24. 4. 2018

Zjistili jsme o vývoji v EKOLTESU a.s.

Na podzim loňského roku (2017) předložil předseda představenstva společnosti EKOLTES a.s. pan František Smolka Radě města Hranic výslednou kalkulaci připravované přestavby sběrného dvora.

Tato finanční rozvaha překročila schválené zadání Zastupitelstva města Hranic o 50 – 60 milionů korun. Nesplnila předpoklad celkové revitalizace podniku a navrhovala finančně nesmyslnou výstavbu objektu, který v konečném důsledku situaci v likvidaci SKO (směsného komunálního odpadu) v naší oblasti vůbec neřeší. Sběrný dvůr zabezpečuje řešení odpadu SKO z domácností pouze v rozsahu asi 5-10 %.

Po jednání Rady města byla svolána na 27.11.2017 mimořádná valná hromada společnosti EKOLTES a.s., která jednohlasně potvrdila názor rady města. Zadání nebylo splněno, záměr neodpovídá potřebám podniku a překročení finančního plánu o 50 – 60 milionů je nepřijatelné.

Bylo nařízeno zastavení nezvládnutého projektu a stanovena opětně kritéria pro revitalizaci podniku EKOLTES a.s.. V nedávné době jsme na zastupitelstvu byli svědky nové varianty.

Nikdo se však neptá, kolik peněz pan František Smolka prodělal podniku EKOLTES za zastavené projekční práce, kolik se ztratilo času a kolik celkově náprava jeho osobní chyby stojí. K čemu tedy slouží například kontrolní výbor zastupitelstva města?

Neoficielní odhady některých zastupitelů hovoří o škodě snad až 1-2 milióny korun. Tím spíše by se měly informace na toto téma v podnikatelském prostředí obvyklým způsobem prověřit a upřesnit.

A občané by měli vyžadovat osobní odpovědnost viníka (viníků) a náhradu škody.

20. 4. 2018

Příprava rekonstrukce areálu Ekoltesu.

Na počátku byl dlouhodobě neudržitelný stav sběrného dvoru, jeden z viditelných příkladů „úspěšnosti“ řízení městské firmy způsobem „od voleb k volbám“ místními politiky, kteří v daném volebním období komunální volby vyhráli. Ekoltes je po každých volbách hračkou, či spíše něčím jako kořist pro vítěze. Ostatně kdo by odolal možnosti vyzkoušet si řízení takové firmy, což je pro mnohé jediná příležitost za život… a navíc placená ?!

Další volební období za několik měsíců končí a stav sběrného dvoru je ještě horší, než na jeho začátku. 12 zastupitelů na svém posledním zasedání těsně svými hlasy (zastupitelů je celkem 23) schválili pokračování přípravy již druhé verze rekonstrukce zázemí Ekoltesu. Práce na té první variantě totiž prostřednictvím valné hromady Ekoltesu (tvoří ji rada města) zastavil pan starosta J.Kudláček.

Ale po pořádku. Již v roce 2016 uložila rada města (v roli valné hromady Ekoltesu) vedení Ekoltesu (předseda představenstva Ekoltesu pan Smolka) zajistit řešení neuspokojivého stavu sběrného dvoru, který se nachází v areálu této akciové společnosti.

Zastupitelé nejprve na zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2016 schválili studii předloženou panem Smolkou. Je to návrh, který byl kritizovaný na tomto webu v článku Rozpaky nad připravovanou studií Ekocentrum Hranice z 21.2.2018. Z dostupných informací lze dedukovat, že před dalším vyhazováním značných částek městských peněz na tento nesmyslný projekt pokladnu města svým zásahem uchránil, jak výše uvedeno, právě starosta města.

Pro normálního občana města nezainteresovaného na dění uvnitř místní politické scény je něco takového zcela nepochopitelného. Při jednání zastupitelstva o návrhu pana Smolky na konci roku 2016 stačila ke schválení pokračování přípravy stavby, která měla stát částku překračující 100milionů korun, jen studie v pouhopouhé jediné variantě řešení. Co město stála následně zastavená příprava této první varianty? A kdo nese vinu za "odepsání vynaložených nákladů"? Při jednání o dalším návrhu z počátku tohoto roku pan Smolka opět představil pouze jednu jedinou variantu, jejíž cena realizace by měla být hluboko pod 100 miliony korun. A opět „… jiná varianta není možná…“.

A v této situaci byly koaličními zastupiteli odmítnuty dva návrhy opozičních zastupitelů (paní Vlasta Zapatová a pan Vojtěch Zima), kteří nebránili pokračování projekční přípravy rekonstrukce areálu Ekoltesu, ale navrhovali, aby právo rozhodnutí o realizaci stavby bylo ponecháno novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
(red)

17. 4. 2018

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA I/47 - ANO či NE

Dovolím si vysvětlit důvody, které vedou k úpravám na komunikaci I/47, tedy na průtahové silnici od Drahotuš na Bělotín. 
Tato silnice byla stavěna ve své době jako rychlostní silnice 1 třídy. Byla to tedy spojnice mezi Olomoucí a Frýdkem- Místekem, případně jako hlavní tah do Polska. Parametry této komunikace způsobily v Hranicích celou řadu problémů. 

1) Komunikace této třídy rozdělila naše město na dvě spolu nekomunikující poloviny. 

Již druhý rok probíhá odborná diskuse na toto téma. Původní tranzitní potřeby nahradila dálnice a počet vozidel na tranzitu I/47 výrazně poklesl. 
Město bude postupně připravovat plán mobility, který si klade za cíl umožnit hranickým občanům pohodlnou dopravu po pěších stezkách, na běžných i elektro kolech a tyto potřeby vyžadují přes I/47 mnohem více bezpečných napojení, což v této chvíli není možné. Není možné zbudovat nové výjezdy a napojit tak řadu možných dopravních nebo pěších koridorů ze stávajících obytných zón a sídlišť. 

9. 4. 2018

Gratulujeme panu starostovi


V nedávné době jsme se měli možnost seznámit v Hranickém zpravodaji s vyjádřením starosty města k problematice přestavby hranického jezu. Starosta pan Jiří Kudláček zde shrnul celou historii přípravy protipovodňové stavby a seznámil s obtížemi, které vydání stavebního povolení provázely.

Po třech letech snažení hranické radnice se tedy měla přestavba jezu v Hranicích zahájit v červnu nebo červenci letošního roku.
Povodí Moravy však termín zahájení přesunulo na rok 2019. S tímto posunem pan starosta nesouhlasil a byla zahájena jednání s krajským úřadem, Povodím Morava i Ministerstvem zemědělství.
Celou záležitost pečlivě sledujeme a v této chvíli jsme zjistili, že generální ředitel Povodí Moravy pan MVDr. Václav Gargulák informoval město Hranice o konečném závěru probíhajících jednání:

Vážený pane starosto,
na základě konzultací s Ministerstvem zemědělství jsme připraveni zahájit realizaci přestavby hranického jezu ještě v letošním roce ( 2018 ) a to za použití vlastních finančních zdrojů ……

Z uvedeného je zřejmé, jak je důležité, aby čele radnice byli lidé, kteří se v případě nutnosti nebojí skutečně hájit naše zájmy a nenechají obyčejné lidi na holičkách.

8. 4. 2018

Akce – úklid Hranic

V sobotu 7.4. proběhla celorepubliková akce „ UKLIĎME ČESKO 2018.“ Duchovním otcem celé akce je RNDr. Miroslav Kubásek, spojení – www.mojeodpadky.cz


V ranních hodinách se v zámecké zahradě sešlo více než padesát lidí, obdrželi mapky vybraných lokalit a skupiny dospělých i dětí vyrazily uklízet zákoutí našeho města.

Akce trvala i odpoledne, ale odsud nemám informace.

Nebyl jsem organizátor ani otcem myšlenky a tak jsem jako řadový občan vyrazil sám uklízet. Byl jsem zařazen do skupiny pískáč u staré střelnice – restaurace rodiny Zbrankových.