13. 7. 2011

Ad: Kontrolní výbor na válečné stezce

Zdeněk Špiřík


Ve své reakci na příspěvek paní starostky se přenesu přes hlouposti o „politické válce“, že „každý podraz je vítán“, o „mistrech kontroly“, že jde „o politické nebo osobní antipatie“, že KV „dští na webu oheň a síru o aroganci koalice“, „vymýšlí nyní výmluvy“ atd., atd. Neodpustím si však poznámku, že v celých Hranických listech nenajdete příspěvek od některého z přispěvatelů, který by obsahoval podobné primitivní invektivy. Čtenáři Hranických listů si příspěvky těch autorů, které takto starostka města uráží, mohou v originále připomenout zde:

Pro informaci paní starostky uvádím, že na tomto webu zveřejnili své příspěvky občané z 8 hranických občanských a politických uskupení i občané neorganizovaní. Tím je dán i ráz těchto stránek – upozorňovat korektní formou na nedostatky, se kterými se v životě zejména našeho města setkáváme. Tolik ke starostčině politické paranoii.

Členové kontrolního výboru v kontrolních zprávách upozorňují na závažná pochybení v práci volených představitelů města. Jádrem příspěvku paní starostky však je, kromě již zmíněných urážek, tvrzení o údajném nerespektování starostkou citované části zákona o obcích kontrolním výborem. V této souvislosti si dovoluji paní starostku upozornit na skutečnost, kterou ve svém článku nezmínila - že zákon dává kontrolovaným možnost zápis z kontroly podepsat a připojit vyjádření. Avšak neukládá jim to! Situací, kdy kontrolovaný zápis nepodepíše, resp. nesepíše své vyjádření, se zabývá Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Cituji z jednoho z příspěvků, které starostka kritizuje - což znamená, že je s citovaným vyjádřením MV ČR seznámena: „Vyjádření orgánu či zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala,nelze vykládat jako jejich úkol, který by měl výbor vynucovat, nýbrž poskytnutí možnosti vyjádřit se ke kontrolním zjištěním výboru“.

A nyní se vraťme k tomu, co se odehrálo na posledním zasedání zastupitelstva. Popíši to na příkladu jedné z kontrolních zpráv, kterou jsem předložil ve funkci kontrolujícího – Kontrola nakládání a.s. Ekoltes se 2 miliony korun uvolněnými z rozpočtu města na opravy šaten venkovního koupaliště:
  • Zjištěné nedostatky jsem s předsedou představenstva Ekoltesu projednal 1.června – na zasedání zastupitelstva 16. 6. to nepopřel.
  • 2.června kontrolní výbor projednal zprávu o provedené kontrole a schválil návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
  • 6.června jsem zprávu z kontroly proti podpisu předal předsedovi představenstva Ekoltesu. 
  • Předseda představenstva, ani starostka (šéfka valné hromady Ekoltesu, jejíž funkci plní rada města), své vyjádření nesdělili kontrolnímu výboru ani zastupitelstvu na zasedání 16.června.
  • Místostarosta města, řídící zmíněné zasedání zastupitelstva 16.června, mi, přes několik žádostí mých i opozičních zastupitelů, odmítl udělit slovo, abych mohl, jako kontrolující, uvést na pravou míru řadu nesmyslů, které uváděli po dobu desítek minut potrefení představitelé města. Na závěr diskuze mi, za přihlížení starostky, udělil slovo na 5 minut. A to navíc jen proto, že jsem využil jednacího řádu zastupitelstva a přihlásil se do diskuze jako občan města. Na objasnění podstaty problému jsem však z času, který byl předtím promrhán, potřeboval aspoň 15 minut.
  • Přes koaliční zastupitele pak neprošel návrh usnesení kontrolního výboru, schváleno bylo usnesení připravené předsedou návrhové komise (byl jím – jaká ironie - předseda představenstva Ekoltesu). Usnesení ukládá KV projednat závěry zprávy se společností Ekoltes Hranice a.s. na jednání kontrolního výboru. Výsledek projednání předložit na jednání zastupitelstva města v září 2011.
Shrnutí závěrem:
Koaliční představitelé města své stanovisko ke zjištěním a závěrům v kontrolní zprávě neposkytli kontrolnímu výboru ani zastupitelstvu. Měli k tomu přitom dostatek času. Skutečnost, že jejich vyjádření do dnešního dne neexistuje, titíž lidé označují za chybu kontrolního výboru.  Prohlasovat zastupitelstvem, prostřednictvím hlasů koalice slepené různými výhodami, lze zřejmě vše.Tím spíše, když je kontrolujícímu v zastupitelstvu odepřena možnost vyjádřit se k námitkám resp. invektivám potrefených představitelů města.

2 komentáře:

Jiří Menšík řekl(a)...

Doufám v reakci na reakci.

Anonymní řekl(a)...

Co jste od ní čekali, copak ji ještě neznáte?