16. 10. 2015

Sběr nebezpečného odpadu v místních částech Hranic - podzim 2015

Pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v již zítra v sobotu 17. října 2015 v hranických místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.
Bezplatně budou odebírány výhradně tyto odpady:
Sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, obaly a nádoby ze žel. a neželezných kovů se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče.
Podrobnosti a harmonogram ke stažení zde

Žádné komentáře: