26. 10. 2015

Postřehy z Hranic - 26. 10. 2015

Stejné místo, stejný čas, jiný den, najdete pár rozdílů?
Opět stejné místo a stejný problém, jak ve "Postřezích z města", ze dne 19. 10. 2005, Masarykovo náměstí, před restaurací Archa.
První snímek z pátku, v pátek na náměstí vyváží odpad společnost Ekoltes, jak je vidět, odpad je nachystán v popelnicích a kontejneru - a prý, že to nejde.
Druhý snímek z dneška, stejně jako před týdnem, jedna popelnice a vedle velká hromada odpadu, volně uloženého zase na chodníku. Odpad je vyvážen soukromou firmou.

pátek 23. října
dnes 26. říjnaDoplněno v úterý dne 27. října 2005


Opět jeden velký kontejner a zbytek v pytlích. I to je řešení, ale proč to nejde pouze v pondělí? V budově č.p. 8 na Masarykovým náměstí sídlí několik firem, které  mají svoz odpadu zajištěn různými způsoby. Některé firmy respektují obecně platná pravidla, některé ne.Žádné komentáře: