15. 1. 2011

Drahotušská lapálie

Jméno autora je redakci známé

Dne 11.1.2011 proběhla volba členů osadního výboru. Podivné na celé volbě bylo:
1/  Volba se uskutečnila v prostoru pro cca 70 osob, přestože Drahotuše mají přes 1000 obyvatel.
2/ Na otázky okolo počtu navrhovaných osob do osadního výboru byly odlišné odpovědi, jednak od p.Zapatové a jednak od místostarosty Wildnera.
3/ Nejdříve proběhla volba a až potom byla diskuze.
V diskuzi se p.Zapatová snažila obhájit neobhajitelné, např. vynaložené peníze na zpomalovací retardér na málo frekventované lokalitě v blízkosti jejího domu.  Napsaného o schůzi  by mohlo být víc, ale pokud tento stav nevadí občanům Drahotuš a neprotestují proti způsobu konání volby, tak další psaní o problémech Drahotuš je zbytečné. Možná se však jedná o dobrou režii rady města Hranice, aby volba osadního výboru byla formalitou.

Žádné komentáře: