27. 6. 2012

Letní pel – mel

Řádnému jednání zastupitelstva 14. 6. předcházelo pracovní setkání, kdy se jednalo o složení představenstva a dozorčí rady společnosti Ekoltes. Pracovní schůzka jakoby rádoby demokratická forma řízení města? Ale s pachutí předem domluvného paktu mezi koalicí a části opozice? Kdy byla předem doporučena osoba p. Juračky do orgánů Ekoltes. Dokonce bylo ředitelem společnosti doporučeno, aby p. Juračka dostal předem materiály jednání valné hromady.

25. 6. 2012

Teď již máme co jsme (ne)chtěli

   Tak konečně došlo k tomu, že  hluk a určitě i jeho doprovod prašnost zasáhly město Hranice od Potštátské ulice přes Alešovu, třídu 1.máje ke křižovatce u bývalého kina Svět. Určitě se jedná i o  jiné části města, o tom se zatím veřejně nemluví. Po   komunikaci II/440 totiž vede dálniční přivaděč  z D 1 . Po mnoha letech konečně  MěÚ Hranice přiznal,  přes mluvčího pana Bakovského (objevili Ameriku), že došlo k výraznému zvýšení provozu, v průměru o 40% . Tím se podstatně v této hustě obydlené části města  zhoršily životní podmínky občanů. Občanské sdružení Zdravé Hranice argumentovaly v roce 2009 s odhadem zvýšení provozu o 45 – 55%.

20. 6. 2012

Stav prací na přípravě stavby Palačovské spojky.

Stavba sil.I/35 Lešná-Palačov délky 5 km odvede tranzitní zejména nákladní automobilovou dopravu ze stávajícího úseku I/35 Hranice-Valašské Meziříčí a sil.I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Nahradí tak celkem 50 km sil.I.třídy vedoucích přes hustě zastavěné území Hranic, Nového Jičína, lázní Teplic nad Bečvou, Milotic a Hodslavic. Trvale jsou zde překračovány platné hygienické limity hluku a znečištění ovzduší vlivem nadměrné dopravy.

Dne 14.6.2012 proběhlo na ŘSD Zlín projednání změny dokumentace pro územní rozhodnutí Palačovské spojky. 
Předmětem jednání byla změna řešení křižovatky MÚK Palačov (napojení přeložky sil.I/35 na sil.R48.) Nové řešení mění tvar křižovatky a poloměry nájezdů. Dojde ke snížení rozsahu mostních objektů a snížení investičních nákladů o cca 100 mil.Kč. Hlavním přínosem nového řešení je však možnost provizorního napojení sil. I/35 na D48 v případě, že R48 nebude realizována současně s Palačovskou spojkou. Umožní to snížit investiční náklady o cca 1 mld. Kč na rekonstrukci R48, kterou je možno odsunout do další etapy. Potřebné investiční náklady na 1.etapu Palačovské spojky Lešná-Palačov se tak sníží na cca 1,5 mld. Kč.

13. 6. 2012

Naši obětaví politici v Ekoletsu

V tomto měsíci vyprší funkční období členů představenstva a dozorčí rady městské společnosti Ekoltes. Ve vzduchu visí otázka, zda se konečně dočkáme sebereflexe současných funkcionářů, kteří si dříve obvyklou délku fungování (rozuměj parazitování) v Ekoltesu prodloužili o rok, nebo bude šaškárna spočívající v „řízení“ pomalého skomírání Ekoltesu místními politiky pokračovat dále.

Poskytnout informaci, to je problém

 Před několika dny jsem byl přítomen vcelku odstrašující situaci na náměstí T.G.M při vyústění do Zámecké ulice u obchodu EMOS. V tomto místě přecházela vozovku postarší žena. Tu se po náměstí řítilo, "určitě" předepsanou rychlostí 30 (podle  vyjádření ved.OD  omezení všichni řidiči dodržují), vozidlo BNW tmavé bary s tmavými skly. Asi vozidlo místního tzv.významného podnikatele. Před ženou prudce zabrzdil tak, že zastavil od ní jen malý kousek, žena byla s tohoto počinu řidiče dosti vystrašená. V tom se stáhlo okno u řidiče a to, co se stalo, bylo šokující. Muž středního věku "hulákal", vědom si své vysoké "inteligence", vulgární slova. "Ty jedna s.., co se s.. na cestě, tady nemáš přechod, tak vypadni než se nas...". Pak ještě padlo několik peprných slov, nejdou napsat, budily by pohoršení. Pak inteligent ve vozidle zavřel okno a předvedl nám, jak se má po historickém centru města jezdit, "odpálil to na plné kule".

10. 6. 2012

Snížení smluvní pokuty

Při sledování činnosti současného voleného vedení města není nouze o překvapení. Nebyli o ně ochuzeni ani občané města, kteří si nenechali ujít poslední zasedání Zastupitelstva města. Jedním z šokujících zážitků byl způsob projednávání velkého pardónu firmě Inter-stav, která sice vyhrála v minulém roce výběrové řízení na provedení zateplení Domova seniorů, ale stavbu ve smluvním termínu nakonec ani nezahájila. Zřejmě mezitím získala zajímavější zakázku. Stavba zahrnující m.j. opatření ke snížení nákladů na vytápění tak byla o jeden rok odsunuta.To, co potom následovalo, jsme si mohli přečíst na stránkách Deníku:

3. 6. 2012

Bude parkoviště u tenisových kurtů?

   Dlouhé měsíce, ba roky se jedná o tak banální věci, jako je vybudování parkoviště pro několik vozidel u tenisových kurtů v parku Čs. Legii. Již v šedesátých letech minulého století se hovořilo o nutnosti vybudovat u kurtů parkoviště, protože automobily postávaly volně na travnaté ploše za kurty směrem k lázním Teplice a rozježděná plocha nevypadala již tehdy nijak vábně.
   Přibližně před čtyřmi lety se dostal na MěÚ Hranice požadavek od jednoho podnikatele vybudovat parkoviště pro přibližně dvacet pět automobilů v prostoru za parkem od dnes stojící zastávky MD směrem k lázním Teplice. Občané různých aktivit se tvrdě postavili proti tomuto návrhu a již zpracované studii. Je ovšem zajímavé, že úředníci MěÚ v Hranicích, z odboru školství pánové Vystrčil a Bušina celkem souhlasili že by tam parkoviště být mohlo i když se jedná o prostor spadající do katastru památkově chráněném.   Minulé vedení města včele se starostou Wildnerem po nátlaku občanů  poslalo nápad na vybudování parkoviště v tomto prostoru k ledu.