31. 1. 2011

Dopravní značky umístěné v chodníku

Antonín Honysz  

 Na podzim 2010 byla provedena rekonstrukce chodníku na Tř. 1. máje v úseku domů 1623 až 1620. Na třech místech zůstaly ukotveny v dlažbě nového chodníku sloupky silničního dopravního značení.

Až 11. ledna pracovníci Ekoltesu dvě značky přemístili mimo chodník. Je ale nepochopitelné, že na třetí značku se "vykašlali", nepřemístili ji a odjeli. Značka je v novém chodníku postavena tak nevhodně, že dospělý člověk ji má při snížené viditelnosti na úrovni obličeje. Do dnešních dnů značka stále stojí tam, kde by podle zdravého rozumu být neměla a překáží chodcům. V současné době však i technice provádějící zimní údržbu chodníku, která při objíždění značky devastuje trávník.

S dotazem, kdy bude značka v blízkosti domu 1620 přemístěna, jsem se obrátil na vedoucího odboru dopravy MěÚ. Odpověď zní:

„Součástí rekonstrukce chodníku na Tř. 1. máje nebyly úpravy dopravního značení. Do něj firma provádějící předlažbu nezasahovala. Úpravu dopravního značení si zajišťuje spol. EKOLTES a.s. tak, aby mohla provádět zimní údržbu. Na základě Vaší připomínky byla vyzvána, aby posoudila tuto místní situaci.“

 Zastávám názor, že Ekoltes je firma, která musí plnit majitelem (městem) zadávané úkoly, za jejichž plnění je z obecních prostředků placena. Chodníky a dopravní značení jsou městským majetkem a za jeho řádný stav vůči občanům města zodpovídá odbor dopravy a ne někdo městem placený.  Proč věc úředník MěÚ přímo neřeší a vyzývá někoho, aby to za něj, když se mu bude chtít, nějak vyřešil. A co když se tomu někomu chtít nebude?

Proč nebyly značky přemístěny již při prováděné rekonstrukci místo pracné úpravy ve dvou případech až později, kdy se nový chodník v jednom případě musel rozebrat a ve druhém v novém chodníku zůstal uříznutý železný sloupek?

Žádné komentáře: