14. 1. 2011

Havárie zaklenutého potoka v Hranicích, v ulici Partyzánské

 Ing Karel Hübl, předseda klubu VV v Hranicích 
Havárie vznikla 24.-25. června 2009 při extrémních přívalových srážkách, kdy spadlo během dvou hodin 85 – 95 mm srážkového úhrnu. Při extrémním průtoku povrchových vod došlo k zahlcení zaklenutého potoka a zatopení ulice Partyzánské včetně přilehlé zástavby.
Příčinou havárie bylo potrubí chráničky plynovodu a kabelu, které procházejí napříč profilem zaklenutého potoku. Při zvýšeném průtoku došlo k zachycení naplavenin na obě potrubí a výraznému snížení průtočné kapacity zaklenutého potoku, což způsobilo zatopení ulice Partyzánské a poškození cca 8 m úseku otevřeného koryta před propustkem na Smetanově nábřeží.

Zatr.potok se zachycenými splaveninami na chráničkách
Stejné místo s chráničkami po vyčištění


 Městu a vlastníkům přilehlé zástavby tak vznikla značná škoda a její náhradu mělo město požadovat od vlastníků chrániček plynovodu a kabelu. Především však město mělo okamžitě požadovat přeložení plynovodu a kabelu mimo průtočný profil potoka, aby se situace neopakovala při dalším přívalovém průtoku.
Bohužel město téměř po roce v březnu 2010 nechalo zpracovat technicko-ekonomickou studii a následně objednalo zpracování projektové dokumentace na nové zatrubnění potoku v délce 110 m o předpokládaných nákladech cca 3,5 mil. Kč. Důvodem je údajně havarijní stav celého úseku zaklenutého potoku.
Při podrobné prohlídce zaklenutého potoku jsem zjistil, že potok je v celém úseku v dobrém stavu a že je pouze nutno opravit poškozený úsek před propustkem na Smetanově nábřeží.
Pokračování  příspěvku ZDE


Žádné komentáře: