23. 1. 2011

V Hranicích se bude opět kopat

Ing Karel Hübl, pověřený zástupce POM a předseda klubu VV v Hranicích 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. podaly 6.12.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce a přístavba kanalizace Hranice. Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace v ulici Potoční a Svatoplukově, při které má být rozkopána nová asfaltová a dlážděná komunikace a zničena nová výsadba stromů. Komunikace  byla městem vybudována v loňském roce s dotací z fondů EU.
Je naprosto neomluvitelné, proč rekonstrukce kanalizace nebyla provedena v loňském roce před rekonstrukcí komunikace a výsadbou stromů. Svědčí to o velmi špatné informovanosti mezi radou města a vedením společnosti VaK Přerov.
 S navrhovanou stavbou klub Věci veřejných zásadně nesouhlasí a prostřednictvím občanského sdružení POM zaslal k podkladům pro územní řízení negativní stanovisko. Zarážející je, že ostatní účastníci řízení s navrhovanou stavbou souhlasí.

                                                      Ulice Potoční a Svatoplukova, které mají být po roce znovu rozkopány a nová výsadba zničena navrhovanou rekonstrukcí kanalizace 
Pokud bude stavba realizována, dojde nejen k nehospodárnému vynaložení veřejných prostředků daňových poplatníků v řádech milionů Kč, ale obyvatelé budou opět vystaveni zhoršenému životnímu prostředí během stavby. Centrem Hranic je vedena tranzitní doprava na sil. I/35 do Valašského Meziříčí a každá uzavírka silnic nebo omezení dopravy způsobuje zvyšování kolapsu automobilové dopravy při denních špičkách.
V současné době jsou Hranice  vyhlášeny MŽP oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stavba je v rozporu s „Programem snižování emisí a programem ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic.“
VV se tak snaží zamezit dosavadnímu plýtvání a rozhazování peněz daňových poplatníků a hazardování se zdravím obyvatel města. Politici ve vedení města a zodpovědní zástupci Vodovodů a kanalizací Přerov se musí začít chovat jako dobří hospodáři a přestat utrácet veřejné prostředky na hloupé a nedomyšlené projekty.
Věříme, že se na radnici ještě najdou zodpovědní úředníci a stavbu se podaří zastavit.

Žádné komentáře: