29. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony - 4.pokračování

Zdeněk Špiřík
Přesuňme se od smutných obrázků stromů u kasáren k Sokolovně. Přímo před ní, podél silnice, bylo vysazeno v rámci „náhradní výsadby“ přibližně 20 drahých Acer platanoides ´Globosum´. Každý stál 3 500 korun (bez nákladů spojených s vysazením). Dnes by měl takový strom v plné vitalitě a zdraví hodnotu přes 7 000 korun. Místo toho se jejich hodnota, při použití metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, naopak snížila ve většině případů na nulu až 3 000 korun.
Naše vedení města se však domnívá, že se nic nestalo. Vždyť se stromy v létě stále zelenají… Dlužno dodat, že jen ty, které ještě neuschly.
Další fotografie jsou k dispozici ZDE                        

28. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony - 3.pokračování

Zdeněk Špiřík

Zákon o obcích 
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Absolutní nezájem a bezbřehá benevolence při nakládání s městským majetkem - to mě napadlo, když jsem upravoval fotografie pro dnešní příspěvek a viděl jsem detaily poškození drtivé většiny ze 70 mladých platanů tvořících alej mezi Tř.Československé armády a chodníkem před býv. voj. akademií. A opět ani stopa po ošetření třeba jen jediného stromu poškozeného při sekání trávy.
Fotky na ukázku přikládám, řadu dalších naleznete ZDE.

26. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony – 2. pokračování

Zdeněk Špiřík
Blíže městu se nachází druhá skupina původně 15 sakur. „Původně“ proto, že dnes, po vytrhání poškozených a následně uschlých stromů, je tam k vidění sakur jen 10. A ta desátá je uschlá rovněž. Několik příkladů nešťastných sakur přikládám níže.
Všechny fotky z této lokality naleznete opět po klepnutí ZDE. Jsou mezi nimi i obrázky některých míst po stromech již vytrhaných. Pro úplnost uvádím, že cena jedné sakury v době výsadby byla přibližně 
1.500 korun. Náklady spojené s výsadbou činily údajně 1.100 korun (také jsem byl překvapený).  Dnes by tyto stromy, pokud by nebyly nenapravitelným způsobem poškozeny, měly hodnotu ještě podstatně vyšší. Vzhledem k reálnému stavu je však skutečná hodnota řady z nich nulová. Ale k těmto otázkám se v některém z příštích příspěvků ještě vrátím.
Rány na stromech, jak je patrné i z obrázků z dalších lokalit tzv. náhradní výsadby, jsou z letošního roku (i z podzimního sečení trávy), ale řada poškození je již stará. Je nepochopitelné, proč nikdy nebyly rány ošetřeny. Důsledkem je četná infekce.25. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony – 1. pokračování

Zdeněk Špiřík
Druhou zastávkou po zhlédnutí stavu stromů na Jižní ulici jsou stromy před býv. vojenskou Akademií. Byly tam vysazeny dvě skupiny sakur a alej platanů. Podívejme se dnes na první skupinu 13 sakur, která se nachází ve směru od města na vzdálenějším konci. Ostatně situování je patrné z prvního obrázku.


Obrázky 4 stromů se nachází níže. Všechny sakury tohoto stromořadí jsou však poškozeny. Přesvědčit se můžete klepnutím ZDE23. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony

Zdeněk Špiřík

V rámci náhradní výsadby, v návaznosti na výstavbu dálnice, bylo ve vnitřním městě v průběhu tří let vysazeno celkem 450 cenných (tedy i drahých) stromů. Na jejich poškozování při sečení trávy jsem opakovaně letos upozornil vedení města i Ekoltesu. I na zasedání zastupitelstva v září jsem promítl fotky poškozených kmenů stromů několika nově vysazených stromořadí. Předpokládal jsem, že volené vedení města, suplující rovněž roli vedení Ekoltesu, vyvodí potřebné závěry. Byl jsem zřejmě naivní, nebo se myšlení představitelů samosprávy řídí jinými pravidly, než je obvyklé v běžném životě. Takže při podzimním sečení trávy hrubé poškozování kmenů stromů těsně nad úrovní okolního terénu pokračovalo.

V říjnu jsem proto požádal vedení našeho města o sdělení, jaké závěry v této otázce učinilo. Domníval jsem se, že 
-  učiní opatření, která by zabránila dalšímu poškozování stromů
-  zajistí ošetření ran těch stromů, které bude možné udržet v uspokojivém zdravotním stavu.
Nestalo se tak, naopak jsem se z odpovědi dozvěděl, že "vedení města Hranic po prošetření odborem životního prostředí konstatuje, že nedochází k plošným škodám na veřejné zeleni" a víc nic. Vlastně ano, ještě tam byla poznámka, že pan Vinkler se na to podíval.

Jako akutní se v této chvíli jeví potřeba
-  zajištění pasportizace zejména drahých stromů ve vnitřním městě (450 stromů) včetně řádné dokumentace stavu stromů (rozsahu jejich poškození) potřebné ke zpracování zadání pro výběrové řízení dodavatele ošetření stromů aspoň v příštím roce
-  naplánování potřebných prostředků do rozpočtu 2012.
Abych rozhýbal zodpovědné pracovníky, připravil jsem ukázky, v jakém stavu jsou stromy, které stály včetně nákladů na výsadbu víc než milion korun.

První ukázka je z Jižní ulice. Prošel jsem z celkových přibližně 30 jen asi 10 za sebou stojících stromů v místě, které je patrné z první fotky. Co je na těch stromech k vidění, je patrné z fotek dalších. Postupně zveřejníme podobné obrázky z dalších lokalit města a budeme doufat, že paní starostka se svým pozměněným týmem začne plnit své povinnosti dané například v úvodu zmíněným Zákonem o ochraně přírody a krajiny.


22. 11. 2011

Interpretace zákazu vjezdu dle klubové příslušnosti

„Když jsou lidé čestní, zákony mají smysl, když jsou zkorumpovaní, zákony se porušují“.
(Benjamin Disraeli)

V sobotu 5. listopadu odpoledne jsem viděl zajímavý dopravní úkaz. Do Jiráskovy ulice couval ve směru zákazu vjezdu luxusní autobus. Že nejde o zabloudění, jasně dokládala asistence vozidla městské policie. Nejsem blbej, aby mi hned nebylo jasné, že naši městští papaláši se zase ukazují před někým z jiného města. Protože mě takové selektivní uplatňování předpisů a práva silně štve, zapřemýšlel jsem, o co konkrétně tentokráte jde.
Když se z autobusu vyhrnulo tak 40 - 50 lidí a mizelo svižně v zámku, vzpomněl jsem si. Hranický Kiwanis klub pořádá koncert v kostele na náměstí. To mi realitu ihned správně zarámovalo. Když jste členem toho správného klubu, nebo jeho hostem, můžete beztrestně porušovat zákon o silničním provozu jízdou do zákazu vjezdu, k tomu za asistence městské policie.
Aby bylo nám běžným plebejcům úplně jasné, kam patříme, stál pak zmíněný autobus několik hodin ve tmě, naprosto neosvětlen a bez jakéhokoli výstražného znamení na chodníku u zámku. Když už prominenti prdí na jeden zákaz, proč by si dělali hlavu s dalšími. Bezpečnost chodců i řidičů nehraje roli, vždyť členové Kiwanis klubu budou na koncertě a okolo budou chodit a jezdit jen nějací bezvýznamní anonymní ovčani. V tomto kontextu není od věci podívat se, kdo jsou členové hranického Kiwanis klubu a povšimnout si více než náhodné personální shody se seznamy zaměstnanců Městského úřadu, členů různých komisí při Městském úřadu a místních politiků. Neměli by právě tyto osoby jít v dodržování zákonů, vyhlášek a předpisů příkladem nám ostatním?
Michal Heger

19. 11. 2011

Needitovaný přepis podstatné části diskuze k volbě nového místostarosty zastupitelstvem 10.listopadu


To, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva budou k dispozici na webu města od 9.září odhlasovalo všech 19 přítomných zastupitelů na zářijovém zasedání. Tedy i volené vedení města. Ještě tento týden však usnesení zastupitelstva nebylo splněno. Zajistili jsme proto aspoň needitovaný záznam z projednávání nejzávažnější části posledního zasedání zastupitelstva, kterou byla volba nového místostarosty a nového radního.
Redakce

Mgr.B.Novák
Přečetl prohlášení uskupení Hranice2000, které naleznete ZDE .

Ing.R.Ondriášová
Já, přesto, že jsme tímto způsobem nebyli domluveni, ačkoli si to myslíte, si dovolím možná trochu komentář. Mě nepřekvapilo, že se tady hovoří o počtu hlasů, na druhou stranu víme, že toto je systém, který zde máme, a druhá věc je to, že někdo dostane těch hlasů a postoupí, sám jediný do toho zastupitelstva, tak je to také o tom, že ho konkrétně opravdu lidé podporují a je to prostě o něm, jako takovém. To, že nemá zkušenosti, to také neberu, protože si myslím, že ty zkušenosti politikovi nedává jenom to, že zasedá tady kolem toho stolu, ale že v tom městě žije, že má, že se setkává s těmi občany i dříve, že působí ve veřejném sektoru, nebo v podnikatelském sektoru, že prostě ho tady lidé znají.
Paní Tvrdoňová, jak víme, pracuje dlouhé roky ve školství, takže si myslím, že i tahlencta zkušenost směrem tady do města určitě je. Nová zastupitelka je také nová radní a já si dovolím říct, že za ten poslední rok té práce s ní jde vidět, že prostě se chytá velmi rychle a velmi dobře. Někdy možná až moc, ale je to prostě o tom, že přináší možná i trošku nový vítr sem do města nový pohled, který tohlencto město potřebuje.
Trošičku se pozastavím nad tím výrazem, že někdo hájí zájmy široké skupiny občanů a někdo jakoby ne. Vždyť to není pravda. Každý z nás hájí těch skoro 20tisíc občanů. A nemělo by se to rozlišovat podle toho, kdo kolik hlasů získal ve volbách.

Mgr.P.Tvrdoňová
Já bych k tomu jenom chtěla říct, že jsem hned po odvolání Mirka Wildnera navrhovala na místo místostarosty opozičního kandidáta. Pokud toto nebylo přijato, tak jsem nabídla, že opustím místo v radě s tím, že uvolním místo pro opozičního zastupitele. A to všechno jenom za cílem toho, aby se rozšířilo, nechci říct ani koalice, ale aby se začalo jednat v širší úrovni. To, že se nemůžete tady pravá a levá strana domluvit, že jste se nepřenesli přes některé věci v minulosti já opravdu za to nemůžu, ale opravdu jsem, a to mi můžou všichni dosvědčit, bojovala za to, aby se více členů opozice dostalo právě do rady a na funkci místostarosty. 
Když se k tomuto jednání vlastně nedošlo, tak jsem se rozhodla na základě toho, že právě i naše sdružení není sice čitelné, myslím si, že lidi mě volili ne jako zkušeného politika, ale spíše asi jako člověka. Takže i možná tady tímto, jestli se mi ta práce povede, nebo by byla se mi povedla, tak by to bylo i pro naše sdružení dobře, ale může se stát samozřejmě, že takové zkušenosti jak pan doktor Juračka nemám a myslím si, že pokud by tu funkci vykonával on, že by určitě do toho zaběhl velice rychle a ty svoje zkušenosti tam mohl uplatnit, kdežto samozřejmě mě to bude trvat delší čas, než se do toho dostanu.

Mgr.M.Raindl
Já samozřejmě předpokládám, že už je to uvařeno, že je dohodnuto, že už to bude jenom formální záležitost, ale přesto si neodpustím – Pavlo, zaprvé odcházíš od nějaké rozdělané práce v Dětském domově, ale jestli se na to cítíš…
Tady jeden Tvůj kolega z koalice říkal, že všichni vzpomínají Rudu Nováka, ctíte ho jako guru lokální politiky, že jste zastánci široké koalice. Samozřejmě – není to široká koalice.
Tady řekl jeden koaliční zastupitel, že si dovede představit na funkci starosty atd. člověka s určitými zkušenostmi v komunální politice. Taky se to poruší.
Já to musím stále připomínat, protože vám nevěřím. Vy jste bývalého místostarostu potopili tak, že jste měli svěšené hlavy a nechali jste ho. Vy jste ho prostě podrazili. Platí ještě koaliční dohoda? Protože nikdo z vás se nepostavil a neřekl „tak dost, místostarosta Wildner se ničím neprovinil, nemáte pravdu“…všichni – i z ODesky, všichni hlavy dolů a čekali jste, až ho odvoláme. To byla však momentální záležitost ze strany opozice.
Zadruhé jste lidé, kterým já nemůžu důvěřovat, protože s některými jsem v roce 2006 seděl, podali jsme si ruce, dohodli jsme něco a oni mě podrazili, nebo nás, co jsme tam byli. A podrážíte dál. Podrazili jste prostě Mirka Wildnera, čili pro mě nejste důvěryhodní.
Já jako člen, pro vás, pro některé problematické strany, nemám koaliční potenciál. Já se ale tady prostě snažím, abych vám dokázal, že to, co skutečně děláme, děláme ve prospěch města. Když už se budu chválit – já jsem začínal v zastupitelstvu v roce 1998 a v podstatě jsem taky stoupal nějak v tom žebříčku. Ale mě lidé také nevolili jako komunistu. Mě volí jako Raindla, protože já chodím mezi ty lidi a řeším jejich problémy.
Jestliže Změna pro Hranice chtěla nějakou změnu, tak já tu změnu nevidím. Skutečně tu změnu nevidím a myslím si, nyní jste ulovili inženýra Hübla, v pořádku, alespoň se zkrátí o hodinu zastupitelstvo, protože vy si ho už zpracujete na radě, ale co dál? Máte 14 hlasů, nebo máte jich 13, já jako nevím… Samozřejmě, říkám otevřeně, že budu proti jakémukoliv takovému řešení. Protože si myslím, že ta záležitost by měla být řešena novými volbami. To chce nové volby, aby se ukázalo, jak na tom skutečně jste - vy jako koalice.

PhDr.V.Juračka
Vážím si velmi toho, co řekla paní Tvrdoňová i toho gesta , které tady udělala na úvod. Nicméně paní Tvrdoňová, je škoda, že jste v tom nesetrvala i nadále, protože ta situace se mohla vyvinout jinak.
Vy jste říkala, že Vás překvapuje to, že se nemůžeme tady domluvit. Já nevím, ale Hranice 2000 nabízely ve všech volbách vždycky domluvu a ta domluva z nějakých důvodů nebyla akceptována. Teď v těch posledních událostech my jsme jednali se Sociální demokracií, jednali jsme o tom, že nabízíme, že se staneme loajální součástí koalice. Měli jsme představu, že ta koalice by byla složena ze tří, ze čtyř těch největších stran, které by měly rozděleny mandáty tady v radě. Myslíme si, že by to bylo ve prospěch veřejnosti. 
My jsme nabízeli svých 5 mandátů, ale k tomu jsme nabízeli také své zkušenosti, které máme. Svoji pracovitost, nabízeli jsme svoji určitou erudici. Pokud jste si všimla, tak na tomto zastupitelstvu dost často předkládáme návrhy, které jsou konstruktivní a byly situace, kdy jsme tahali kaštany z ohně za naše uvolněné funkcionáře. Vzpomenu jenom azylový dům v Drahotuších, kde nebýt velice konstruktivního přístupu našich lidí zastoupených v osadním výboru, tak ten problém byl smeten se stolu. My se tady potýkáme rok a něco s tím, že nemáme program rozvoje města. My budeme schvalovat už druhý rozpočet, který vůbec nebude navázaný na žádnou vizi města.
My jsme jako strana před komunálními volbami, někdy před 14 měsíci ten program rozvoje města zpracovali. Je tady. Dělalo na tom 15 kandidátů. Je v tom shrnuta určitá erudice. Toto my jsme nabízeli na stříbrné míse Sociální demokracii, kterou chápeme jako takovou vedoucí sílu. Nicméně zjistili jsme, že Soc. demokracie rozhodla jinak. To, co tady bylo řečeno, o těch hlasech v těch volbách, já nechci nějakou statistiku otevírat, ale když se podíváme na naše radní, tak větší část z nich skončila někde na 19., 18., 22. a 23. místě. Kandidát, který dostal v těchto volbách 1400 hlasů najednou je neprůchodný. 
Já bych, a možná mi paní starostka odpoví na tuto otázku, protože zoufale postrádám na ni odpověď. Proč v případě té rekonstrukce rady byla dána přednost těm, kteří dostali nejmenší počty hlasů. Proč jako místostarostou nemá být ten, který má zkušenosti a má to být někdo, kdo dostal nejmenší počet hlasů a ty zkušenosti z komunální politiky nemá. A ten dotaz na paní starostku zní a bylo to takle zveřejněno v Mladé frontě včerejší, proč si nedovedete představit spolupráci se mnou? Je to o nedostatku představivosti, nebo o mých nějakých nedostatečných morálně volních vlastnostech? Takle to zůstává jako naprosto zatemněno a já bych tu odpověď rád znal, ale samozřejmě paní starostka mi na to nemusí odpovědět. Ale jsem rád, že mám teď příležitost tady tyhlety otázky takle otevřít a ty problémy pojmenovat, protože celou dobu jsme kolem toho chodili a tvářili se, že je všechno jinak a podobně. Ale ono je to naprosto jednoduché. 
Moje poslední otázka na koalici zní: Jak to, že najednou je pro vás žádoucí pan inženýr Hübl na funkci radního, když za celou dobu jste mu neodsouhlasili v podstatě ani jeden jediný návrh? Celou dobu jste ho dehonestovali. Zvedali jste obočí a dávali jste najevo, jakým způsobem je pro vás nepřijatelný, že je pro vás komický, že je pro vás směšný. Já tomu nerozumím, ale mám právo klást nějaké otázky a chtít po vás nějaké odpovědi. Je už na vás, jestli mně a tady přítomným občanům budete ochotni na ně odpovědět. Děkuji vám za pozornost.

Ing.R.Ondriášová
Já jsem otázku dostala, já Vám na ni odpovím, pane doktore. Protože jsem vlastně na ni dneska už jednou odpovídala. Ona zněla, proč ne opoziční politik do rady. Já nezpochybňuji veškeré zkušenosti, které máte, za ty roky co pracujete nebo co jste byl na radnici přímo a jste v zastupitelstvu jste jich získal neurekom. Ale na rovinu, já prostě vím, že na té radnici má pracovat tým a já prostě, když si můžu vybrat, tak věřím tomu, že se mi lépe bude spolupracovat s paní Tvrdoňovou. Právě proto, nebo možná, že jsem viděla tu její píli, tu pracovitost, občas i neústupnost v některých věcech a to je to, co prostě já si na ní cením. Že ona si v některých těchdle věcech jde opravdu za svým a vím, že to zvládne.

Závěr:
Paní Mgr.Tvrdoňová byla 12 hlasy zvolena místostarostou, Ing.K.Hübl byl 14 hlasy zvolen radním.
Oběma přejeme úspěšný výkon nových funkcí ve prospěch všech občanů města.

14. 11. 2011

Zásady transparentnosti našeho města

Zdeněk Špiřík
Diskuze zastupitelů na téma Transparentní radnice po mnoha měsících zákulisních jednání vyústila v usnesení, které zastupitelstvo přijalo na svém zářijovém zasedání. Cílem mělo být zúžení prostoru pro korupci a nehospodárné nakládání s obecními prostředky. Usnesení samo je krokem směrem ke zprůhlednění dění na radnici. Připomíná však po zásazích představitelů koaličního slepence na radnici notně ohlodanou kost. Ani takto osekané Zásady transparentnosti však nejsou volenými představiteli města plněny.
Zastupitelé se usnesli na termínu plnění schválených Zásad transparentnosti města Hranic od  9.září t.r. Pouze článek týkající se evidence smluv má nabýt účinnosti dnem 1.1.2012. Podívejme se, jak jsou některá ustanovení Zásad transparentnosti našeho města plněna po více než dvou měsících od počátku jejich účinnosti:
-       Zvukový záznam jednání zastupitelstva města bude zveřejňován na webu města - dosud nebyl žádný záznam zveřejněn.
-       Členové zastupitelstva města zvolení do valné hromady, představenstva a dozorčí rady obchodní organizace budou podávat zastupitelstvu zprávu o svém působení – Ing.Ondriášová (členka představenstva VaK Přerov), Mgr.Wildner (Hranická nemocnice), Ing.Hlavinka, Ing.Zima, J.Úlehla, J.Sedláček…(Ekoltes) od počátku tohoto volebního období dosud žádnou zprávu zastupitelům nepodali.
-       Zastoupení v orgánech obchodních společností je stanoveno bez ohledu na politickou příslušnost – nic se nezměnilo, všechna zastoupení jsou obsazena koaličními politiky, v některých případech kontinuálně od minulého volebního období.
-       Při diskuzi o zásadách transparentnosti se od samého počátku mluví o nezbytnosti prokazatelné evidence způsobu hlasování každého ze zastupitelů zvlášť. Starostka města Ing.Ondriášová měla na základě usnesení rady zapracovat do rozpočtu města na rok 2012 pořízení hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva. Návrh rozpočtu na rok 2012, zveřejněný na webových stránkách města, hlasovací zařízení neobsahuje.
      Výsledek celoročního "řešení" těchto otázek  (ing.Hübl téma zprůhlednění dění na radnici otevřel již na prvním zasedání zastupitelstva10.11.2010) velmi dobře vystihuje, jaký je skutečný zájem současného voleného vedení města.


Proč?

Antonín Honysz

Tak nám v našem slavném historickém městě postavila nějaká firma (určitě vyhrála spravedlivě výběrové řízení) nové zastávky MHD. Jsou na pohled pěkné, asi modifikované podle nějaké normy a z části hrazené z fondů EU pro ROP Střední Morava. S funkčností jsou ale tyto zastávky na tom nějak špatně. Za nepříznivého počasí se moc neosvědčily. Profukuje přes ně dost silně vítr a při dešti a větru nijak zvlášť nechrání. Aby si udělaly představu, jak nové zastávky fungují, měly by je moudré hlavy našeho města vyzkoušet při nepřízni počasí po dobu aspoň deseti, či patnácti minut.
Budu se zabývat jen některými zastávkami - co se na nich a na jejich okolí občanovi nelíbí – a co platí pro těchto pár, platí pro většinu ostatních:

Proč u zastávky na Alešové ulici nebyl při rekonstrukci proveden záliv (viz obr.)? Při tomto stavu stojící  autobusy komplikují dopravu na hodně frekventované silnici a dopravní problémy se odtud přenášejí až na křižovatku u Hotelu Slavie. A že to neprospívá bezpečnosti dopravy je asi jasné. Proč na této zastávce nesvítí oznamovací tabule? Proč se při rekonstrukci  zastávky  neprovedla součastně i  rekonstrukce asi deseti metrů chodníku, který stejně vypadá jak autodrom (viz obr)? 
 
-                                                                              - Proč při rekonstrukci zastávky na ulici Nádražní u domu č.3119 je nová zámková dlažba a původní hrbatá  dlažba do mírného písmene V! - při dešti tam vzniká brouzdaliště. Proč se součastně neprovedla rekonstrukce chodníku před domem č. 3120 a 3121, jedná se jen o pár metrů!
Proč se zároveň u zastávky naproti hotelu Slavie nepoložilo i na obě strany od zastávky pár metrů zámkové dlažby - tím došlo na jedné straně k napojení na již hotový rekonstruovaný chodník a druhá strana by končila na hraně křižovatky.  
Ještě k některým dalším zastávkám:
-         proč  na zastávce na ulici Nová již tak dlouhou dobu chybí sklo?
-         proč na velkých zastávkách na ulici 1.máje svítí obyčejné žárovky(někde  ani nesvítí), když město šetří na energiích. Nemělo by tam svítit něco jiného?

 Možná někdo bude namítat, že jsou to zvýšené náklady a město na to nemá, ale když má peníze na sponzorské dary soukromým subjektům, tak by měly být peníze na tyto stavby. Možná pamětníci pamatují, že před několika lety dnešní starostka (ČSSD), tehdy místostarostka (Právo a spravedlnost) v regionálním tisku vyhlašovala, že byla provedena rekonstrukce chodníků na ulicích Nádražní a 1.máje. Bohužel dodnes toto prohlášení není splněno. Zato se ale provádějí rekonstrukce chodníků ve slepých ulicích a tam, kde toho občané města moc nenachodí, ale bydlí tam zajímaví lidé.
Výše zmíněné zastávky někdo kolaudoval a  nějaký městský úředník se na tom podílel. Někdo má určitě provádět údržbu a někdo kontrolu. Vypadá to tak, že nikdo nic neprovádí a všichni jsou spokojeni, jak na městském úřadu, tak u firmy Ekoltes.    
Možná, že se mýlím, ale úřednictvo na městském úřadu, to jmenované nebo volené, všechno je placeno z peněz daňových poplatníků. To by si měli uvědomit, řídit se tím a podle toho jednat. A ne  zásadou, že z cizího krev neteče, což přesně připomíná stav a šlendrián v naší republice.

13. 11. 2011

Pel mel z hranické politiky

Miroslav Raindl

Volby skončily. A co dál? Zřejmě nic. Všechno bylo předem domluveno, a jak se ukázalo, osobní spory mezi jednotlivými zastupiteli jsou podstatně hlubší, než se předpokládalo. A tak nejméně problematický se pro současnou koalici jevil ing. Hübl. Je to jako ve známé hře „Mnoho povyku pro nic“. Koalice předpokládá určitou tvárnost pana inženýra v jejich prospěch. Nic na tom nemění fakt, že pro některé z nich byl spíše pro smích, nebyl brán se svými milionovými návrhy a trestními oznámeními vůbec vážně. Takový Don Quijote hranické politiky. Ale na stranu druhou, i takových lidí je potřeba. Vizionáře se smělými plány. Těch se nám zatím nedostává ze strany současné koalice. U nich jde zatím jen o udržování /jakéhosi fungování/ současného stavu. Vybudovat si chodníky před svými domy, apod.

Jak se ukazuje, koalice teď zachraňuje sama sebe a prostě nemá čas na řešení i běžných problémů. Stačí se jen projít po městě. Vážně poškozené pouliční osvětlení u vjezdu na parkoviště na Tř. 1. máje u domu 1619, oprávněné stížnosti poškozených občanů, které nikdo neřeší, poškozená lávka u Kauflandu…. Jak vlastně fungují kontrolní mechanismy ve společnostech města /nebo v účasti jiných společností/?

Volby také ukázaly, že kdyby si paní Tvrdoňová sama sobě nedala hlas, nebyla by zvolena. Takže opět křehká koalice. Ale trafiky pro pány sociální demokraty /bývalé soudruhy/ byly zachovány. A o to vlastně šlo. Nikdo z nich se nehrnul do pozice místostarosty. Vzít na sebe odpovědnost za řízení města. Raději se hledal obětní beránek. Protože pokud dojde u nové místostarostky k selhání, bude to zřejmě jen její problém. Ostatně podle přísloví „Já nic, já muzikant“. Stejně jako se zachovali k mgr. Wildnerovi. Veškeré neúspěchy v jejich dosavadním řízení města hodili na jeho hlavu. Na osudné jednání Rady se někteří takticky nedostavili. A tak „Černého Petra“ schytala především ODS. Alibismus jako nová forma práce v koalici? Nakonec veřejně panu Wildnerovi poděkoval za práci jeden z předsedů osadního výboru. Soukmenovci ani nešpitli.

Opozice od počátku volebního období přednesla desítky pozměňovacích návrhů k materiálům předkládaných koalicí. Zejména Dr. Juračka, jako zkušený komunální politik, velmi fundovaně dokázal poukázat na stovky pochybení k jednotlivým dokumentům. Nesmíme opomenout i kontrolní výbor a jeho práci při odhalování nedostatků. Nešlo a nejde o účelovou kritiku ze strany opozice. Jde o formu pomoci, jak zmírnit škody, které mnohdy předkládané materiály v sobě zahrnují.

Volby také ukázaly, že místní ODS se dostala do výrazného útlumu. Bylo zajímavé sledovat mlčení jejich zastupitelů při posledním i předcházejícím zastupitelstvu. Bývalého místostarostu odvolali vlastně bez boje. A vyklidili pozice ve prospěch jiných. Také jsem zaznamenal, že přece jen dochází k jakési drobnější polarizaci v zastupitelstvu. Postupně jsou utlumovány výraznější osobnosti z minula a snad se již prosadí i nové tváře. Jsem trochu zaražen z toho, že voliči však právě dávají přednost již osvědčeným, známým zastupitelům. Svědčí o tom poměrně vyšší věkový průměr, opakující se jména /včetně mého/. Prakticky již druhé volební období nejsou preferováni mladší lidé. Od dob „Příjemných Hranic“ žádní mladí zastupitelé /současné dámy zastupitelky mi prominou/. Snad je to tím, že není „z čeho vybírat“. Že stále ještě máme nějakou důvěru občanů. Ale důvody mohou být i jiné. Zklamání, bezmoc, aj.
I tak přeji nám všem, především nové paní místostarostce, mnoho úspěšných dnů. Věřím, že emoce odpadly a nastupuje už jen práce ve prospěch občanů našeho města.

Dočkáme se nové sochy?

František Hlavinka

Dům v pozadí se nachází v ulici Pod lipami. V roce 1970 jsme se nastěhovali do nových bytů, které jsme svépomocí stavěli za přispění Hranické cementárny. Tyto bytovky jsou celkem tři a stavěly se postupně po dvou letech.
Do okolní zeleně tehdy nechal MěNV v Hranicích instalovat sochu o názvu „Zahradní král“. Na podstavci, který je na obrázku vidět, byla asi 70 centimetrů vysoká socha z keramiky, kterou poničily děti.
Proč o tom píši. Před desítkami let se našly peníze na zvelebení prostředí, ve kterém jsme žili. Dnes, aspoň podle oficielních údajů, je naše společnost mnohem bohatší. Mám už hodně let a rád bych se tedy ještě dočkal toho, že na podstavci bude umístěno nové umělecké dílo, nebo prázdný podstavec hyzdící okolí bude aspoň odstraněn.

4. 11. 2011

Je to ještě vysoké sebevědomí, nebo už arogance?

Zdeněk Špiřík
Sebevědomí našich radních zřejmě nezná mezí. Jak jinak si vysvětlit, že
-       rozprášili dobře fungující odbor rozvoje města zodpovědný za přípravu a realizaci investic v době, kdy se jiné radnice naopak snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro využití časově omezené nabídky získání evropských dotací;
-       zrušili svůj poradní orgán - komisi rozvoje města;
-       nepovažují za potřebnou koncepci rozvoje města, takže naše město ji nemá na období 2011 – 2014 zpracovanou (práce na koncepci byly zahájeny až pod tlakem opozice); z toho m.j. vyplývá, že v soutěži o některé dotace ztrácí město hodnotící body;
-       radní dávají jasně najevo, že své návrhy nepředkládají zastupitelstvu k projednání, ale pouze ke schválení…s využitím válcovací metody koalice.

Není divu, že tak vznikají situace připomínající grotesku, pokud by se ovšem mnohdy nejednalo i o hazardování s velkými objemy obecních prostředků. 

2. 11. 2011

Jako z jiného světa

Zdeněk Špiřík
Jako z jiného světa musí na občany  Hranic zapůsobit tato informace převzatá z webových stránek města Mostu:
„INFORMACE PRO OBČANY – KRÁTKÉ RADY, JAK VYSTOUPIT SE SVÝM DOTAZEM NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚsta MOSTU
  
Kdo může vystoupit v diskuzi při jednání Zastupitelstva?
Právo vystoupit na zasedání má:
1.    občan, který je trvale hlášen v Mostě
2.    fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost
3.    cizí státní občan, který má trvalý pobyt v Mostě
a zároveň dosáhl věku 18 let

Musím diskutovat pouze na témata uvedená v programu jednání?
NE, v programu každého zasedání Zastupitelstva města Mostu je v úvodu, po schválení programu a organizačních záležitostech, zařazen bod "Diskuze občanů". Zde můžete vystoupit na jakékoliv téma. Diskuzní příspěvek v této části jednání může trvat maximálně 7 minut

Mohu diskutovat  i nadále v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu?
ANO, občan může vystoupit rovněž v průběhu projednávání jednotlivých bodů, a to po ukončení diskuze členů zastupitelstva k projednávanému bodu. Toto vystoupení musí být věcné, v délce trvání maximálně 3 minut.

Musím předsedajícímu nebo organizační službě nahlásit předem, že chci na jednání zastupitelstva vystoupit?
Nemusíte – stačí, když se do diskuze přihlásíte zvednutím ruky.

Co je dobré ještě vědět?
§ K přednesení vašeho příspěvku se dostavíte k řečnickému pultu s mikrofonem.
§ Představíte se jménem a příjmením a sdělíte adresu vašeho bydliště.
Je dobré, když máte svůj diskuzní příspěvek připravený a napsaný. Zapisovatelky si jej od vás po vystoupení vezmou pro účely archivace materiálu.
_________________

Vezměme to popořádku a srovnejme případ, kdy občan potřebuje projednat problém nezařazený na program zasedání zastupitelstva:

Občan v Mostu se krátce po zahájení zasedání zastupitelstva přihlásí zdvižením ruky. Jakmile dostane slovo, odebere se k řečnickému pultíku s mikrofonem a má 7 minut na přednesení svého dotazu, podnětu apod.
Po jeho vystoupení se odehraje toto:
„Zápis z diskuze občanů
Vznesl: xxxZ Mxxx 
Bydlím v rodinném dvojdomku na Stalingradské pod koupalištěm Ressl, za chviličku to bude 60 let. Od nepaměti, ještě z doby, kdy tam nebylo… (text jsem vypustil)
Primátorem města určená osoba ke zpracování odpovědi:
JUDr. Hana Jeníčková – náměstkyně primátora“

Občan Hranic musí napsat písemnou žádost o umožnění vystoupení. Poté počká několik hodin, až plánovaný program zastupitelstva skončí, pokud na jeho žádost předsedající mezitím zapomene, musí na sebe ještě verbálně upozornit. Slovo obdrží v posledním bodu zasedání někdy mezi 19:00 až 22:00. Chvíli pak běhá kolem stolu se zastupiteli, než mu některý z nich podá svůj mikrofon. Po skončení vystoupení, pokud bylo kritické, ještě nějakou dobu nerozhodně na svém místě přešlapuje a protože předsedající nereaguje, ani neodpoví, viditelně dezorientován se posadí…a to je vše. Pokud mluví déle než 5 minut, skončí to vypnutím mikrofonu…a to je také vše. V lepším případě některý ze zastupitelů iniciativně předloží návrh usnesení k přednesenému podnětu. Pokud nemá občan štěstí, návrh takového usnesení hlasováním neprojde…a to je také vše.

1. 11. 2011

Bude nová koalice vůči občanům více transparentní?

Zákon o obcích, § 97:
"Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým."


Povinnou součástí programu zasedání zastupitelstva obce (města) jsou zprávy o činnosti orgánů obce. Podle toho, jakou formou volená vedení obcí tuto povinnost naplňují, je možno je rozdělit do 2 skupin.
První skupina zařazuje takovou zprávu do úvodní části zasedání. Je to řešení logické, protože zpráva o činnosti za předcházející období by měla předcházet jednání o nových záležitostech. Současně je to vyjádřením základní slušnosti vůči občanům obce – voličům. Ti mají možnost krátce po zahájení zasedání zastupitelstva v diskuzi k této zprávě ovlivňovat aktuální dění ve městě.
Dva příklady jsou uvedeny níže.
Druhá skupina zařazuje takovou zprávu až na závěr zasedání. Pro volené vedení obce je to sice nejpohodlnější naplnění příslušného ustanovení zákona o obcích, tato formálnost je však současně formou arogance a možná i znakem zbabělosti volených představitelů. Do této skupiny dosud patří i volené vedení našeho města. Kdy přijde tento bod na pořad zasedání, nikdo předem neví. Záleží to na délce jednání o předchozích bodech. V našich podmínkách možná po třech, možná také po pěti hodinách. To ale průběh zasedání už téměř nikdo z občanů města nesleduje (popravdě však většinou ani přítomní zastupitelé)....a o to zřejmě jde.

Bude zajímavé sledovat, jak se k této otázce postaví nově sestavovaná koalice na radnici. Bude-li skutečně mít zájem na vytváření transparentní radnice a nikoli o tom jen mluvit, měla by změna v této otázce patřit mezi její priority.

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova,
které se bude konat dne 31. října 2011, ve 13.00 hodin ve velkém sále klubu
Teplo Přerov, Horní náměstí 9
POŘAD:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů.
…a teprve poté následují v programu nová témata


7. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
které se uskuteční dne 25. října 2011 od 14:00 hodin ve velké zas. místnosti MěÚ.
P R O G R A M
1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
4. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2. Zpráva o činnosti rady města
…a teprve poté následují v programu nová témata

Jednání zastupitelstva 13. října  2011 v Hranicích:
Zpráva o činnosti Rady města a orgánů města byla na programu kolem 21.hodiny jako 16.bod (předposlední bod před „Různým“).