28. 1. 2014

Hrubé chyby voleného vedení města

V archivu, který jsme převzali v minulém roce s redakcí Hranických listů, jsme narazili m.j. na prezentaci jednoho z opozičních zastupitelů na zasedání zastupitelstva v roce 2007. Zaujala nás pro svoji aktuálnost v současné době. Zde je výňatek:

„Jako prostí zastupitelé bychom měli radě města poděkovat za příkladnou péči o náš čas tím, že nás nezatěžuje informacemi, či nedej bože diskuzí o náplni připravovaných projektů. Od výkonného orgánu města, zodpovědného ze své činnosti zastupitelstvu města bych však očekával, že se nás aspoň zeptá, zda se chceme seznámit zejména s finančně náročnými projekty a zaujmout k nim stanovisko.“

Další část prezentace obsahuje návrh, aby rada města zajišťovala seznámení zastupitelů s náplní projektů s předpokládanými celkovými rozpočtovými náklady nad 2 mil. Kč před jejich zařazením do návrhu rozpočtu na příslušný rok.