17. 1. 2011

Věci veřejné plní svůj volební program a řeší protipovodňovou ochranu Hranic.

 V pondělí 17. ledna vydal stavební úřad Hranice územní rozhodnutí na stavbu  „Zkapacitnění jezu v Hranicích“.

 Občanské sdružení POM zastoupené předsedou klubu VV v Hranicích společně s Povodím Moravy zajistilo po pěti měsících intenzivní práce vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Rozšíření jezu o jedno pole šířky 16 m zajistí při povodních snížení hladiny Bečvy o cca 1,25 m  dostatečnou ochranu území zatopeného při loňské povodni na Bečvě.Na základě předaných podkladů Povodí Moravy požádalo 30.11.2010 o dotaci a zařadilo stavbu do svého letošního plánu protipovodňových opatření. Nyní již další přípravu a realizaci bude zajišťovat Povodí Moravy. Předpokládané náklady stavby se odhadují na 200 mil. Kč. Stavba by měla být realizována nejpozději do r. 2013.

Nejdříve bylo nutno zajistit u firmy Poyry zpracování studie proveditelnosti za 114 tis. Kč. Bývalé zastupitelstvo města Hranic a Olomoucký kraj nepřispělo na studii proveditelnosti ani korunu . Občanské sdružení a Věci veřejné se tak obrátily o pomoc na hranické podnikatele a fyzické osoby, kteří k dnešnímu dni darovali celkem 100 000,- Kč. Zbývající finanční prostředky jsou přislíbeny od dalších hranických podnikatelů.

Seznam firem a fyzických osob, které poskytli k dnešnímu dni finanční dary:

Datum
Dárce
15.9.2010
KOVOSTA FLUID
10 000
22.9.2010
Jindřiška Číhalová
5 000
24.9.2010
Matuška Pavel
1 000
1.10.2010
Milan Kaštovský
1 000
18.10.2010
PCRK
3 000
29.10.2010
GESS
4 000
24.11.2010
TONDACH
10 000
22.9.2010
Ing Emil Kostka
15 000
27.9.2010
Dakr
10 000
4.10.2010
Jindřich Bartsch
1 000
5.10.2010
Kunst
10 000
7.10.2010
PB SCOM
15 000
16.11.2010
SSI Schafer
15 000

Celkem
100 000

Všem moc děkuji a v zajišťování protipovodňové ochrany budu pokračovat, nyní již snad s větší podporou města.

Ing Karel Hübl, pověřený zástupce POM a předseda klubu VV v Hranicích

Žádné komentáře: