29. 10. 2015

Informace RNDr. Františka Smolky o dění v Ekoltesu

Předseda představenstva Ekoltesu, pan RNDr. František Smolka podal na zasedání zastupitelstva města 8. října přehlednou zprávu o situaci a prvních krocích nového vedení městské společnosti Ekoltes, a.s.

Celou přednesou prezentaci naleznete na adrese:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/zapis-z-jednani-zm/zapisy-a-zaznamy-z-jednani-zastupitelstva-2014-2018/_files/08-prezentace-ekoltes-hranice.ppsx

Ze zprávy vyjímáme hlavní téze:

Představení statutárních orgánů

       K volbě došlo dne 15.6.2015
       Předsedkyní DR byla zvolena Ing. Zdeňka Kovaříková
       Členy DR jsou Simona Pechanová a Ing. Ivo Holec
       Členem představenstva je Ing. František Purgert a od 6.10.2015  i  Ing. Václav Mikšík
       Předsedou představenstva je RNDr. František Smolka
       Kromě jednoho politika se jedná o nezávislé odborníky s letitou manažersko-podnikatelskou praxí

Stav společnosti v okamžiku převzetí

       Ekoltes se nacházel v nedobrém stavu
       Firma byla zanedbaná, zaměstnanci demotivovaní, odváděla se mnohdy nekvalitní práce, zcela chybělo řízení společnosti
       Byli „tolerováni“ dodavatelé, kteří odváděli špatnou práci za zbytečně hodně peněz
       Dle vyjádření některých pracovníků „vše jaksi běželo samospádem“
       Srovnání stejných provozů Technických služeb Nový Jičín a Ekoltesu:
Poklepáním obrázky zvětšíte
            Hranice           
           Nový Jičín

Změny po převzetí

1.   Vypovězení nefunkčních a předražených smluvních vztahů
2.    Nový systém sečí
3.    Transparentnost
4.    Nástup nového ředitele
5.    Úklid celého areálu
6.   A mnoho dalšího jako rekonstrukce kotelny K28, oprava domu naproti Karnoly, kontrola veškeré techniky

Ad 1: Vypovězení nefunkčních a předražených vztahů

Ještě v červnu byla vypovězena smlouva s právní kanceláří ( velmi špatný zákaznický přístup, teoretický střet zájmů)
       Od 1.9.spolupracujeme s JUDr. Janou Bambasovou za poloviční cenu s výrazně vyšší kvalitou poskytovaných služeb
       Smlouva je samozřejmě zveřejněna na našich webových stránkách

Dalším, léta kritizovaným vztahem ( oprávněně kritizovaným), byly smlouvy se společností SVT group a jejími „odnožemi“

       S touto firmou se pojí selhání představenstva a DR z roku 2007, kdy statutární orgány nejen, že nezabránily střetu zájmů, ale umožnily vznik smluvního vztahu SVT Group x Ekoltes
       Fakturace od roku 2008 do poloviny roku 2015 byla více jak 18 mil Kč
       A v čem spočíval střet zájmů ?
       V tom, že Martin Los byl zvolen do DR Ekoltesu a od okamžiku zvolení byl 16 měsíců souběžně i předseda představenstva SVT Group
       Tento střet jasně dokazuje výpis z obchodního rejstříku:

       člen dozorčí rady: společnost Ekoltes
       Ing. MARTIN LOS, dat. nar. 16. května 1981
       Hranice - Hranice I-Město, Struhlovsko 1411, PSČ 75301
       Den vzniku členství: 19. června 2007
       Den zániku členství: 19. června 2012
       zapsáno 8. listopadu 2007
       vymazáno 28. prosince 2013
        
       předseda představenstva: SVT group
        
       Bc. MARTIN LOS, dat. nar. 16. května 1981
       Hranice - Hranice I - Město, Struhlovsko 1411
       Den vzniku funkce: 2. srpna 2004
       Den zániku funkce: 9. října 2008
       Den vzniku členství: 29. července 2004
       Den zániku členství: 9. října 2008
       zapsáno 16. října 2004
       vymazáno 7. listopadu 2008

       Firma SVT velmi rychle ovládla mobilní sítě, pevné linky, internet, správu počítačové sítě i správu informačního systému
       V červenci 2015 byla vypsána výběrová řízení a od 1.10. máme nové dodavatele (Vodafone, ZEAL, Karat Přerov)
       Úspora činí 120 000 Kč na internetu, 300 000 Kč na správě sítě a zhruba 800 000 Kč na správě IS Karat
       Kolik peněz jsme „zbytečně“ vyhodili za 7 let ?

Analýza výhodnosti spolupráce se společností Sterena

       Některé činnosti nám vyhovují, jiné jsou pro nás z hlediska efektivity a kvality práce zcela nevhodné
       Dosud pro Ekoltes denně pracovalo 15 lidí ze Stereny
       Nově to bude 7 lidí ( svoz KO, zametači)
       Místo 8 lidí přijmeme 6 vlastních, kteří se budou starat o zeleň, silnice a hřbitovy)
       Slibujeme si úsporu při výrazně vyšší kvalitě

Ad 2: Nový systém sečení

       Od 15.8. byl spuštěn nový systém sečí, který spočívá ve zvýšení četnosti sečení
       Střed města a přilehlé centrum se místo 5x ročně bude sekat 12 x … 10x … 8x
       Sídliště se sekala 3x ročně a nově to bude 5x
       Zbytek plochy se sekal 2x a nově to bude 3x
       Výrazně vyšší kvalitu budeme zajišťovat za stejnou cenu
       Plán sečí je zveřejňován týden dopředu na webu
…2 obrázky

Ad 3: Transparentnost

       Od konce července na webových stránkách Ekoltesu zveřejňujeme všechny smlouvy s plněním nad 50 000 Kč ročně
       Zároveň zveřejňujeme i hospodářské výsledky

Změny po převzetí – různé

       Udělala se kontrola technického parku
       Uklidil se celý areál
       Byla opravena kotelna K28
       Dokončuje se oprava domu naproti Karnole
       Nastoupil nový ředitel Ing. Václav Mikšík
       Zvýšil se tlak na pracovní morálku, efektivní využívání pracovní doby a kvalitu odváděné práce

Plány do konce roku

       Opravit fasády budov, vymalování
       Spuštění nového webu
       Podepsání smlouvy se společností EKO-KOM na odkup starých kontejnerů a dodávka cca 70 nových kontejnerů ještě letos (hrozí nebezpečí pracovního úrazu při manipulaci)
       Revize spolupráce s některými dodavateli
       Ukončení „hřbitovního outsourcingu“ (Quickroad – pan Bolf)
       Vypracování střednědobého plánu rozvoje Ekoltesu, vypracování plánu na rok 2016 


Poklepáním můžete obrázky zvětšit
(red)

12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Stručně rekapitulováno, podtrženo, sečteno. K součtu uvedených milionových škod, které místní politici všech předešlých koalic svým působením v Ekoltesu městu způsobili je třeba přičíst i miliony korun, které si sami sobě za ta léta nechali vyplatit a milionové škody způsobené jejich hrubými chybami v řízení Ekoltesu.
Honza

Anonymní řekl(a)...

Osobně upřednostňuji fakta, pokud nejsou, tak je zbytečné hovořit o "miliónech", proto by mne zajímalo zveřejnění odměn a prémií vyplacených v předchozích letech všem členům vedení a dozorčích aj. orgánů.
Upřímně, čekal jsem, že nové vedení tohle publikuje jaksi samo, protože by to byl pádný argument ve prospěch změn v konfrontaci s údaji, za co vlastně byly všechny ty peníze v minulosti vyplaceny.
Koneckonců jde, resp. šlo o veřejné peníze - šlo o výkon funkce ve společnosti se 100% majetkovou účastí obce coby veřejnoprávní územní korporace.
L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Pane Fojtíku nechci se Vás dotknout, ale snad byste měl vědět, že není nic snadnějšího, než nahlédnout do výkazů zisku a ztrát Ekoltesu na webu Justice. Zjistil byste, že nejvyšší vyplacená roční odměna členům představenstva a dozorčí rady byla 863 000,-, nejnižší 592 000,-. Od roku 2001 do roku 2014 tak převážně komunálním politikům v orgánech Ekoltesu bylo vyplaceno odhadem celkem 10 milionů Kč. Dočtete se tam rovněž na čí účty tyto peníze nejčastěji putovaly. Moc těch jmen nebude, tipuji kolem 10.
Info

Anonymní řekl(a)...

To máte pravdu, nahlédnout lze, ale proč by měli být iniciativní občané, když spíše považuji za žádoucí, aby jim tyto informace byly zprostředkovány přímo v místě - na webu města, v Hranickém týdnu, v Hranických listech?
Navíc těch informací je tam mnoho a pro většinu občanů těžko uchopitelných - stačil by jednoduchý přehled, komu, kolik, kdy a hlavně za co.
Zvláště když za rok 2013 činila ztráta 2,135 mil. Kč, neuhrazená ztráta minulých let pak 6,44 mil. Kč a přitom odměny orgánům obchodní korporace činily ve stejném období 2013 kolem půl milionu Kč...?
Tomu nerozumím, za ztrátové hospodaření jsou odměny?
Nevíte někdo o nějakém takovém fleku....? :-))))

Anonymní řekl(a)...

Předražené služby o sto tisíc měsíčně, po dobu sedmi let, to je nějakých osm a půl milionů. Pěkný vývar. Pak se nemůžeme divit, že peníze chybí někde jinde.
Třeba stav budov otřes, hrůza. Další dědictví po vládách ČSSD, ODS a Hranice 2000.
Už slyším jejich podporovatele, jak zde zas budou nadávat, že za nic nemůžou. Že to není jejich chyba. Otázka je, jestli ti co zde nejvíce křičí, nejsou ti, kteří přišli změnou vedení na radnici a v Ekoltesu, právě o ten vývar.

Anonymní řekl(a)...

Pane Fojtík, při svém egu jistě dohledáte fakta, která požadujete na stránkách Ekoltesu. Psával jste k věci, držte se toho.
Mydlář

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za radu, ale:
1. na stránkách Ekoltesu jsem nic nepožadoval, doporučuji lépe číst,
2. ne vše je k dispozici ve veřejně přístupných databázích,
3. před volbami byl dán slib zveřejnit financování Ekoltesu z dob minulých, zatím se tak plně nestalo,
4. nevím co není k věci na tom, připomenout co bylo slíbeno,
5. nechte prosím mé ego na pokoji a věnujte péči svému - z mých příspěvků je zřejmý cíl a smysl, z vašich nikoliv,
6. zkuste napsat něco k věci :-))

Anonymní řekl(a)...

Fojtík nefojtík, pravda je, že Ekoltes je akciovka vlastněná městem Hranice. To de facto znamená, že akcionáři jsou všichni daňoví poplatnící odvádějící jakoukoli formou daně do města Hranice a mají jim automaticky patřit ve srozumitelné podobě všechna ekonomická data Ekoltesu od odměn vedení až po nákup pracovních rukavic.
Dokud tohle tzv. nové vedení nezařídí nevěřím jim ani na vteřinu.

Anonymní řekl(a)...

Zdravím diskutující a ptám se, kdo z vás se přihlásil do výběrového řízení na ředitele podniku Ekoltes a.s ? Máte nějaké poznatky z výběrového řízení?

Anonymní řekl(a)...

Ne, akcionář je osoba, která vlastní akcie.

Zajímalo by mě jestli se noví "dodavatelé" služeb soutěžili transparentně a nediskriminačně jako veřejná zakázka malého rozsahu, kdy mohl podat nabídku každý na základě veřejné výzvy či zadávací dokumentace. A to zejména, co se týče právních služeb.

Pak jakým způsobem bylo postupováno u VZ(MR?) na telekomunikační a informační služby?

Ona úspora může být krátkodobá a plnění (resp. protiplnění) ze smlouvy může neúměrně narůstat časem.

Radim

Hranické listy řekl(a)...

Pro anonym 05 listopadu, 2015 13:05.
Na výběrové řízení na ředitele Ekoltesu se přihlásili čtyři lidé.
Jeden byl vyřazen pro nesplnění podmínek.
Ze zbývajících třech lidí, byl vybrán současný ředitel Ing. Václav Mikšík.
Výběroví řízení bylo plně kompetenci pana RNDr. Františka Smolky, předsedy představenstva společnosti Ekoltes. On měl rozhodující slovo. Pro pana Mikšíka hovořilo i to, že druhý člen komise pan Ing. František Purgert, člen představenstva, tak nezávisle a na základě zaslaných životopisů, mu pana Ing. Václava Mikšíka doporučil.
Jsou podstatě dva důvody proč byl vybrán právě pan Mikšík.
První je ten, že má zkušenosti s řízením lidí a to na různých úrovních. Poslední zastávaná pozice jeho, byla vedoucí výroby. Podstatě nejvyšší šéf, nad nim již pouze majitelé firmy. Navíc je vystudovaný stavební inženýr, takže odborník i na problematiku společnosti Ekoltes.
Druhý důvod a možná rozhodující je ten, že pan Mikšík, přestože pochází z Hranic, tak podstatě 35 let žije mimo Hranice. Takže nemá zde žádné kontakty na staré struktury. To znamená, že zde nemá žádné vazby na bývalé vedení a tím pádem, nebude při zjištění problému, někoho krýt.

Anonymní řekl(a)...

Téma změn, které probíhají v Ekoltesu se v diskuzi rozmělnilo. Podstatné je, že v rekordně krátké době několika posledních měsíců dochází k nápravě mnoho let se hromadících hrubých chyb v řízení Ekoltesu samozvanými komunálními politiky v jeho čele. Jen tak dál!
JN