1. 2. 2011

Kdy bude dokončena oprava chodníku na Třídě 1. máje?

Antonín Honysz

Oprava chodníku na Třídě 1. máje byla na podzim ukončena u domu č. 1620. Pár desítek metrů původního chodníku opraveno nebylo, přestože je ve velmi špatném stavu.

Vedoucí odboru dopravy mi na toto téma sdělil:
„Na podzim roku 2010 byla mimořádně uvolněna určitá částka na předlažbu chodníků. Odbor dopravy se správcem komunikace navrhl směrem k vedení města určité chodníky. Jako možná třetí etapa bylo i dokončení Vámi zmiňovaného chodníku. Z důvodu nedostatku financí však k tomu nedošlo. Pokud zastupitelstvo města schválí necílené prostředky na předlažby chodníků, bude tato trasa jednou z priorit.“

Do dnešního dne však tento návrh rada města zastupitelstvu nepředložila.
Připadá mi to jako v Kocourkově. Myslím si,že by to chtělo trochu logiky a dělat akce tak, aby se dokončily v určitých celcích, t.zn. cíleně. Ostatně tento názor, že by se takové celky měly dokončovat, obhajovala v minulosti i současná starostka Ondriášová… To však byly chodníky v ulicích, kde bydlí koaliční radní!

Žádné komentáře: