16. 10. 2015

Výročí popravy purkmistra Adama Purkeše

Dnes je to přesně 388 let co byl na náměstí v Hranicích sťat primátor Adam Purkeš a Lukáš Kremž za odboj proti kardinálu Františku Dietrichštejnovi. Místo popravy dnes připomíná pamětní deska na chodníku, uprostřed náměstí. 


Co se tenkrát vlastně stalo?
V roce 1609 koupil Hranické panství Karel Pergar z Pergu a v roce 1612 získal koupí toto panství Václav Mol z Modřelic. Pergar z Pergu byl velmi tvrdý a poddaní mu odmítli složit slib člověčenství. I Václav Mol vyžadoval plnění poddanských povinností bezohledně. Byl evangelík a zúčastnil se vzpoury pánů proti Ferdinandovi II. v roce 1618. Po Bílé hoře byl odsouzen k smrti. Trest mu byl změněn na doživotní žalář ve vězení na Špilberku, kde zemřel.

Hranické panství bylo v roce 1621 konfiskováno a v příštím roce darováno jako fideikomis kardinálu Františku Dietrichštejnovi. Kardinál Dietrichštejn byl pověřen dozorem nad protireformací na Moravě. Na svém panství zahájil hned přísnou rekatolizaci. Obyvatelstvo to nepřijímalo příznivě. Když v roce 1627 přitáhlo k Hranicím dánské vojsko pod velením Mitzlafovým, otevřeli mu měšťané brány. Obyvatelé města i vesnic vítali Dány jako osvoboditele. Vojsku složili hold 1000 tolarů. V Hranicích sebrali 500 zlatých, Drahotuše a poddanské obce složily 300 a na zbytek si vzaly Hranice půjčku. Z dědin Hranického a Drahotušského panství je jmenováno devatenáct vsí s uvedením částek, které složily. Černotín dal 17 zlatých, Hluzov 8. Panské dvory a poddanské vsi zásobovaly dánské vojsko potravinami. 

Po odchodu Dánů se císařské vojsko vrátilo a po obléhání Hranice dobylo. Účastníci rebelie byli potrestáni. Dne 16. října 1627 byl na náměstí v Hranicích sťat purkmistr Adam Purkeš a panský kuchař Lukáš Kremž. Sedm měšťanů přijalo víru katolickou a bylo potrestáno vězením nebo vysokými pokutami. Před horní branou bylo pověšeno 11 poddaných. Z nich bylo šest sedláků. Popraven byl jeden desetiletý a jeden dvanáctiletý chlapec. Jedna žena byla utopena v koši. Sedláci Hranického panství museli být popravě přítomni. Tak byl odpor na Hranickém panství zlomen.  

Zdroj: Ladislav Valenta - Černotín a Hluzov, nástin historie

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Nutno napsat, že jsou popraveni ti, kdo pustili nepřítele do města. Tedy kolaborantni.