8. 10. 2014

Paní Krejčiříková žije v mylných představách…

Na serveru volební strany Hranice 2000 v diskuzní části, redigované panem Davidem Hawigerem vyšel, jistě čirou náhodou těsně před komunálními volbami, příspěvek paní Jitky Krejčiříkové, probírající kriticky mou roli ve vedení sociální a bytové komise města Hranic a dále prezentující názory autorky, jak by podle jejích představ měla vypadat náplň činnosti komise. Kromě toho se paní Krejčíříková, pro mne dosti překvapivě, cítí být kompetentní hodnotit, jak by měla vypadat struktura a plnění volebního programu KSČM v sociální oblasti.

 Paní Krejčiříková konkrétně žije v mylných představách, že sociální komise, jako poradní orgán Rady města, má městské vládnoucí koalici suplovat základní odbornou a koncepční činnost a vytvářet pro město jeho stěžejní strategické materiály. Existenci těchto teoretických materiálů pak chápe zjevně jako to nejdůležitější a podstatné v městské sociální politice. Podkladem pro tuto představu jsou při tom pouze velmi povrchní informace v sociální oblasti. Konkrétně je přesvědčena, že komise měla vypracovat nový Plán rozvoje sociálních služeb, když platnost stávajícího skončila již v roce 2010.

Vzhledem k tomu že diskuzní server Hranice 2000, v rámci proklamované demokratičnosti  této volební strany,  nepřipouští sebemenší diskuzi  k  tématu, které je při tom voličům k diskuzi předloženo, volím  odpověď na jiné a podstatně demokratičtější opoziční internetové platformě..

Program Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2006-2010 představuje rozsáhlý koncepční dokument, vznikl složitou metodikou komunitního plánování v roce 2006 za starosty Mgr. Wildnera pod gescí organizace Centrum pro komunitní práci Přerov. Jeho příprava trvala celý jeden rok a účastnila se jí skupina čtyř členů tehdejší sociální komise, mezi nimi i já. Dále odborníci, pracovníci sociálního odboru, občané v jednotlivých programových skupinách, klienti, poskytovatelé sociálních služeb, senioři. Byly osloveny jednotlivé obce v regionu, pořádány komunální dotazníkové akce a četná veřejná projednávání jednotlivých fází dokumentu. Jeho výstupem, byl například Katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Materiál vznikl z důvodu předpokládaného legislativního zakotvení jeho povinné existence pro větší města a obce v legislativě České republiky. K tomu ale nakonec nedošlo, a vzhledem k velké finanční náročnosti projektu (za potřebnou částku by byla např. společnost ELIM schopna zrekonstruovat další zbořeniště na tolik potřebný azyl pro občany bez přístřeší) a vzhledem  k faktu, že město má  zpracovaný další obdobný aktuálnější i podrobnější koncepční materiál Program rozvoje města  Hranic  na roky 2012 – 2020, jež ve své čtvrté ose  podrobně  rozebírá sociální služby i priority sociální politiky města, považovalo vedení města, a s ním i sociální komise, další  investici  značných a racionálněji pro občany využitelných finančních prostředků za zbytečnou.
V této záležitosti  mohl ovšem paní Krejčiříkové jistě poradit šéf  jejího volebního seskupení PhDr. Vladimír Juračka, který danou problematiku perfektně ovládá, byť  jeho působení ve vedoucí  funkci na radnici bylo právě na koncepční materiály v sociální oblasti poměrně velmi chudé...

Léta pracuji (jako opoziční zastupitel) v sociální oblasti komunální politiky města, v posledních volebních obdobích i ve funkci vedoucího nejprve sociální, nyní sociální a bytové komise Rady města Hranic. Za tuto dobu se v komisi soustředila skupina obětavých spolupracovníků a paní Krejčíříková, věřte nebo nevěřte, naše přístupy k sociální politice a strategii jsou naprosto stejné. Nikdo z nás nevnímá stranickou příslušnost toho druhého a neřešíme, kdo je nominovaný za jaký politický subjekt. Vedoucí  myšlenkou nás všech je co nejvíce zlepšit sociální péči ve městě  a i když možná cesty našich úvah jsou odlišné, někdo uvažuje zprava a někdo zleva, docházíme  většinou k jednotné lidské a politické shodě, neboť nám jde všem o stejnou a správnou věc, a to je právě ta skutečná podstata  komunální politiky, politiky pro  občany, nikoliv útoky na internetu a  argumentování okořeněné směsí neznalosti a demagogie....

Práce komise je již tak velmi obsažná, v tomto volebním období neuvěřitelně narostla. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi v sociální oblasti, přijímáme jako usnesení pravidelná doporučení pro Radu města, snažíme se dosáhnout zlepšení financování  sociální oblasti, nově se vyjadřujeme k obsazování zejména malometrážních bytů, což je rozhodování  se značným sociálním  aspektem, schvalujeme pro Radu města  pořadníky  čekatelů na Dům s pečovatelskou službou, vyjadřujeme se ke koncepčním materiálům  v sociální oblasti a spolupracujeme na jejich tvorbě, řešíme pro radu problémy narušování  občanského soužití  v městském bytovém fondu, řešíme problematiku koncepce a výroční zprávy Domova seniorů, komise pracuje  jako grantová  pro rozdělení finančních  příspěvků v sociální oblasti.

Naše činnost je zkrátka velmi rozsáhlá a je plně otevřená veřejnosti. Kontakt je možný přes podatelnu městského úřadu, je možná a občany občas využívaná i osobní účast na jednání komise. Zájemcům, tedy i paní Krejčiříkové, jsou k dispozici četné zápisy, programy hodnocení a další písemné výstupy ze zcela pravidelných jednání komise.

Nezastírám, že jsem se osobně a výraznou měrou podílel na přípravě volebního programu KSČM v oblasti bytové, sociální i v mnoha dalších oblastech. Ony výstupy, jež se paní  Krejčíříkové nelíbí, plně vyplývají z mé zkušenosti z činnosti sociální komise, v mnoha otázkách jsou to přímo výstupy komise směrem k Radě města a mám ověřeno, že jsou to priority nikoliv pouze moje, ale že představují názor sociální komise jako celku, tedy napříč politickým spektrem.
Naše schopnost plnění toho programu je pochopitelně do jisté míry ovlivněná tím, že jsme doposud byli v opozici. Ale mohu zodpovědně říci, že již v tomto volebním období se mi podařilo prosadit více než za minulé 2-3 volební období dohromady.

Jinak jsem si v souvislosti s Vaším volebním příspěvkem konečně pozorně přečetl  sociální  program Vaší volební strany Hranice 2000 a přiznám se, že od toho okamžiku beru celou situací s despektem a s humorem a upřímně a lidsky a bez dalšího komentáře  chápu zoufalou  snahu Vašeho volebního seskupení pomluvit a  zlehčit kvalitní výstupy politického protivníka.....
A na závěr  k příspěvku mé oponentky – v duchu se mi  stále vnucuje  tato parafráze klasika :
-  „volba tohoto způsobu zahájení komunální politické kariéry  se mi jeví jako trochu nešťastná...“
      
 Hranice, 8.10.2014, MUDr. Ivan Sumara

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Pane doktore, výstižné. Parta kolem podivného doktora /čím je vlastně doktorem?/ vlastně neví co chce. Když byl doktor ničeho starostou, měl komunitní služby? Neměl! Krejčiříková dělá medvědí službu. Ale voliči jej odsunou nebo zvednou. Obávám se, že porazí Fenixe. Zlaté brejličky dělají divy.Božka z Božkova a Olin z Oldřichova

Anonymní řekl(a)...

Ti lidé kolem Juračky si nevidí do hu...y. Co to mele paní Krejčiříková. Mudrlant Juračka měl prostor na problém upozornit a ne čekat. Po bitvě je každý generál. A sbírat hlasy tímto způsobem je podlé. Dr. Sumara je pracovitý a chytrý člověk.

Anonymní řekl(a)...

Ivane, Tvůj článek plně podporuji, znám Tvoji práci v sociální oblasti a také názory k tomuto tématu. Znám taky volební stranu Hranice 2000 a jejího lídra p. Juračku. Jsme oba v zastupitelstvu již mnoho let a já si dobře pamatuji co vše pro toto město udělal !! Nějak si ale nemůžu vzpomenout co pro město udělal převratného v oblasti sociální.Asi mám špatnou paměť.A když jsou kandidáti Hranice 2000 ochotni nezištně se angažovat pro veřejnost jak píší ve svých volebních novinách, tak proč paní Krejčiříková Jitka- zdravotní sestra- jak čtu v kandidátce , se nezapojila do práce sociální komise a prosazovala svoji koncepci ?
Pěkný a slunečný den přeji všem dobrým lidem .
Žurmanová J.

Anonymní řekl(a)...

Bych se divil, pokud je pravda, že tak složitý příspěvek napsala paní Krejčiříková, která o této problematice ví prd a o komunální politice celkově jakbysmet. Jen se pod ten blábol, nejspíše Vladimírův, podepsala, neboť nemá ani na sesmolení tak složitého článku. Prostě jen sehrává roli užitečného idiota na Vladimírově kandidátce a není zdaleka sama.

Anonymní řekl(a)...

Pane Sumara, děkuji za seznámení se sociální problematikou města Hranice. Dnes se soupeří o to, zda zvítězí TOP 09- převlečené za Hranice 2000 nebo moudrost a realita reprezentované hnutím ANO.

Anonymní řekl(a)...

Pane Sumara, děkuji za seznámení se sociální problematikou města Hranice. Dnes se soupeří o to, zda zvítězí TOP 09- převlečené za Hranice 2000 nebo moudrost a realita reprezentované hnutím ANO.