4. 10. 2014

Jak dále s Ekoltesem?

Proč dnes na všech diskusních fórech převažuje názor, že se způsob zajišťování služeb prostřednictvím Ekoltesu neosvědčil? Podobné otázky jsou v současném předvolebním období hojně diskutovaným tématem.

Dnes už málokdo pochybuje, že kořeny současných problémů dostal Ekoltes do vínku zvolením formy akciové společnosti. Ekoltes byl tak „oblečen do příliš velkého kabátu“. Tato forma je vhodná pro řízení mnohonásobně větších a složitějších podnikatelských záměrů. K  naplňování takových záměrů umožňuje rámec akciové společnosti efektivní zapojení vlastníků i odborníků různého zaměření. A to do řídící i kontrolní činnosti na manažerských místech, v představenstvu, dozorčí radě a na valné hromadě.

A nyní se podívejme, jak naši místní komunální politici „využili“ pro sebe prostor, který si před lety při zakládání Ekoltesu vytvořili:
Představenstvo Ekoltesu – 5 placených míst (platná legislativa však umožňuje snížení na 3).
Dozorčí rada Ekoltesu – 3 placená místa (z toho 1 pro zástupce zaměstnanců).
Valná hromada Ekoltesu = Rada města (7 členů).
Celkem tedy 14 míst obsadila skupina politiků, která i za tímto účelem vytvořila na radnici koalici (o tato místa bývá v koalici velký boj). Všechny funkce akciové společnosti (výkonnou, koncepční i kontrolní) a tím pádem i všechny interní informace Ekoltesu tak do svých rukou soustředila jedna skupina politiků, vzájemně propojených společnými zájmy. Někteří z nich figurují dokonce i ve dvou ze tří zmiňovaných orgánech Ekoltesu. A drtivá většina z nich by v běžném tržním prostředí měla nulovou šanci takové funkce zastávat.

Možná ještě horší důsledky pro činnost Ekoltesu má informační bariéra, včetně flagrantního porušování Zákona o svobodném přístupu k informacím, která komplikuje, či rovnou znemožňuje jakoukoli vnější kontrolu. Občané města a mnohdy i opoziční zastupitelé nemají možnost získat ani zásadní informace z ekonomického pozadí činnosti Ekoltesu, nemají možnost ovlivnit strategii ani operativní řízení.

Absurdní je způsob kontroly Ekoltesem prováděných prací pro město. Několik dnů po skončení měsíce dostane úředník na radnici, zodpovědný za danou činnost, z Ekoltesu fakturu s vykázanými hodinami například na údržbě zeleně za předchozí měsíc. Možnost kontroly vykázaných odpracovaných hodin prakticky neexistuje.

Tyto aspekty – nekompetentní lidé, kteří si vyhandlovali v politických kuloárech podíl na řízení a kontrole Ekoltesu, hermetické uzavření se před kontrolou opozičních zastupitelů a občanů města, nedostatky systému kontroly prací prováděných pro město - jsou příčinou hrubých chyb v řízení této městské firmy. Důsledky se dozvídáme dodatečně, jako v případu kotelen, ve většině případů vůbec.

Komentář nepotřebují následující čísla:
V Ekoltesu je celkem 14 míst pro politiky, kteří mají řídit a kontrolovat Ekoltes.
Průměrný vykázaný počet pracovníků Ekoltesu včetně ředitelství za rok 2013 – 78.
Ztráta Ekoltesu ve zmíněném roce 2,522 milionů Kč.
Dokonce ani prodej nejsložitějšího provozu (tepelného hospodářství) nepřiměl námi zvolené komunální politiky k dobrovolnému snížení počtu placených pašalíků. Asi se nemohli dohodnout, kdo z nich odejde.

Jaká řešení bezprostředně po volbách se nabízejí:

Okamžitě snížit počet členů představenstva Ekoltesu na 3, na tato místa jmenovat řídící pracovníky Ekoltesu bez nároku na druhý plat. Obvykle se v podobných případech stává předsedou představenstva ředitel společnosti a členy představenstva jeho nejbližší spolupracovníci.
Na dvě místa obsazená politiky v dozorčí radě Ekoltesu jmenovat dva odborníky, kteří budou zodpovědní za provedení změn ve způsobu řízení Ekoltesu.

Jaké alternativy řešení do budoucna se nabízejí:

Ponechání stavu, který je popsán v předchozím odstavci. Zůstává latentní nebezpečí budoucího zneužití míst zejména v dozorčí radě politiky a návratu k současnému blokování informací ze zákulisí Ekoltesu. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Transformace akciové společnosti Ekoltes na společnost s ručením omezeným. Tato varianta by sice rovněž výrazně snížila počet míst, o která by se v budoucnu mohlo politicky handlovat, riziko kritizovaného blokování toků informací vně firmy by však zůstalo. Bylo by třeba změnit toky informací mezi Ekoltesem a radnicí tak, aby úředník zodpovědný za přebírání prací od Ekoltesu mohl ve všech případech tuto funkci reálně plnit.

Návrat k původní formě příspěvkové organizace města. Provádění služeb pro město si budou řídit a kontrolovat úředníci města podle své odborné příslušnosti. Tato varianta řeší všechny slabiny předchozích variant.

Za hnutí ANO HRANICE
Jiří Kudláček
člen Kontrolního výboru zastupitelstva

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Po přečtení této analýzy a vlastních znalostí je východiskem ze situace jedině transformace na příspěvkovou organizaci města Hranice.

Anonymní řekl(a)...

Ekoltes.
Je zde ještě jedna možnost a dalo
by se říci ta nejlepší.
Prodat Ekoltas tak jek leží a běží.
Město získá nějakou korunu a navíc
může propustit úředníky kteří se o nic nestarají např.proplácení
faktur a podobně

Anonymní řekl(a)...

To: Po přečtení této analýzy...
Mám stejný názor. Převést rychle projekt a.s. Ekoles, než ho po částech rozeberou soukromé subjekty, na Technické služby města.
Jarda

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři "Ekoltes.Je zde ještě jedna možnost...":
V komentáři chybí ještě poslední věta:
"A získané peníze rozdat místním podnikatelům, aby se jim lépe podnikalo."
AB

Anonymní řekl(a)...

Pane Kudláčku,když vyhrajete. Rychle řešení, příspěvková organizace, rychle vyměnit vedení,hlavně vyhodit Vinklera, který je největší vydřiduch. Zrušit veškeré "pašalíky" pro různé tzv.polity jako je Prúcha.Přímou pdřízenost starostovi(radě)a zlikvidovat různé firmy,které jen tahají peníze a moc nedělají na př.romská asi z Velké a jim podobné! A hned budou peníze na úklid a další potřebné akce. Když toto neuděláte, sklamete hodně lidí, kteří Vám věří . V tom se prokážou kvality předvolebních slibů. Opačně, lidé Vás budou proklínat jako Juračku a Ondriášovou. Věřte, stojí za tím hodně občanů.
AHo

Anonymní řekl(a)...

Když vyhrajete volby, bylo by pěkné provést něco racionálního s firmou Ekoltest. Doufáme, že se nespojíte do koalice s ČSSD, Hranice 2000,KDS-ČSL a zelenými. V tom případě veškeré vaše předvolební řeči jsou jenom kecy o ničem, protože tyto strany by nic takového nepřipustily. Jsou to přece jejich "pašalíky"! Přejeme hodně zdaru.
AHo

Anonymní řekl(a)...

Hlavinka a spol. ztratili morální kredit pro další "řízení" Ekoltesu.

Anonymní řekl(a)...

Pan Kudláček byl v předvolebním období jediným z představitelů stran a hnutí ucházejících se o naše hlasy, který se jednoznačně a opakovaně vyjádřil pro odpolitizování a zásadní změnu způsobu řízení Ekoltesu.
ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Otevřená radnice lavírují. Hranice 2000 navrhují něco, co je možno vysvětlit různými způsoby (to je ostatně jejich zvykem).

Anonymní řekl(a)...

Na začátku teď končícího volebního období nám bylo řečeno, že změny v Ekoltesu vyžadují čas na pečlivou přípravu. Jak vidět, nestačily ani 4 roky. Proto neváhat a po volbách ihned řešit!
Honza

Anonymní řekl(a)...

Volival jsem Hlavinku a ODS. Protože byl z cementarny. Už nebudu. I zdravý strom může plodit shnile ovoce.

Anonymní řekl(a)...

Kobylka není egyptskou ranou, egyptskou ranou jsou kobylky, protože je jich mnoho. Podobně je tomu s našimi komunálními politiky v Ekoltesu.
JN

Anonymní řekl(a)...

Pročetl jsem si volební programy jednotlivých stran. Klobouk dolů pane Kudláček, jste jediný, kdo popsal současný stav v Ekoltesu a jako jediný naznačil východiska. Pro transparentní hospodaření je jediné východisko, transformace Ekoltesu na příspěvkovou organizaci. Snad to pochopí i jiní...Držím Vám palce a máte hlasy naší rodiny.

J.U.

Anonymní řekl(a)...

Vidím, že máte předpoklady dosáhnout svých cílů, byl jste členem finančního výbor a víte o způsobu financování města. Nyní jste členem kontrolního výboru a vidíte, kam peníze tečou. Hodně štěstí pane starosto Kudláčku!
Je mi 35 let a letos půjdu poprvé rád k volbám.

Anonymní řekl(a)...

Víte někdo, kolik činila podle výroční zprávy Ekoltesu odměna členům představenstva? Podle mě to byla minimálně ta výše uvedená ztráta 2,522 mil. Kč. Je možné tohle dohledat, pane Kudláčku? Děkuji.
Krucifix

Anonymní řekl(a)...

Letos nekřížkuji osobnosti, letos křížkuji ANO, jedině tak se dají udělat změny! Osobnosti si v minulosti uměli jen rozdělit placená místa a nenést odpovědnost. Asociace nasraných občanů je jediná dobrá volba.
Zbyněk

Anonymní řekl(a)...

Nelíbí se mi, že Juračka a další členové kandidují za Hranice 2000, mají strach kandidovat za TOP 09 , za lidi typu Drábka, který z lidí udělal blbce a za Kalouska, který ožebračil důchodce? Hlasy důchodců jsou však pro ně dobré. Hanba TOP 09 a všem jejím členům.
Hanka

Anonymní řekl(a)...

Volba je jasná, Raindl do senátu, Kudláček na radnici!!!!!
Milan

Anonymní řekl(a)...

Ekoltes mi chybět nebude, když se ti, kteří v něm skutečně pracují, přejmenují na Technické služby Hranice. Byl stejně jen místní formou korupce, užitečný tak k lepení koalic.