vakcinaci doposud - pouze při tom chyběl ten bezdůvodný mediální humbuk....  
Současná situace postihuje nás všechny. Trpí nejen podnikatelé a firmy. Město Hranice je nuceno sanovat velké rozpočtové ztráty. Ty vznikly dílem snížením letošních daňových příjmů  státem, dílem  přijetím legislativních norem, týkajících se především zrušení superhrubé mzdy. Přes to všechno se nám podařilo vytvořit rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný a se hlavně se zachováním plánovaných investic.  
A pokud se týká již dlouho plánovaného, a Zastupitelstvem města Hranic nyní schváleného, prodeje městem vlastněných střešních vestaveb a nástaveb občanům?? Zastupitelé za KSČM souhlasí , aby se realizoval prodej těchto bytových jednotek  jejich právoplatným nájemcům, a to za zcela konkrétní odhadní ceny, které plně akceptují stav a užívání každé z těchto bytových jednotek . Nájemníci si tak za výhodnou cenu mohou zajistit domov ve svém osobním vlastnictví. Jsme ale a vždy budeme tvrdě a zcela zásadně proti případné snaze prodat střechu nad hlavou těm, kteří z evidentních a průkazných sociálních důvodů nebudou disponovat finančními prostředky, potřebnými k jejich koupi..  
Dovolte mi, abych Vám všem popřál vše dobré do roku 2021, ať tento rok přinese příznivé řešení pokud možno všech nakupených problémů, kterých se nesešlo málo. Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě, i  mnoho  úspěchů podnikatelských. 
A vzhledem k tomu ,  že sněhu je již druhý rok pomálu (resp. žádný), doplňuji zimní a novoroční atmosféru alespoň několika  čerstvými, krásnými a autentickými snímky zasněženého Radhoště...
Všem přeji mnoho štěstí a držme se !!!

                                                                                                    MUDr Ivan Sumara 
                                                                     
                                                                                              a     MěR KSČM Hranice


20. 9. 2020

ZÁMECKÁ ZAHRADA 19.9.2020 -VOLEBNÍ AKCE K VOLBÁM DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU PČR

Sobota 19.9.2020.Krásný den, jásavé počasí, nebe jako šmolka, sluníčko tak akorát. Skupina statečných, těch, kteří se nebojí s ohledem ke koronaviru, vystrčit nos ze dveří, zamířila do Zámecké
zahrady v Hranicích na Moravě a účastnili se předvolební akce KSČM k volbám do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve volebním obvodu č. 63 - Přerov a a Senátu PČR . Celou akci moderoval a přítomné tradičně výborně a se sobě vlastním šarmem bavil kandidát do senátu za KSČM, dětský psycholog Miroslav Raindl. Z kandidátů do Zastupitelstva Olomouckého kraje se přítomným představil lídr kandidátky Ludvík Šulda, lídr okresu Přerov Ivan Sumara, Věra Vránová a Jolana Rippelová. Ludvík Šulda představil hlavní volební priority KSČM , Ivan Sumara se věnoval problematice krajského zdravotnictví a sociálních služeb a Věra Vránová školství. A co dále? Skvělý předvolební guláš, balónky , příjemná hudební produkce. Ti kteří přišli ví, že neprohloupili , a ti ostatní - doufám že příště...


MěR KSČM Hranice MUDr Ivan Sumara